1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів
Скачати 166.61 Kb.
Назва1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів
Дата конвертації13.03.2013
Розмір166.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы

Ìîí³òîðèíã ÿêîñò³ âîäè

1 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ - РЕЗУЛЬТАТИ ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ


Юрай Руппельдт1
В тер­міні з 21 липня до 12 серпня я брав участь в експедиції Дністер в Україні. В експедиції працював як хімік. Я роб­ив аналізи вод Дністра, його деяких притоків та джерел забруднення на ділянці між селами Заліски (гирло ріки Стрий) та Коропець (гирло річки тої самої назви), що дорівнює 128 км течії Дністра. Витрати, пов'язані з моєю участю в експедиції, були компенсовані з гранту від Environmental Partnership for Central Europe, Словаччина, при­зна­че­ного на міжнародну співпрацю в області моніторингу якості вод.

Я користався переносною лабораторією DREL/2000 фірми HACH, США. Аналізи на нітрити, нітрати, амі­ак, реактивний фосфор, сульфати, загальне залізо, мідь, загальний хлор та вільний хлор робилися спек­тро­фо­то­мет­рич­ним методом, хлориди, загальна твердість та вапнякова твердість оцінювалися методом титрування. Магнієва твердість бу­ла вирахована як різниця між загальною та вапняковою твердістю. Температура води вимірювалась спиртовим тер­мо­метром. Результати аналізів зведені в наступній таблиці. Хід змін концентрацій окремих речовин вздовж течії Дні­стра унаочнений на доданих графіках.

Як показують висліди аналізів, Дністер належить у своїй верхній течії до річок з відносно чистою водою. В цій області знаходиться відносно мало промислових підприємств. Найбільшим джерелом забруднення тут є сільське гос­подарство, особливо тваринництво - висока інтенсивність розведення великої рогатої худоби, а місцями і гусей2. Ве­лика кількість тваринних екскрементів змивається до потічків та річок і спричинює підвищений обсяг азотних ре­чо­вин у воді. Наслідком цього є підвищена кількість водоростей та інших мікроорганізмів, евтрофізація води та її по­мут­нін­ня. Можливе також зараження нижніх верств води і джерел питної води, з яких треба було б взяти проби на гід­ро­бі­ологічний аналіз.

Згаданий підвищений обсяг азотистих речовин виразно видно на річці Свірж (станція ¹ 19), де кількість ніт­ратів досягає аж до 2.5 мг/л N-NO3- - (11.1 мг/л NO3- ). Висока кількість нітратів досягає аж до 2.5 мг/л N-NO3- - (11.1 мг/л NO3-). Висока кількість нітратів в р.Сівка (станція ¹ 24*) - аж 11.2 мг/л N-NO3- (49.6 мг/л NO3-) спричинена очевидно промисловим забрудненням вище відбору проб (завод по виробництву хлор­ві­нілу та ін.). Завдяки розрідженню притоками і також високій самоочищувальній здатності Дністра, котрий тут тече на­туральним непереробленим штучно річищем з великою кількістю порогів, островів та бічних рукавів, ті екстремальні зна­чення на щастя відносно швидко спадають до норми (порівняй станції ¹ 24* і 28*). Згаданий завод по ви­роб­ни­цтву хлорвінілу спричиняє також високий вміст хлоридів в річці Сівці - 790 мг/л Cl- і внаслідок цього в Дністрі 694 мг/л Cl- (станції ¹ 21* і 24*). Просто в гирлі р. Сівки до Дністра втікають з двох труб відходи виробництва за­воду "Хлорвініл" (станції ¹ 22 і 23). На жаль, нам не пощастило захопити випуск відходів у максимальному стані (ви­пускається вночі, вода чорного кольору), але на другий день в суботу до обіду, коли з труб витікала прозора вода, во­на била сильним струменем і крім високої кількості хлорідів містила в собі високі концентрації сульфідів (аж до 340 мг/л SO42-) і реактивного фосфору (2.7 мг/л PO43-). Кількість заліза та міді в пробах, підданих аналізові, бу­ла на низькому рівні.

У верхній частині досліджуваної ділянки Дністра є значна притока р.Стрий. І хоча ж на річці лежить велике мі­сто Стрий, вода в його гирлі досить чиста (станція ¹ 3*).

Більш значні джерела забруднення лежать на річці Бистриця (станція ¹ 20), що відбилося і на отриманих ре­зультатах аналізів і на великій кількості зелених водоростей в її нижній течії і прилеглій частині течії Дністра. Ос­кіль­ки в місті Івано-Франковську, що лежить на річці Бистриця, знаходяться хімічні та інші підприємства, було б ці­ка­во і корисно зробити аналізи на присутність важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, цинку, арсену).

Хімічний аналіз води в річці дає інформацію про моментальний стан забруднення. Кількість шкідливих ре­чо­вин у воді виразно змінюється на протязі доби, спадає у вихідні, коли підприємства не спускають відходи ви­роб­ни­цтва. Більш показове значення мали б аналізи осадів та мулу з дна річки, бо кількість важких металів в них відбиває при­близну ситуацію за довший термін і не залежить від моментальних коливань їх концентрації у воді.

Річки, що втікають до Дністра з правого боку, мають свої витоки в Карпатах і протікають гірським краєм. Ок­рім розсіяного сільського господарства тут практично нема значних джерел забруднення води. Самоочищувальна здат­ність потоків висока. Тому такі річки як Свіча і Лімниця належать до найчистіших річок України. Навпаки, лі­во­бі­чні притоки Дністра протікають рівниною або помірковано горбистою місцевістю з інтенсивним сільським гос­по­дар­ством і особливо розведенням великої рогатої худоби, що значно підвищує забруднення води. Не можна також іг­но­ру­вати і вторинні наслідки інтенсивного розведення худоби в підвищеній нітрифікації грунтів, спричиненої тваринними ек­скрементами, порушення рівноваги представництва рослин внаслідок випасання, порушення рослинного покриву грун­ту, витолочування грунту і як наслідок його ерозія, зміни біотопів і далі порушення стабільності екосистеми в даній місцевості.

При оцінці забруднення природного середовища басейну Дністра треба крім хімічного моніторингу проводити та­кож і біомоніторінг, тобто вивчення популяції бентосу, водоростей, молюсків та інших біоіндікаторних рослин і тва­рин. До загальної картини не завадить і міряння pH води та концентрації розчиненного у воді кисню протягом 24 го­дин.

Таблиця 1. Коефіцієнти перерахунку концентрацій іонів
з

в

коефіцієнт

нітрити

мг/л N-NO2-

мг/л NO2-

3.2845

нітрати

мг/л N-NO3-

мг/л N-NO3-

4.4268

амоній

мг/л N-NН3

мг/л N-NH3

1.2878

кальцій

мг/л CaCO3

мг/л Ca

0.4004

магній

мг/л CaCO3

мг/л Mg

0.2428


Таблиця 2. Гідрохімічні показники води3

Нітрити

Нітрати

Амоній
Станція4

Дата

t води

Cl-

N-NO2-

NO2-

N-NO3-

NO3-

N-NH3

NH4+

S2-

1

21.07
3*

22.07

20.5

28

0.065

0.213

1.2

5.3

0.09

0.12

0.000

4*

21.07
4*

22.07

21.5

94

0.061

0.200

0.9

4.0

0.11

0.14

0.014

5*

22.07

21.5

70

0.018

0.059

0.3

1.3

0.26

0.34

0.018

7*

23.07

21.0

42

0.078

0.256

0.3

1.3

0.60

0.77

0.011

13*

26.07

23

78

0.043

0.141

0.0

0.0

0.0

0.0

0.002

14*

26.07

20

34

0.036

0.118

0.7

3.1

0.06

0.08

0.000

15*

26.07

23

62

0.052

0.171

0.0

0.0

0.01

0.01

0.014

19

28.07

23

24

0.068

0.223

2.5

11.1

0.37

0.48

0.004

20

29.07
94

0.021

0.069

0.0

0.0

0.20

0.26

0.025

21*

29.07
790

0.048

0.158

0.5

2.2

0.17

0.22

0.007

22

29.07
635


23

29.07
605


24*

29.07
694

0.034

0.112

11.2

49.6

0.16

0.21

0.000

28*

1.08
148

0.011

0.036

0.2

0.9

0.27

0.35

0.017

29*

1.08
28

0.013

0.043

0.7

3.1

0.02

0.03

0.014

31*

3.08
32

0.021

0.069

0.0

0.0

0.19

0.24

0.012

33

3.08
28

0.023

0.076

0.5

2.2

0.22

0.28

0.026

37*

4.08
68

0.147

0.483

1.0

4.4

3.7

4.76

0.011

38*

4.08
72

0.175

0.575

1.2

5.3

3.50

4.51

0.008

40*

8.08
108

0.014

0.046

0.3

1.3

0.23

0.30

0.025

42*

9.08
14

0.006

0.020

1.3

5.8

0.22

0.28

0.014

44*

8.08
86

0.013

0.043

0.1

1.4

0.28

0.36

0.022


Таблиця 4. Гідрохімічні показники води5
КТ6

МТ7

Станція

PO43-

SO42-

Fe

Cu

ЗТ8

CaCO3

Ca

CaCO3

Mg

1

0.52

215

(0.00)

0.00
3*

0.01

45

0.25

0.04
4*

0.01

120

(0.14)

0.00
4*

0.15

120

0.41
262

198

79

64

16

5*

0.01

38

0.25

0.01
7*

1.11

75

0.51

0.00
13*

0.00

56

0.3014*

0.1

49

0.10
138

90

36

48

12

15*

0.00

54

0.2819

0.65

74

0.4020

0.64

84

0.54

0.00
21*

0.25

70

0.2922

2.70

340

0.1623

2.65

330

0.1424*

1.74

240

0.27

0.04
28*

0.82

128

0.4429*

0.17

39

0.0431*

0.30

65

0.1233

1.18

138

0.437*

2.63

58

0.16

0.04
38*

2.73

54

0.15

0.05
40*

0.56

86

0.0942*

0.63

44

0.1144*

0.81

90

0.08
Таблиця 5. Вміст хлору в стічних водах Калуського заводу "Хлорвініл"

Станція

Загальний хлор, мг/л Cl2

Вільний хлор, мг/л Cl2

22

0.15

0.18

23

0.09

0.10


Діаграма 1. Вміст хлорид-іонів у Дністрі та його допливах.
Діаграма 2. Вміст нітрит-іонів у Дністрі та його допливах.


Діаграма 3. Вміст нітрат-іонів у Дністрі та його допливах.Діаграма 4. Вміст іонів амонію у Дністрі та його допливах.


Діаграма 5. Вміст сульфід-іонів у Дністрі та його допливах.Діаграма 6. Вміст сульфат-іонів у Дністрі та його допливах.
Діаграма 7. Вміст фосфат-іонів у Дністрі та його допливах.Діаграма 8. Вміст заліза у Дністрі та його допливах.


Діаграма 9. Вплив р.Свіча на іонний склад р.Дністер. Нульові концентрації умовно позначені як 0.0001 мг/л.


Діаграма 10. Вплив р.Сівка на іонний склад р.Дністер. Нульові концентрації умовно позначені як 0.0001 мг/л.
^

2 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ СЕРІЙ ГІДРОХІМІЧНИХ ДАНИХ


Микола Жарких

Маючи перед очима дві незалежних серії результати гідрохімічних аналізів, викладених у попередніх розділах, я спро­бу­вав кількісно оцінити їх збіжність. Наступний аналіз грунтується на такій статистичній моделі :

· результати, подані в таблицях 4 - 5, розглядаються як точні (вони позначатимуться як X), а результати, подані в таблиці 2 - як наближені (вони позначатимуться як Y), міру точності яких треба визначити;

· для апроксимації наближених даних використовується лінійна регресія виду

Y = A + B*X

Якщо обидва методи узгоджуються, коефіцієнт A мусить дорівнювати нулю (це означатиме відсутність сис­те­матичної похибки), а коефіцієнт B мусить дорівнювати одиниці, що означає рівність значень, отриманих різними ме­то­дами.

Результати регресійної обробки для іонів, по яких є достатня кількість паралельних вимірів, наведені в на­ступ­ній таблиці.

Таблиця 6.

Іон

A (мг/л)

B (безрозмірний)

Коефіціент кореляції
значення

середнє квадр.відхилення

значення

середнє квадр.відхиленняхлорид

-14.3

10.1

1.20

0.03

0.994
нітрит

0.06

0.115

1.45

0.42

0.754
нітрат

0.91

1.52

0.80

0.39

0.485
амоній

-0.21

0.14

2.28

0.08

0.989
амоній (малі концентрації)

0.29

0.12

0.05

0.39

0.04
фосфат

-0.09

0.13

0.94

0.10

0.90
фосфат (малі концентрації)

0.16

0.06

0.24

0.09

0.576
Довірчі інтервали, показані на попередніх діаграмах, відповідають двом стандартним відхиленням. Це означае, що істинне значення коєфіцієнту з імовірністю 95 % лежить в цих "вусах". Уважний розгляд дозволяє розділити всі ви­міри на три групи. До першої можна віднести виміри концентрації хлоридів. Власне, обидві серії результатів от­ри­ма­ні одним методом (титруванням), тому не дивно, що між ними є досить переконлива кількісна збіжність.

Другу групу складають нітрити та нітрати. Для них можна констатувати задовільну кількісну збіжність.

Третю групу становлять іони амонію та фосфату. Тут потрібні додаткові пояснення. Якщо регресію будувати на підставі повного діапазону концентрацій, кореляція між серіями здається задовільною; але якщо обмежитись діа­па­зо­ном малих концентрацій, то можна побачити, що кореляція серій практично відсутня. Отже, малі концентрації цих іо­нів можна задовільно визначити тільки спектрофотометричним методом, а для великих концентрацій експрес-ме­то­ди­ка дає тільки оцінки якісного рівня.Діаграма 11. Середнє значення і довірчі інтервали коефіціенту регресії А.


Діаграма 12. Середнє значення і довірчі інтервали коефіціенту регресії В.
^

3 ВМІСТ КИСНЮ У ВОДІ


Стефан Німайєр

На наступних графіках подано результати дуже трудомістких вимірювань вмісту кисню у воді Дністра та йо­го допливів. Складність вимірів полягала у необхідності проводити їх цілодобово, з інтервалом дві години. Цей графік не завжди щастило витримувати, що видно з деяких пропусків на графіках. На жаль, поки що не було змоги обробити цей багатий матеріал. Після першої зведеної таблиці, в якій наведено добові розмахи вмісту кисню, ідуть два графіки, на яких показано вміст кисню у самому Дністрі та допливах (Nebenfluss) на протязі руху експедиції. Далі йде таблиця нор­мативів якості води і таблиця, на якій дані розділів 2.1 - 2.2 представлені ще раз, але класифіковані у відповідності до нормативів. Потім ідуть численні однотипові графіки добових вимірів температури та вмісту кисню.

Стрий р.

Луг р.

Свіча р.

Сівка р.

Лімниця р.

Луква р.

Гнила Липа р.

Бистриця р.

Золота Липа р.

Коропець р.

Бариш р.

Стрипа р.

Заліщики

4


  1. 5

6

71Ñëîâàöüêèé ñîþç îõîðîí³â ïðèðîäè ³ êðàþ, Ç0 ѳòíî, Êàììåðãîôñüêà, 24, 96900 Áàíñüêà Øòÿâíèöÿ, Ñëîâà÷÷èíà.

2Îñòàííº íå ìຠâ ä³éñíîñò³ øèðîêèõ ìàñøòàá³â, öå ñóá'ºêòèâíà îö³íêà ñëîâàöüêîãî ãîñòÿ, ãðóíòîâàíà íà ñïîñòåðåæåííÿõ âèïàñàííÿ ãóñåé ç ïðèâàòíèõ ãîñïîäàðñòâ ñåëÿí

3Êîíöåíòðàö³¿ ³îí³â ïîäàí³ â ìã/ë.

4Îïèñ ñòàíö³é äèâèñü ó òàáëèö³ 3 íà ñòîð.Error: Reference source not found.

5Êîíöåíòðàö³¿ ³îí³â ïîäàí³ â ìã/ë.

6ÊÒ - êàëüö³ºâà òâåðä³ñòü â ìã/ë CaCO3 àáî Ca.

7ÌÒ - ìàãí³ºâà òâåðä³ñòü â ìã/ë CaCO3 àáî Mg.

8ÇÒ - çàãàëüíà òâåðä³ñòü â ìã/ë CaCO3.

Схожі:

1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів icon2 Характеристика домішок, які треба видалити, за їх фазово-дисперсним станом
Необхідність очищення води від забруднень виникає в тому випадку, коли якість води природних джерел не задовольняє пропонованим вимогам....
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів icon3 Вибір та обгрунтування методів очищення води від вказаних домішок
З врахуванням фізико-хімічних властивостей домішок, а також кінетики та динаміки їх фазових перетворень, можна здійснювати вибір...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconМоніторинг якості дошкільної освіти

1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconЯкщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, то знаєте, що левова його частка...
Пийте 30-40 мл води на кожен кілограм маси тіла на день. Наприклад, якщо ваша вага 60 кг, значить ви повинні випивати 1,8-2,4 літри...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconОлена Веремейчик Галина Пашкевич своєрідність давньоруського поселення в урочищі овраменків круг
В статті розглядаються результати палеоботанічних аналізів поселення Овраменків Круг Х-ХІІІ ст., що знаходиться поблизу Чернігова....
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconНаведіть по 2 приклади назв хімічних елементів, які походять від назв
На 1 кг води Світового океану в середньому припадають такі маси солей: NaCl – 27,2 г; MgCl2 – 3,8 г; CuSO4 – 1,3 г; MgSO4 – 1,6 г;...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconОсновні джерела прісної води на території України стоки річок Дніпра,...
Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів icon1 Характеристика води за походженням та вимоги до очищеної води
В даній курсовій роботі для обробки була запропонована природна вода (поверхневе водоймище). Останню рекомендувалося обробити для...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів iconБез води немає життя. Три стани води. Властивості води як рідини. Вода – розчинник. Мета
Обладнання. Підручник «я І україна», зошит «я І україна» 3 клас, малюнки, склянки з водою, цукор, сіль, пісок, марганець, оливкова...
1 моніторинг якості води результати хімічних аналізів icon«Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»» Описовий звіт про...
Оекту між головним управлінням зв’язків з громадськістю обласної державної організації та Сумською обласною громадською організацією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка