Библиотека
Скачати 136.42 Kb.
НазваБиблиотека
Дата конвертації06.04.2013
Розмір136.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Авторефераты диссертацийВыпуск 3

ВНИМАНИЕ!

Наши номера телефонов:

77-04-50,63-03-33,63-03-34
Наш сайт: http://mediclibr.ucoz.ru

ЛУГАНСК

2013 г.

1.

612.1

І-26


Ігнатов Д.Ю. Функціональна неоднорідність нейтрофілів і її роль в механізмах регуляції кількості лейкоцитів периферичної крові людини : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 - нормальна фізіологія / Д. Ю. Ігнатов ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 18 с


2.

616.32

І-26


Ігнащук О.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: клініко-морфологічні та мікробіологічні особливості, оптимізація лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 - гастроентерологія / О. В. Ігнащук ; Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України, Ін-т гастроентерології НАМН України. - Д. : [б.в.], 2012. - 20 с


3.

617.7

І-46


Ільїна Є.М. Ефективність застосування аутологічних клітин Лімба в лікування рецидивуючих герпетичних кератитів, ускладнених лімбальною недостатністю : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - офтальмологія / Є. М. Ільїна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - О. : [б.в.], 2012. - 18 с


4.

616.21

Б 18


Байрак Д.М. Медична реабілітація пацієнтів, які страждають на ронхопатію : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 - оториноларингологія / Д. М. Байрак ; Ін-т отоларингології ім. О.С.Коломійченка НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 18 с


5.

616.13

Б 95


Бизов Д.В. Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 - кріомедицина / Д. В. Бизов ; Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 21 с


6.

616.34

Б 86


Бочар В.Т. Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. Т. Бочар ; Львів. нац . мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів : [б.в.], 2012. - 20 с


7.

612

В 55


Виштак Н.В. Поліморфні варіанти генів системи біотрансформації ксенобіотиків у дітей з техногенно забруднених територій Прикарпаття : автореферат дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.15 - генетика / Н. В. Виштак ; Наук. центр радіац. медицини НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


8.

616.98

В 61


Вовк О.О. Вплив токсинів сальмонел на секреторну активність та метаболічний статус моноцитів і нейтрофілів крові людини in vitro : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / О. О. Вовк ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : [б.в.], 2012. - 16 с


9.

616.89

Г 15


Галущенко В.І. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03-корекційна педагогіка / В. І. Галущенко ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О. : [б.в.], 2012. - 21 с


10.

617.7

Г 17


Гальперт Я.Й. Оптимізація лікування амбліопатії та косоокості у хворих на дитячий церебральний параліч : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 - офтальмологія / Я. Й. Гальперт ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - О. : [б.в.], 2012. - 20 с


11.

614.7

Г 19


Гандзюк В.А. Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої моделі ресурсного забеспечення виконання державних програм у сільській місцевості : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 - соціальна медицина / В. А. Гандзюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


12.

617.5

Г 19


Ганжа В.М. Мікрохірургічні методи реіннервації комплексів тканин при реконструктивному заміщенні дефектів кисті та пальців : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / В. М. Ганжа ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с


13.

616.37

Г 56


Гнатюк Ю.П. Обгрунтування методів корекції внутрішньопротоковоїгіпертензії у хворих на хронічний панкреатит : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Ю. П. Гнатюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця : [б.в.], 2012. - 22 с


14.

57

Г 65


Гончаренко В.В. Особливості морфофункціональних властивостей штамів хламідій, ізольованих із урогенітального тракту та екстрагенітальних осередків : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 - мікробіологія / В. В. Гончаренко ; Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 24 с


15.

616.4

Г 85


Гриневич І.В. Функціональний стан лімфоїдної популяції більї пульпи селезінки щурів при експериментальному цукровому діабеті і в умовах адаптації до гіпоксичної гіпоксії : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / І. В. Гриневич ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : [б.в.], 2012. - 24 с


16.

615.38

Г 90


Грубляк В.В. Медико-соціальні аспекти донорства та обгрунтування оптимізації організації служби крові на регіональному рівні : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03-соціальна медицина / В. В. Грубляк. - К. : [б.в.], 2012. - 17 с


17.

615

Г 93


Гузенко Н.В. Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь кетаміном : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / Н. В. Гузенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 21 с


18.

616.24

Д 53


Дмитрієнко В.В. Синдромно-патогенетична реабілітація інвалідів внаслідок пилових захворювань легень пилової етіології на основі синглетно-кисневої технології : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 - гігієна та професійна патологія / В. В. Дмитрієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 18 с


19.

616.12

Д 69


Дорохіна А.М. Статеві особливості порушень холінергічної регуляції серця гонадектомованих щурів за зміненої активності системи оксиду азоту : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 - патологічна фізіологія / А. М. Дорохіна ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 20 с


20.

616-008

Д 73


Дрель В.Р. Молекулярні основи розвитку оксидативно-нітративного стресу за умов цукрового діабету : автореферат дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.04 - біохімія / В. Р. Дрель ; Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. - К. : [б.в.], 2012. - 36 с


21.

615

З-46


Здрайковська М.В.

Розробка технології поліелектролітних інфузійних розчинів з солями цинку : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / М. В. Здрайковська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 23 с


22.

616.12

З-53


Землянов С.О. Обгрунтування і ефективність поєднаного застосування психотерапії і бальнеолікування у хворих на гіпертонічну хворобу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / С. О. Землянов ; НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. - Ялта : [б.в.], 2012. - 20 с


23.

616.12

К 13


Каддуссі Рауф Варіабельність ритму серця при серцевій недостатності в поєднанні з ремоделюванням міокарда і шлуночковими аритміями : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 - кардіологія / Рауф Каддуссі ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімф. : [б.в.], 2012. - 20 с


24.

616.98

К 56


Коваль Г.М. Мікробіологічне обгрунтування діагностики, лікування, профілактики сучасної клебсієльозної сапронозної інфекції : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 - мікробіологія / Г. М. Коваль ; Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 40 с


25.

616.6

К 58


Кожем'яка В.А. Особливості андрогенного статусу та підходи до терапії порушень сперматогенезу у чоловіків з ідіопатичною неплідністю : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 - ендокринологія / В. А. Кожем'яка ; Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


26.

611

К 59


Козлов С.В. Структурно-функціональна неоднорідність серця упродовж онтогенезу : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / С. В. Козлов ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 30 с


27.

617.5

К 64


Кондратюк Е.Р. Особливості імплантації у хворих з ускладненими формами післяопераційних вентральних гриж : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 - хірургія / Е. Р. Кондратюк ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 20 с


28.

618.1

К 73


Котик А.О. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування жінок із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01-акушерство та гінекологія / А. О. Котик ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 19 с


29.

611

К 76


Кошарний В.В. Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / В. В. Кошарний ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 35 с


30.

616-001

К 85


Кривошапка О.В. Роль прозапальних цитокінів у механізмах хронізації опікової рани : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04-патологічна фізіологія / О. В. Кривошапка ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 23 с


31.

616.12

К 89


Кузьменко Т.В. Оцінка адаптації до фізичного навантаження дітей та підлітків з вродженими вадами серця : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10-педіатрія / Т. В. Кузьменко ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімф. : [б.в.], 2012. - 20 с


32.

611

К 95


Кутя С.А. Вікові особливості перебудови кісток при гравітаційних перевантаженнях та використанні засобів підвищення стійкості до їх дії (анатомо-експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / С. А. Кутя ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. - Сімф. : [б.в.], 2012. - 35 с


33.

611

Л 17


Лазарик О.Л. Особливості будови дванадцятипалої кишки новонароджених після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 - нормальна анатомія / О. Л. Лазарик ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : [б.в.], 2012. - 21 с


34.

616.7

Л 93


Любченко О.В. Ендопротезування та реабілітація хворих з патологією скронево-нижньощелепного суглобу : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / О. В. Любченко ; Ін-т стоматології АМН України. - О. : [б.в.], 2012. - 38 с


35.

616.7

М 59


Мікулець Л.В. Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з дисбактеріозом кишечника та обгрунтування їх корекції : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - внутрішні хвороби / Л. В. Мікулець ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2012. - 21 с


36.

616.12

М 69


Міхалєв К.О. Ремоделювання лівого шлуночка, функціональний стан еритроцитів та ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця і цукровий діабет 2 типу : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - внутрішні хвороби / К. О. Міхалєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012 19


37.

616-002

М 71


Мішина М.М. Оптимізація діагностики та терапії гнійно-запальних процесів, спричинених Streptococcus Pyogenes : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 - мікробіологія / М. М. Мішина ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : [б.в.], 2012. - 40 с


38.

615.2

М 42


Медведєв Б.М. Гіпоглікемічна активність нового синтетичного похідного бензопірану - Адіахрому : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 - фармакологія / Б. М. Медведєв ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б.в.], 2012. - 21 с


39.

616.31

Н 53


Нєпрєлюк О.А. Клініко-лабораторне обгрунтування методу ортопедичного лікування хворих з використанням імплантатів та імуномодулятора на тлі виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / О. А. Нєпрєлюк ; Ін-т стоматології АМН України. - О. : [б.в.], 2012. - 20 с


40.

616.34

Н 23


Нальотов А.В. Ендогенна інтоксикація та шляхи її корекції у дітей з хронічним запором : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / А. В. Нальотов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 21 с


41.

611

П 90


П'ятницька Т.В. Особливості морфогенезу маткових труб у пренатальному періоді онтогенезу людиниі : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01-нормальная анатомія / Т. В. П'ятницька ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця : [б.в.], 2012. - 22 с


42.

61:34

П 29


Петрошак О.Ю. Особливості вогнепальних ушкоджень біологічних об'єктів та композитної довгої трубчастої кістки при пострілах боєприпасами "FN 5.7x28 SS190"(Експериментальне дослідження) : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25-судова медицина / О. Ю. Петрошак ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 19 с


43.

616.7

П 58


Попова Т.В. Оптимізація ранньої діагностики та превентивних заходів щодо порушень постави у дітей та підлітків : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21-травматологія та ортопедія / Т. В. Попова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького. - Донецьк : [б.в.], 2012. - 19 с


44.

616.6

Р 70


Ромаданова О.І. Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок та шляхи їх корекції : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.37 - нефрологія / О. І. Ромаданова ; Ін-т нефрології НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 39 с


45.

618.3

С 13


Савон О.Л. Удосконалення оцінки прогнозованого ризику пізніх гестозів і профілактики їх тяжких форм : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01-акушерство та гінекологія / О. Л. Савон ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2012. - 16 с46.

616-053.2

С 44


Сковронська А.О. Клініко-патогенетичне обгрунтування методів ранньої діагностики гіпоксично-ішемічних уражень нервової системи у новонароджених : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - педіатрія / А. О. Сковронська ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : [б.в.], 2012. - 20 с


47.

615.3

С 84


Стремоухов О.О. Порівняльне дослідження фракцій жовчі тварин та створення субстанцій на їх основі : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія / О. О. Стремоухов ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : [б.в.], 2012. - 23 с


48.

616.7

Ш 63


Шипунов В.Г. Діагностика та лікування гангліона кистьового суглоба : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 - травматологія та ортопедія / В. Г. Шипунов ; Ін-т травматології та ортопедії НАМН України. - К. : [б.в.], 2012. - 21 сСоставитель Т.П. Пузанова
Ответственный

за выпуск В.Я. Калюжная
ЛОНМБ тел. 77-04-50 30 экз. март 2013г.

63-03-34

63-03-33

Схожі:

Библиотека iconЭлектронная библиотека учебных материалов по химии

Библиотека iconБиблиотека
А. А. Антонів; Нац мед акад післядиплом освіти ім. П. Л. Шупика. К. [б в.], 2012. 18 с
Библиотека iconБиблиотека
Ж. А. К. М. абу Немер; Донец нац мед ун-т ім. М. Горького. Донецьк, 2011. 22 с
Библиотека iconБиблиотека
Ельчин Зейналабди огли Аббасзаде; Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова намн україни. К., 2011. 21 с
Библиотека iconБиблиотека
Ф. Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / І. Ф. Ільїнська, О. М. Зубрійчук, С. Г. Ясир // Лаборатор діагностика....
Библиотека iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
«Український освітній проект до 200-ліття Перемоги Росії у Вітчизняній війні 1812 р.»
Библиотека iconБиблиографический указатель выпуск первый Издательство «Рудомино»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени м. И. Рудомино
Библиотека iconБиблиотека украинской литературы
Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому…
Библиотека iconБиблиотека
Анастасий Т. А. Место рибавирина в комплексном лечении хронического гепатита c / Т. А. Анастасий // Сучасні інфекції. 2010. N с....
Библиотека iconБиблиотека
Д. В. Нейропротективна дія антидепресантів : автореферат дис канд мед наук : 14. 03. 05 фармакологія / Д. В. Євдокімов; Харк нац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка