Затверджено
Скачати 184.55 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації16.03.2013
Розмір184.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ _______________________

(посада роботодавця і
_____________________________

найменування підприємства)
_________________ № _________

(число, місяць, рік)


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС МЕХАНІЧНОГО ТА РУЧНОГО ДОЇННЯ

1. Загальні положення1.1. До доїння тварин допускаються особи, які не мають медичних протипоказань та пройшли спеціальне теоретичне і практичне навчання, склали іспит кваліфікаційній комісії і отримали відповідне посвідчення на право експлуатації застосовуваних механізмів та обладнання, пройшли вступний ін­структаж з охорони праці. Проведення інструктажу і перевірка знань повинні реєструватись в журналі реєстрації вступного інструктажу на робочому місці (особистої картки інструктажу).

Підлітки від 16 років допускаються до обслуговування худоби і доїльних установок з дозволу медичної комісії та за погодженням профспілкового комітету.

Не допускаються до робіт вагітні жінки та жінки, які годують немовлят.

1.2. До самостійного виконання робіт допускаються особи, які пройшли стажування на робочому місці протягом 2–15 змін під керівництвом завідуючого фермою (бригадира) або досвідченого працівника і оволоділи навиками безпечного виконання робіт. Дозвіл на самостійне виконання робіт фіксують датою і підписом інструктора в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці (особовою карткою інструктажу).

1.3. При виконанні роботи кількома особами одночасно призначається старший, робота виконується під його керівництвом.

1.4. Працівники, які обслуговують електрифіковане обладнання, повинні пройти додаткове навчання і інструктаж з електробезпеки з присвоєнням I групи допуску.

1.5. Погоджуйте з безпосереднім керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони.

1.6. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена, по якій ви пройшли інструктаж і на виконання якої отримали завдання.

1.7. Не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.8. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.9. Дотримуйтесь гранично допустимих норм підні­мання і переміщення вантажів.

1.9.1. При виконанні робіт жінками дозволяється під­німати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою ро­ботою (до 2 разів за годину), маса яких не перевищує 10 кг, піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата тощо (згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78).

1.9.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи:

підліткам віком 14 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 5 кг; дівчатам – 2,5 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 0 кг; дівчатам – 0 кг;

підліткам віком 15 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 12 кг; дівчатам – 6 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 8,4 кг; дівчатам – 4,2 кг;

підліткам віком 16 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 14 кг; дівчатам – 7 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 11,2 кг; дівчатам – 5,6 кг;

підліткам віком 17 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 16 кг; дівчатам – 8 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 12,6 кг; дівчатам – 6,3 кг.

Примітки:

1) Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п. 5 цих норм.

2) Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3) Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу:

підліткам віком 14 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 10 кг; дівчатам – 5 кг;

з підлоги: юнакам – 7 кг; дівчатам – 3,5 кг;

підліткам віком 15 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 48 кг; дівчатам – 12 кг;

з підлоги: юнакам – 24 кг; дівчатам – 6 кг;

підліткам віком 16 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 160 кг; дівчатам – 40 кг;

з підлоги: юнакам – 80 кг; дівчатам – 20 кг;

підліткам віком 17 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 272 кг; дівчатам – 72 кг;

з підлоги: юнакам – 130 кг; дівчатам – 32 кг.

Примітки:

1) Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2) Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

3) Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.

1.9.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників (чоловіків):

– якщо вага вантажу (кожного місця окремо) перевищує 50 кг, то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників;

– якщо вага вантажу перевищує 50 кг, то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше 60 м;

– при відстані, яка перевищує 60 м, повинні установлюватися зміни (виставки) або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу.

1.10. Ознайомтесь з правилами використання засобів сигналізації і пожежогасіння та з їх розташуванням. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.11. Не користуйтесь відкритим вогнем на території ферми.

1.12. Не наближайтесь ближче 10 м до проводів, які лежать на землі. Не переносьте і не пересувайте електронагрівальні прилади, транспортери та інші установки, які знаходяться під напругою. Не доторкуйтесь до проводів, які виступають з землі або звисають.

1.13. Не знаходьтеся на шляху руху машин і тварин, переходьте через транспортери і конвеєри в місцях, обладнаних перехідними містками.

1.14. Монтаж і експлуатацію доїльних установок проводьте у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

1.15. Інструмент, інвентар і пристосування використовуйте тільки за призначенням і в справному стані.

1.16. Персоналу, який бере участь в процесах доїння, необхідно:

– знати конструкцію, принцип дії машин і механізмів;

– вміти проводити запуск і зупинку обслуговуваних агрегатів;

– знати призначення і місцезнаходження контрольно-вимірювальних приладів і сигналізації, а також правила користування ними;

– знати призначення і зміст виконуваної операції, її зв’язок з іншими операціями технологічного процесу та робіт по догляду за тваринами;

– знати способи аварійного відключення механізмів та обладнання;

– вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.17. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.18. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.18.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

– машини і механізми, що рухаються;

– вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.18.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їх життєдіяльності;

– макроорганізми (рослини і тварини) і продукти їх життєдіяльності.

1.18.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

1.19. Для попередження зараження хворобами від тварин дотримуйтесь таких правил особистої гігієни і зоогігієни:

– негайно повідомте керівника робіт про погане самопочуття, підвищену температуру, появу гнійних захворювань і утворень, а також про поранення, опіки шкіри;

– подряпини змажте антисептичним розчином і накладіть при необхідності бинтові пов’язки;

– дотримуйтесь чистоти обличчя, рук, всього тіла і одягу;

– обрізайте коротко нігті;

– підтримуйте чистоту на робочому місці та в побутових кімнатах. Утримуйте в чистоті доїльну апаратуру і молочний посуд;

– змінюйте спеціальний одяг у міру його забруднення; при роботі на фермі, неблагополучній по захворюванням тварин, необхідно мати комплект спецодягу як санітарний, який змінюють щоденно;

– не носіть в кишенях спеціального та санітарного одягу продукти харчування, цигарки, носовички, інші предмети особистого туалету;

– відпочивайте, приймайте їжу, куріть тільки в спеціально відведених для цього місцях;

– не торкайтесь брудними руками і одягом до обличчя, інших частин тіла, продуктів харчування;

– перед прийомом їжі і відвідуванням туалету зніміть спецодяг (санодяг), ретельно вимийте руки і обличчя теплою водою з милом і щіткою. Руки продезинфікуйте 0,02%-ним розчином хлораміну. Прополощіть рот перед прийомом їжі або курінням.

1.20. Перед грозою закрийте всі ворота, двері і вентиляційні отвори для попередження можливості проникнення кулястої блискавки всередину приміщення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

^

2.1. Для операторів машинного доїння корів2.1.1. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.1.2. Перед початком роботи огляньте робоче місце. Переконайтесь в тому, що робоче місце добре освітлене. При необхідності ввімкніть освітлення. Ввімкніть вентиляцію, переконайтесь в її справності.

2.1.3. Перевірте справність дверей і воріт. Вони повинні легко відчинятися і не мати порогів. Засуви, гачки та інші улаштування воріт і дверей повинні легко відмикатися. Не зав’язуйте мотузкою, не закручуйте дротом, не забивайте ворота і двері гвіздками.

2.1.4. Перевірте підлогу на робочому місці, вона повинна бути чистою, не слизькою, без вибоїн і нерівностей. Слизькі підлоги посипте соломою або тирсою.

2.1.5. Прослідкуйте, щоб до початку доїння із приміщення чи майданчика були прибрані всі трактори, кормороздавачі, зупинені транспортери для видалення гною. Впевніться, що проходи не захаращені кормами, інвентарем, сторонніми предметами тощо.

2.1.6. Перевірте справність пристосувань для транспортування та підіймання фляг, а також справність доїльних апаратів, їх комплектність.

2.1.7. Огляньте соскову гуму. Несправна соскова гума викликає у корів больові відчуття і неспокій, що може стати причиною вашого травмування.

2.1.8. Перевірте величину робочого вакууму в підсосковому просторі і частоту пульсацій в апараті, які повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації.

2.1.9. Перевірте лінії вакуум - та молокопроводів. Переконайтеся, що крани вакуумпроводів, які не використовуються під час доїння, закриті, а в системі скляних труб молокопроводів відсутні дефекти (тріщини, сколи скла).

2.1.10. При виявленні будь-яких недоліків в обладнанні і апаратурі вимагайте негайного їх усунення.

2.1.11. Додатково промийте все молочне обладнання, доїльні апарати, лінію молокопроводів і весь молочний інвентар. Миття молочного обладнання проводьте за допомогою спеціальних мийних розчинів. Обполосніть доїльні апарати гарячою водою. В холодний період, при низькій температурі, доїльні стакани підігрійте в гарячій воді (45–500С).

2.1.12. Слідкуйте, щоб під час дезинфекції і миття молочного обладнання вода і розчини не попадали на електроапаратуру та інше обладнання.

2.1.13. Вивчіть клички, вік, темперамент закріплених корів.

2.1.14. Перевірте наявність попереджувальних написів на зовнішній стороні стійл, де знаходяться корови зі злим і неспокійним норовом.

2.1.15. Огляньте поголів’я тварин в приміщенні, переконайтеся, що всі тварини знаходяться в боксах або надійно прив’язані. Впевніться, що прив’язь у корів не закручена і не стискає шию тварин, при виявленні хворих і слабких тварин повідомте про них ветлікарю.

Не допускайте до машинного доїння корів, хворих на мастит, і тих, що потребують лікування.

^

2.2. Для працівників, зайнятих ручним доїнням корів2.2.1. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.2.2. Перед початком роботи огляньте робоче місце. Переконайтесь в тому, що робоче місце добре освітлене, при необхідності ввімкніть освітлення.

2.2.3. Перевірте наявність засобів пожежогасіння, наявність та справність аварійної сигналізації, а також наявність і справ­ність інструменту, інвентарю і пристосувань.

2.2.4. Перевірте справність дверей і воріт. Впевніться, що вони легко відчиняються і не мають порогів, а засуви, гачки та інші улаштування воріт і дверей легко відмикаються. Не зав’язуйте мотузкою, не закручуйте дротом, не забивайте ворота і двері гвіздками.

2.2.5. Підлога повинна бути чистою, не слизькою, без вибоїн і нерівностей. Мокрі та слизькі місця підлоги посипте соломою або тирсою.

2.2.6. Впевніться, що проходи не захаращені кормами, інвентарем, сторонніми предметами.

2.2.7. Огляньте годівниці і автопоїлки. Вони не повинні мати гострих частин і предметів, які можуть травмувати вас або тварин. Впевніться в справності клапанних механізмів.

2.2.8. Не приступайте до роботи на несправному обладнанні.

2.2.9. Вивчіть клички, вік, темперамент закріплених корів.

2.2.10. Перевірте наявність попереджувальних написів на зовнішній стороні стійл, де знаходяться корови зі злим і неспокійним норовом.

2.2.11. Огляньте прив’язь корів. Вона повинна бути міц­ною, достатньо вільною і зручною для обслуговування тварин. Впевніться, що вона не закручена і не стискає шию тварини.

2.2.12. Огляньте поголів’я і при виявленні хворих і слабких тварин повідомте про них ветлікарю.

^

2.3. Для працівників, зайнятих доїнням овець і кіз2.3.1. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.3.2. Перевірте наявність та справність реманенту, посуду, засобів фіксації тварин. Огляньте робоче місце, переконайтесь у відсутності в робочій зоні сторонніх осіб. Впевніться, що робоче місце достатньо освітлене, а підлога чиста, суха, неслизька та рівна. Ліквідуйте наявні недоліки.

2.3.3. Огляньте поголів’я овець (кіз). Переконайтеся у відсутності баранів, цапів. Перевірте справність герлиги. Узгодьте свої дії з іншими працюючими.

2.3.4. Доїння тварин проводьте тільки в отарах, безпечних по туберкульозу, бруцельозу, ящуру та інших інфекційних хворобах.

2.3.5. Доїння овець і кіз проводьте в станках з пересувним щитом або на прив’язі.

2.3.6. Прослідкуйте, щоб під час доїння за допомогою доїльної установки ви були захищені системою огороджень. Система огороджень захищає від травмування тваринами.

2.3.7. Не захаращуйте проходи доїльним обладнанням, пристроями, сторонніми предметами.

2.3.8. Вода для підмивання вим’я повинна мати температуру 40–420С.

2.3.9. Великі ємності і баки промивайте способами, які виключають необхідність знаходження в них людей (щітками з подовженими ручками, розпилювачами тощо).

2.3.10. Визначте місце перебування під час грози.

^

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Для оператора машинного доїння корів3.1.1. Доїння корів проводьте згідно з встановленим на фермі режимом і розпорядком дня, що сприяє формуванню і закріпленню у тварин спокійного і слухняного норову.

3.1.2. Поводьтеся з тваринами при виконанні всіх технологічних операцій спокійно, впевнено, лагідно. При підході до корів обов’язково окликніть (бажано їх кличками) спокійним, владним голосом. Не звертайтесь до тварин грубо, не дражніть і не бийте їх, оскільки цим ви можете викликати у тварин агресивність, що може призвести до травмування.

3.1.3. Підготуйте робоче місце для доїння корів.

3.1.4. Принесіть відро з теплою (40–450С) водою, м’яку еластичну губку або тканину для обмивання вим’я, доїльні апарати і поставте їх в місці, не доступному для тварин. Підготуйте корів до доїння, не викликаючи у них неприємних відчуттів, обумовлених механічними та термічними подразниками (сильне натискання, гаряча чи холодна вода тощо).

3.1.5. Впевніться, що корови прив’язані і спокійно стоять на своїх місцях. Виконайте підготовчі операції в такій послідовності: обмийте, витріть, зробіть масаж вим’я, здійте перші цівки молока, надіньте доїльні стакани на соски вим’я. Не порушуйте послідовності та безперервності проведення технологічних операцій.

Порушення послідовності проведення підготовчих операцій викликає занепокоєння і больові відчуття у корови і вона може травмувати вас.

3.1.6. Будьте особливо уважні і обережні при надіванні доїльних апаратів на соски полохливих та неспокійних тварин.

3.1.7. Під час доїння не відволікайтесь і не відволікайте інших сторонніми розмовами, не дратуйте цим тварин.

3.1.8. Після закінчення віддачі молока негайно і без ривків зніміть доїльні стакани з сосків вим’я. Не перетримуйте доїльний апарат на сосках вим’я корови, тому що це викликає больові відчуття і занепокоєння її, що може призвести до травмування.

3.1.9. При роботі на доїльній площадці типу “Ялинка” не заходьте в груповий станок, якщо в ньому знаходяться корови. Не стійте в дверях, не проходьте і не виходьте з доїльного залу, коли корів впускають на доїльний майданчик або випускають з нього.

^

3.2. Для працівників, зайнятих ручним доїнням корів3.2.1. Доїння корів проводьте згідно з встановленим на фермі режимом і розпорядком дня, що сприяє формуванню і закріпленню у тварин спокійного і слухняного норову.

3.2.2. Поводьтеся з тваринами при виконанні всіх технологічних операцій спокійно, впевнено, лагідно. Не звертайтесь до тварин грубо, не дражніть і не бийте їх, оскільки цим ви можете викликати у тварин агресивність, що може призвести до травмування.

3.2.3. При прив’язуванні корів дотримуйтесь таких вимог безпеки:

– прив’язуйте зі сторони годівниці після того, як вони стануть на свої місця і заспокояться;

– цеп прив’язі беріть за вільний кінець;

– не намотуйте цеп прив’язі на руку;

– установлюйте баранчик в таке кільце цепу, щоб прив’язь не заважала корові рухатися і не стискала їй шию.

3.2.4. Вимийте водою спочатку гумові чоботи, потім руки і обличчя теплою водою з милом. Надіньте чистий халат і косинку. Підготуйте робоче місце для доїння корів.

3.2.5. Принесіть і поставте в місці, не доступному для тварин, інвентар і пристрої для доїння: ослінчик, відро з теплою (40–45оС) водою, м’яку еластичну губку або шмат тканини для обмивання вим’я, відро-дійницю і кухоль для перших цівок молока.

3.2.6. При доїнні корів в стійлах слід використовувати фіксатори кінцівок і хвоста.

3.2.7. Підготуйте корову до доїння, не викликаючи у неї неприємних відчуттів, обумовлених механічними та термічними подразниками (сильне натискання, гаряча чи холодна вода тощо).

3.2.8. При проведенні підготовчих операцій перед доїнням корів дотримуйтесь встановленої технології, послідовності операцій і таких вимог безпеки:

– окликніть корову по кличці спокійним, владним голосом для попередження про своє наближення;

– підійдіть до корови ззаду, з правої сторони;

– впевніться в спокійній поведінці корови, прив’яжіть її хвіст мотузкою до лівої задньої ноги;

– поставте ослінчик з правої сторони від корови в стійке, зручне для роботи положення і сядьте на нього;

– при обмиванні вим’я теплою водою із відра або роз­бризкувача не допускайте її попадання на шкіру обличчя і слизисту очей, рота, носа;

– при неспокійній поведінці корови під час масажу вим’я зменшуйте силу надавлювання на вим’я і заспокоюйте її спокійним голосом;

– здійте перші цівки молока у кухоль.

3.2.9. Не здоюйте перші цівки молока на підлогу, тому що молоко хворих корів може стати причиною розповсюдження інфекції. Дотримуйтесь встановлених зооветеринарних правил догляду за вим’ям корови.

3.2.10. Про помічені ознаки захворювань вим’я корови повідомте ветлікаря.

3.2.11. Під час доїння не відволікайтесь і не відволікайте інших сторонніми розмовами, не дратуйте цим тварин.

3.2.12. Для зменшення втомлюваності пальців рук поєднуйте звичайний прийом доїння з доїнням кулаком.

3.2.13. Не залишайте поблизу тварин інструмент, інвентар та інші предмети, які можуть бути перевернуті або відкинуті тваринами і травмувати вас.

3.2.14. Молоко, зібране з перших цівок, здайте окремо, у встановленому порядку.

^ 3.3. Для працівників, зайнятих доїнням овець і кіз
3.3.1. Доїння овець і кіз проводьте згідно з встановленим на фермі режимом і розпорядком дня, що сприяє формуванню і закріпленню у тварин спокійного і слухняного норову.

3.3.2. Не працюйте при недостатньому освітленні робочого місця.

3.3.3. Слідкуйте за чистотою підлоги. Посипте на слизькі місця пісок, тирсу, солому. Не працюйте у взутті зі слизькими підошвами.

3.3.4. Поводьтеся з тваринами при виконанні всіх технологічних операцій спокійно, впевнено, лагідно. Не звертайтесь до тварин грубо, не дражніть і не бийте їх, оскільки цим ви можете викликати у тварин агресивність, що може призвести до травмування.

3.3.5. Не приступайте до роботи без засобів індивідуального захисту.

3.3.6. Не знаходьтеся на шляху руху тварин (в воротах, проходах, розколах).

3.3.7. Доїння розпочинайте зі спокійних тварин.

3.3.8. Надійно фіксуйте неспокійних тварин у станку (спокійних тварин досвідченим дояркам можна не фіксувати).

3.3.9. Доїння проводьте швидко, прийнятим способом, не завдавайте болю тваринам. Виконуйте правила особистої гігієни і зоогігієни.

^

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи4.1. Вимкніть обладнання, електроустаткування. Органи керування встановіть в нейтральне положення, на пускове обладнання повісьте плакат: “Не вмикати! Працюють люди”.

4.2. Заженіть тварин на місце їх постійного утримання, закрийте ворота, двері.

4.3. Після доїння всі доїльні апарати і молокопроводи, молочний посуд добре промийте і продезинфікуйте спеціальним мийним розчином. При приготуванні його застосовуйте засоби індивідуального захисту (окуляри, гумові рукавиці, чоботи та прогумований фартух).

4.4. Під час з’єднання трубопроводу гарячої води з молокопроводом слідкуйте, щоб крани молокопроводу були закриті, а шланги надійно надіті на кінці патрубків.

4.5. При несправності або відсутності автоматичної циркуляційної установки промивання і дезинфекцію доїльних апаратів проводьте підсмоктуванням гарячого мийного або дезінфекційного розчину із відра. При цьому не допускайте розливання розчину або води на підлогу, попадання їх на обличчя, в очі, а також на одяг.

4.6. Наведіть порядок і приберіть робоче місце. Очистіть інструмент, інвентар, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.7. Зніміть і приведіть в порядок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, складіть їх у шафи в побутових кімнатах для зберігання.

4.8. Помийте руки і обличчя теплою водою з милом. Прийміть душ.

4.9. При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан обладнання і розкажіть про особливості виконання роботи.

4.10. Про всі несправності, помічені в процесі роботи, і вжиті заходи до їх усунення повідомте керівника робіт.

4.11. Зробіть загальну гімнастику і масаж рук.

^

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях5.1. При аварії або відключенні електроенергії відключіть обладнання, припиніть роботу і повідомте керівника робіт.

5.2. При виникненні пожежі подайте сигнал пожежної небезпеки, негайно повідомте про це керівника робіт, пожежну частину і приступіть до гасіння пожежі наявними засобами (вогнегасники, внутрішній пожежний гідрант, пісок, земля, брезент), виключіть всі електрифіковані установки та обладнання, евакуюйте людей і тварин з небезпечної зони.

5.3. При нещасному випадку на робочому місці з працівником звільніть потерпілого від дії небезпечного фактора і надайте йому першу (долікарську) допомогу. Викличте швидку медичну допомогу або вжийте заходів щодо транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу і повідомте керівника робіт.

5.4. У випадку травмування припиніть роботу, надайте необхідну першу долікарську допомогу, при необхідності зверніться до лікаря, повідомте керівника робіт.

5.5. При раптовому виникненні агресії з боку тварин ізолюйте агресивну тварину, втихомирюйте окремих тварин за допомогою батога, палиці-водила, водяного (пінного) струменя із вогнегасника або закривши тварині очі (всю голову) за допомогою підручних засобів (халат, мішок, ряднина тощо).

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника
УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка