Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91
НазваПостанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91
Сторінка1/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Постанова Ради (ЄС) № 834/2007

від 28 червня 2007 року

стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів, та

скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Враховуючи умови Договору про заснування Європейської Співдружності, та, зокрема, Статті 37 даного Договору

Враховуючи пропозиції Комісії

Враховуючи думку Європейського парламенту1,

Зважаючи на наступні положення:

(1) Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження. Таким чином, метод органічного виробництва відіграє подвійну соціальну роль: з одного боку, забезпечує специфічний ринок, який відповідає потребам споживача у органічній продукції, а з іншого – забезпечує загальне благо, сприяючи захисту довкілля, належному утриманню тварин, а також розвитку сільської місцевості.

(2) Частка органічного сільськогосподарського сектору зростає в більшості країн-учасниць. Попит споживачів за останні роки значно зріс. Останні реформи загальної аграрної політики з наголосом на переорієнтацію ринку та постачання якісної продукції, що відповідає потребам споживача, стимулюватимуть подальший розвиток ринку органічної продукції. У даному контексті законодавство стосовно органічного виробництва відіграє все більш важливу роль у рамках аграрної політики та тісно пов’язане зі змінами на ринку сільськогосподарської продукції.

(3) Метою правової системи Співдружності, яка регулює сектор органічного виробництва, має бути забезпечення чесної конкуренції та належного функціонування внутрішнього ринку органічної продукції, а також підтримання та виправдання довіри споживачів до продуктів, маркованих як органічні. Більш того, ця система повинна бути спрямована на забезпечення умов, за яких даний сектор зможе просуватися вперед паралельно з розвитком виробництва та ринку.

(4) Очікується, що передача Комісією інформації до Ради ЄС та Європарламенту щодо Плану дій стосовно органічних харчових продуктів та сільськогосподарського виробництва буде сприяти покращенню та підкріпленню стандартів органічного виробництва Співдружності, а також вимог до імпорту та інспектування. У висновках від 18 жовтня 2004 р. Рада закликала Комісію переглянути правову систему Співдружності у цій сфері з метою спрощення та загальної скоординованості, і, зокрема, створити принципи гармонізації стандартів та, за можливості, зменшити рівень деталізації.

(5) Зважаючи на це, доречно більш чітко визначити цілі, принципи та правила органічного виробництва з метою сприяння прозорості, усталенню довіри споживачів та гармонізованому сприйняттю концепції органічного виробництва.

(6) З цією метою Постанова Ради (ЄЕС) № 2092/91 від 24 червня 1991 року стосовно органічного виробництва сільськогосподарських продуктів та вказівок на таке виробництво на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах2 анулюється і замінюється новою постановою.

(7) Необхідно розробити загальну структуру правил Співдружності стосовно органічного виробництва продукції рослинництва, тваринництва і аквакультури, включно з правилами збору дикоросів і водоростей, правилами щодо конверсії, правилами переробки харчових продуктів, у тому числі вина, а також кормів і органічних дріжджів. Комісія має давати дозвіл на використання певних продуктів та речовин, приймати рішення щодо методів, застосовуваних у органічному сільськогосподарському виробництві та при переробці органічної продукції.

(8) Необхідно сприяти подальшому розвитку органічного виробництва, зокрема, заохочуючи застосування новітніх методів та речовин, які є більш придатними для органічного виробництва.

(9) Генетично модифіковані організми (ГМО) та їх похідні несумісні з концепцією органічного виробництва та сприйняттям споживачами органічної продукції. З цієї причини забороняється використання генетично модифікованих організмів та їх похідних у органічному сільському виробництві або при переробці органічних продуктів.

(10) Поставлено мету забезпечити якомога нижчий рівень вмісту ГМО в органічних продуктах. Існуючі граничні рівні наявності ГМО для маркування продуктів відображають виключно максимально допустимі рівні їхньої випадкової і технічно неминучої присутності в продуктах.

(11) Органічне агровиробництво повинне базуватися в першу чергу на відновлюваних ресурсах у межах окремих сільськогосподарських формувань. Слід звести до мінімуму використання невідновлюваних ресурсів за допомогою вторинної переробки відходів та побічних продуктів рослинного і тваринного походження для повернення в ґрунт поживних речовин.

(12) Органічне рослинництво повинно сприяти збереженню та покращенню родючості ґрунту, а також запобігати його ерозії. Рослини мають отримувати поживні речовини переважно через екосистеми ґрунту, а не за допомогою розчинних добрив, що вносяться в ґрунт.

(13) Основою системи управління органічним рослинництвом є належне управління родючістю ґрунту, підбір видів та сортів, багаторічна сівозміна, вторинне використання матеріалів та відповідні технології обробітку ґрунту. Використання додаткових добрив, засобів покращення ґрунту та засобів захисту рослин можливе лише за умови, якщо вони сумісні з цілями та принципами органічного виробництва.

(14) Тваринництво є фундаментом організації сільськогосподарського виробництва у органічних виробничих підрозділах, оскільки воно забезпечує сільськогосподарські землі необхідними органічними та поживними речовинами і, відповідно, сприяє покращенню та розвитку сталого аграрного виробництва.

(15) З метою уникнення забруднення довкілля, зокрема, таких природних ресурсів, як ґрунт та вода, органічне тваринництво має сприяти становленню тісного зв’язку між таким виробництвом та землею за допомогою впровадження відповідної багаторічної сівозміни і годівлі тварин органічно вирощеними продуктами з власного або сусідніх органічних господарств.

(16) Органічне тваринництво є діяльністю, пов’язаною з землею; коли це можливо, тварини повинні мати доступ до відкритого повітря або районів вільного випасу.

(17) Органічне тваринництво має поважати високі стандарти добробуту тварин, відповідати поведінковим потребам відповідних різновидів і базуватися на профілактичних методах підтримання здоров’я поголів’я. Виходячи з цього, особливу увагу слід приділяти умовам утримання, практиці господарювання та щільності поголів’я. Більш того, при виборі порід слід брати до уваги здатність тварин адаптуватися до місцевих умов. Правила впровадження щодо тваринництва і виробництва водних культур повинні щонайменше забезпечувати відповідність положенням Європейської конвенції про захист тварин, які утримуються для сільськогосподарських цілей, та подальших рекомендацій Постійного Комітету (T-AP).

(18) Система виробництва органічного поголів’я повинна бути націлена на повне виконання виробничих циклів для різних видів тварин органічними методами. Це сприятиме збільшенню генофонду органічних тварин, покращенню рівня самозабезпечення та розвитку даного сектору.

(19) До органічних продуктів слід застосовувати методи переробки, які гарантують збереження органічної цілісності та поживних якостей продукту на всіх етапах виробничого процесу.

(20) Харчові продукти, отримані в результаті переробки, можуть маркуватися як органічні лише за умови, що всі або майже всі інгредієнти сільськогосподарського походження є органічними. Проте, слід запровадити особливі положення щодо маркування для отриманих в результаті переробки харчових продуктів, до складу яких входять інгредієнти сільськогосподарського походження, які неможливо отримати методами органічного виробництва, такі як, наприклад, продукти мисливства та рибальства. Крім того, з метою інформування споживачів, забезпечення прозорості на ринку та заохочення використання органічних інгредієнтів необхідно обумовити можливість посилання на органічне виробництво у списку складників.

(21) Доцільно забезпечити гнучкість застосування правил виробництва, задля можливості адаптувати стандарти та вимоги органічного виробництва до місцевих кліматичних або географічних умов, специфічних практик господарювання та етапів розвитку. З цією метою необхідно дозволити застосування винятків з правил, але лише в межах, спеціально обумовлених у законодавстві Співдружності.

(22) Важливо підтримувати довіру споживачів до органічної продукції. Отже, винятки з вимог щодо органічного виробництва повинні суворо обмежуватися випадками, коли застосування винятків з правил є виправданим.

(23) З метою захисту споживачів та забезпечення чесної конкуренції, терміни, які використовуються для маркування органічної продукції, незалежно від мови, повинні бути захищені у межах Співдружності від використання у зв’язку з продукцією, не отриманою органічними методами. Захист слід також застосовувати до звичайних похідних або зменшувальних форм цих термінів, разом чи у сполученнях.

(24) З метою забезпечення прозорості для споживачів на ринках усіх країн Співдружності, логотип ЄС повинен бути обов'язковим для усієї органічної фасованої харчової продукції, виробленої у межах Співдружності. В інших випадках можливе використання логотипу ЄС на добровільній основі для нефасованої органічної продукції, виробленої у межах Співдружності, та для будь-якої органічної продукції, імпортованої з третіх країн.

(25) Проте, вважається доцільним обмежити використання логотипу ЄС продуктами, які складаються виключно або майже виключно з органічних інгредієнтів, щоб не вводити споживачів в оману стосовно органічного походження продукту в цілому. З цієї причини не дозволяється використання логотипу для маркування продуктів, вироблених у період конверсії, або отриманих у результаті переробки харчових продуктів, якщо менш ніж 95% складників сільськогосподарського походження у такому продукті є органічними.

(26) Логотип ЄС за жодних умов не повинен перешкоджати одночасному використанню національних та приватних логотипів.

(27) Більш того, з метою уникнення шахрайських дій та запобігання будь-якій можливості введення споживачів в оману щодо країни походження продуктів, при використанні логотипу ЄС споживачі повинні бути поінформовані про країну походження сільськогосподарської сировини, з якої складається продукт.

(28) Правила Співдружності мають сприяти становленню гармонізованої концепції органічного виробництва. Уповноважені органи влади, контролюючі інстанції та органи контролю повинні утримуватися від будь-яких дій, які могли б спричинити перешкоди вільному руху відповідних продуктів, які були сертифіковані органом контролю або контролюючою інстанцією іншої країни-учасниці. Зокрема, вони не повинні вимагати проходження додаткового контролю або накладати додакові фінансові зобов’язання.

(29) З метою забезпечення відповідності законодавству Співдружності в інших сферах, країни-учасниці можуть застосовувати на своїй території більш суворі правила до органічної продукції рослинництва і тваринництва, якщо ці правила також стосуються продукції, виробленої не органічними методами, і за умови, що в інших відношеннях вони відповідають законодавству Співдружності.

(30) Використання ГМО у органічному виробництві заборонене. З метою забезпечення прозорості та послідовності, продукти не можуть маркуватися як органічні, якщо вони повинні маркуватися як продукти, які містять ГМО, складаються з ГМО або є похідними ГМО.

(31) Для забезпечення відповідності виробництва органічних продуктів вимогам правил Співдружності щодо органічного виробництва, діяльність, яка здійснюється операторами на всіх етапах процесу виробництва, підготовки та реалізації органічної продукції, повинна перевірятися в рамках системи контролю, яка створена і функціонує у відповідності до правил, викладених у Постанові (ЄС) № 882/2004 Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року щодо здійснення офіційного контролю для забезпечення відповідності законам стосовно кормів та харчових продуктів, правил щодо здоров'я та належного утримання тварин1.

(32) У деяких випадках застосування вимог щодо повідомлень і контролю до роздрібних операторів певних видів, наприклад, операторів, які продають продукти безпосередньо кінцевому споживачу або користувачу, може виявитися непропорційним. Таким чином, доцільно дозволити державам-учасницям звільняти таких операторів від виконання зазначених вимог. Проте, з метою запобігання шахрайству, необхідно виключити з числа звільнених від виконання таких вимог тих роздрібних операторів, які виробляють, підготовляють або зберігають продукти не безпосередньо для певної торгівельної точки, а також операторів, які імпортують органічні продукти або передали вищезгадану діяльність за договором третій стороні.

(33) Органічні продукти, які імпортуються до Європейської Співдружності, можуть продаватися і купуватися на ринку Співдружності як органічні, якщо вони були вироблені у відповідності до правил виробництва і за умови дотримання системи контролю, які відповідають правилам і системі, викладеним у законодавстві Співдружності, або є еквівалентними. Крім того, продукти, що імпортуються за еквівалентною системою, повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим органом влади або затвердженою контролюючою інстанцією чи органом контролю відповідної третьої країни.

(34) Оцінюючи еквівалентність стосовно імпортованих продуктів, слід брати до уваги міжнародні стандарти, викладені у ^ Кодекс Аліментаріус.

(35) Вважається доцільним вести перелік третіх країн, які визнані Комісією як такі, що мають стандарти виробництва і систему контролю, еквівалентні викладеним у законодавстві Співдружності. Для третіх країн, що не внесені до такого списку, Комісія повинна підготувати список контролюючих інстанцій та контролюючих органів, які визнані компетентними для забезпечення контролю і сертифікації у відповідних третіх країнах.

(36) Слід збирати відповідну статистичну інформацію з метою отримання достовірних даних, які потрібні для впровадження і подальшого практичного застосування даної Постанови, а також як механізм для виробників, операторів ринку і осіб, відповідальних за формування політики. У контексті Статистичної програми Співдружності слід визначити, яка саме статистична інформація є необхідною.

(37) Ця Постанова вступає в силу з дати, яка надає Комісії достатньо часу для затвердження заходів, необхідних для її впровадження.

(38) Заходи, необхідні для впровадження даної Постанови, повинні бути прийняті у відповідності до Рішення Ради 1999/468/ЕС від 28 липня 1999 р. з зазначенням порядку виконання повноважень, наданих Комісії2.

(39) Враховуючи активний розвиток органічного сектору, деякі надзвичайно важливі питання, пов’язані з методами органічного виробництва, а також необхідність забезпечити безперешкодне функціонування внутрішнього ринку та системи контролю, в подальшому слід переглянути правила Співдружності щодо органічного господарювання, враховуючи досвід, отриманий у ході застосування цих правил.

(40) До прийняття детальних правил виробництва для певних порід тварин і водних рослин та мікроводоростей, держави-учасниці можуть застосовувати національні стандарти, або, за відсутності таких, приватні стандарти, прийняті або визнані країнами-учасницями,

^ ПРИЙНЯЛА ЦЮ ПОСТАНОВУ:

РОЗДІЛ I
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconПостанова комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. Детальні правила...
Органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/911 І, зокрема, Статтю 9(4), другий абзац Статті 11, Статті 12(3), 14(2),...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconНаказ
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 16. 05. 2007 №736 „Про запровадження державних форвардних закупівель зерна” та...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconСадівська сільська рада шахтарського району
України „Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово- комунальних послуг” від 28. 12. 2007 №1324/2007, Постанови Кабінету Міністрів...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconЛ уганська міська рада
Виконавчого комітету луганської міської ради від 12. 02. 2007 №22, протоколи засідання постійної комісії Луганської міської ради...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconЗакон України «Про освіту»
...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconРозпорядження
Червонохвильської сільської ради від 07. 06. 2007 року №31 “Про призначення опікуна над неповнолітньою дитиною-сиротою”, свідоцтво...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconЖовтнева районна у місті луганську ради
Луганської міської ради, рішенням Луганської міської ради від 27. 12. 2006 №12/10 “Про міський бюджет на 2007 рік”, враховуючи рішення...
Постанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91 iconТомашевська людмила Петрівна – лікар підліткового кабінету
Хмельницької обласної державної адміністрації від 02. 10. 2007 року №310/2007-р “ Про проведення приписки громадян України 1991 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка