11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести
Скачати 42.65 Kb.
Назва11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести
Дата конвертації16.03.2013
Розмір42.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
11 клас.

Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”.

І ВАРІАНТ. І рівень. Тести.

1. Одиниця маси в перерахунку на суху речовину на одиницю площі або об”єму

а) біомаса б) густота в) чисельність г) продуктивність

2. Вкажіть, як називається варіювання чисельності популяції:

а) приріст популяції б) популяційні хвилі в) міграційні хвилі

3. Як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз

а) біотоп б) екологічна ніша в) ландшафт г) ареал

4. Зазначте, що називається продуктивністю біоценозу:

а) кількість особин, що народились протягом року

б) біомаса, яка створюється за одиницю часу

в) кількість особин, що населяють певну площу середовища

5. Біомаса, створена за одиницю часу автотрофними організмами – це продуктивність:

а) первинна б) початкова в) базисна г) вторинна

6. За якою ознакою всі організми поділяються на автотрофи і гетеротрофи:

а) за способом розмноження б) за типом живлення

в) за величиною споживання кисню

7. Виберіть місце, яке займає популяція організмів одного виду в ланцюгу живлення:

а) ієрархічний рівень б) статус в) ранг г) трофічний рівень

8. Які організми завжди знаходяться на початку ланцюгів живлення:

а) основні консументи б) редуценти в) продуценти

9. Як називається процес саморозвитку біогеоценозів:

а) сукцесія б) гомеостаз в) поступальні зміни г) інтродукція

10. Угруповання організмів, штучно створене людиною для отримання с/г продукції, називають:

а) екосистема б) агроценоз в) біогеоценоз г) популяція

11. Графічне відображення трофічної структури ланцюгів живлення – це:

а) піраміда чисел б) піраміда біомаси в) піраміда енергії

12 Основу будь-якого біогеоценозу становлять:

а) фітоценоз б) агроценоз в) ланцюг живлення г) популяція
ІІ рівень.

А) Встановіть відповідність між організмами та їх положенням у ланцюгах живлення:

 1. Сапротрофи а) евглена зелена

 2. Паразити б) жук-гнойовик

 3. Хижаки в) ведмідь

 4. Фітофаги г) заєць

 5. Поліфаги д) вовк

 6. Міксотрофи е) аскаридаБ) Встановіть відповідність між організмами та їх трофічним рівнем та складіть ланцюг живлення:

 1. Консументи ІІ порядку а) береза

 2. Консументи І порядку б) бактерії гниття

 3. Консументи ІІІ порядку в) комахоїдні птахи

 4. Редуценти г) комахи

 5. Продуценти д) хижі птахи

В) Назвіть типи взаємозв”язків між популяціями різних видів у біоценозі:

 1. Вовк – заєць →

 2. Вовк— лисиця→

 3. Вовк— трава →

 4. Джгутикові— комахи →


ІІІ рівень.

Назвіть структуру біоценозу. Що таке ярусність, які її види? Яке значення ярусності для рослин?

ІУ рівень. Екологічна задача.

Біомаса трави з 1м – 100г. За правилом екологічної піраміди визначте, скільки м трави буде потрібно, щоб нагодувати 10 жаб біомасою 50г кожна, якщо трофічний ланцюг має такий вигляд: трава – коники – жаби.

11 клас.

Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”.

ІІ ВАРІАНТ. І рівень. Тести.

1. Основу будь-якого біогеоценозу становлять:

а) популяція б) фітоценози в) агроценози г) угруповання

2. Вкажіть, як називається варіювання чисельності популяції:

а) приріст популяції б) міграційні хвилі в) популяційні хвилі

3. Як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз

а) біотоп б) екологічна ніша в) ландшафт г) ареал

4. Зазначте, що називається продуктивністю біоценозу:

а) кількість особин, що народились протягом року

б) біомаса, яка створюється за одиницю часу

в) кількість особин, що населяють певну площу середовища

5.Що визначають в перерахунку на суху речовину на одиницю площі або об”єму:

а) біомаса б) густота в) продуктивність г) народжуванність

6. За якою ознакою всі організми поділяються на автотрофи і гетеротрофи:

а) за способом живлення б) за типом розмноження

в) за величиною споживання кисню

7. Виберіть місце, яке займає популяція організмів одного виду в ланцюгу живлення:

а) ієрархічний рівень б) статус в) ранг г) трофічний рівень

8. Які організми завжди знаходяться на початку ланцюгів живлення:

а) основні консументи б) продуценти в) редуценти

9. Як називається процес саморозвитку біогеоценозів:

а) інтродукція б) сукцесія в) поступальні зміни г) гомеостаз

10. Угруповання організмів, штучно створене людиною для отримання с/г продукції, називають:

а) екосистема б) агроценоз в) біогеоценоз г) популяція

11. Графічне відображення трофічної структури ланцюгів живлення – це:

а) піраміда чисел б) піраміда біомаси в) піраміда енергії

12 Біомаса, створена за одиницю часу рослинноїдними тваринами – це продуктивність:

а) первина б) початкова в) вторинна г) базисна
ІІ рівень.

А) Встановіть відповідність між організмами та їх положенням у ланцюгах живлення:

 1. Сапротрофи а) гриби

 2. Паразити б) хламідомонада

 3. Хижаки в) сірий пацюк

 4. Фітофаги г) сова

 5. Поліфаги д) миша

6. Міксотрофи е) коростяний кліщ
Б) Встановіть відповідність між організмами та їх трофічним рівнем та складіть ланцюг живлення:

 1. Консументи ІІ порядку а) дощовий черв”як

 2. Консументи І порядку б) метелик

 3. Консументи ІІІ порядку в) степ

 4. Редуценти г) ящірка

 5. Продуценти д) журавель

В) Назвіть типи взаємозв”язків між популяціями різних видів у біоценозі:

 1. Жаба – миша →

 2. Жаба— лелека→

 3. Кріт— сліпак →

 4. Горох— бульбочкові бактерії →


ІІІ рівень.

Назвіть не менше 4 ознак, за якими агроценози відрізняються від біоценозів.

ІУ рівень. Екологічна задача.

У біоценозі з трофічним ланцюгом “рослини – заєць – лисиця” біомаса рослин становить 100 т. Визначте чисельність популяції лисиць, якщо біомаса однієї лисиці становить 10 кг.

Схожі:

11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Дихання”. 1 варіант. І рівень. Тести
Порушення носового дихання, виділення з порожнини носа слизу, болі в лобовій частині голови
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon10 клас. Узагальнення по темі “Клітина як цілісна система”. І варіант....
Авторами клітинної теорії є а Т. Шванн І м. Шлейден б Р. Вірхов в Дж. Уотсон І ф. Крик
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Електролітична дисоціація”. І варіант. Тести. (12 балів)
Складіть формули електролітів, утворених такими йонами, напишіть їх дисоціацію: (2 бали)
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon8 клас. Узагальнення знань по темі “Черви. Членистоногі”. І варіант. Тести
Життєвий цикл, пов”язаний із зміною хазяїв, характерний для а коростяного кліща б п”явки в трубочника г ехінокока
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні....
Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Розчини та дисперсні системи” І варіант. Тести (12 балів)
Яку масу солі І води потрібно взяти для приготування 160 г розчину з масовою часткою солі 15% ?
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів)
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення І відновлення:...
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon11 клас. Узагальнення знань по темі “Розмноження І розвиток організмів” І варіант
Нестатеве розмноження характерне для а гідри прісноводної б амеби в ссавців г членистоногих
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon9 клас. Опитування по темі “ Зорова сенсорна система”. І варіант. Тести
Прозорість, безбарвність, колоїдний стан характерні для а рогівки б кришталика в сітківки г склистого тіла
11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести icon8 клас Тестове опитування по темі “Будова періодичної системи. Будова ядра.” І варіант. Тести
Вкажіть елементи, що належать до групи галогенів а Br, Cl, f б I, Cl, Mn в F, Ge, Br г Sc, Cd, Hg
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка