Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
Скачати 129.62 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації12.03.2013
Розмір129.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології

у 2012-2013 навчальному році

У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства в основній та старшій школі. Вивчення біології буде здійснюватися за такими програмами:

Біологія

Поглиблене

вивчення біології


7-9класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

10-11класи – Програми для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

8–9класи – програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

10 – 11 класи – програма для профільного рівня (Збірник програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.–Тернопіль: Мандрівець, 2011).


Вивчення екології в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися згідно з програмами:

Екологія


Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.

Як і в минулому році, кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем (у рамках програми).

Резервні години бажано використати для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів. Результати моніторингового дослідження якості біологічної освіти на профільному рівні в Луганській області, яке почалося в 2011-2012 навчальному році, свідчать, що рівень якості біологічної освіти навіть в профільних класах складає близько 50% (48,63 % виконаності за репрезентативною вибіркою). Це загалом співпадає з результатами ЗНО випускників ЗНЗ Луганської області. Завдання для регіонального моніторингового дослідження було складено відповідно до чинної програми для 10 класу профільного рівня. До завдань були включені провідні поняття курсу, найбільш загальні закономірності та завдання, які перевіряють уміння розв’язувати задачі, порівнювати процеси, аналізувати, узагальнювати, доводити свою думку тощо.

Результати контрольного випробування за першою частиною (тестові завдання) свідчать, що учні непогано засвоїли тему «Елементний склад біологічних систем», знають особливості накопичення елементів в біосистемах – 81% правильних відповідей, тему «Неклітинні форми життя – віруси, пріони» – 66% правильних відповідей. Гірше, але непогано учасники моніторингового дослідження проявили свої знання з тем «Поверхневий апарат клітини, його структура і функції», «Одномембранні органели» 61% та 58% правильних відповідей з теми «Основні процеси клітинного рівня». Загалом, відповідаючи на тести, учні дали 66,5 % правильних відповідей.

За другою частиною – розв’язання задачі з молекулярної біології – результати дещо гірші – лише 40% учнів розв’язали задачу з поясненням кожної дії, з формулюванням законів, на яких ґрунтується розв’язок, ще 7% розв’язали задачу без пояснень.

Відповідь на завдання 6 третьої частини повинна бути розгорнутою: повною, логічною, структурованою, із зіставленням різних точок зору, містити власні судження. Більшість учнів або не приступили до виконання завдання (27%) або виконали його неправильно (41%) – загалом 68%. Лише 6% відповідей були повними, логічними, структурованими. Результати свідчать, що учні володіють основним змістом навчального матеріалу, але недостатньо вміють аналізувати, систематизувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Завдання 7 третьої частини - на порівняння біологічних процесів. У відповіді на 7 запитання 47% учнів або не приступили до виконання завдання або виконали його з помилками. Лише 5% дійсно порівнювали процеси. Це завдання і в першому, і в другому варіанті співпадало по суті з практичними роботами №12 «Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу» та №14 «Складання схем мітозу і мейозу». На наш погляд, ці практичні роботи в школах або зовсім не виконувались або виконувались формально.

Загалом результати моніторингового дослідження якості біологічної освіти профільного рівня свідчать про те, що переважна кількість учнів профільних класів(10) може розрізняти об’єкти вивчення курсу загальної біології, відтворювати окремі їх елементи, мають навики розв’язання задач. Значно нижчі показники має здатність школярів порівнювати, аналізувати, узагальнювати, вибирати головне тощо. Результати місцевої вибірки набагато кращі, ніж результати репрезентативної вибірки.

Рекомендуємо:

1. Методистам районних та міських методичних кабінетів, керівникам міськ (рай) методоб’єднань учителів біології:

   • ширше пропагувати новітні технології навчання біології;

   • організувати проведення майстер-класів, відкритих уроків вчителями, учні яких брали участь у місцевій вибірці моніторингового дослідження й продемонстрували гарні результати;

   • запланувати та провести семінари, майстер класи, у яких висвітлювати передовий педагогічний досвід учителів біології міст та районів області.

2. Міським і районним методоб’єднанням учителів біології:

 • обговорити результати навчальних досягнень учнів з біології в профільних класах;

 • визначити найбільш значущі поняття, закономірності, уміння, які є вирішальними для виконання Держстандарту;

 • рекомендувати вчителям вибудовувати навчальний матеріал курсу біології навколо цих визначальних понять, закономірностей, умінь;

3. Учителям біології:

   • у майбутньому навчальному році запланувати додаткове відпрацювання тем: «Клітинна теорія», «Віруси», «Фотосинтез, його роль у природі», «Хемосинтез», «Мейоз. Фази мейозу»;

 • провести самоаналіз та самооцінку своєї діяльності, оцінивши насамперед рівень навченості учнів, рівень знань та вмінь зрізних тем;

 • співставити досягнення учнів з методами та формами роботи, якістю виконання практичних та лабораторних робіт;

 • ширше застосовувати активні методи навчання;

 • обов’язково виконувати практичну частину програми (доцільність тематики визначає вчитель);

 • використати часи, передбачені типовими навчальними планами на вивчення курсів за вибором та факультативів для формування в учнів загальнонавчальних (уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки тощо) та спеціальних (уміння спостерігати, вести експеримент, розв’язувати задачі та інше) умінь.

Деякі висновки й рекомендації можна зробити за результатами проведення конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Біологія». Конкурс проявив як проблеми сучасної біологічної освіти, так і шляхи їх вирішення. В обласному етапі конкурсу взяли участь 19 досвідчених учителів, яскравих особистостей, яких добре знали в області. Їх педагогічний стаж у середньому складав 20 років. До фіналу «дійшли»: Середа Т.В. – учитель Рубіжанського ліцею Рубіжанської міської ради, Тіняков О.В – учитель комунального закладу «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів №29 імені льотчика-космонавта Г.Т. Берегового», Беденко О.Г. – учитель комунального закладу «Алчевський навчально-виховний комплекс імені Христини Алчевської: спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови – колегіум «Дипломат», Єгорова І.О. – викладач Вищого професійного училища №92 м. Сєвєродонецька, Серікова О.В. – учитель комунального закладу «Луганський навчально-виховний комплекс середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей №24». Середній педагогічний стаж фіналістів складав 15 років! Учасники фінального етапу конкурсу були обрані журі за результатами екзамену за фахом. Екзамен складався з трьох завдань: тест з біології, тест з методики викладання біології, аналіз відеоуроку. Під час фінального етапувсі вчителі представили яскраві презентації та майстер-класи, провели цікаві уроки. Переможцем стала : Середа Т.В. – учитель Рубіжанського ліцею Рубіжанської міської ради, другою за результатами стала Беденко О.Г. – учитель комунального закладу «Алчевський навчально-виховний комплекс імені Христини Алчевської: спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови – колегіум «Дипломат», третім ставТіняков О.В – учитель комунального закладу «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів №29 імені льотчика - космонавта Г.Т.Берегового». Загальною особливістю фіналу було вільне володіння учасниками сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Саме це вирізняло фіналістів від інших учасників обласного етапу конкурсу. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють формувати практичні вміння і навички під час виконання віртуальних лабораторних і практичних робіт або експериментів, залучати учнів до активної навчальної діяльності, розвивати творче та абстрактне мислення, забезпечувати об’єктивний контроль знань, ефективно використовувати навчальний час. Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від учителя вміння працювати з прикладним програмним забезпеченням, що дає змогу вчителеві бути сучасним, ефективним, відповідати вимогам життя. Рекомендуємо використовувати ресурси: http://www.osvita.ua, http://www.nbuv.gov,ua, http://teacher.at.ua, http://metodportal.net, http://biology.civua.orgthtmlта інші.

Середа Т.В. – переможець обласного етапу конкурсу гідно представила нашу область на заключному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012» у номінації «Біологія», який відбувся в м. Запоріжжя. Наша конкурсантка стала лауреатом конкурсу (другий результат за підсумком набраних балів). Характерно, що проблемою, над якою працює Т.В.Середа, є «Формування предметних компетентностей учнів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах профільної школи».

Як і в попередні роки, значну роль будуть відігравати олімпіади, турніри, конкурси МАН. У 2011-2012 навчальному році обласні олімпіади з біології та екології за об’єктивними обставинами пройшли з порушенням графіку. Частково це відбилося на результатах команди Луганської області четвертого етапу Всеукраїнських олімпіади: так, тільки двоє учасників олімпіади з біології стали переможцями четвертого етапу. Це луганчанки – Фарфоламєєва Діана, яка виборола диплом 1 ступеня( 9 клас комунального закладу «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №18») та Боровльова Дар’я, яка отримала диплом ІІ ступеня (10 клас комунального закладу «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №18»). Боровльова Д. також заробила для області диплом ІІІ ступеня на 4 етапі Всеукраїнської олімпіади з екології. Слід зазначити, що і Фарфоламєєву Д. і Боровльову Д. до олімпіад підготувала Л.І.Ткачова – учитель біології комунального закладу «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №18». Непогані результати показали на 4-му етапі олімпіади з біології учениця 8-го класу ЗОШ №1 м. Кремінна Соломійчук Марина (учитель Коваленко Л.П.) та Трудненко Катерина, учениця 11 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №6 І-ІІІ ст. м. Алчевська (учитель Бершадський А.М.).Трудненко К. одержала також диплом І ступеня, Боровльова Д. – диплом ІІ ступеня за участь в конкурсі з нейробіології, який проходив в рамках 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Гірше за інших на 4 етапі Всеукраїнської олімпіади з біології виступили учні комунального закладу«Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів №29 імені льотчика - космонавта Г.Т.Берегового»Оганесян А. і Приходько Ю., які посіли останні міста серед учнів 10 та 11 класів. Підготовка учнів до участі в олімпіадах різного рівня вимагає від учителя та самого учня наполегливої праці протягом усього року. Значну роль в підготовці учнів відіграють заняття в обласній олімпіадній школі. Для підготовки учнів до Всеукраїнської олімпіади. рекомендуємо використовувати сайт, створений для олімпіадників biology.org.ua.

Повідомляємо, що в останні роки в Україні проводиться щорічна Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус – природознавство для дорослих» для учнів 7-11 класів. Метою гри є не тільки перевірка рівня засвоєння учнями програмових вимог з різних предметів (фізика, біологія, географія, хімія), а й виявлення тих, хто може цілісно мислити, оцінювати ситуації різнобічно й робити нестандартні висновки. Інформацію про проведення гри дивіться на сайті:http://helianthus.com.ua/

Навчання біології, екології, природознавства в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня»). Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження

Природознавство

5

1

6

1

Біологія

7

2

8

2

9

3 (у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов – 2,5*)

Поглиблене вивчення біології

8

4

9

4

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена в програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором(факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися впродовж двох років.

Звертаємо увагу, що зміст навчальної програми з біології для 9-го класу розраховано на 105 годин і покладено в основу державної підсумкової атестації з біології в 9-х класах, тому обсяг часу на вивчення біології в 9 класі має відповідати визначеному в інваріантній складовій типових навчальних планів, тобто не менше як 2,5 години на тиждень у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов і 3 години на тиждень в усіх інших школах.

У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології та екології за різними рівнями змісту становить:

^ Рівень змісту

Біологія

Екологія

10 клас

11 клас

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,50,5

Академічний рівень

1,5

1,5

Профільний рівень

5

5

2

2

Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і профілю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 № 1/9-580).

Звертаємо увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології в 11 класі. Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет «Екологія». Водночас зміст програми з екології базується на принципах неперервності й наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі (1 година тижневого навантаження). На вивчення біології рекомендуємо виділити у І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 годину на тиждень.

Під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72).

У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення робіт з біології, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті».

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, природознавство вивчатиметься в 5 класі (2 години на тиждень), а біологія в 6-9 класах (по 2 години на тиждень).

Звертаємо увагу, що згідно з постановою зазначений Державний стандарт упроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року.Першими перейдуть на навчання за новими програмами учні 5 класів у 2013/2014 навчальному році. Вивчення біології за програмою, розробленою до нового Державного стандарту, розпочнеться у 2014/2015 навчальному році.

Ткачова Л.В.,

методист з біології та екології ЛОІППО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconПрограми факультативів та курсів за вибором з біології та екології
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н р

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconБіологія. Екологія. Природознавство
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconБіологія. Екологія. Природознавство
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмету
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка