П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ
Скачати 115.37 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ
Дата конвертації22.03.2013
Розмір115.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В Авід 20 квітня 2007 р. N 643Київ


Про затвердження розмірів підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розміри:

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 1;

додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 2.

Затверджені розміри підвищення посадових окладів ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окре-мі види педагогічної діяльності стосуються працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти.

2. Установити, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на кількох підставах, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

3. Запровадити поетапне, починаючи з 1 травня 2007 р.,введення затверджених цією постановою розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності із застосуванням їх в повному обсязі з 1 січня 2008 року.

З 1 травня 2007 р. виплата зазначених розмірів підвищення та додаткової оплати здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати в обсязі 50 відсотків встановленого розміру.

Конкретний розмір виплат встановлюється керівником установи або закладу освіти.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.28

Додаток 1

до постанови

Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2007 р. N 643

РОЗМІРИ

підвищення посадових окладів

(ставок заробітної плати) працівникам

установ і закладів освіти
^ Найменування підвищення

Відсоток посадового окладу (ставки заробітної плати)

За педагогічні звання

Учитель-методист,викладач-методист,майстер виробничого навчання 1 категорії

15

Вихователь-методист,педагог-організатор-методист,старший вихователь-методист,практичний психолог-методист,керівник гуртка-методист,старший учитель, старший викладач, старший вихователь, майстер виробничого навчання IIкатегорії

10

За знання та використання в роботі іноземної мови

Керівні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі

10

Керівні та педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою

5

За роботу в певних типах навчальних закладів*

Керівні та педагогічні працівники гімназій, ліцеїв, колегіумів, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів,вищих професійно-технічних навчальних закладів, вищих художніх професійно-технічних навчальних закладів, професійно-художніх училищ, художніх професійно-технічних училищ

10

Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічні працівники, помічники вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури

10

Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічні працівники та помічники вихователів загальноосвітніх, вищих I-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку

25

Педагогічні працівники та помічники вихователів дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних, професійно-технічних, вищих I-II рівня акредитації навчальних закладів (класів, груп) для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, а також ці категорії працівників у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, виховних колоніях, у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах при виправних установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах, у дитячих будинках, будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування будинках дитини

20

Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, а також ці категорії працівників у вищих I-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладах (або за наявності в них груп) з підготовки працівників з числа учнів, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, у загальноосвітніх навчальних закладах при виховних колоніях та виправних установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах при виховних та виправних установах, дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування

20

Педагогічні працівники та помічники вихователів у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини (класах, групах) з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу

30

Керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку та тривалого лікування

30

Керівники, їх заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, завідувачі філіалів, старші майстри, майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з підготовки робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи

5

Інші підвищення

Керівники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів, (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію) з кількістю учнів (студентів) понад 800 – за кожні 600 учнів понад 800;, керівники загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів понад 1000 – за кожні 700 учнів понад 1000

5

Керівники шкіл та їхні заступники з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня, залежно від кількості таких груп у закладі

5

Керівник Київського міського палацу школярів та юнацтва порівняно з максимальним розміром посадового окладу директора позашкільного закладу з кількістю учнів (вихованців) понад 600

10

Керівники найбільших позашкільних навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, кабінетів Київського міського палацу школярів та юнацтва, керівники оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей та підлітків

5

Завідувачі дошкільних навчальних закладів з середньомісячною кількістю дітей понад 60, за кожні наступні 60 дітей, з цілодобовим перебуванням дітей або такі, де є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей

3

Старші викладачі вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

На 5 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії

Старші майстри, майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел

5

Методисти інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення учителів, центральних, обласних навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)

На 15 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії

Методисти районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) та організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих лікарень

На 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії

Завідувачі навчальною (педагогічною частиною лікарні або санаторію та педагогічні працівники установ охорони здоров’я та соціального захисту

15-20

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими і народними учнівськими колективами – розроблення, апробація та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження, неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському м.м. Києва та Севастополя)) рівні, науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання «Народний майстер»

10


* У разі, коли педагогічні працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) одночасно на різних підставах), тобто в закладах для дітей, які мають дві і більше вад розвитку або мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на загальних підставах, але не більше, ніж 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).


Додаток 2

до постанови Кабінету

^ Міністрів України
від 20 квітня 2007 р N643


РОЗМІРИ

додаткової оплати за окремі види
педагогічної та іншої діяльності
для працівників установ і закладів освітиНайменування доплат

Відсоток посадового окладу (ставки заробітної плати)

За завідування:

Навчальними кабінетами або лабораторіями у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації

10-15

Спортивними залами у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, стрілецькими тирами та кімнатами зберігання зброї

10

Вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю

15

Інтернатами при школах, загальноосвітніми, музичними та художніми школами, хоровими, хореографічними, цирковими, музично-хореографічними училищами

10

Навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих

10

Господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах та інтернатах при школах (за умови відсутності посади завідувача господарством)

10

Гуртками, за керівництво відділом позашкільного навчального закладу (за умови відсутності посади завідувача відділом)

15

Майстернями та паспортизованими музеями позашкільних навчальних закладів

15-20

Навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками,, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями позашкільних навчальних закладів

10-15

Інші види діяльності

Педагогічним працівника:

За проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (окрім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

10-40

За проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу

30

За керівництво початковими, вечірніми (змінними) загальноосвітніми навчальними закладами, музичними школами-семирічками і художніми школами з кількістю до 50 учнів

25

Старшим викладачам, викладачам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації у закладах з підготовки працівників мистецтв

10

Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні (змінні) групи

15

Майстрам виробничого навчання професійно-технічних закладів за керівництво майстернею, а також за організаційне та методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією

15

Вчителям, викладачам, на яких покладено обслуговування електронно-обчислювальної техніки

5-10

Працівникам, які відповідають за ведення діловодства та бухгалтерського обліку

10

Лаборантам денних середніх загальноосвітніх навчальних закладів за виконання обов’язків лаборантів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх навчальних закладів

5

Керівникам, заступникам керівників вищих навчальних закладів U-UU рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках

10

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 26 квітня 2007 р. N 680 Київ
«Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни»
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643
Концесієдавець має також інші права І обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 28 квітня 2009 р. N 425 Київ
...
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка