Библиотека
Скачати 123.21 Kb.
НазваБиблиотека
Дата конвертації10.03.2013
Розмір123.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Авторефераты диссертацийВыпуск 2

ВНИМАНИЕ!

Наши номера телефонов:

77-04-50,63-03-33,63-03-34
Наш сайт: http://mediclibr.ucoz.ru

ЛУГАНСК

2013 г.


1.

616.36

А 72


Антонів А.А. Функціональний стан ендотелію та вегетативна дисфункція у хворих з поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу та гіпертонічної хвороби : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - внутрішні хвороби / А. А. Антонів ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 18 с


2.

616.7

Б 23


Баніт О.В. Діагностика та хірургічне лікування гострої передньомедіальної нестабільності колінного суглоба : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / О. В. Баніт ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 19 с


3.

616-056

Б 40


Безродна А.І. Генетико-епідеміологічне дослідження мультифакторіальних захворювань на прикладі бронхіальної астми, атопічного дерматиту та псоріазу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 - генетика / А. І. Безродна ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


4.

616.7

Б 97


Бець І.Г. Тактика лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток передпліччя : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / І. Г. Бець ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 21 с


5.

612

Б 82


Борбуляк І.З. Особливості функціонування клітин-попередників кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90 : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / І. З. Борбуляк ; НАН України, Ін-т харчової біотехнології та геноміки. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


6.

616.24

Б 83


Бородач В.О. Патофізіологічні особливості перебігу пневмонії на тлі адреналінового пошкодження міокарду та корекція їх порушень : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / В. О. Бородач ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 17 с


7.

614.2

В 22


Вахненко О.М. Медико-соціальне обгрунтування концепції оптимізації стоматологічної допомоги населенню України : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 - соціальна медицина / О. М. Вахненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 19 с


8.

612

В 31


Верещака І.В. Активація м'язів плечового поясу иа плеча людини в ізометричних "двусуглобових" зусиллях руки : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / І. В. Верещака ; Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


9.

616.31

В 68


Волобуєва О.В. Зміни енергетичного метаболізму і вільнорадикального окиснення ліпідів в слинних залозах при гострому сіаладеніті : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / О. В. Волобуєва ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 19 с


10.

616.37

Г 94


Гузь В.А. Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / В. А. Гузь ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : [б.в.], 2012. - 16 с


11.

616-053.2

Г 94


Гунченко О.О. Особливості фізичного розвитку дітей раннього дитячого віку міста Кривого Рогу : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / О. О. Гунченко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 20 с


12.

616.31

Д 44


Діасамідзе Е.Д. Діагностика, профілактика і лікування зон підвищеної больової чутливості на слизовій оболонці протезного поля у хворих при зміному зубному протезуванні : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Е. Д. Діасамідзе ; Ін-т стоматології АМН України. - О. : [б.в.], 2012. - 20 с


13.

616.31

Д 53


Дмитрієва Е.О. Клініко-лабораторне обгрунтування використання остеотропних матеріалів при захворюванні тканин пародонту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Е. О. Дмитрієва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 18 с


14.

616.89

Ж 67


Животовська Л.В. Патогенетична терапія та реабілітація хворих на алкогольну залежність : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.17 - наркологія / Л. В. Животовська ; Укр. наук.-дослідний ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К. : [б.в.], 2012. - 34 с


15.

616.34

К 39


Кілесса О.В. Комплексна морфологічна діагностика глютенової ентеропатії : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - патологічна анатомія / О. В. Кілесса ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімф. : [б.в.], 2012. - 24 с


16.

616.37

К 17


Калмиков С.А. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 - лікувальна фізкультура та спортивна медицина / С. А. Калмиков ; Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України. - Д. : [б.в.], 2012. - 24 с


17.

616.4

К 28


Касіян О.П. Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на поширеність аутоімунного тиреоїдиту серед населення Львівської області : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та професійна патологія / О. П. Касіян ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


18.

616.34

К 28


Касьянова А.Ю. Медико-психологічний супровід дітей з синдромом подразненого кишківника : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 - медична психологія / А. Ю. Касьянова ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х. : [б.в.], 2012. - 21 с


19.

616.34

К 43


Кир'ян О.А. Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 - гастроентерологія / О. А. Кир'ян ; Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. - Д. : [б.в.], 2012. - 20 с


20.

616-053.2

К 93


Куришква О.О. Характеристика факторів та їх вплив на пролонгацію фізтологічної жовтяниці новонароджених : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / О. О. Куришква ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 20 с


21.

613.7

Л 64


Літісевич Л.В. Репродуктивне здоров'я спортсменок високої кваліфікації : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 - лікувальна фізкультура та спортивна медицина / Л. В. Літісевич ; Дніпропетров. мед. акад. - Д. : [б.в.], 2012. - 24 с


22.

616.37

Л 22


Лантухова Н.Д. Контроль глікемії у інтраопераційному періоді у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія / Н. Д. Лантухова ; Дніпропетров. мед. акад. - Д. : [б.в.], 2012. - 20 с


23.

615.4

Л 33


Лебединець О.В. Розробка складу та технології стоматологічного гелю комплексної дії : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / О. В. Лебединець ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 23 с


24.

616.24

Л 58


Лимарев В.А. Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів і анемічного синдрому : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 - пульмонологія / В. А. Лимарев ; НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. - Ялта : [б.в.], 2012. - 20 с


25.

616.6

Л 64


Литвиненко Р.А. Вплив хронічного простатиту на розвиток післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 - урологія / Р. А. Литвиненко ; Ін-т урології НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 22 с


26.

616.6

Л 64


Литвинова О.М. Клініко-морфологічна характеристика і прогноз гематуричної форми хронічного гломерулонефриту у дітей : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / О. М. Литвинова ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


27.

616.5

Л 86


Лусаіеф Мохамед Сабрі Бен Моктар Тактика лікування хворих на псоріаз з урахуванням ізомоторфної реакції шкіри : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20- шкірні та венеричні хвороби / Мохамед Сабрі Бен Моктар Лусаіеф ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : [б.в.], 2012. - 17 с28.

616.36

Л 98


Ляхович Р.М. Патогенетичне обгрунтування тривалої внутрішньошлункової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / Р. М. Ляхович ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 20 с


29.

616.7

М 19


Малик В.Д. Диференційоване лікування діафізарних переломів кісток гомілки з використанням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / В. Д. Малик ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 22 с


30.

57

М 64


Мироновський М.Л. Системи клонування, нокаутування і аналізу експресії генів у стрептоміцетів : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.00.22 - молекулярна генетика / М. Л. Мироновський ; НАМН України, Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України. - К. : [б.в.], 2012. - 19 с


31.

616.37

М 64


Миршук Н.М. Амілазна недостатність при патології органів травлення: клініко-функціональне значення та диференційовані підходи у виборі лікування : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 - гастроентерологія / Н. М. Миршук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : [б.в.], 2012. - 17 с


32.

616.7

Н 82


Нор Н.М. Ранні хірургічні втручання та їх ефективність при лікуванні хворих з термічною травмою кисті : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Н. М. Нор ; Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України. - Д. : [б.в.], 2012. - 20 с


33.

616.8

О-57


Омельченко Р.Я. Роль динамічної міжфазної тензіометрії в діагностиці, проггнозуванні перебігу і оцінці ефективності лікування розсіяного склерозу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 - нервові хвороби / Р. Я. Омельченко ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


34.

617.5

П 19


Пасічний Д.А. Хірургічне лікування ран кінцівок, що тривало не загоюються, шляхом застосування екзодермотензії і кріовпливу (експериментально-клінічне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Д. А. Пасічний ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 19 с


35.

616.8

П 27


Перепелиця С.В. Оцінка віддалених результатів грудної симпатектомії у лікуванні хронічної дистальної ішемії верхніх кінцівок : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / С. В. Перепелиця ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 20 с


36.

616.34

П 31


Петрина В.О. Клініко-патогенетичне обгрунтування терапії неспецифічного виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських середників : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 - гастроентерологія / В. О. Петрина ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2012. - 20 с


37.

616.32

П 61


Пославська О.В. Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 - патологічна анатомія / О. В. Пославська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : [б.в.], 2012. - 22 с


38.

616.36

П 77


Притула В.П. Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних шляхів : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.09 - дитяча хірургія / В. П. Притула ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : [б.в.], 2012. - 44 с


39.

611

С 15


Сак А.Є. Вікові особливості будови та формоутворення поперекових міжхребцевих дисків в умовах різних режимів рухової активності (анатомо-експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / А. Є. Сак ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : [б.в.], 2012. - 20 с


40.

615.3

С 30


Семененко А.І. Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-гіперосмолярного розчину на морфофункціональний стан печінки при опіковій хворобі : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 - фармакологія / А. І. Семененко ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б.в.], 2012. - 20 с


41.

617-089

С 44


Скотнікова Л.В. Зміни окиснювальних процесів у патогенезі системних порушень, зумовлених хірургічною травмою, при імплантації різного шовного матеріалу (експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / Л. В. Скотнікова ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


42.

615.2

С 59


Соколик О.П. Нейропротективна дія цереброкурину, кортексину та церебролізину в умовах експериментальної алкогольної інтоксикації : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 - фармакологія / О. П. Соколик ; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 22 с


43.

616.13

С 84


Стременюк О.Т.Ендотеліальна функція, системне запалення і толерантність до фізичного навантаження хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом коронарних артерій серця : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - кардіологія / О. Т. Стременюк ; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 18 с


44.

616.34

Т 41


Тимощук О.В. Удосконалення методів діагностики та корекція мікроциркуляційних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / О. В. Тимощук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 21 с


45.

615.38

Т 69


Трифонов В.Ю. кріоконсервування та оцінка ефективності сироватки кордової крові в корекції репродуктивної функції при антифосфоліпідному синдромі : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 - кріомедицина / В. Ю. Трифонов ; НАМН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


46.

613.6

Ф 95


Фурсов І.В. Гігієнічна оцінка шкідливих викидів підприємств із виробництва вогнетривів і їх вплив на здоров'я населення : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та професійна патологія / І. В. Фурсов ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 19 с


47.

616.36

Ш 25


Шарапов І.В. Лапароскопічна кріодеструкція в хірургічному лікуванні осередкових захворювань печінки : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / І. В. Шарапов ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця : [б.в.], 2012. - 20 с


48.

617.7

Ш 66


Шкільнюк Н.М. Особливості структурно-функціональної перебудови судин ока в динаміці підвищення внутрішньоочного тиску : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / Н. М. Шкільнюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 19 с
Составитель Т.П. Пузанова
Ответственный

за выпуск В.Я. Калюжная
ЛОНМБ тел. 77-04-50 30 экз. февраль 2013г.

63-03-34

63-03-33

Схожі:

Библиотека iconЭлектронная библиотека учебных материалов по химии

Библиотека iconБиблиотека
Ж. А. К. М. абу Немер; Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк, 2011. 22 с
Библиотека iconБиблиотека
Ельчин Зейналабди огли Аббасзаде; Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова намн україни. К., 2011. 21 с
Библиотека iconБиблиотека
Ф. Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / І. Ф. Ільїнська, О. М. Зубрійчук, С. Г. Ясир // Лаборатор діагностика....
Библиотека iconБиблиотека
Д. Ю. Ігнатов; Мін-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк : [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
«Український освітній проект до 200-ліття Перемоги Росії у Вітчизняній війні 1812 р.»
Библиотека iconБиблиографический указатель выпуск первый Издательство «Рудомино»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени м. И. Рудомино
Библиотека iconБиблиотека украинской литературы
Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому…
Библиотека iconБиблиотека
Анастасий Т. А. Место рибавирина в комплексном лечении хронического гепатита c / Т. А. Анастасий // Сучасні інфекції. 2010. N с....
Библиотека iconБиблиотека
Д. В. Нейропротективна дія антидепресантів : автореферат дис канд мед наук : 14. 03. 05 фармакологія / Д. В. Євдокімов; Харк нац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка