Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини
Скачати 256.41 Kb.
НазваЛекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини
Сторінка1/3
Дата конвертації01.03.2013
Розмір256.41 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Біологія > Лекція
  1   2   3
Лекція

ТЕМА 8: Основи здоров’я людини.
Мета: - навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини;

- дати основні поняття щодо здорового способу життя людини.
Навчальні питання:

1. Поняття «здоров’я людини» і «хвороба». Складові здоров’я.

2. Поняття про здоровий спосіб життя.

Студенти мають знати:

 • називати складові здоров’я людини;

 • пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини.

Студенти повинні засвоїти терміни і поняття:

 • поняття «здоров’я», «хвороба», природне і соціальне середовище; Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Місце заняття: клас захисту Вітчизни.

Час: 80 хв.

Метод проведення заняття: лекція
Структура заняття

 1. Організаційний момент - 2 хв.

 2. Актуалізація опорних знань і умінь студентів - 8 хв.

 3. Вивчення нового матеріалу – 50 хв.

 4. Закріплення нових знань і умінь студентів – 10 хв.

 5. Підсумок заняття – 5 хв.

 6. Домашнє завдання – 5 хв.

Хід заняття

 1. Організаційний момент – 2 хв.

  1. Перевірка за списком та зовнішнього стану студентів, віддача рапорту викладачу, привітання викладача.


II. Актуалізація опорних знань і умінь студентів – 8 хв.

1. Перевірка вивчення і виконання домашнього завдання:

2. Оголошення теми, мети та порядку вивчення матеріалу.

III. Вивчення нового матеріалу – 50 хв.
1. Поняття «здоров’я людини» і «хворобу». Складові здоров’я.

Життя... Ми любимо його всією своєю душею, коли рано вранці милуємося сонечком, що сходить, посміхаємось йому. Ми радіємо і першій вечірній зорі, і молодому місяцю. Любуємось ранковими росами, що грають всіма барвами веселки, і сивими туманами, які білими покривалами укутують весняною порою річки, озера, поля і ліси.

Ми захоплено вслухаємося в щебетання пташок, вдивляємося в безмежну небесну блакить, відчуваємо ніжний, теплий подих вітру, і з бентежною радістю вдихаємо цілющий запах польових квітів і трав.

Життя... В юні роки ми ще не відчуваємо, як швидко плине час. Майбутнє уявляється безхмарним, життя — безкінечним, а здоров'я — безмежним. Та це тільки на перший погляд. Бо варто лише потрапити в скрутне становище, як рожеві фарби розсіюються миттєво. І всьому цьому пояснення — втрата здоров'я, загроза життю. Але і перше, і друге можна перед­бачити, попередити, виправити.

Життя... — це найдорожчий і неоціненний скарб. Незрів­нянний і неповторний. Але чи ставимось ми до нього саме так? Чи вміємо дорожити і берегти? Або чи зможемо допомогти у разі нещасного випадку товаришеві, чужій людині, чиє життя висить на волосині?

Можна і далі ставити подібні запитання, але відповідь на них залежить не лише від нашого бажання. І ось чому.

Кажуть, що життя і здоров'я разом ідуть. Тож, оберігаючи власне здоров'я, ми оберігаємо і своє життя. Але як цього досягти?

Щоб жити, працювати, досягати успіхів, людина повинна піклуватися про своє здоров'я, захищати себе. Здоров'я є основною умовою самореалізації, а також найважливішою складовою особистого інтересу сучасної людини, оскільки навіть часткова його відсутність може стати перешкодою до здійснення мрій та життєвих планів.

^ Наука про здоров'явалеологія

За енциклопедичним словником, здоров'я — це стан функціонування організму людини як живої системи, що характеризується повною її рівновагою із зов­нішнім середовищем відсутністю виявлених хвороб­ливих змін.

За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність захворювань.

Хвороба — це порушення нормальної життєдіяльності організму, внаслідок якого знижуються його пристосу­вальні можливості. І хоча організм частково компенсує виниклі порушення, хвороба завжди обмежує фізичні, психічні та соціальні можливості людини.

Коли йдеться про здоров'я, дуже велику роль відіграє внутрішня та зовнішня рівновага людини.

^ Внутрішня рівновага людини — це збалансована робота всіх функціональних систем: серцево-судинної, нервової та ін. Внутрішня рівновага також передбачає стан психологічної рівноваги й духовної цілісності особистості.

^ Зовнішня рівновага людини — рівновага з навколишнім світом — це її комфортне самопочуття в зовнішньому світі: природному (тем­пература, атмосферний тиск, інші показники) і соціальному (побут, культура, взаємини з людьми тощо).

Природа наділила людину досконалим функціональним організмом з універсальним захистом від різних зовнішніх і внутрішніх негатив­них впливів. Однак здоров'я протягом усього життя людини постійно змінюється. Розв'язання проблеми здоров'я закладено в самій людині й залежить від багатьох факторів навколишнього середовища і, головне, від ставлення людини до свого здоров'я, від способу її життя.

Ознаки здоров'я — це такий стан організму, за якого людина добре себе почуває, не хворіє, протистоїть інфекціям, є фізично активною, успішно вчиться або працює, повноцінно спілкується з оточуючими, вдоволена собою. Здоров'я — одна з головних умов досягнення успіху в житті, реалізації своїх природних можливостей. Основна мета здоров'я — повноцінне життя й активне довголіття. Тому необхідно уважно стежити за станом свого здоров'я і постійно підтримувати його у рівновазі.
Існують основні складові здоров'я.

фізична — оптимальне, без особливих відхилень функціонування всіх органів і систем організму. Фізично здорова людина має здатність про­тистояти різним захворюванням, характеризується фізичною витрива­лістю, високим рівнем працездатності, умінням володіти своїм тілом;

психічна — рівновага психічних процесів і їхніх проявів. Характеризується здатністю людини володіти собою на основі взаєморозу­міння й емоційного комфорту в суспільстві, а також внутрішнього комфорту, емоційним настроєм на здоров'я;

духовна — розуміння цілісності особистості, сенсу життя людини. Характеризується здатністю до співпереживання й співчуття, сумлінністю, доброзичливістю, порядністю, терпимістю. У духов­но здорової людини існує гармонія між зовнішнім і внутрішнім світом, вона дотримується принципів добра й милосердя;

соціальна — соціальна активність, діяльне ставлення до навколишнього світу. Характеризується ставленням особистості до праці, відпочинку, охорони здоров'я, безпеки існування, відносинами із суспільством, родиною;

інтелектуальна — здатність вчитися, застосовувати свої знання на практиці, приймати виважені рішення.

Усі п'ять складових тісно взаємопов'язані. Порушення будь-якої з них спричиняє, порушення інших складових.

Якщо, людина тривалий час перебуває у стані емоційного напруження, страху, живе в несприятливих побутових умовах, це може призвести до виникнення як психічних, так і фізичних захворювань. Якщо людина живе в гармонії з собою та з навколишнім світом, фізичні захворювання в неї виникають набагато рідше. Якщо при фізичному захворюванні є емоційний настрій на здоров'я й віра у видужання, то навіть люди з важкими хворобами й травмами не тільки видужують, але й повертаються до активного життя.

Отже, доцільно розглянути головні фактори, що визначають стан здоров'я як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Такими факторами є насамперед соціально-економічні, які залежать від рівня розвитку промисловості, освіти, медицини, характеру харчування тощо. Вони можуть спричинити цілий ряд захворювань. Так, населення розвинутих країн страждає переважно на захворювання серцево-судинної системи, гіпер­тонію, психічні хвороби. У слаборозвинутих країнах основною проблемою медичної служби є інфекційні захворювання, хвороби, пов'язані з неповноцінним харчуванням, дефіцитом вітамінів.

Другу групу факторів визначає стан природного середови­ща, тобто клімат, рослинний і тваринний світ, космічні чинни­ки — рівень сонячної активності, природний радіаційний фон. Про їх негативний вплив свідчить, зокрема, зростання захво­рювань щитовидної залози, раку шкіри, катаракти.

Третю групу факторів становлять біологічні і психологічні — спадковість, темперамент, особливості поведінки людини, тобто все те, що визначає її індивідуальність. Встановлено, що стан здоров'я і частота травмування людини залежать від психологічного клімату в родині, додержання режиму дня, чергування навчання і відпочинку.

Про стан індивідуального фізичного здоров'я людини роблять висновок за даними антропометри (розміри тіла — зріст стоячи, окружність грудної клітки, маса тіла та ін.), а також на підставі фізіологічних і біохімічних досліджень, оцінка яких здійснюється з урахуванням віку, статі, географічних, кліматичних та інших параметрів. Про це детальніше йтиметься далі.

^ Найважливішими показниками здоров'я населення в цілому є:

- народжуваність,

- смертність (у тому числі немов­лят),

- середня тривалість життя,

- інвалідність,

- захворю­ваність,

- ураженість певними хворобами (туберкульоз, серцево-судинні, інфекційні, алергічні, онкологічні, шлунково-кишкові та інші захворювання).

У наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих не змен­шується. Бурхливий науково-технічний прогрес, поява нових складних видів трудової діяльності змінюють звичний ритм і уклад життя. Зменшення обсягів фізич­ного навантаження, збільшення нервово-емоційного на­пруження, погіршення екологічних умов призводять до суттєвого порушення регуляції основних фізіологічних функцій організму.

Причин виникнення хвороб багато, проте здебільшого їх провокує сама людина: своїми шкідливими звичками, порушенням санітарно-гігієнічних норм, неправильним харчуванням, відсутністю режиму праці й відпочинку тощо. Більшість людей чітко не усвідомлює, що здоров'я — це найбільша індивідуальна й соціальна цінність.

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я визначила 10 найбільш загрозливих для життя людини факторів у такій послідовності:

 • недостатнє (неповноцінне) харчуван­ня;

 • секс без засобів захисту;

 • підвищення артеріального тиску;

 • тютюнопаління;

 • алкоголь;

 • питна вода, що не відпо­відає санітарним нормам;

 • антисанітарія;

 • недостатній вміст заліза в крові;

 • забруднення навколишнього середовища;

 • ожиріння, надмірна маса тіла.

Написати на наступне заняття та визначити, на Вашу думку, в якій послідовності данні фактори можна розмістити стосовно населеного пункту де Ви мешкаєте?

Ці фактори не тільки негативно впливають на здоро­в'я, а й спричинюють понад 40 % усіх випадків смерті людей на планеті.

Поширеними є також хвороби, викликані генетич­ними наслідками (тобто зміною спадковості) забруднен­ня навколишнього середовища.

Нині майже третина населення нашої країни проживає в несприятливих екологічних умовах, що призвело до швидкого зростання рівня захворюваності, непродуктив­ної зміни генофонду, накопичення генетичного вантажу популяції — явищ, пов'язаних з погіршенням навко­лишнього середовища.

Погіршення соціально – побутових, екологічних, гігієнічних і психологічних умов життя в нашій країні впливає на стан організму людини, особливо дитячого: збільшується кількість хронічних захворювань у дітей і підлітків; зменшується кількість дітей із першою групою здоров’я; збільшується кількість учнів, що мають відхилення у стані здоров’я на час закінчення школи.

За період навчання з першого по дев’ятий класи кількість здорових дітей зменшується в 4 рази, а дітей з вадами зору збільшується з 3-х до 50 %, кількість нервово - психічних порушень збільшується з 15 до 40 %, а з порушенням статури збільшується до 65 %.

Отже, здоров’я не існує саме по собі, не дається на все життя, не є постійним і незмінним. Про нього потрібно дбати, його необхідно берегти й примножувати протягом усього свідомого життя.
^ 2. Поняття про здоровий спосіб життя.

Здоров'я людини більш ніж на 50%, відповідно до різних джерел залежить від його способу життя. Д. У. Ністрян пише: “Як вважають деякі дослідники, здоров'я людини на 60 % залежить від його способу життя, на 20 % - від навколишнього середовища і лише на 8 % - від медицини”.

За даними ВООЗ, здоров'я людини на 50-55 % визначається умовами і способом життя, на 25 % - екологічними умовами, на 15-20 % воно обумовлено генетичними факторами і лише на 10-15 % - діяльністю системи охорони здоров'я .

Всесвітня організація охорони здо­ров'я розглядає цю проблему не як су­то медичну, а як комплексну. Здоров'я визначається як філософська, соціаль­на, економічна, біологічна, медична категорії, об'єкт споживання, вкладен­ня капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, що постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Спеціаліс­ти у сфері охорони здоров'я та фор­мування здорового способу життя вказують на те, що стан власне систе­ми охорони здоров'я не є визначаль­ним з усього комплексу впливів.

Тому велика увага приділяється виявленню чинників, що негативно впливають на форму­вання здорового способу життя моло­ді та усвідомлення нею цінностей здо­ров'я, знаходженню шляхів їх подолан­ня, а також аналізу ставлення молоді до цінностей ЗСЖ в Україні та розгляд педа­гогічних умов та шляхів формування здорового способу життя (ФЗСЖ) молодого покоління.

Поняття здоровий спосіб життя (ЗСЖ) ще у декларації Алма-Атинської Міжнародної конференції охорони здоров'я 1978 р. було визначено як «...все в людській діяльності, що стосу­ється збереження і зміцнення здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною всіх своїх людських функцій через ді­яльність з оздоровлення умов життя — праці, відпочинку, побуту» .

^ Здоровий спосіб життя — це такий стиль існування, при якому, через застосування певних методів впливу на організм і його оточення, рівень життєздатності організму стає оптимальним, потенціал організму постійно вдоскона­люється і використовується без завдавання йому шкоди до самої старості.

Фахівцям у сфері педагогіки відомо, що саме у молоді роки відбуваєть­ся сприйняття певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнта­цій, інтересів та уявлень . Як відзначається в літературі, саме у дитя­чому та підлітковому віці в людей фор­муються основні життєві норми, цінності та установки. Таким чи­ном, можна зробити висновок, що особлива педагогічна увага повинна приділятись формуванню здорового способу життя, починаючи з дошкіль­ного віку.

Систематизувавши чинники, що впливають на погіршення здоров'я, підвищення захворюваності, інвалід­ності і смертності дітей та молоді Укра­їни, виокремлюються найважливіші:

— відсутність педагогічної та соці­альної діяльності щодо запобігання не­щасним випадкам;

— незадовільний стан здоров'я ва­гітних і дівчаток — майбутніх матерів, поширення серед них гінекологічних захворювань;

— поширення гострих кишкових ін­фекцій з причин нехтування основни­ми санітарно-гігієнічними нормами;

— зменшення можливостей при­родного фізичного розвитку і послаб­лення роботи з масового фізичного виховання;

— незадовільний стан статевого ви­ховання, наслідком чого є небажана вагітність і венеричні хвороби;

— слабка ефективність традиційних методів протидії поширення ВІЛ/СНІДу і хімічних залежностей — тютюнової, ал­когольної, наркотичної, токсикоманії;

 • поширення туберкульозу.

Ведення здорового способу життя є ключем до збере­ження здоров'я і працездатності. Особливе місце в органі­зації здорового способу життя належить режиму дня — певному ритму життя і діяльності людини.
  1   2   3

Схожі:

Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини icon1. Організм людини як біологічна система
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Поняття про здоров’я І хворобу людини
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини icon«Нормальна мікрофлора людини»
Мета роботи: Розглянути різноманітні мікроорганізми людини. Вивчити вплив мікрофлори на організм людини
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconТема. Довкілля Мета
Мета. Дати початкове уявлення про складові життєвого світу людини та про єдність людини з ним. Почати розвивати мислення дитини на...
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconТема. Довкілля Мета
Мета. Дати початкове уявлення про складові життєвого світу людини та про єдність людини з ним. Почати розвивати мислення дитини на...
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconЛекція тема 7: Законодавча база щодо охорони здоров’я людини. Мета...
Мета: ознайомити з нормативно – правовою базою України про охорону здоров’я людини
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини icon1. організм людини як біологічна система (5 год)
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconМіністерство охорони здоров'я україни
Вивчення небезпечності для здоров'я людини певного чинника навколишнього середовища з метою обґрунтування системи профілактичних...
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconОснови здоров’я
Вплив розпорядку дня на здоров’я людини. Чергування праці (навчання) І відпочинку. Ознаки втоми. Повноцінний відпочинок удень та...
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconТема: Радіоактивне випромінювання як фактор навколишнього середовища,його...
Радіоактивні випромінювання дуже небезпечні, якщо перевищується допустимий їх рівень дії. Вони відносяться до факторів фізико- хімічної...
Лекція тема 8: Основи здоров’я людини. Мета : навчити виділяти складові здоров’я людини та пояснювати вплив навколишнього середовища на організм людини iconТема. Складові здоров‘я. Що впливає на здоров‘я. Складові їжі. Загартовування
Виховувати бажання берегти своє здоров‘я,загартовувати свій організм, бути уважними до людей з обмеженими можливостями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка