Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії
Скачати 131.59 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії
Дата конвертації25.03.2013
Розмір131.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ
(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Укладач: О.Б. Поліщук, зав. сектору інформаційно -

бібліографічного відділу

КРИВИЙ РІГ

2013
ПЕРЕДМОВА
Сучасна система освіти дедалі більше відчуває на собі вплив процесу інформатизації суспільства. Нові освітні пріоритети на сучасному етапі розвитку школи зумовлюють підготовку вчителя, який володіє не лише знаннями, вміннями, навичками, а й способами розумової діяльності, певним досвідом самоуправління, вміє адекватно діяти залежно від ситуації, має особистісні позитивні моральні та ділові якості. Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові методи, засоби, прийоми), навчитися бачити нову проблему та знаходити шляхи її вирішення, вміти застосовувати ці знання у навчально-виховному процесі школярів.

Цей факт важливо враховувати під час підготовки відповідного кадрового забезпечення, зокрема педагогів-початківців, які повинні мати педагогічну культуру, розумітися на тенденціях та системах сучасних педагогічних технологій, бути здатними їх застосовувати в сучасній школі.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки Криворізького педагогічного інституту.

У даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено 90 інформаційних ресурсів (посібники, статті з періодичних фахових журналів, газет, наукових фахових збірників українською і російською мовами. Охоплює період з 1984 по 2012 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам. 1. Антонова Н. І.  Роль термінологічної роботи вчителя в навчанні біології / Н. І. Антонова // Біологія: науково-методичний журнал. – 2004. – № 28. –  С. 6–7.

 2. 57(07)

Б 24 Барабаш Ю. Політехнічна підготовка і профорієнтація учнів при вивченні біології : посіб. для вчителів / Ю. Барабаш, Г. Данилова, Ц.  Барабаш. – К. : Радянська школа, 1987. – 126 с.

 1. 378

Ф 79 Барна М. М. Підвищення професіоналізму майбутніх вчителів біології шляхом впровадження програмованого навчання в курсі ботаніки / М. М. Барана // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педвузу : тези доповідей та повідомлень наук.-практ. міжвуз. конф. – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. – С. 130–131.

 1. Біда О.  Застосування інтерактивних технологій при підготовці вчителя біології / О. Біда, К. Лінєвич // Рідна школа. – 2007. – № 5. –

С. 50–53.

 1. Біда О. Навчально-методичний комплект посібників для підготовки вчителя до викладання природознавства та його апробація / О. Біда // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 71–75.

 2. Блинников В. Подготовка учителя биологии в контексте стратегии устойчивого развития / В. Блинников // Педагогика. – 2003. – № 9. – С. 58–65.

 3. Боркач Є.  Система підготовки вчителів біології в Угорщині / Є. Боркач, Ш. Гал // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – C. 39–42.

 4. Буринская Н. М. Дослідження ефективності використання історичного надбання вітчизняної методики хімії в методичній підготовці студентів – майбутніх учителів хімії / Н. М. Буринская, Н. І. Лукашева // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 1. – С. 65–74. 

 5. Бурчак Л. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя / Ліана Бурчак, Надія Чайченко // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 2. – С. 38–40.

 6. Гадюк Т. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя біології і хімії / Т. Гадюк // Біологія і хімія в школі. – 1997. – № 4. – С. 30–32.

 7. Гармата О. Екологічна підготовка учителів хімії / О. Гармата // Рідна школа. – 1996. – № 9. – С. 30–31.

 8. 378(082)

П 24 Гнілуша Н. В. Психологічні аспекти екологічного виховання як чинники формування екологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі фахової підготовки / Н. В. Гнілуша // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 31. – С. 287–296.

 1. 378(082)

П 24 Гнілуша Н. В. Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні) / Н. В. Гнілуша // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 34. – С. 235–245.

 1. Горяна Л. Деякі аспекти підготовки вчителя біології до формування в учнів навичок роботи з підручником / Л. Горяна // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 49–50.

 2. Грабовий А. Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах / Андрій Грабовий // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 54–56.

 3. Гудкова Н. П. Майбутня професія – біолог / Н. П. Гудкова // Біологія. Шкільний світ. – 2006. – № 9. – С. 2–4.

 4. Гудкова Н. П. Майбутня професія – біолог / Н. П. Гудкова // Біологія. Шкільний світ. – 2006. – № 10. – С. 2–10.

 5. Гурець І. Нове осмислення методики підготовки вчителів біології / І. Гурець // Освіта України. – 2009. – 6 жовтня (№ 74/75). – С. 6.

 6. Даниленко Л.  Самоосвіта молодого вчителя : (біологія) / Л. Даниленко // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 14. – С. 19–21.

 7. Деркач Т. З досвіду підготовки майбутніх учителів хімії / Тетяна Деркач, Віктор Варгалюк // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 2. – С. 40–42.

 8.  Егорова К. Е. О профессионально-методической подготовке учителя химии в условиях классического университета / К. Е. Егорова // Химия: Методика преподавания в школе. – 2001. – № 4. – С. 25–27.

 9. 502

Ф 56 Емельяненко С. М. Формирование научного мировоззрения студентов педвуза в курсе биологической химии / С. М. Емельяненко, Я. Б. Рабкин // Философские проблемы современного естествознания : респ. меж вед. науч. сб. – К., 1989. – Вып. 69. – С. 48–56.

 1. Євсєєва О. Структурні компоненти кваліфікаційної характеристики випускника-біолога педагогічного вузу / О. Євсєєва // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 152–160.

 2. Євсєєва О. Усвідомлення компонентів комплексного професійного результату вирішення завдань – один із шляхів реформування технологій підготовки вчителів біології / О. Євсєєва // Рідна школа. – 2005. – № 9–10. – С. 39–41.

 3. 378

Ф 79 Євтушенко Є. Х. Формування професійних навичок студентів у курсі методики викладання біології / Є. Х. Євтушенко, А. О. Мосьпан // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педвузу : тези доповідей та повідомлень наук.-практ. міжвуз. конф. – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. – С. 121–122.

 1. Зайцева О. А. Викладаємо біологію: доступно – про складне / О. А. Зайцева // Біологія : науково-методичний журнал. – 2011. – № 29. – С. 20–21.

 2.   Засідання робочої групи з розробки складових Галузевого стандарту вищої освіти в галузі екологічної освіти : [інформація прес-служби МОНМС України] // Вища школа. – 2012. – № 5. – С. 3–4 .

 3. Зорін В.  Творчий доробок учителя / В. Зорін // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 5. – С. 1–8.

 4. Игумнова Е. А.  Применение технологии учебных вопросов при работе с учителями биологии / Е. А. Игумнова // Биология в школе. – 2010. – № 4. – С. 26–33.

 5. Каплун С. В. Підготовка вчителя природничо-математичних дисциплін до роботи в умовах інформаційного суспільства / С. В. Каплун // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 4. – С. 43–44.

 6. Кизенко В. Система підготовки вчителя до проведення факультативних занять / Василь Кизенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 23–28.

 7. Когут С. М. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях: у скриньку молодого педагога / С. М. Когут // Хімія : науково-методичний журнал. – 2011. – № 15/16. – С. 26–27.

 8. Косіцина Т. П.  Матеріали до інтегрованого тренінгу з інтерактивних технологій навчання для вчителів хімії та біології / Т. П. Косіцина, Л. А. Павленко // Хімія: науково-методичний журнал. – 2004. – № 29. –

С. 2–3.

 1. Кофанова О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів-екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. Кофанова // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 72–87.

 2.     Кофанова О. В. Діагностування навчальних досягнень студентів-екологів із дисциплін хімічного спрямування з позицій компетентнісного і модульно-рейтингового підходів / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 3. – С. 11–22.

 3. Кофанова О. В. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи хімічної підготовки майбутніх фахівців-екологів / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 4. – С. 59–69.

 4.   Кофанова О. В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 48–56. 

 5. Кофанова О. Порівняння хімічної складової програм підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та Нової Зеландії / Олена Кофанова // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 95–104.

 6. Кофанова О. Системно-синергетичний підхід до моделювання компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів / О. Кофанова // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 66–74.

 7. Кофанова О. В. Хімічна підготовка майбутніх фахівців-екологів – важливий напрям забезпечення екологічної безпеки країни / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 4. – С. 46–54.

 8. Кофанова О. Якісні та кількісні аспекти хімічної підготовки студентів-екологів у ВНЗ Канади та США / О. Кофанова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 30–41.

 9. Кочерга І. Місце польових практик у фаховій підготовці учителів біології та географії / І. Кочерга // Рідна школа. – 2000. – № 8. – С. 67–68.

 10. 378(082)

П 24 Кулько В. А. Формування професійної спрямованості майбутніх екологів / В. А. Кулько // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий ріг, 2012. – Вип. 34. – С. 95–102.

 1. Кустов Г. А. Подготовка учителей химии к осуществлению экологического воспитания учащихся / Г. А. Кустов // Химия в школе. – 1984. – № 5. – С. 57–58.

 2. Кучай Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект / Т. Кучай // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 68–73. 1. 378(082)

П 24 Лаврентьєва О. О. Питання формування методологічної компетентності майбутніх вчителів природничого циклу у процесі професійної підготовки / О. О. Лаврентьєва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / редкол. : В. К. Буряк (гол. ред.), Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах. – 2010. – Вип. 27. – С. 25–32.

 1. Лукашова Н. І. Історичний підхід до вивчення питання методів навчання хімії – важлива умова формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів хімії / Н. І. Лукашова // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 60–74.

 2. Лукашова Н. І. Підготовка майбутнього вчителя хімії до реалізації диференціації як основоположного принципу навчання / Н. І. Лукашова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 19–26.

 3.  Мазепа І. Організація підготовки магістрів за напрямом "Лабораторна діагностика біологічних систем" / Іван Мазепа, Марія Мазепа // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 87–93 .

 4. Миронов А. В. Нетрадиционная структура природоведческой подготовки учителей-студентов отделения заочного обучения педагогического института / А. В. Миронов // Начальная школа. – 1993. – № 3. – С. 61–63.

 5. Міловзорова А. М.  Система наставництва (коучінга) у професійній адаптації молодих фахівців – викладачів біології : зарубіжний досвід / А. М. Міловзорова // Біологія : науково-методичний журнал. – 2011. – № 32.– С. 2–8.

 6. Мудрий І. М. Про особливості природничої підготовки вчителя / І. М. Мудрий // Початкова школа. – 1991. – № 11. – С. 49–50.

 7. Новикова Н. І.    Методична підготовка вчителів до навчання біології в 12-річній школі / Н. І. Новикова // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 17–19.
 1. Новикова Н.  Педагогічна творчість учителів біології Львівщини / Н. Новикова // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – C. 46–49.

 2. Новикова Н. Професійна компетентність учителя біології / Н. Новикова // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 5 . – С. 28–34.

 3. 378

Ф 79 Олексенко Т. Д. Формування педагогічного професіоналізму студентів-біологів для роботи в сільській школі / Т. Д. Олексенко // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педвузу : тези доповідей та повідомлень наук.-практ. міжвуз. конф. – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. – С. 124–125.

 1. Онопрієнко В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна проблема / Володимир Онопрієнко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 44–51.

 2. 378

Ф 79 Панченко О. В. Вдосконалення фахових навичок студентів-біологів під час педагогічної практики / О. В. Панченко // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педвузу : тези доповідей та повідомлень наук.- практ. міжвуз. конф. – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. –

С. 123–124.

 1. Парамзина В. В.  О повышении квалификации учителей биологии / В. В. Парамзина // Биология в школе. – 2006. – № 7. – С. 21–23.

 2. Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості хіміко-біологічної освіти на 2009-2012 роки : наказ МОН України від 27.10.2009 р. № 984 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 33. – С. 8–15.

 3. Рідей Н. Впровадження сучасних магістерських програм з "Якості довкілля та системного аналізу" для підготовки екологів в НУБіП України / Н. Рідей // Освіта і управління. – 2009. – № 3/4. – С. 72–82. 1. 378

Ф 79 Романишина Л. М. Формування професіоналізму майбутніх педагогів на заняттях з органічної хімії / Л. М. Романишина, М. І. Ярчук, А. С. Дробоцький // Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педвузу : тези доповідей та повідомлень наук.-практ. міжвуз. конф. – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. – С. 132–133.

 1. Рудишин С. Біологічна складова професійної підготовки еколога у вищій школі: запитання та відповіді / Сергій Рудишин // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 71–81.

 2. Рудишин С. Д. Концепція біологічної підготовки еколога у вищій школі / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

 3. Рудишин С. Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 111–118.

 4.  Рудишин С. Д. Професійна підготовка студентів-екологів як педагогічна проблема вищої школи : [про теоретико-методол. та психол. протиріччя, що існують в сучас. вищ. екол. освіті] / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1. – С. 55–63.

 5. 378(082)

Н 73 Самойленко П. В. Модульно-рейтинговий підхід у професійно-методичній підготовці майбутніх учителів хімії / П. В. Самойленко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2000. – Вип. 27. – С. 130–138.

 1. 378(082)

П 24 Саунова Ю. Виховні можливості навчально-виробничої практики у формуванні екологічної свідомості майбутнього учителя біології / Ю. Саунова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 12. – С. 69–84. 1. 378(082)

П 24 Саунова Ю. Сучасний стан проблеми формування екологічної культури майбутніх вчителів біології / Ю. Саунова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 7. – С. 77–86.

 1. Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку / Юрій Скиба // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 13–17.

 2. Слесаренкова Г. В.  Как рационализировать работу учителя / Г. В. Слесаренкова // Биология в школе. – 2005. – № 7. – С. 45–46.

 3. Совгіра С. Навчально-польова практика в системі екологічної освіти / Світлана Совгіра // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 2. – С. 39–41.

 4. 378(082)

П 24 Старова Т. В. Формування інтелектуально-емоційної культури майбутніх вчителів хімії на заняттях з курсу «Екологічна хімія» / Т. В. Старова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 31. – С. 493–497.

 1. Строкаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів / Віта Строкаль // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 75–80.

 2. 378(082)

П 24 Тарасенко Р. О. Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів / Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 34. – С. 133–141.

 1. Трубачова С. Усвідомлення компонентів комплексного професійного результату вирішення завдань – один із шляхів реформування технологій підготовки вчителя біології / С. Трубачова // Рідна школа. – 2005. – № 9–10. – С. 39–43. 1. 378(082)

П 24 Федченко С. В. Психолого-дидактичні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх вчителів хімії та інформатики / С. В. Федченко, В. М. Федченко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 21. – С. 300–305.

 1. 371.134

Ф 79 Формирование личности учителя биологии в процессе высшего педагогического образования: тезисы Всесоюзной конференции преподавателей методики биологии педагогических институтов. – Полтава, 1982. – 192 с.

 1. Харченко Л. Н.  Эволюция профессиональной культуры учителя биологии / Л. Н. Харченко, И. Е. Панова // Биология в школе. – 2010. – № 7. – С. 16–22.

 2. Цуруль О. Підготовка майбутніх учителів до проведення фенологічних спостережень / Ольга Цуруль // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 2. – С. 34–35.

 3. Цуруль О.  Тестові завдання з методики навчання біології: самоосвіта вчителя / Ольга Цуруль // Біологія. Шкільний світ. – 2011. – № 8. – С. 15–24.

 4. Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології / Юрій Шапран // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 39–43.

 5. Шапран Ю. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій / Юрій Шапран // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 42–47.

 6. Шишкіна О. Деякі проблеми підготовки майбутніх учителів хімії / О. Шишкіна // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 47–49.

 7. Школа молодого вчителя біології // Біологія. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 1, 3–7.

 8. Шулдик В.  Кредитно-модульна система навчання в методичній підготовці вчителя біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 3. – С. 38–42.

 9. Шулдик В. Моніторинг якості підготовки учителів біології / В. Шулик, Г. Шулик // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 40–44.

 10. Юзбашева Г. Підготовка вчителя до профільного навчання хімії / Галина Юзбашева // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 3. – С. 37–38.

 11. Ягенська Г.  Співпраця вчителя та учнів у науково-дослідницькій роботі з біології / Г. Ягенська // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 6. – С. 10–13.

 12. Ярошенко О. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього учителя хімії / О. Ярошенко, О. Іваненко // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 79–85.


Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка