Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Скачати 186.11 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Дата конвертації11.04.2013
Розмір186.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы


ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Б І О Л О Г І Я
9-й клас

(3 год на тиждень, разом 105 год, із них 4 год — резервний час)


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведенняВСТУП (4 год). Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

1


Походження людини. Демонстрування муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи.

1


Особливості виду Homo sapiens. Соціальне та культурне успадкування.

1


Екскурсія до природничого музею. Походження людини.

1


ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (5 год). Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин.

1


Характеристика тканин. Органи. Демонстрування муляжів, мікропрепаратів тканин людини.

1


Фізіологічні системи органів людини.

1


Регуляторні системи організму людини.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 2. ОПОРА І РУХ (8 год). Будова і функції опорно-рухової системи.

1


Кісткова та хрящова тканини. Лабораторна робота
№ 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

1


Розвиток кісток. Сполучення кісток. Практична робота
№ 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.

1


Будова скелета людини. Демонстрування: скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток;

1


Будова і функції скелетних м’язів.

1


Види м’язів. Механізм скорочення м’язів.

1


Сила м’язів. Втома м’язів. Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

Демонстрування: дослідів, що ілюструють статичне та динамічне навантаження; розкривають, вплив ритму і обсягу навантаження на ефективність роботи скелетних м’язів.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 3. КРОВ І ЛІМФА (7 год). Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад крові.

1


Склад і функції крові. Еритроцити. Лабораторна робота
№ 3. Мікроскопічна будова крові людини.

1


Групи крові. Переливання крові.

1


Склад і функції крові. Лейкоцити.

1


Захисні функції крові.

1


Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

1


Тромбоцити. Зсідання крові.

1


ТЕМА 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ (7 год). Органи кровообігу: серце і судини.

1


Будова і функції серця. Демонстрування муляжів будови серця.

1


Судинна система.

1


Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Практична робота № 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

1


Регуляція кровопостачання органів. Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

1


Лімфообіг та його значення. Практична робота № 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

1


ТЕМА 5. ДИХАННЯ (5 год). Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Демонстрування: муляжів будови легень.

1


Голосовий апарат. Дихальні рухи. Демонстрування: моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра.

1


Газообмін у легенях і тканинах. Демонстрування: дослід з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається; вимірювання життєвої ємності легень.

1


Нейрогуморальна регуляція дихання.

1


Вплив оточуючого середовища на дихальну систему. Профілактика захворювань органів дихання. Демонстрування: прийомів штучного дихання. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ (8 год). Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.

1


Харчування і здоров’я. Практична робота № 5. Антропометричні виміри.

1


Практична робота № 6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.

1


Будова і функції органів травлення, травних залоз. Лабораторна робота № 4. Дія ферментів слини на крохмаль.

1


Травлення у шлунку. Демонстрування моделей органів травлення та дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки.

1


Травлення у тонкому кишечнику.

1


Функції товстого кишечнику.

1


Регуляція травлення.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (3 год). Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Практична робота № 7. Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір).

1


Будова і функції шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна).

1


Роль шкіри в терморегуляції.

1


ТЕМА 8. ВИДІЛЕННЯ (3 год). Будова і функції сечовидільної системи. Демонстрування моделей будови нирки ссавця, людини.

1


Регуляція кількості води в організмі.

1


Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

1


ТЕМА 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (6 год). Принципи роботи ендокринної системи.

1


Гормони.

1


Залози внутрішньої секреції.

1


Залози внутрішньої секреції.

1


Гіпоталамо-гіпофізарна система.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (10 год). Етапи онтогенезу людини.

1


Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі.

1


Будова статевих органів.

1


Розвиток статевих клітин.

1


Менструальний цикл.

1


Запліднення.

1


Ембріональний розвиток. Функції плаценти.

1


Постембрiональний розвиток людини.

1


Запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (9 год). Будова нервової системи.

1


Центральна і периферична нервова система людини.

1


Регуляція рухової активності. Спинний мозок.

1


Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).

1


Довільні рухи і кора головного мозку.

1


Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система.

1


Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.

1


Взаємодія регуляторних систем організму.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


^ ТЕМА 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (8 год). Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

1


Зорова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей ока. Лабораторна робота № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

1


Зорова сенсорна система. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

1


Слухова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей вуха. Лабораторна робота № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості.

1


Сенсорні системи смаку, нюху.

1


Сенсорні системи рівноваги, руху.

1


Сенсорні системи дотику, температури, болю.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ (10 год). Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації.

1


Сон.

1


Біоритми.

1


Структура інстинктивної поведінки.

1


Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.

1


Види навчання.

1


Пам’ять.

1


Види пам’яті. Практична робота № 8. Дослідження різних видів пам’яті.

1


Набута поведінка.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ (8 год). Мислення і кора великих півкуль головного мозку.

1


Функціональна асиметрія мозку.

1


Мова.

1


Індивідуальні особливості поведінки людини.

1


Практична робота № 9. Визначення типу темпераменту.

1


Характер людини. Практична робота № 10. Виявлення професійних схильностей.

1


Свідомість.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

1


Резерв часу

1


Резерв часу

1


Резерв часу

1


Резерв часу

1

Вчитель: ____________ _________________________

/підпис/ /ПІБ/

Затверджено: „__“ вересня 2010 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Затверджено: „__“ січня 2011 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи...
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи (20 год). Класифікація хімічних елементів І...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconУроку
Календарне планування на 2010/2011 н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconУроку
Календарне планування на 20010/2011н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconУроку
Календарне планування на 2010/2011 н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи
Повторення основних питань курсу хімії 8 -го класу (2 год). Вступний інструктаж з Т. Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т. Б.*...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи
Повторення основних питань курсу хімії 8 -го класу (2 год). Вступний інструктаж з Т. Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т. Б.*...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи...
Розділ ІІ. Органічна хімія (продовження). Тема природні джерела вуглеводнів та їх переробка (6 год). Вступний інструктаж з Т. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка