Библиотека
Скачати 141.99 Kb.
НазваБиблиотека
Дата конвертації10.03.2013
Розмір141.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА


Авторефераты диссертаций

Выпуск 10

ВНИМАНИЕ!

Наши номера телефонов:

77-04-50,63-03-33,63-03-34
Наш сайт: http://mediclibr.ucoz.ru

ЛУГАНСК

20121.

616.8

А 13


Аббасзаде Ельчин Зейналабди огли Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 - нейрохірургія / Ельчин Зейналабди огли Аббасзаде ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України. - К., 2011. - 21 с


2.

612

А 64


Ананченко М.М. Типологічні особливості мікроциркуляції шкіри людини та їх роль в модуляції тканиного кровотоку низько-інтенсивним міліметровим випромінюванням : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13-фізіологія людини і тварин / М. М. Ананченко ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2011. - 20 с


3.

618.1

Б 74


Богослав Ю.П. Профілактика та лікування порушень репродуктивного здоров'я у жінок з ожирінням : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Ю. П. Богослав ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. - Донецьк, 2011. - 35 с


4.

618.1

Б 79


Болобан Г.В. Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної залози, ускладнення, їх профілактика та лікування : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 - онкологія / Г. В. Болобан ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2011. - 20 с


5.

616.34

Б 91


Бурков М.В. Морфологічні особливості дифузної нейроендо-кринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / М. В. Бурков ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2011. - 20 с


6.

616.7

В 14


Вайда В.М. Гендерні й вікові особливості остеопорозу та його ускладнень : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21-травмато-логія та ортопедія / В. М. Вайда ; Донец. мед. ин-т им. М. Горького. - Донецьк, 2011. - 38 с


7.

617.5

Г 17


Галюк В.М. Вибір методу хірургічного лікування хворих на спайкову кишкову непрохідність, поєднану з вертальною грижею : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. М. Галюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівц, 2011. - 20 с


8.

616.89

Г23


Гатицька А.Е. Психотерапія у комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах у крупному центрі Донбасу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17-наркологія / А. Е. Гатицька ; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. - К., 2011. - 20 с


9.

616.33

Г 90


Грузинський О.В. Вибір оперативного лікування хворих гігантськими виразками шлунку з урахуванням ступеня дисплазії в слізовій оболонці : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03-хірургія / О. В. Грузинський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2011. - 20 с


10.

616.31

Г 98


Гуща Д.К. Діагностика електрохімічних та електроенергетичних змін в порожнині рота пацієнтів з несприйняттям до металевих зубних протезів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / Д. К. Гуща ; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця. - К., 2011. - 20 с


11.

618.1

З-38


Захарцева Л.М. Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лікування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07-онкологія / Л. М. Захарцева ; Нац. інститут раку. - К., 2011. - 38 с


12.

616.7

З-38


Зацепін О.В. Лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних уражень кісток у дітей з використанням кісткових біоімплантатів (клініко-експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / О. В. Зацепін ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН України. - Харків, 2011. - 20 с


13.

616.14

З 62


Зима І.Я. Клініко-сонографічне обгрунтуваннявибору оперативних втручань при варикозній хвороб нижніх кінцівок : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / І. Я. Зима ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. – 23с.


14.

618.1

З-91


Зуб В.О. Клініко-морфологічне обгрунтування вибору методу лікування гіперпластичних процесів ендометрію : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / В. О. Зуб ; НМУ ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с


15.

618.1

К 17


Калаєва А.Г. Особливості розвитку та перебігу раку ендометрія при метилуванні генів GST та ESR : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 - онкологія / А. Г. Калаєва ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 18 с


16.

616.34

К 20


Капустянський Д.В. Оцінка ефективності діагностики, лікування гострого апендициту і його ускладнень та шляхи покращення їх результатів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Д. В. Капустянський ; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця. - К., 2011. - 20 с


17.

616.12

К 26


Карплюк Є.С. Підвищення точності реєстрації параметрів для діагностування у електрокардіографії : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17-біологічні та медичні прилади і системи / Є. С. Карплюк ; Київ. політехнічний ін-т. - К., 2011. - 20 с


18.

616.36

К 50


Клопотій О.В. Особливості церебральної гемодинаміки у хворих на цироз печінки з печінковою ецефалопатією : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15-нервові хвороби / О. В. Клопотій ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. - Харьків, 2011. - 22 с


19.

615.38

К 64


Кондрацький Б.О. Плазмозамінні препарати поліфункціональної дії: розроблення технології, лабораторно-експериментальне та елінічне обгрунтування їх застосування в трансфузіології : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.31-гематологія та транс-фузіологія / Б. О. Кондрацький ; Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України. - К., 2011. - 38 с


20.

616.7

К 68


Корольков О.І. Рецидиви уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21-травматологія та ортопедія / О. І. Корольков ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситеника НАМН України. - Харків, 2011. - 38 с


21.

616.37

К 85


Крючина Є.А. Профілактика, діагностика та лікування постпанк-реаторезекційного синдрому : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03-хірургія / Є. А. Крючина ; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Бо-гомольця. - К., 2011. - 37 с


22.

615

Л 65


Лихота О.Б. Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболічних попередників : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 14.03.05 - фармакологія / О. Б. Лихота ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса, 2011. - 19 с


23.

616.7

Л 79


Лоскутов О.О. Стабільно-функціональний остеосинтез у випадку перелому кісточок : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / О. О. Лоскутов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН України. - Харків, 2011. - 21 с


24.

616.32

Л 84


Лукавецький Н.О. Прогностичні фактори в хірургії пухлин стравоходу і кардії шлунка : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07-онкологія / Н. О. Лукавецький ; Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - К., 2011. - 20 с


25.

617.7

М 62


Мінакова С.Є. Ефективність модифікованого первинного заднього безперервного капсулорексиса в хірургічному лікуванні вікової катаракти : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - офтальмологія / С. Є. Мінакова ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - Одеса, 2011. - 16 с


26.

618

М 69


Міхальчук О.В. Акушерські і перинатальні результати третього кесарева розтину : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / О. В. Міхальчук ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 19 с


27.

614.2

М 35


Матюха Л.Ф. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 - соціальна медицина, 14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина / Л. Ф. Матюха ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 41 с


28.

616.12

М 74


Мокрик І.Ю. Оптимізація вибору та виконання мініінвазивних доступів при корекції вроджених ВАД серця з використанням штучного кровообігу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04-серцево-судинна хірургія / І. Ю. Мокрик ; Нац. ін-т серцево- судинної хірургії ім. М.М. Амосова. - К., 2011. - 20 с

29.

618.3

М 86


Мохамед Б.А. Оптимізація преконцепшйної підготовки та профілактика акушерських ускладнень у жінок зі звиклимневиношуванням : канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Б. А. Мохамед ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 20 с


30.

616.12

Н 72


Новак Г.О. Ефективність застосування нормобаричної гіпоксітерапії та "сухих" вуглекислих ванн у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / Г. О. Новак ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2011. - 24 с


31.

616.36

О-80


Отарашвілі К.Н. Особливості хірургічної тактики при непаразитарних кістах печінки : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03-хірургія / К. Н. Отарашвілі ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2011. - 20 с


32.

616.5

О- 96


Ошивалова О.О. Диференційовані підходи до лікування хворих на червоний плоский лишай з урахуванням стану гепатобіліарної системи та метаболічних порушень : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20-шкірні та венеричні хвороби / О. О. Ошивалова ; Ін-т дерматології та венерології АМН України. - Харьків, 2011. - 20 с


33.

616.7

П 36


Пічкар І. Й. Обгрунтування застосування діодного лазера при лікуванні протрузій та гриж міжхребцевих дисків (експериментально-клінічне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21-травматологія та ортопедія / І. Й. Пічкар ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України. - Харьків, 2011. - 20 с


34.

616.12

П 12


Павлюкович Н.Д. Вікові особливості перебігу та диферен-ційованого лікування хворих на ішемічну хворобу сердця з супутніми анемією та цукровим діабетом 2 типу : канд. мед. наук : 14.01.02 - внутрішні хвороби / Н. Д. Павлюкович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2011. - 20 с


35.

616.28

П 35


Почуєва Т.В. Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих з отогенними внутрішньочерепними ускладненнями : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19-оториноларингология / Т. В. Почуєва ; Ін-т отоларингології ім. О.С.Коломійченка НАМН України. - К., 2011. - 39 с


36.

616.7

П 93


Пшеничний Т.Є. Діагностика та комплексне лікування ювенільного ревматоїдного артриту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21-травматологія та ортопедія / Т. Є. Пшеничний ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. - К., 2011. - 20 с


37.

615.2

Р 70


Ромелашвілі О.С. Створення нового ненаркотичного анальгетика - фенітізону та розробка супозиторіїв на його основі : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.03 - стандартизація та організація виробництва лікарських засобів / О. С. Ромелашвілі ; Нац. фармац. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с


38.

616.37

Р 83


Руднєва І.В. Клініко-параклінічна характеристика стану серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи корекції виявлених порушень : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / І. В. Руднєва ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 21 с


39.

618.3

С 14


Садовий А.П. Оптимізація прогнозування затримки розвитку плода при різних формах плацентарної дисфункції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / А. П. Садовий ; НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2011. - 18 с


40.

618.3

С 19


Сальников С.М. Тактика ведення жінок з анемією вагітних на фоні бактеріфльно-вірусної інфекції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / С. М. Сальников ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2011. - 19 с


41.

618.3

С 20


Саркісов А.Р. Перебіг вагітності у жінок з варикозною хворобою у сучасних екологічних умовах : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 - акушерство та гінекологія / А. Р. Саркісов ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса, 2011. - 21 с


42.

617.5

Т 31


Тєлушко Я.В. Оптимізація комплексного лікування закритих пошкоджень грудей у постраждалих з ізольованою та поєднаною травмою : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03-хірургія / Я. В. Тєлушко ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2011. - 20 с


43.

616.12

Т 35


Терешкевич Л.П. Підвищення ефективності відновлення фізичної працездатності у хворих після гострого інфаркту міокарда шляхом факмакологічної корекції: канд. мед. наук: 14.01.11 - кардіологія / Л. П. Терешкевич ; ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. - К., 2011. - 19 с


44.

616.38

Т 41


Тимченко М.Є. Прогнозування та профілактикак вторинних гнійних ускладнень розповсюджених форм перитоніта : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03-хірургія / М. Є. Тимченко ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 20 с


45.

616.8

Т 57


Тончев М.Д. Клініка, діагностика, хірургічне лікування неврином та нейрофібром периферійних нервів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 - нейрохірургія / М. Д. Тончев ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України. - К., 2011. - 21 с


46.

616.32

У 72


Урсол Г.М. Вибір методів кардиолятації та застосування ботулоксину при ахалазії стравоходу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Г. М. Урсол ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2011. - 19 с47.

616.31

Х 18


Хамдан А. Клініко-математичне обгрунтування лікування ретенції ікол верхньої щелепи з використанням мікроімплантантів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / А. Хамдан ; Ін-т стоматології АМН України. - Одеса, 2011. - 19 с


48.

616.37

Ч-49


Чернухіна О.О. Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на патогенетичні ланки ураження печінки та нирок при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / О. О. Чернухіна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 2011. - 20 с


49.

616.36

Ш 28


Шаталов О.Д. Сучасні аспекти діагностики та малоінвазивних способів хірургічного лікування доброякісних вогнищевих утворень печінки : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 - хірургія / О. Д. Шаталов ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України. - Донецьк, 2011. - 43 с


50.

616.31

Ш 94


Штурмак В.М. Клініко-технологічне обгрунтування ортопедичного лікування хворих частковими знімними пластинковими протезами : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22-стоматологія / В. М. Штурмак ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с
Составитель Т.П. Пузанова
Ответственный

за выпуск В.Я. Калюжная
ЛОНМБ тел. 77-04-50 30 экз. сентябрь 2012г.

63-03-34

63-03-33

Схожі:

Библиотека iconЭлектронная библиотека учебных материалов по химии

Библиотека iconБиблиотека
А. А. Антонів; Нац мед акад післядиплом освіти ім. П. Л. Шупика. К. [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconБиблиотека
Ж. А. К. М. абу Немер; Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк, 2011. 22 с
Библиотека iconБиблиотека
Ф. Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / І. Ф. Ільїнська, О. М. Зубрійчук, С. Г. Ясир // Лаборатор діагностика....
Библиотека iconБиблиотека
Д. Ю. Ігнатов; Мін-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк : [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
«Український освітній проект до 200-ліття Перемоги Росії у Вітчизняній війні 1812 р.»
Библиотека iconБиблиографический указатель выпуск первый Издательство «Рудомино»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени м. И. Рудомино
Библиотека iconБиблиотека украинской литературы
Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому…
Библиотека iconБиблиотека
Анастасий Т. А. Место рибавирина в комплексном лечении хронического гепатита c / Т. А. Анастасий // Сучасні інфекції. 2010. N с....
Библиотека iconБиблиотека
Д. В. Нейропротективна дія антидепресантів : автореферат дис канд мед наук : 14. 03. 05 фармакологія / Д. В. Євдокімов; Харк нац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка