8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б)
Назва8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б)
Дата конвертації28.03.2013
Розмір37.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”.

І варіант. І. Тести (12б)

1. Для найпростіших одноклітинних характерне розмноження

а) статеве б) поділ надвоє в) вегетативне

2. Тип живлення евглени зеленої

а) автотрофний б) гетеротрофний в) змішаний

3. Форамініфери і радіолярії мешкають в середовищі

а) прісноводному б) морському в) і в прісній воді, і в солоній

4. За характером живлення кишковопорожнинні

а) всеїдні б) паразити в) хижаки

5. Комірцеві клітини в тілі губки містяться

а) в ектодермі б) в ентодермі в) в мезоглеї

6. До складу ектодермального шару тіла гідри входять клітини

а) жалкі б) залозисті в) травні

7. Гідри дихають за допомогою

а) спеціальних органел б) поверхні тіла в) не дихають

8. Коралові рифи розповсюджені

а) на великих глибинах б) на мілководді в) незалежно від глибини

9. Для поліпів характерна ознака

а) рухливі б) мають вигляд парасольки в) ведуть прикріплений спосіб життя

10. Проміжні клітини тіла гідри приймають участь у

а) регенерації б) травленні в) здійсненні рухів тіла

11. Особливості розмноження кишковопорожнинних порівняно з одноклітинними

а) поділ навпіл б) обмін між окремими клітинами в) брунькування

12. Який клас кишковопорожнинних немає стадії медузи

а) Коралові поліпи б) Гідроїдні в) Сцифоїдні медузи
ІІ. Дайте правильну відповідь “ ТАК” чи “НІ”:

 1. Усі найпростіші – мешканці водойм.

 2. Серед найпростіших є колоніальні тварини.

 3. З черепашок форамініфер утворились осадові породи.

 4. Найпростіші є ланками харчових ланцюгів в екосистемах.

 5. Губки здатні до активного пересування.

 6. За характером живлення губки – фільтратори.

 7. Тіло кишковопорожнинних складається з трьох шарів клітин.

 8. У гідри остаточне перетравлення їжі відбувається у травних клітинах.

 9. Кишковопорожнинні мають двобічну симетрію.

 10. Губки не реагують на подразнення.

 11. Актинія – це корал.

 12. Коралові поліпи можуть утворювати цілі острови.


ІІІ. Складіть відповідність між класами тварин та їх представниками: (6 балів)

^ Тварини Класи

Гідра Сцифоїдні

Актинія Джгутикові

Коренерот Гідроїдні

Амеба протей Споровики

Лямблія Коралові поліпи

Малярійний плазмодій Саркодові
ІУ. Дати визначення термінам і поняттям: (6 балів)

Циста_______________________________________________________________________________

Ектодерма___________________________________________________________________________

Мезоглея____________________________________________________________________________

Поліп___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”.

ІІ варіант. І. Тести (12б)

1. Надлишок води у найпростіших виділяється через

а) травну вакуолю б) скоротливу вакуолю в) ядро

2. В утворенні осадових порід беруть участь

а) евглена зелена б) амеба протей в) форамініфера

3. Процес злиття клітин відбувається в процесі розмноження

а) статевого б) нестатевого в) вегетативного

4. Тіло губок

а) одношарове б) двошарове в) тришарове

5. Губки ведуть спосіб життя

а) рухомий б) нерухомий в) малорухомий

6. У кишковопорожнинних захистом від ворогів слугують клітини

а) шкірно-м”язові б) жалкі в) нервові г) проміжні

7. Проміжні клітини виконують функції

а) захисту б) сприймання подразнення в) руху тіла г) регенерації

8. Мадрепорові корали розміщуються у

а) теплих морях б) холодних морях в) усюди

9. У перетравленні їжі гідри беруть участь клітини

а) жалкі б) проміжні в) залозисті г) шкірно-м”язові

10. Характерні ознаки медуз

а) прикріплені б) активно рухаються в) мають видовжене тіло

11. Реакція на подразнення у кишковопорожнинних відбувається за участю

а) проміжних клітин б) рефлексів в) жалких клітин

 1. Небезпечною для людини є

а) гідра прісноводна б) аурелія в) ціанея г) актинія
ІІ. Дати проавильну відповідь “ТАК” чи “НІ”: (12б)

 1. Усі найпростіші за способом живлення – гетеротрофи.

 2. Несприятливі умови найпростіші переживають у стані цист.

 3. Найпростіші дихають поверхнею тіла.

 4. Розмножуються найпростіші статевим способом.

 5. Губки ведуть прикріплений спосіб життя.

 6. За характером живлення губки – хижаки.

 7. Кишковопорожнинні мешкають в основному у прісних водоймах.

 8. У кишковопорожнинних їжа остаточно перетравлюється у кишковій порожнині.

 9. У кишковопорожнинних захисну функцію виконують жалкі клітини.

 10. Кишковопорожнинні мають променеву симетрію тіла.

 11. Нервові клітини кишковопорожнинних утворюють дифузну нервову систему.

 12. Опіки деяких медуз можуть бути смертельно небезпечними.


ІІІ. Складіть відповідність між класами тварин та їх представниками: (6 балів)

Тварини Класи

Аурелія Інфузорії

Інфузорія туфелька Коралові поліпи

Червоний корал Джгутикові

Фізалія Гідроїдні

Форамініфера Сцифоїдні

Евглена зелена Саркодові
ІУ. Дати визначення термінам і поняттям: (6 балів)

Паразит_________________________________________________________________

Ентодерма_______________________________________________________________

Устя____________________________________________________________________

Регенерація______________________________________________________________

Схожі:

8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Електролітична дисоціація”. І варіант. Тести. (12 балів)
Складіть формули електролітів, утворених такими йонами, напишіть їх дисоціацію: (2 бали)
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести
Угруповання організмів, штучно створене людиною для отримання с/г продукції, називають
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon8 клас. Узагальнення знань по темі “Черви. Членистоногі”. І варіант. Тести
Життєвий цикл, пов”язаний із зміною хазяїв, характерний для а коростяного кліща б п”явки в трубочника г ехінокока
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Дихання”. 1 варіант. І рівень. Тести
Порушення носового дихання, виділення з порожнини носа слизу, болі в лобовій частині голови
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів)
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення І відновлення:...
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Розчини та дисперсні системи” І варіант. Тести (12 балів)
Яку масу солі І води потрібно взяти для приготування 160 г розчину з масовою часткою солі 15% ?
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon10 клас. Узагальнення по темі “Клітина як цілісна система”. І варіант....
Авторами клітинної теорії є а Т. Шванн І м. Шлейден б Р. Вірхов в Дж. Уотсон І ф. Крик
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах,...
Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Первинний контроль знань учнів. Лабораторна робота №2: «Спостереження за будовою...
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon11 клас. Узагальнення знань по темі “Розмноження І розвиток організмів” І варіант
Нестатеве розмноження характерне для а гідри прісноводної б амеби в ссавців г членистоногих
8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”. І варіант. І. Тести (12б) icon8 клас. Самостійна робота “ Одноклітинні тварини або Найпростіші”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка