1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Скачати 39.89 Kb.
Назва1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Дата конвертації20.03.2013
Розмір39.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ………………………………………………......5

1.1 Кредит як форма руху позичкового капіталу……………………………….5

1.2 Роль кредиту в розвитку економіки………………………………………….8

1.3 Форми та види кредиту……………………………………………………...11

1.4 Принципи кредитування…………………………………………………….15

1.5 Банки, їх сутність, види, функції, операції………………………………...17

2. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ……………………………………………….20

3. СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ…………………..25

3.1 Кредити за секторами економіки…………………………………………...25

3.2 Кредити, надані сектору нефінансових корпорацій……………………….26

3.3 Кредити, надані сектору домашніх господарств…………………………..27

3.4 Процентні ставки на квітень 2009 року……………………………………28

3.5 Основні показники стану міжбанківського кредитного ринку за квітень 2009 року…………………………………………………………………………30

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….33
ВСТУП
Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи, а банки є практично найважливішою складовою кредитної системи. Кредитування населення України в сучасних умовах є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький.

Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування. Крім того, такого роду допомоги потребують часто й ринкові структури, товарне виробництво, торгівля, тобто усі сфери народного господарства.

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Завдяки кредиту скорочується час задоволення господарських та особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, мають дві можливості: або застосувати отримані додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати в своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому. Таким чином, вивчення та дослідження кредитних відносин є надзвичайно важливим і актуальним.

Метою курсової роботи є виявлення сутності та ролі кредитних відносин в сучасній економіці.

Відповідно до даної мети роботи постають такі завдання:

  • визначити економічну природу кредиту і його сутність;

  • визначити форми та види кредиту, принципи кредитування;

  • вивчити сутність, види, функції і операції банків;

  • з’ясувати роль кредиту в розвитку економіки в цілому;

  • розглянути розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період і його проблеми;

  • дослідити сучасний стан кредитного ринку України.


Предметом дослідження є роль кредитних відносин у сучасній економіці.

Об'єктом дослідження взято саму кредитну систему і її функціонування в Україні.

Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні та зарубіжні публікації з питань фінансово-кредитних відносин, навчальні посібники, періодичні видання з питань фінансово-кредитної та банківської діяльності, а також статистичні матеріали Національного банку України.

Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Банковская энциклопедия / Под ред. С.И. Лукаш, Л.А. Малютиной.-Днепропетровск: Каисса Плюс, 1994.-246 с.

2. Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа. – 2007. - №1. – С. 18-23.

3. Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с.

4. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. – 2007. - №2. – С. 89-96.

5. Кукурудза І. І. Актуальні проблеми політичної економіки. — Черкаси: Вид. від. Черкаського держуніверситету ім. Богдана Хмельницького, 2002. — 184 с.

6. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Финансы и статистика, 2000.— 464 с.

7. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Товариство "Знання", 2002. — 215 с.

8. Леонтьев В.Е., Радковская Н. П. Финансы, деньги, кредит и банки. - СПб: ИВЭСЭП, 2003. - 384 с.

9. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204 с.

10. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік та поточні тенденції // Фінансовий ринок України. – 2008. - №12. – С. 3-6.

11. Перекрестова, Л. В.. Финансы и кредит: Учеб. пособие / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко, С. П. Сазонов. — М.: Академия, 2006. — 288 с.

12. Рожко О. Економічна природа і значення державного кредиту в Україні // Банківська справа. – 2005. - №4. – С. 81-89.

13. Бюлетень Національного банку України (електронне видання), квітень 2009. - http://www.bank.gov.ua/Statist/electronic%20bulletin/data/analit.pdf

14. Міжбанківський кредитний ринок. -http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=559&pub=4004

15. Результаты исследования рынка кредитов за 2-9 февраля. - http://www.bankman.com.ua/article/332/

16. Статистичний випуск Національного банку України: Процентні ставки, квітень 2009. - http://www.bank.gov.ua/Statist/Stat_release/2009/04/6-stat-release_interest%20rates_0409.pdf

Схожі:

1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconГлобалізація та її вплив на циклічність розвитку міжнародної економіки
Розглянуто сутність глобалізації та її впливу на розвиток світової економіки, проаналізовано сутність циклів, визначено основні підходи...
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconВступ
Розділ теоретичні аспекти дослідження міжособистісних стосунків та їх впливу на емоційне виграння майбутніх соціальних педагогів
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconСутність та структура кредиту
Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов’язаних із сутністю та роллю кредиту. Ці...
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconТеоретичні основи дослідження І джерел фінансування санації підприємтва
План фінансової санації підприємства його розробка та методи впровадження
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconТеоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний досвід
Молдавчук В. С., Товма М. І., Іллюк О. О. Теоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний...
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconІсторія створення книги
Дати відомості про книгу – історичну пам’ятку людства, історію її виникнення та розвиток книгодрукування в Україні, розкрити значення...
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки icon"Фінанси (укр.)"
Повне або часткове погашення кредиту за рахунок отримання нового кредиту на більш вигідних умовах це
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки iconТеоретичні питання
Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте...
1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки icon1. Теоретичні засади цінової політики
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка