Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту
НазваПрограми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту
Сторінка1/7
Дата конвертації06.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМИ

з читання, української мови, математики

для 1-10 класів спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату

для дітей з наслідками поліомієліту

та церебральним паралічем


Рекомендовано комісією зі спецпедагогіки

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки Україні.

Протокол № 3 від 20 червня 2001 р.

Київ-2001

Програми для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту і церебральним паралічем підготувала Горбик Ю. М. - учитель вищої категорії, учитель-методист, заступник директора; Латна Т. Б. - учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. - учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г. - учитель вищої категорії, учитель-методист Київської № 15 спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту і церебральним паралічем.
Рецензенти: завідувачка відділом корекційної освіти Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України Дробот Л. С.;

заступник директора з навчально-виховної роботи шкоди-дитячого садка «Мрія» для дітей з вадами опорно-рухового апарату Деснянського РВО м. Києва Іванченко Н. В.

Відповідальний за випуск зав. сектором реабілітації НМЦ

середньої освіти Міністерства освіти і науки України Л. І. Білякович

П Р О Г Р А М А

з української мови і математики для 1 класу допоміжної школи
^ Нaвчання грамоти (306 год)
Добукварний період (36 год)
1. Знайомство з класам, школою, режимом дня. Бесіди на теми: "Що є в класі", "Порядок у класі", "Учитель і учні", ''Ім'я, по батькові вчителя", "Імена і прізвища учнів класу", "Учні та вчителі інших класів", "Перерви у школі, їх призначення".

2. Закріплення в учнів навичок навчальної діяльності. Вміння правильно сидіти за партою, вставати, слухати пояснення і вказівки вчителя. Вміння підносити руку при бажанні щось сказати, попросити дозволу тощо.

3. Розвиток усного мовлення. Практичне ознайомлення з реченням, членування мовлення на речення. Членування речення на слова. Встановлення меж речення. Складання речень з одного-трьох слів за предметними і сюжетними малюнками, накреслення їх графічних моделей. Складання речень за даними графічними моделями.

4. Уточнення і розвиток слухового сприймання учнів. Розвиток мовного слуху. Розрізнення звуків і нескладних звукосполучень у зв'язку зі спостереженнями навколишньої дійсності та іграми.

Вироблення в дітей уміння чітко повторювати слова і речення, складені вчителем: розрізняти слова, схожі за звуковим складом (палка - лапка).

Поділ простого речення з двох-трьох слів на слова. Поділ простих за структурою слів на склади (о-са, ра-ма, ма-ши-на). Виділення із слів деяких голосних: а, о. у та приголосних: с, х, р, ш, з, в, ж, г; розрізнення їх у словах (розпізнавання та називання слів, що починаються з цих звуків). Графічне зображення схем складового та звуко-буквеного складу слів. Графічна схема речення.

5. Уточнення і розвиток зорового сприймання. Розрізнення основних кольорів (чорний, білий, червоний, синій, зелений, жовтий).

Сприймання і відтворення найпростіших комбінацій з прямих ліній та фігур шляхом добору їх дублікатів з паличок або паперових смужок різного кольору (зоровий диктант).

Малювання простих, добре знайомих дітям предметів (будиночок. столик, драбинка, лавка, паркан, віконна рама, ялинка тощо).

Вироблення вміння показувати й називати зображення предметів у певній послідовності (в горизонтальному положенні, зліва направо).

6. Спеціальна підготовка до письма. Вироблення навичок правильно сидіти за партою під час малювання й письма, правильно розмішувати на карті зошит, користуватися олівцем, орієнтуватися в зошиті.

Розвиток і координація рухів кисті руки та пальців. Ліплення. складання і розрізування паперу ножицями по прямих лініях. Складання фігурок з тонких паличок, кольорової соломки, паперових смужок за зразком. Робота з мозаїкою.

Уміння малювати крейдою на дошці, олівцем на папері, прямі лінії у різних напрямах (вертикально, горизонтально, похило), переходити з одного напряму на інший: дотримуватися меж під час заштриховування прямими лініями. Обведення олівцем на папері фігур за трафаретом (коло, квадрат, трикутник), розфарбовування й заштриховувати їх, малювання прямих ліній і нескладних предметів з них (лава, драбинки, конверт, прапорець, віконна рама, фігури за формою букв).

Написання основних елементів рукописних букв на дошці та в зошитах у такій послідовності: пряма, довга й коротка паличка з різними інтервалами. пряма паличка в поєднанні з похилою, пряма паличка із заокругленням угорі, із заокругленням унизу, із заокругленням угорі й внизу, лівий і правий напівовал, овал.

Вивчення рівня загального розвитку та готовності учнів до навчання, уточнення діагнозу медико-педагогічної комісії.
^ Букварний nepіoд (230 год)
Послідовне вивчення звуків і букв, засвоєння основних складових структур. Практичне ознайомлення з голосними та приголосними звуками га буквами.

^ Перший етап (30 год). Вивчення звуків і букв: а, у, м, о, с, х.

Правильна й чітка вимова вивчення звуків, розрізнення їх у словах (визначити, чи є певний звук у даному слові, виділити перший і останній звуки у мові, визначити послідовність звуків у слові). Практичне розрізнення голосних і приголосних звуків.

Звуко-буквений аналіз складів і слів з двох складів.

Утворення й читання обернених і прямих відкритих складів. порівняння їм. Складова роль голосного звука. Складання з розрізної азбуки і читання по складах слів і речень з одного-двох слів. Графічна схема слова речення.

Засвоєння написання малих і великих букв.

Письмо складів і слів на дошці і в зошитах. Списування з рукописного тексту.

^ Другий етап (47 гол). Повторення засвоєних звуюв і букв. вивчення нових: й. ш, р, п, н, л, к.

Практичне розрізнення голосних і приголосних. Наголос у слові. Визначення місця звука в словах (на початку, в кінці слова).

Утворення й читання обернених, прямих відкритих і закритих прибуквених складів з вивчених букв, читання їх протяжно й відразу.

Складання й читання слів. речень і текстів із засвоєних складових структур. Графічна схема слів. речень.

Засвоєння написання вивчених малих і великих букв.

Списування по складах з проговорюванням з дошки, письмо на слух букв, складів, слів після попереднього звуко-буквеного аналізу.

^ Третій етап (83 год). Повторення засвоєних звуків і букв, вивчення нових: е, т, б, і, д, г, в, ж, з, й, ь та сполучення йо, ьо.

Добір слів із даним звуком і визначення його місця в слові (на початку. в середині, в кінці).

Утворення й читання прямих відкритих і закритих складів з твердими й м'якими приголосними на початку складу (на. лі. жар. віз).

Складання й читання слів із засвоєних складових структур (по-ле, ма-ши-на, бул-ка, пе-нал). Наголос у слові. Графічна схема слів, речень.

Читання речень із букварних текстів.

Розрізнення на слух та під час читання голосних и-і, приголосних: б-п, д-т, з-с, ж-ш, г-к, г-г.

Засвоєння написання вивчених малих та великих букв даного стану.

Списування з дошки й букваря слів, які складаються у засвоєннях складових структур та речень з двох, трьох слів. Велика буква на початку речення, крапка в кінці реченню графічна схема речень.

Письмо добре відомих слів під диктовку після аналізу їх звукового складу.

Самостійне складання з букв розрізної азбуки відкритих і закритих складів з трьох звуків з наступним записом слів з цих структур.

Уміння вставити пропущену букву в слові під малюнком.

^ Четвертий етап (75 год). Повторення засвоєних звуків і букв. вивчення нових я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф, буквосполучень дж, дз, апострофа, подвоєння приголосних у словах.

Розрізнення під час читання й письма голосних і приголосних звуків. твердих і пом'якшених складів.

Утворення й читання засвоєних раніше складових структур із звуками й буквами, щойно засвоєними, й складів із збігом двох приголосних пра, зби, сту, дж, дз.

Чітке читання по складах коротких текстів з букваря.

Засвоєння написання вивчених малих і великих букв.

Списування з дошки та букваря (рукописний і друкований шрифти) слів, які складаються із засвоєних складових структур та речень з трьох-чотирьох слів. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей, у кличках тварин.

Написання під диктовку слів і речень з двох-трьох слів (без сполучників та прийменників) з попереднім аналізом.

Самостійне складання з розрізної азбуки слів з трьох-чотирьох букв з наступним записом.

Уміння вставити пропущену букву в словах піл час списування їх з дошки.
^ Післябукварний період (35 год)
Розрізнення звука і букви, складу і слова, слова і речення, голосних та приголосних звуків і букв.

Складання з букв розрізної азбуки, простих за складовою структурою слів, складання речень з двох-трьох слів. Читання їх, запис на дошці й у зошитах. Графічна схема слова, речення.. Визначення слова, речення за графічною схемою.

Правильне поскладове читання текстів з букваря.

Відповіді на запитання за змістом прочитаних речень текстів. розглянутих ілюстрацій та картин.

Знаходження в тексті речень для відповіді на запитання.

Усні висловлювання на основі власних практичних дій, сюжетних малюнків, серій малюнків, спостережень за запитаннями вчителя.

Ознайомлення з особливостями усного мовлення: правильна вимова. гучність, теми мовлення.

Вивчення напам'ять невеликих віршів зі слів учителя.

Списування з дошки і букваря рукописних і друкованих текстів (слів, речень). Уміння починати речення, писати імена, по батькові та прізвища людей і клички тварин з великої букви, ставити в кінці речення крапку.

Написання під диктовку слів речень із засвоєних складових структур.

Встановлення пропущеної букви в слова під час списування з дошки.

^ Основні вимоги до знань і вмінь, учнів

Учні повинні знати:

вивчені звуки і букви;

напам'ять короткі вірші (3-40), вивчені з голосу учителя.

Уміти:

- розрізняти звуки на слух та у власній вимові; аналізувати слова за звуками і звуко-буквеним складом: складати слова з букв і складів розрізної азбуки у слові;

- записувати їх після попереднього аналізу:

- плавно читати по складах слова, речення, короткі тексти;

- відповідати на запитання за змістом прочитаного та ілюстраціями до тексту;

- писати малі та великі букви;

- списувати з дошки й букваря прочитані й проаналізовані слова і речення;

- писати на слух слова і прості речення (з 2-3 слів) після попереднього аналізу;

- писати речення, імена, прізвища людей і клички тварин з великої букви, в кінці речення ставити крапку.
МАТЕМАТИКА

(160 год)

І відділення
І чверть (45 год)

Властивості предметів.

Виділення у групи, одного чи декількох предметів, які мають певні властивості (колір, розмір, форма, призначення).

Розуміння значення слів: кожний, всі, окремі, решта.

Порівняння предметів за розмірами: більше, менше, довше, коротше, ширше, вужче, вище, нижче, глибше, мілкіше, товще, тонше, такий же (однакової, рівної) довжини, ширини і т.д.

Порівняння предметів за масою: важче, легше, такої ж (однакової. рівної) маси. Порівняння групи предметів: скільки, багато, мало. трохи. декілька, більше, менше, стільки ж (скільки ж, скільки,), однакова Кількість. Зміна кількості рідини, сипких речовин.

Розміщення предметів у просторі: попереду, позаду, справа, зліва, вгорі. внизу, далеко, близько, поряд, біля, там, тут, на, у (в), всередині, за, перед, над, під, навпроти, між, у центрі, далі, нижче.

Порядкові відношення: крайній, перший, останній, перед, після, за. слідом за. наступний.

Часові уявлення: доба - ранок, день, вечір, ніч, сьогодні, завтра, вчора, наступного дня; рано, пізно, давно, недавно, повільно, швидко.

Геометричні фігури – круг, трикутник, квадрат, прямокутник.
II чверть (35 год)

Числа. Величини.

Назва, позначення чисел від 1 до 3. Лічба предметів. Порядкові числівники, склад чисел. Число і цифра 0. Порівняння чисел (більше. менше).

Одиниці вартості: копійка. Позначення: 1 к. Монети: 1 к, 2 к, 3 к.

Додавання і віднімання. Знати: +, -, =.

Прості текстові і арифметичні задачі на знаходження суми, остачі.

Точка, пряма і крива лінії. Викреслювання прямих за допомогою лінійки.
III чверть (50 год.)

Числа. Величини.

Назва, позначення чисел від 4 до 8.

Порівняння чисел: більше, менше, зайві одиниці, одиниці, яких не вистачає.

Назва компонентів додавання і віднімання у мові вчителя.

Переставна властивість додавання.

Монета 5 к.

Побудова прямої, яка проходить через одну, дві точки за допомогою лінійки.

Куля, куб, брус.
IV чверть (30 год)

Числа. Величини.

Назва, позначення чисел 9; 10.

Число і цифра 10 одиниць-1 десятка.

Додавання і віднімання чисел і, 2, 3, 4, 5.

Монета 10 к.

Повторення

^ Основні вимоги до знань і умінь учнів

Учні повинні знати:

назви дій додавання і віднімання; склад чисел першого десятка; таблицю додавання одноцифрових чисел в межах 10 і відповідні випадки віднімання.

Учні повинні вміти:

порівнювати предмети, групи предметів, кількості рідини і сипких речовин;

відповідати на запитання "скільки?":

називати і виконувати дії. які змінюють кількість предметів, рідини, сипких речовин;

орієнтуватися на площині і у просторі;

читати, записувати і порівнювати числа до 10, перелічувати (відлічувати) предмети, співвідносити кількісний числівник з цифрою і групою предметів, відкладати числа 10 одиниць, 1 десяток на рахівниці, розрізняти кількісні і порядкові числівники;

замінювати одні монети іншими у межах 10 к:

розрізняти назви, знати арифметичних дій додавання і віднімання, читати і записувати приклади на додавання і віднімання, обчислювати суму, остачу, практично користуватися переставною властивістю додавання;

розпізнавати умову, питання числові дані, розв'язування і відповідь задачі;

впізнавати, називати і розрізняти геометричні фігури і тіла;

викреслювати пряму лінію за допомогою лінійки;

користуватися знаками і позначеннями: +, -, =, к, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Примітка:

1. Не обов'язкова лічба по 2. З одиниці. При порівнянні чисел не обов’язкове виділення зайвих, недостатніх одиниць.

2. Сума і остача обчислюються за допомогою груп предметів.

Не розв'язуються прилади, які вимагають двох-трьох дій.

3. Не обов'язкова заміна одних монет іншими.
2 КЛАС

Читання

(170 годин, 5 годин на тиждень)
Тематика читання

^ Спогади про літо (9 год)

Оповідання, вірші про літній відпочинок дітей, життя птахів і тварин улітку, розквіт природи, обжинки. Загадки, прислів'я, народні пісні. Початок навчального року, зустріч із школою.

1. "Здрастуй, школо!"

2. Наш клас.

3. Чергові.

4. Гра.

5. Скаче зайчик.

6. Як діти відпочивали влітку.

7. Як Іринь пенька злякався.

8. Гроза.

9. По гриби.

У колі рідної сім'ї (21 год)

Оповідання, казки, вірші, прислів'я, українські народні пісні, веселинки про зростання дитини в колі сім'ї, ставлення дорослих до дітей і дітей до старших і менших членів родини, посильна допомога дітей дорослим. виховання культури поведінки, дотримання добрих традицій.

1. Вересень.

2. Як Юрко проводив свій день.

3. Шкільне подвір'я.

4. У новій школі.

5. Три товариші.

6. Де мої речі?

7. Колектив.

8. Екскурсія.

9. Помічниця.

10. У трамваї.

11. Наша сім'я.

12. Хороші звичаї.

13. Що придумав Сергійко.

14. Дивний апельсин. Апельсин.

15. Блискучі черевики.

16. На вулиці.

17. Ким я буду.

18. Льоня.

19. Чия праця найважливіша.

20. Просто бабуся.

21. Хороші діти.

Щедра осінь (18 годин)

Оповідання, науково-пізнавальні тексти, вірші, казки, народні пісні. загадки, прислів'я про осінь, картини осінньої природи. Робота людей в полі, на городі, в саду, збір урожаю овочів, фруктів.

Підготовка птахів і тварин до зимівлі. Ставлення людини до природи, до її збереження і примноження. Осінні народні свята та обряди.

1. Рання осінь.

2. Золота осінь.

3. Урок праці.

4. Квасоля.

5. Я - буряк.

6. Праця на городі восени.

7. Чарівниця - осінь.

8. Наша осінь.

9. Наш календар.

10. У вирій.

11. Журавлі.

12. Жовтень.

13. Листопад.

14. Восени в лісі.

15. Як Наталка зіпсувала зуби.

16. Культурно поводьтеся за столом.

17. Частини тіла. Частини голови.

18. Правила вуличного руху.

Любіть Україну всім серцем своїм (11 год)

Твори різних жанрів про красу і багатство рідного краю. любов до рідної мови, традицій українського народу, примноження їх здобутків. Київ - столиця України.

1. Київ.

2. Під високим небом синім.

3. Пісня про Київ.

4. Наші заводи і фабрики.

Підручник "Веснянка" (упорядники Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вакуленко)

5. Я все люблю.

6. Що таке Батьківщина?

7. Ми живемо на Україні.

8. Удома краще.

9. Облітав журавель.

10. У метро.

11. Київське метро.

Підійшла сніжно-біла зима (25 год)

Літературні твори про настання зими, її прикмети, новорічне свято, його радісну зустріч. Оповідання, казки, вірші, народні пісні, загадки. прислів'я, про картини зимової природи, розваги дітей узимку, життя тварин і птахів v різні періоди зими. допомога дітей птахам узимку. Народні свята. колядки, щедрівки.

Підручник "Читанка" (Є.С.Кривенчук), 2 допоміжний клас.

1. Білі мухи.

2. Зима.

3. Грудень.

4. Вудь чистим - будеш здоровим!

5. Береза.

6. Навчіться спостерігати.

7. Сніжинки.

8. Не можна бігати без пальта.

9. Життя під снігом.

10. Хто як зимує.

11. Друзі птахів.

12. Розгляньте цих птахів.

13. Зимові розваги.

14. Охороняймо птахів.

15. Зимові турботи.

Збірник творів "Веснянка" (упорядники Н.Ф.Скрипченко, М.С Ватуленко.).

16. Снігурі.

17. З Новим роком!

18. Січень.

19. Сніговик - питайлик.

20. Зима.

21. Книга зими.

22. Лютий.

23. Пригріває сонечко. Підручник "Читання", 2 допоміжний клас (Є.С.Кривенчук)

24. Екскурсія в колгосп.

25. Допомога.

У світі казки чарівної (26 гол)

Народні й літературні казки про людей і тварин, показ в них боротьби добра і зла, прославлення дружби і взаємодопомоги, чуйності, засудження лінощів, неробства, пожадливості.

1, 2, 3. Умій почекати.

4. Лісова книжка.

5. Лисиця.

6. Синиця.

7. Білка.

8. Лисичка. Збірник творів "Веснянка".

9. Вовк та козенята.

10. Ведмідь і мишка.

11. Без труда нема плода.

12. Заєць та їжак.

13. Ніч і день.

14. Почаювали.

15. Батьківські поради.

16. Як глечик утопив лисицю.

17. Про двох цапків.

18. Цапок.

19. Дві кізочки.

20. Зайчику, зайчику.

21. Лисичка-сестричка.

22. Пісня лисички.

23. Не випусти рака з рота.

24. Дрізд і голуб

25. Дідусь і яблуня.

26. Чому Оля не зірвала квітки.

Ой весна, ой красна! (28 гол)

Вірші, оповідання, науково-пізнавальні тексти, народні пісні загадки прислів'я, веснянки про настання весни, пробудження природи, приліт пташок, ушанування жінок-трудівниць. Весняні турботи людей їхня праця в полі, садку. Зміни природи у різні періоди весни. Весняні народні свята і обряди.

Підручник "Читанка", 2 допоміжний клас (Є.С Кривенчук).

1. Серце матері.

2. Мамині руки.

3. У бабусі дрижать руки.

4 Помічниці.

5. Наступає мами свято.

6. Мамин портрет.

7. Телефон.

8. Хто найкращий за всіх.

9. Пролісок.

10. Іде весна.

11. Тече вода з-під явора...

12. Крига рушила.

13. Шпаки прилетіли.

14. Живий куточок.

15. Бджілки на розвідці.

16. Тарасова верба.

17. У шкільному саду.

18. Дощ.

19. Сонечко.

20. Збірник творів "Веснянка" (упорядники Н.Ф.Скрипченко. М.С. Ватуленко).

21. Весна.

22. Зайчата на снігу.

23. П.Грабовський "Весна".

24. Свято квітів.

25. Котики.

26. Прилетіли шпаки.

27. Зелена веснонька.

28. Дрібний дощик.

29. Чи є в світі що світліше.

Дружба і товаришування дітей (15 год)

Твори про навчання як відповідальну працю, успіхи і невдачі, вміння їx переборювати, дружбу і товаришування в класному колективі, бажання здобути знання.

Правила поведінки учнів у школі, на вулиці.

1. Для чого руки потрібні?

2. Смачна картопля.

3. Сьома дочка.

4. І схожі і різні.

5. Ліки від простуди.

6. Ожеледь.

7. Гіркий апельсин.

8. Новий м'яч.

9. До першого дощу.

10. Петрусь і подарунки.

11. Газета

Підручник "Читання", 2 допоміжний клас (Є.С.Кривенчук)

12. Перше травня.

13. Пісня травня.

14. Слава.

15. Прапор врятовано.

З життя пташок і тварин (7 год)

Твори різних жанрів про весняні турботи птахів, диких звірів, свійських тварин. Випадки дружелюбності й взаємодопомоги між тваринами. Турботи дітей і дорослих про тварин.

1. Горобенятко.

2. На шкільній ділянці.

3. Усі працюють.

4. Кіт і Пес.

5. Заєць і Їжак.

6. Козенята і Вовк.

7. Лис і Гуси.

Надходить літо (10 год)

Вірші, оповідання, загадки, прислів'я про наближення літньої пори, майбутній відпочинок дітей, працю людей улітку. Ставлення людини до рідного краю.

1. Літо.

2. А я у гай ходила.

3. Екскурсія в ліс.

4. Чоботи-скороходи.

5. Лисичка і Журавель.

6. Збирання лікарських рослин.

7, 8, 9. Оберігайте пташок.

10. В таборі.

Основні вимоги дo знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

назви прочитаних творів, книжок, їх авторів:

напам'ять три-п'ять коротких віршиків і виразно читати їх перед класом;

уміти:

читати по складах і цілими словами невеликі тексти;

слухати казку, розповідь, вірші, відгадувати загадки;

за ілюстраціями та запитаннями вчителя розповідати про що читали, що слухали.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconПлан роботи практичного психолога Кам´янської спеціальної загальноосвітньої...
Кам´янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconПоложення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої...
Учнівське самоврядування Кам*янської спеціальної школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей «Веселка»– добровільне об’єднання...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconПрограма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для...
Для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconПрограми з читання для 5 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconПрограми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики
Цілі навчання математики. Курс математики початкової школи є складовою частиною курсу математики спеціальної загальноосвітньої школи...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconСучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності...
Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки І перспективу” (1996), “Концепції...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту iconЗначення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту icon1 до листа Міністерства освіти І
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту icon1 до листа Міністерства освіти І
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту icon1 до листа Міністерства освіти І
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка