Поняття, принципи І види слідчого огляду
Скачати 55.94 Kb.
НазваПоняття, принципи І види слідчого огляду
Дата конвертації14.03.2013
Розмір55.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
Поняття, принципи і види слідчого огляду.
Серед слідчих дій, передбачених крим.- процес. Законодавством місце належить огляду місця події. Слідчий огляд – процесуальна дія, яка полягає в виявленні об’єктів, що мають значення для встановлення істини у справі, їх ознак.

Тактика слідчого огляду визначається його видом, конкретними обставинами злочину. Залежно від об’єкта:

 • О.м.п.

 • Зовнішній огляд трупа, якщо він не є складовою частиною м.п.

 • Огляд предметів, речей, які можуть бути речовими доказами

 • Огляд тварин

 • Огляд приміщень

 • Огляд трансп. засобів, освідування, огляд тіла людини.

Огляд може бути: первинним, вторинним.

За обсягом: основним, додатковим.

Місце події і місце події злочину – не збігаються. М.п.- поняття більш широке, пов’язане з виявленням ознак.

Місце злочину – місце вчинення злочинного наміру, яке спричинило матеріальні зміни.

Місце події є місцем вчин. злочину.

Принципи:

 • Єдине керівництво органом

 • Своєчасність огляду

 • Об’єктивність і повнота огляду

 • Планомірність

 • Застосування н.т.з.


Поняття, завдання, питання, об’єкти і види оглядів м.п. та учасники цієї слідчої дії.

Порядок здійснення – ст. 190-192 К.П.К., згідно з якими о.м.п.- невідкладна с.д.на фіксацію, вивч. Обстановки м.п., слідів злочину, фактичних даних, які дозволяють зробити висновок про механізм події.

Згідно ч.2 ст. 190 К.П.К. о.м.п. віднесено до числа процес. Дій, які можуть проводитись слідчим до порушення крим. Справи. Порушення кримі.справи можливе лише після кваліфікованого огляду, вивчення обстановки.

Об’єкт злочину:

 • Кіл-сть злочиців , ваги і розмірів викраденого, вік осіб, що брали участь у вчиненні.

 • Стан злочинців на підставі слідів

 • Стан здоров’я, фізичні вади.


Місце і час, спосіб вчинення, дії злоч-ців, наслідки, причин. зв'язок.

Оглядом з’ясовуються і суб’єктивна сторона злоч.: умисне чи з необережності.

М.П.- це територія(наземна) підземна, водний простір або приміщення, де сталась дія , що містить ознаки злочину, інші ділянки, приміщення, де знайдено сліди.

Завдання б.-якої о.м.п. є:

 1. дослідження обстановки, пошук слідів із застосуванням технічн. засобів

 2. фіксації інформації шляхом протоколюванням, закріплення зас. крим. техн.

 3. перевірка даних і відомостей, отриманих слідчим

 4. відтворення за допом. профес. уявлень, механізму і динаміки злоч.

 5. виявлення оперативних точок, переслідування злочинців по «гарячим слідам»

 6. збір і накопичення даних з метою розкриття злочину і викриття винного.


^ О.М.П. вирішується вел. кіл-сть питань:

Що собою являє м.п.

Які його особливості

Метод огляду, який необх. застосувати

Які внесені зміни в обстановку м.п. і ким

Які сліди, речові докази спостерігались на м.п.

Що сталось- злочин чи нещасний випадок

Коли вчинено

Скільки було злочинців, шляхи їх пересування

Що викрадено

Які є сліди, що свідчать про особу злочинця, його вік

Хто потерпілий, як він опинився на м.п.

Якщо на м. є труп, які ознаки свідчать про насильницьку смерть.

^ О.М.П. може бути первинним, вторинним, додатковим і основним.

Повторний – проводиться, коли виникає сумнів у повноті і ретельності первинного.

Додатковий – проводиться, коли в ході розслідування з’ясувалося, що окремий об’єкт або дія при первинному виявились неоглянутим.

Учасники цієї слідчої дії: поділ на 2 категорії: 1. обов’язковий, 2. факультативний.

 1. які наділені правом огляду - слідчий, начал. слідчого відділу, суддя, прокурор, дізнавачі, поняті, суд.-мед. Експерт або лікар при О.М.П.

 2. Спеціалісти, потерпілі, їх представники, підозрюваний, обвинувачений, їх захисники.


^ ЕТАПИ І СТАДІЇ О.М.П.

О.М.П. можна поділити на 3 етапи: підготовчий, робочий, заключний.

Підготовчий поділ. На 2 етапи: до виїзду на м.п., по прибуттю до виїзду, отримавши повідомлення про подію, слідчий з’ясовує від кого надійшло повідомлення, наслідки, хто виїхав на м.п., визначає склад СОГ, питання щодо понятих визначається т.к.з., необхідним спеціалістам, прибувши вживаються заходи щодо надання допомоги потерп., проводиться коротке опитування, уточнює, які сліди виявлені, учасникам слідчих дій роз’яснюються їх права та обов’язки.По закінченню 2 стадії, слідчий приступає до огляду / 3 стадії: 1. загально-оглядова, 2. детальна, 3. заключна.

 1. з метою орієнтації на ній визначаються межі простору, вибирається точка для проведення орієтованої та оглядової зйомки, визначаються об’єкти, що мають відношення до події, вивчається розташування, зв'язок елементів обстановки, їх загальний вигляд, фіксація положення об’єктів на момент початку, нічого не змінюючи.

На загально-оглядовій стадії замічаються основні риси майб. плану О.М.П., послідовність проведення огляду. Кримінал.-кою розроблені 2 прийоми огляду від периферії м.п. до його центру, концентричний, ексцентричний, під ценром розуміється предмет на місці. Коли периферію визначити неможливо обирається лінійний або вузлові методи.

Приміщення м.п. починається із загального ходу, застосовуючи огляд по часовій стрілці.

Після цього детальний огляд, його стадії:

а) статична- дослідження об’єктів в нерухомому стані без зміни їх положення, фіксуєм розташування обстановки, пошук слідів, інших доказів.

б ) динамічна- вивчення об’єктів з метою пошуку слідів-здійснюється зміна обстановки після події, ретельно оглядаються поверхні предметів, осколки скла з метою виявлення слідів, мікрочасток. Вивчається обстановка. Проводячи огляд об’єктів, необхідно здійснити так, щоб не знищити сліди і не утворити нових.

Для огляду всієї території застос.-ся спосіб розгорнутої спіралі, а з периферії проводити у випадках, коли збереженість слідів неможлива, і якщо при наближенні до центру сліди можуть бути знищені. Огляд повинен починатись від трупа по спіралі, бажано починати від периферії до центру. Проводячи дослідження обстановки, увагу приділити: мікрослідам, мікрочасткам.

Потім настає заключна стадія- складається протокол, викреслюються плани.
^ ПЛАНИ МІСЦЯ ПОДІЇ, ЇХ ВИДИ.

Плани-прості- план-схема в довільній формі з нанесенням позначок, розмірні дані.

Розгорнутий план- в довільній формі з нанесенням розмірних даних щодо виявлення на м.п. слідів

Креслення приміщень по довжині, за розкладанням по сторонам стін, стелі. Креслеться, коли на стінах є сліди, які мають значення для справи.

Масштабний план- по д.т.п., щодо слідів, які сконцентровані на невеликій ділянці, їх велика кількість, мають важливе значення.

На місцевості – плани по засічкам.

^ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ПОДІЇ.

Зовнішній огляд трупа є складовою частиною заг.огляду м.п. з обов’язковим залученням С.М.Е. або працівника. Вимоги до проведення огляду:

 • до огляду труп залишається в недоторканому стані, окрім слідчого і с.м.е.

 • до початку огляду близько трупа недоцільно знімати головне вбрання, верхній одяг.

 • Заборонено змінювати позу трупа, місце знаходження предметів

 • Описуючи одяг, увагу приділяти підозрілим плямам, слідам боротьби і опору на одязі

 • Позу трупа при описі прив’язувати до постійних орієнтирів

 • В заг.огляді – труп описуєте за місцем знаходження з прив’язкою до постійних орієнтирів розташування окремих частин

 • Оглядаючи одяг і взуття, зв.-ся увага на їх стан, наявність пошкоджень, забруднень.


Після опису зд-ся часткове роздягання трупа, тіла потерпілого, по трупу вказується стать, вік, колір шкіри, локалізація пошкоджень.

Опис зд-ся таким чином:

Голова, обличчя, шия, грудина, живіт, спина, руки, ноги.

СТРУКТУРА, ЗМІСТ ПРОТОКОЛУ ОГЛЯДУ.

Слідчий робить окремий записи, помітки, які використовує для оформлення протоколу, який повно відображає обстановку м.п., не повинно бути нічого зайвого, що не відноситься до справи. Протокол скл-ся на м.п. повинен бути – виразним і точним, реч. докази і м.п. повинні описуватись в тому вигляді, в якому знаходились. Складається протокол – з частин: вступна, описова, заключна. Ст. 86 К.П.К.

Схожі:

Поняття, принципи І види слідчого огляду iconПоняття про профілактику. Основні її принципи І види
Принцип профілактики найбільше повно відбиває гуманістичний зміст І соціальне призначення медичної діяльності
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconНавчання обдарованих учнів обдарованість: суть, види, принципи Форми...
Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання І виховання...
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconПринципи доступу до інформації в мережі Інтернет. Поняття про веб-сайт,...
Мета: Д: ввести поняття веб-сторінки, веб-сайту, url-адреси, пояснити принципи навігації Інтернетом, описати принципи організації...
Поняття, принципи І види слідчого огляду icon11 Соціальне страхування
Поняття соціального страхування 111. 2Поняття, види та принципи загальнообов'язкового держав­ного соціального страхування
Поняття, принципи І види слідчого огляду icon3. Закони логіки
Поняття як форма мислення. Зміст та обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconЛогіка. Програма курсу для 2-4 класів загальноосвітньої школи з міст...
Поняття та його ознаки. Зміст, обсяг поняття. Родове І видове поняття. Види понять: загальні, конкретні, одиничні, збірні, абстрактні....
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconТема: «Художня культура»
Види мистецтв та специфіка їх художньо образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Поняття...
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconВ. В. Надурак Поняття ноосфери: філософський аналіз
З огляду на це метою статті буде аналіз поняття ноосфери. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: вивести...
Поняття, принципи І види слідчого огляду iconПлан Поняття про комунікацію, як інформацію та її різновиди. Види комунікації
Вчити студентів використовувати інформацію як комунікативний елемент, знати її різновиди та види
Поняття, принципи І види слідчого огляду icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка