1. організм людини як біологічна система (5 год)
Скачати 185.06 Kb.
Назва1. організм людини як біологічна система (5 год)
Дата конвертації10.03.2013
Розмір185.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы

Б І О Л О Г І Я
9-й клас

(3 год на тиждень, разом 105 год, із них 4 год — резервний час)


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Повторення

ВСТУП (4 год).Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Походження людини. Демонстрування муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи.

Особливості виду Homo sapiens. Соціальне та культурне успадкування.

Екскурсія до природничого музею. Походження людини.ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (5 год).Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин.

Характеристика тканин. Органи. Демонстрування муляжів, мікропрепаратів тканин людини.

Фізіологічні системи органів людини.

Регуляторні системи організму людини.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 2. ОПОРА І РУХ (8 год).Будова і функції опорно-рухової системи.

Кісткова та хрящова тканини. Лабораторна робота
№ 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

Розвиток кісток. Сполучення кісток. Практична робота
№ 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Будова скелета людини. Демонстрування: скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток;

Будова і функції скелетних м’язів.

Види м’язів. Механізм скорочення м’язів.

Сила м’язів. Втома м’язів. Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

Демонстрування: дослідів, що ілюструють статичне та динамічне навантаження; розкривають, вплив ритму і обсягу навантаження на ефективність роботи скелетних м’язів.

^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 3. КРОВ І ЛІМФА (7 год).Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад крові.

Склад і функції крові. Еритроцити. Лабораторна робота
№ 3. Мікроскопічна будова крові людини.

Групи крові. Переливання крові.

Склад і функції крові. Лейкоцити.

Захисні функції крові.

Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

Тромбоцити. Зсідання крові.ТЕМА 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ (7 год).Органи кровообігу: серце і судини.

Будова і функції серця. Демонстрування муляжів будови серця.

Судинна система.

Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Практична робота № 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

Регуляція кровопостачання органів. Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

Лімфообіг та його значення. Практична робота № 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1^ ТЕМА 5. ДИХАННЯ (5 год). Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Демонстрування: муляжів будови легень.

Голосовий апарат. Дихальні рухи. Демонстрування: моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра.

Газообмін у легенях і тканинах. Демонстрування: дослід з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається; вимірювання життєвої ємності легень.

Нейрогуморальна регуляція дихання.

Вплив оточуючого середовища на дихальну систему. Профілактика захворювань органів дихання. Демонстрування: прийомів штучного дихання. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.^ ТЕМА 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ (8 год).Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.

Харчування і здоров’я. Практична робота № 5. Антропометричні виміри.

Практична робота № 6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.

Будова і функції органів травлення, травних залоз. Лабораторна робота № 4. Дія ферментів слини на крохмаль.

Травлення у шлунку. Демонстрування моделей органів травлення та дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки.

Травлення у тонкому кишечнику.

Функції товстого кишечнику.

Регуляція травлення.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

ТЕМА 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (3 год).Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Практична робота № 7. Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір).

Будова і функції шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна).

Роль шкіри в терморегуляції.ТЕМА 8. ВИДІЛЕННЯ (3 год).Будова і функції сечовидільної системи. Демонстрування моделей будови нирки ссавця, людини.

Регуляція кількості води в організмі.

Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.ТЕМА 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (6 год).Принципи роботи ендокринної системи.

Гормони.

Залози внутрішньої секреції.

Залози внутрішньої секреції.

Гіпоталамо-гіпофізарна система.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (10 год).Етапи онтогенезу людини.

Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі.

Будова статевих органів.

Розвиток статевих клітин.

Менструальний цикл.

Запліднення.

Ембріональний розвиток. Функції плаценти.

Постембрiональний розвиток людини.

Запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування.

^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (9 год).Будова нервової системи.

Центральна і периферична нервова система людини.

Регуляція рухової активності. Спинний мозок.

Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).

Довільні рухи і кора головного мозку.

Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система.

Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.

Взаємодія регуляторних систем організму.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (8 год).Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

Зорова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей ока. Лабораторна робота № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

Зорова сенсорна система. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

Слухова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей вуха. Лабораторна робота № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості.

Сенсорні системи смаку, нюху.

Сенсорні системи рівноваги, руху.

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ (10 год).Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації.

Сон.

Біоритми.

Структура інстинктивної поведінки.

Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.

Види навчання.

Пам’ять.

Види пам’яті. Практична робота № 8. Дослідження різних видів пам’яті.

Набута поведінка.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.ТЕМА 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ (8 год).Мислення і кора великих півкуль головного мозку.

Функціональна асиметрія мозку.

Мова.

Індивідуальні особливості поведінки людини.

Практична робота № 9. Визначення типу темпераменту.

Характер людини. Практична робота № 10. Виявлення професійних схильностей.

Свідомість.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Резерв часу

Резерв часу

Резерв часу

Резерв часуСхожі:

1. організм людини як біологічна система (5 год) icon1. Організм людини як біологічна система
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Поняття про здоров’я І хворобу людини
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Вступ (4 год). Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
1. організм людини як біологічна система (5 год) icon"Дія електричного струму на організм людини (укр.)"
Центральна нервова система переробляє імпульс І передає його як виконавчу команду до робочих органів
1. організм людини як біологічна система (5 год) icon«Нормальна мікрофлора людини»
Мета роботи: Розглянути різноманітні мікроорганізми людини. Вивчити вплив мікрофлори на організм людини
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconКалендарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) №
Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows» Основні елементи вікон та правила роботи з ними
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconЛекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові...
Мета: навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconДія електричного струму на організм людини
Протікання струму через тіло людини супроводжується термічним, електролітичним та біологічним ефектами
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
1. організм людини як біологічна система (5 год) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка