Методика використання загадок в роботі з дітьми.
Скачати 62.38 Kb.
НазваМетодика використання загадок в роботі з дітьми.
Дата конвертації26.04.2013
Розмір62.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
Методика використання загадок в роботі з дітьми.Методика використання загадок в роботі з дітьми
За змістом загадки повинні відповіда¬ти завданням всебічного розвитку, містити виховну думку, відповідати віко¬вим і психологічним особливостям дітей, бути доступною.
Основа для відгадування загадок — достатньо повні уявлення про предмети і явища, тому необхідно враховувати досвід дітей, як колективний, так і індивідуальний.
Загадка повинна мати повну і точну характеристику предмета або явища, опис типових ознак. Вона повинна бути цікавою, грамотною, образною, мати ігровий характер.
Для дітей молодшої групи характерне емоційне сприймання. В молодшому віці активно розвиваються увага, па¬м'ять, яка стає наочно-образною, фор¬мується уява. Завдяки цьому на основі словесного опису діти можуть створити образ предмета.
Тематика загадок обмежена невели¬ким життєвим досвідом дітей. Це загад¬ки про іграшки, свійських тварин, деякі предмети домашнього вжитку, продукти харчування. Загадки можуть мати підказку.
Голодна — мукає, сита — жує, Всім дітям молоко дає.
(Корова)
Хто нам пісеньку таку
Весь час співа: «Ку-ку-рі-ку!»?
(Півник)
Зубів не має, а кусає.
(Кропива)
Довгий, зелений, Добрий солоний, Добрий і сирий. Хто він такий?
(Огірок)


Загадки для дітей молодшої групи по¬винні бути лаконічні, з яскравими харак¬теристиками, конкретними образами, не повинні бути докладними.
У дітей молодшої групи ще малий життєвий досвід та не сформоване абстрактне мислення, тому часто вихо¬ватель сам дає відповідь на загадку. Бажано відгадку показати, використавши малюнки, іграшки тощо і обов'язково ще раз повторити текст загадки. Діти будуть запам'товувати загадку і наступ¬ного разу самі її відгадуватимуть.
Діти середнього дошкільного віку вміють виділяти в предметах різні якості і властивості (форму, колір, вели¬чину, матеріал, смак, запах, призна¬чення та ін.), порівнювати предмети між собою.
Відповідно до програми виховання в дитячому садку, діти цього віку знайом¬ляться з особливостями овочів, фрук¬тів, характерними ознаками тварин, вчаться спостерігати явища природи, дізнаються про призначення предметів домашнього вжитку, транспорт.
Тематика загадок: свійські і дикі тва¬рини, предмети домашнього вжитку, одяг, їжа, явища природи, засоби пере¬сування.
Загадки можуть бути докладні, як роз¬повідь про предмет. Можна добирати загадки з простими порівняннями і про¬зорими метафорами.
Скатертина біла весь світ накрила.
(Сніг)
Колючий клубочок прибіг у садочок.
(їжак)
Подібні образні засоби зрозумілі дітям завдяки великій зовнішній подібності.
Дітям середньої групи вихователь інакше підносить загадку. Він її загадує, допомагає відгадати і разом з малюка¬ми з'ясовує, що саме підказало відгад¬ку. Тексти загадок вивчаються з дітьми в другу половину дня під час індивіду¬альної роботи. На кінець середньої гру¬пи з дітьми можна проводити розваги на основі загадок.
Старші дошкільники знайомляться з живою і неживою природою, спостеріга¬ють за тваринами, птахами, комахами, їх поведінкою, способами життя. Вони слідкують за ростом і розвитком рос¬лин, збирають плоди і насіння, відміча¬ють зміни погоди.
У дітей поглиблюються знання про працю людей, знаряддя праці, про транспорт, техніку та її призначення.
Тематика загадок: тварини, птахи, ри¬би, комахи, рослини, явища природи та їх закономірності, предмети вжитку, знаряддя праці, засоби пересування, зв'язку, інформації, спорт, людина, гра¬мота, книга. Характеристика предмета може бути короткою, але одна з ознак має бути характерною:
Не гавкає, не кусає, А до хати не пускає.
(Замок)
Завжди у роті, а не проковтнеш.
(Язик)
Сам чорний, та не ворон, Є роги, та не бик, Шість ніг без копит.
(Рогатий жук)
Діти старшого дошкільного віку не просто відгадують загадку, а вже самі повинні пояснити, чому саме така відгадка. Діти можуть загадувати загад¬ки один одному. Доцільно проводити «Вечори загадок», розваги з елемента¬ми змагання, літературні вікторини. Дітей навчають складати описи-загад-ки. Щоб опис-загадку інші діти змогли відгадати, вона повинна бути образ¬ною, яскравою, точною. А наявність у дітей необхідних вмінь, знань, навичок буде залежати від роботи вихователя з малюками і його творчого підходу до роботи з загадками.
Таким чином, при добиранні загадок для дітей дошкільного віку необхідно враховувати:
• відповідність тематики загадок виховним і освітнім завданням і життєвому досвіду дітей;
• повноту і конкретність характе¬ристики предмету чи явища;


доступність мови і ступені складності художнього образу;
• тип логічної задачі і характер розумової операції при відгаду¬ванні


Загадки широко використовують на заняттях, як складову частину і на спеціальних заняттях на загадування і відгадування загадок, в побутовій і ігровій діяльності.
Для закріплення знань про характерні ознаки предметів, їх призначення, спо¬соби використання загадки — не¬замінний засіб. Використання загадок на заняттях — один з важливих прийомів навчання. Вони входять до всіх занять з різних розділів програми.
Як правило, широко використовують¬ся загадки на заняттях з розвитку мовлення дітей: під час спостережень, екс¬курсій, екскурсій-оглядів, бесід, розгля¬дання картин, читання художніх творів, опису предметів, слухання радіо, під час дидактичних ігор.
Загадки використовують як прийом, який спонукає до засвоювання знань, необхідних для спостережень. Наприклад, в молодшій групі перед спостереженням за рибкою пропонується загадка:
Скляний будинок на вікні
З прозорою водою,
З камінням і піском на дні,
І з рибкою золотою.
(Акваріум)
Вихователь запитує: «Хто впізнав цей будинок? Як він називається? Чий це будинок? Хто в ньому живе? »
Після того діти уважно розглядають рибку і акваріум.
Загадки використовують не тільки на початку і в процесі спостережень. Їх можна використовувати як закінчення і узагальнення процесу спостереження.
Екскурсію до зоопарку можна закінчити загадкою:
Я кудись ходив із татом,
Звірів бачив там багато:
Мавпу, тигра, крокодила,
А птахів там різних – сила.
Слон водою нас облив.
Де я був, куди ходив?
(Зоопарк)
Екскурсію-огляд групової кімнати доцільно проводити з використанням загадок про предмети, які є в кімнаті. Початок заняття – розглядання предметів із запитаннями: «З чого зроблені предмети? Для чого вони потрібні? Чим вони схожі або відмінні?». Продовження заняття – загадування загадок про предмети (акваріум, годинник, книгу).
Дуже я потрібна всім –
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу.
(Книга)
Завжди можу стати у нагоді,
Моїх вам порад не злічить.
І кажуть про мене в народі:
«Мовчить, а сто дурнів навчить».
(Книга)
Кінець заняття — гра-загадування за¬гадок про предмети.
Перед розгляданням картини «Білки» дітям читають загадку:
Хвіст трубою, спритні ніжки —
Плиг із гілки на травичку!
Носить все вона горішки
В золоту свою скарбничку.
(Білка)
3 загадки можна почати бесіду про пори року:
Сніг на полях, лід на річках,
Хуга гуляє, коли це буває?
(Взимку)
Загадки про книжку, олівець, перо можна використати під час бесіди про школу для закріплення знань, уточнен¬ня уявлень про речі, потрібні учневі:
У коробці спочивають
Спритні, жовті, червоненькі,
На папері походили,
Кольори свої лишили.
Звуться палички оці
Кольорові... (олівці).


Снігові поля, чорні грачі,
Хочеш розумним бути – бери
та вчи.
(Книжка, букви)
Використовуються загадки під час розповідання, читання художніх творів. Наприклад, під час розповідання казки «Рукавичка» запитують у дітей, які вони знають загадки про тварин, що жили в рукавичці.
Можна загадувати загадки про героїв літературних творів, діафільмів, мультфільмів.
У старшому віці проводяться спе¬ціальні заняття на загадування і відгадування загадок. їх може бути кілька видів, різноманітних за своєю структурою, найчастіше такі заняття прово¬дяться у вигляді дидактичних ігор: «Назви квітку», «Хто тут живе?», «Магазин», «Зберемо посилку», «Відга¬дай».
Наприклад, гра «Добери відгадку». На великих картках написані загадки про час, а на невеличких смужках папе¬ру — відгадки. Це може бути оформле¬но в малюнках. Діти читають (або запи¬тує вихователь) і добирають до загад¬ки відгадку.
• Що іде, не рухаючи з місця?
(Час)
• Що то за штука, що день і ніч стука?
(Годинник)
• Чорна корова весь світ поборола.
(Ніч)
З метою навчити дітей самостійно складати загадки проводиться гра «Відгадай». Вихователь розкладає на столі картинки із зображенням добре знайомих предметів. Дитина бере кар¬тинку, не показуючи і не називаючи її, описує характерні ознаки предмета. Всі діти повинні відгадати предмет за описом.
Використовуються загадки і під час режимних процесів — в роздягальні, у ванні, спальні.
У роздягальні кімнаті під час одяган¬ня, або роздягання дітей можна загада¬ти загадки про одяг та взуття.
Сплели хлівець на четверо
овець,
А на п'яту вівцю окремо.
(Рукавичка)
Під час умивання доцільно викорис¬товувати загадки про речі туалету:
Що за віконце чарівне,
Яке мені показує мене.
(Дзеркало)
Мию, мию без жалю,
Мию там, де брудно.
А купатись не люблю,
Бо від того худну.
(Мило)
У спальній кімнати, коли діти готують¬ся до сну, або вдягаються після сну, можна використати загадку про постіль:
Не звір, а з ногами,
Не птах, а з пір'ям,
Не людина, а в одязі.
(Ліжко з подушкою і ковдрою)
Що з землі легко піднімеш,
Та далеко не закинеш?
(Пір'їна)
Під час чергування можна використо¬вувати побутові загадки:
Має роги і ноги,
А держиться підлоги.
(Стіл)
Під одною шапкою
Чотири братики стоять.
(Стіл)
Таким чином, використання загадок дає змогу виховувати допитливу, вдум¬ливу, творчу людину. Загадки збагачу¬ють знання дітей, перевіряють рівень інтелектуальної підготовки, вчать мис¬лити, обґрунтовувати свої міркування.


Схожі:

Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconМетодики використання технологій альтернативної та додаткової комунікації...
«Сучасні форми використання жестів у роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку»
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconМетодика проведення бесід з дітьми
Бесіда є ефективним словес¬ним методом навчання, який при пра¬вильному його поєднанні з конкретни¬ми спостереженнями та діяльністю...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. icon1. Законодавство України про права дітей
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconМетодичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconЕфективність використання ікт в роботі з обдарованими дітьми
Наглядність повинна не тільки демонструватися, до неї повинні бути проблемно-пізнавальні запитання І завдання. Ілюстративний І дидактичний...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconУроку з трудового навчання. Тема: Складання орнаментів або сюжетних композицій із рослинних форм
Методи І прийоми: словесні (бесіда, розповідь, використання загадок, питання-відповідь), наглядні (демонстраційний та індивідуальний...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconАналіз підсумків роботи з обдарованими дітьми за 2010-2011 н р
У минулому навчальному році пріоритетними напрямками у роботі з обдарованими дітьми була реалізація Обласної цільової програми підтримки...
Методика використання загадок в роботі з дітьми. iconНаказ мон україни від 28. 12. 2006 №864 «Про планування діяльності...
Ті, хто поквапився зробити висновок, що цього робити непотрібно, повинні ще раз звернутись до нормативних документів, якими заклади...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка