Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1
Скачати 49.48 Kb.
НазваПрофільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1
Дата конвертації11.04.2013
Розмір49.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
Профільний рівень , 10 клас, біологія

Варіант 1

I рівень (правильно виконане завдання оцінюється в 0, 25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1. У клітинах рослин є включення з глікогену.

 2. Ядро зберігає спадкову інформацію і передає її дочірним клітинам.

 3. Фітогормони утворюються в клітинах рослин.

 4. Якщо в організмі не вистачає вітамінів, то розвивається захворювання гіпервітаміноз.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю: ( 0,5 бала)

 1. Найдавніший метод біологічних досліджень : а0 порівняльно – описовий, б)експериментальний; в) моніторинг.З чого складаються нуклеотиди: а) вода, б)азотиста основа; в) вуглевод; г) АТФ, д) фосфорна кислота?

 2. Алкалоїди утворюються в клітинах: а) бактерій; б) рослин; в) тварин; г) грибів;д) всіх живих організмів.

 3. Які сполуки є мономерами нуклеїнових кислот: а) амінокислоти; б) глюкоза ; в) спирти; г) нуклеотиди?

 4. Для синтезу білків у живих організмах використовуються приблизно амінокислот: а) 100; б) 50; в) 20; г) 10 ?

II рівень ( правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).

Доповніть речення:

 1. Мономерами білків є ….

 2. До складу ДНК входять нітратні основи:….

 3. Полісахариди під час травлення розщеплюються до …..

 4. Вода становить у клітині ( в середньому) …..%.

Прості завдання з відкритою відповіддю:

 1. Яку функцію відіграє АТФ у клітині?

 2. Які бувають жири ? У чому вони розчиняються ?

111 рівень

Тестові завдання з кількома правильними варіантами відповідей (0,5 бала)

 1. Які властивості ДНК визначають її біологічне значення: а) здатність до само подвоєння; б)стабільність; в) здатність до самовідновлення ; г) лабільність?

 2. З чого складаються нуклеотиди: а) вода, б)азотиста основа; в) вуглевод; г) АТФ, д) фосфорна кислота?

 3. Білки, які зумовлюють зсідання крові: а) актин; б) альбумін; в) гемоглобін; г) фібрин; д) тромбін?

Знайти відповідність: ( 1 бал)

 1. Визначити біологічні науки. а) бріологія, б) альгологія, в) ентомологія; г) іхтіологія, які вивчають організми: 1) риб, 2) комах, 3) мохи; 4) водорості ; 5) рослини.

 2. ^ Розв’яжіть задачу. Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АЦЦ – ГАА- ТАТ - ТЦГ – ЦАТ. Внаслідок подвоєння (реплікації) утворився другий ланцюг. Написати його структуру і визначити масу та довжину цього фрагменту.

^ 1У рівень. (правильне рішення оцінюється в 1,5 бали).

 1. В чому полягає суть методу флуоресцентної та електронної мікроскопії?.

 2. Фрагмент кодую чого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад: ГАГ – ТАЦ-АГЦ-ЦАА. Визначте послідовність нуклеотидів в другому ланцюзі ДНК та запропонуйте, яким повинен бути нуклеотидний склад у і-РНК?


^ Профільний рівень, 10 клас , біологія

Варіант 2

I рівень (правильно виконане завдання оцінюється в 0, 25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. У клітинах тварин є включення з целюлози.

2. Молекулярний, клітинний, органний, організм енний, популяційно-видовий, біоценотичний, біосферний – це методи цитологічних досліджень..

3. Клітини тварин називають еукаріотичними.

4. Якщо в організмі надлишок вітамінів, то розвивається захворювання авітаміноз.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю: ( 0,5 бала)

 1. Термін «клітина» запропонував а) Ж.Б.Ламарк, , б)Карл Бер; в)Роберт Гук, г) Р.Вірхов.

 2. Який вид пентоз входить до складу рибонуклеотидів: а)глюкоза, б)фруктоза; в) рибоза; г) дезоксирибоза, д)сахароза?

7. Який із вуглеводів входить до складу клітинних стінок рослин: а) фруктоза; б) глюкоза; в) рибоза; г)целюлоза;д) крохмаль?

8 Скільки енергії виділяється при розщепленні 1 граму жирів: а)17,2 кДж; б) 39,8кДж ; в)40 кДж; г)не виділяється взагалі?

II рівень ( правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).

Доповніть речення:

1. Мономерами нуклеїнових кислот є ….

2. До складу РНК входять нітратні основи:….

3. Сполуки, здатні розчинятися у воді, називаються …..

4. Методи цитологічних досліджень ….. .

Прості завдання з відкритою відповіддю:

5. Яку функцію відіграє ДНК у клітині?

6. Назвіть органогенні елементи живих організмів. Чому їх так називають?

111 рівень

Тестові завдання з кількома правильними варіантами відповідей (0,5 бала)

1. Які парти азотистих основ є комплементарними: а) А=Г; б)Г=Т; в) Т=Ц ; г) А=Т; д) Г=Ц?

2. Які сполуки є мономерами нуклеїнових кислот: а)амінокислоти, б)нуклеотиди; в) вищі жирні кислоти; г) спирти, д) фосфорна кислота?

3. Які азотисті основи беруть участь в утворенні нуклеотидів нуклеїнових кислот: а) аспарагін; б)гуанін; в)аденін; г) цитозин; д)тимін; е) пролін; ж) урацил?

^ Знайти відповідність: ( 1 бал)

 1. Визначити біологічну науку: а)зоологія; б) мікологія; в) вірусологія; г) ботаніка; д) мікробіологія; які вивчають названі організми: 1) неклітинні форми життя, 2) прокаріотичні організми; 3) гриби; 4) рослини; 5) тварини.

 2. ^ Розв’яжіть задачу. Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має послідовність нуклеотидів ТАЦ – АТГ – ГТТ – ЦГЦ – АТЦ. Визначте : а)послідовність нуклеотидів у другому ланцюгу ДНК, Б0 довжину цієї ділянки ДНК та її масу.


^ 1У рівень. (правильне рішення завдання оцінюється 1,5 бали).

 1. В чому полягає суть методу мічених атомів та центрифугування в цитології?

 2. Фрагмент кодую чого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад: АГА- ЦАТ – ЦАГ – АГЦ – ЦАА- ГТЦ .Визначте послідовність нуклеотидів в другому ланцюзі ДНК та запропонуйте, яким повинен бути нуклеотидний склад у і-РНК?Задача 1.

Фрагмент правого ланцюга ДНК має таким нуклеотидний склад:

ГГГ-ЦАТ-ААЦ-ГЦТ. Визначити порядок чергування нуклеотидів у лівому ланцюгу. Яка довжина молекули ДНК? Визначити % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті.

Задача 2.

Фрагмент і-РНК інсуліну має такий склад:

^ …ЦАЦ-ГУУ-УУУ- ГАУ- ЦАА-УГУ-ГГГ-УАЦ-ЦАЦ- УУА

Визначте співвідношення А+Т у фрагменті відповідного гена.

Г+ Ц

Завдання 1. Установіть відповідність між речовиною і функцією, яку вона виконує:

А) Дезоксирибоза 1.)Входить до складу молекули АТФ.

Б)крохмаль 2) моносахарид, що входить до складу ДНК;

В) актин 3) запасаюча речовина рослин;

Г) аденін 4) виконує функцію терморегуляції;

5) скоротливий білок м’язів.


Завдання 2.

Знайдіть «зайвий» термін і поясніть, чому він зайвий?

Цитозин, тимін, гліцин, гуанін, аденін.


Завдання 3. Визначте, до якого класу біологічно активних речовин належать сполуки, яке значення вони мають:


Назва речовини

Клас речовин

Значення

Каталаза

Глікоген

Рибоза

Віск

Схожі:

Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconІнформатика,11 клас Профільний рівень
ТБ. Повторення вивченого матеріалу за 10 клас. Прикладне програмне забезпечення загального призначення
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconІнформатика, 10 клас Профільний рівень
Бжд. Середовище програми Adobe Photoshop. Основні інструменти й панелі властивостей
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconУроку
Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний...
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 icon10 клас. Узагальнення по темі “Клітина як цілісна система”. І варіант....
Авторами клітинної теорії є а Т. Шванн І м. Шлейден б Р. Вірхов в Дж. Уотсон І ф. Крик
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 icon11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести
Угруповання організмів, штучно створене людиною для отримання с/г продукції, називають
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconРівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя...
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Дихання”. 1 варіант. І рівень. Тести
Порушення носового дихання, виділення з порожнини носа слизу, болі в лобовій частині голови
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11- в класу. Профільний рівень

Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень,...
Профільний рівень, 10 клас, біологія Варіант 1 iconПолітична карта світу
Підручник – Географія. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка