Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета
Скачати 67.97 Kb.
НазваТема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета
Дата конвертації24.05.2013
Розмір67.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > ДокументыТема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення

Мета: сформувати у учнів знання про середовище, будову, життєдіяльність річкового рака; познайомити з різноманітністю ракоподібних, розкрити їх роль у природі та житті людини. Здійснювати розвиток уваги па мислення учнів. Виховувати екологічне мислення учнів.

Обладнання: живі або фіксовані річкові раки, дафнії' та циклопи в склянках, колекція "Розтятий річковий рак", вологий препарат "Внутрішня будова річкового рака", .таблиці 'Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Річковий рак", "Промислові ракоподібні", "Тип Кільчасті черви. Клас Малощетинкові. Дощовий черв'як", картини, листівки, фотографії прісноводних та морських ракоподібних.

^ ХІД УРОКУ

І. Перевірка знань учнів - бесіда за питаннями:

1, Назвати представників типу членистоногих, які ознаки об'єднують їх в один тип?

^ . Які особливості організації дозволили їм заселити різноманітні середо­вищ?

З Яка зовнішня будова тіла представників типу? 4, Які особливості та значення покривів тіла членистоногих? 6 Що собою являє порожнина їхнього тіла? в. Яку будову має травна система, які особливості процесів травлення?

 1. Які органи дихання характерні для членистоногих?

 1. Як відбувається виділення з організму членистоногих продуктів дисимі­ляції?

 1. Яке значення нервової системи та органів чуття?

 1. Які функції виконують залози внутрішньої секреції?

 2. Як відбувається розмноження та розвиток членистоногих?

 3. Чим членистоногі відрізняються від молюсків?


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Як визначити чи належить та чи інша членистонога тварина до класу Ракоподібні?

^ II. Вивчення нового матеріалу.

1. Клас Ракоподібні. Загальні ознаки, середовище перебування, частики тіла, наявність двох пар головних вусів, двогілкових кінцівок розповідь з елементами бесіди, бесіда, демонстрація живих або фіксованих раків, колекції, таблиці, мал. 39 підручника; виконання учнями лабораторної роботи.

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Зовнішня будова річкового рака.

Мета: розглянути зовнішній вигляд річкового рака, встановити характерні особливості його будови.

Завдання:

 1. Розгляньте зовнішній вигляд річкового рака, визначте його форму, розміри, забарвлення.

 2. Випробуйте покриви тіла рака, порівняйте твердість його покривів з покривом дощового черв'яка.

 3. Знайдіть відділи тіла: головогруди, борозни між головою, грудьми та черевом.

 4. Які органи знаходяться на головогрудях рака, яка їх кількість, будова ?

 1. Розгляньте збоку головогруди, знайдіть щілину, яка веде у зяброву порожнину.

 2. Розгляньте черевце, переконайтеся в тому, що воно рухоме, перелічіть кількість члеників черевця. Знайдіть плавальні ніжки та перелічіть їх кількість, порівняйте їх з ходильними, Знайдіть хвостовий плавник з пластинами, яке його значення?

 3. Дані спостережень занесіть у таблицю. Зробіть висновок.


Висновок. Тіло річкового рака сегментоване та складається з двох відділів: головогруди та черевце. На голово грудях розташовані органи чуття: вуса, очі, ротові органи, ходильні ноги, на черевні черевцеві ноги та плавникові пластини. Покриви тіла рака щільні до їх складу входить хітин та вапняк; вони виконують захисну функцію та служать зовнішнім скелетом.

Ракоподібні - це досить велика група членистоногих, що характеризується значною різноманітністю форм. Ракоподібні ведуть переважно водяний спосіб життя, хоча деякі види поселяються на мілководдях, у приливно-відливної зоні (наприклад, краби-привиди, що живуть у манграх) і навіть на суші, але в значно зволожених місцях (мокриці, краб пальмовий злодій і ін.). Є серед ракоподібних і паразити (наприклад, коренеголовий рак, що паразитує під панциром десятиногих раків, або коропоїд, що паразитує на шкірі риб). Розміри тіла тварин цього класу можуть коливатися в дуже широких межах: від декількох міліметрів до 80 см у довжину (лангусти, омари, камчатські краби).Мал. 3.8.23. Зовнішня будова річкового рака

1 – довгий вусик, 2 – око, 3 – короткий вусик. 4 – щелепи, 5 – ногощелепи, 6 – клешня,

7 – ходильні ноги, 8 – черевні ноги, 9 – плавальні ніжки, 10 – черевце, 11 – головогруди

Зовнішню будову ракоподібних розглянемо на прикладі річкового рака. Тіло гетеромерно сегментоване, поділяється на три відділи: голову, груди і черевце. Голова зливається із сегментами грудей, тому їх нерідко (не зовсім правильно) поєднують в один відділ - головогруди, вкритий зверху цільним щитовидним покривом - карапаксом. Сегменти кожного відділу тіла несуть членисті кінцівки. Для ракоподібних характерні двогіллясті кінцівки, що є похідними від дволопатевих параподій кільчастих червів. Членики голови несуть дві пари антен, а також три пари жувальних кінцівок: пари мандібул (верхньощелепні кінцівки), і дві пари максіл (нижньощелепних кінцівок). Основна функція мандібул і максіл - розривання і перетирання їжі. Грудний відділ несе три пари ногощелеп (їхня основна функція - утримання шматочків їжі в роті) і п'ять пар ходильних кінцівок. Перша пара ходильних кінцівок найбільш розвинена і перетворена в клішні (використовуються для захисту та нападу). Членики черевця несуть дві пари копулятивних кінцівок (у самців, у самок вони скорочені), три пари двогіллястих ніг, на яких самки виношують ікру, пару плавальних пластин, що виконують функцію весел або ласт (т.зв. "хвіст"). Останній сегмент (тельсон), має сплощену форму, на ньому відкривається анальний отвір. Кінцівки ракоподібних пристосовані для виконання рухової і дихальної функції, уловлювання, утримання і подрібнювання їжі.

^ Травна система представлена: ротовим отвором (який оточують щелепи і ногощелепи), стравоходом, шлунком, середньою кишкою, куди впадають протоки печінки, і задньою кишкою, що відкривається на тельсоні (останньому сегменті тіла) анальним отвором.

^ Кровоносна система - незамкнена, є трубчасте серце (у деяких нижчих ракоподібних відсутнє), від якого відходять артерії. З артерій кров виливається в лакуни (порожнини тіла, не оточені стінками, на відміну від кровоносних судин) – тому кажуть, що система незамкнена. Кров безбарвна або блакитна.

Дихання здійснюється розчиненим у воді киснем, за допомогою зябер. Останні являють собою вирости ходильних кінцівок і ногощелеп, що знаходяться усередині тіла під карапаксомрічкового рака, крабів, креветок, лангустів і ін.). Циркуляція води навколо зябер здійснюється в результаті руху кінцівок, на яких сидять зяброві вирости.

^ Видільна система. У ракоподібних не розвинені мальпігієви судини, і функція виділення здійснюється видозміненими метанефридіями. Вони відкриваються в області антен і максіл і називаються відповідно антенальними („зеленими”) і максілярними залозами.

Нервова система ракоподібних представлена "головним мозком" (утвореним надглотковим ганглієм), що з'єднується навкологлотковими тяжами з підглотковим ганглієм, від якого починається черевна нервова драбинка, що складається зі зближених вузлів (по два в кожнім сегменті), з'єднаних попарно поперечними містками (конективами), які утворюють в два нервові ланцюжки. До органів чуття відносяться: очі фасеточної будові, органи дотику і нюху у вигляді щетинок, що сидять на антенах; в деяких є також органи рівноваги, що дозволяють орієнтуватися за силою тяжіння.

^ Розмноження та розвиток

Будова статевої системи ракоподібних різноманітна. У вищих десятиногих раків (до яких відноситься також і річковий рак) відзначається роздільностатевість, крім того, часто буває виражений статевий диморфізм (чоловічі і жіночі особини відрізняються одна від одної за певними морфологічним ознакам). Статеві залози (сім’яники і яєчники) - парні. Самці відкладають сперматофор ("пакет", що містить сперматозоїди) у зовнішнє середовище (або в статевих шляхах самки); а самка - яйця, що запліднюються в зовнішнім середовищі (при зовнішньому заплідненні). З яйця виходить личинка.

Для ракоподібних характерні складні життєві цикли. Личинка ракоподібних (наупліус) схожа на личинку багатощетинкових кільчастих червів, веде активний вільний спосіб життя. В міру подальшого розвитку здійснюється метаморфоз і молодий рак набуває ознак дорослої тварини. У річкових раків розвиток цілком проходить у яйці, стадії вільноплаваючих наупліусів немає, а з яєць, що самка усюди носить із собою на черевних ногах, виходять вже цілком сформовані молоді рачки.
^ VI. Закріплення вивченого.

1.Бесіда за питаннями:

 1. Де живуть ракоподібні?

 2. Яка їх зовнішня будова?

 3. Що собою являють покриви тіла ракоподібних?

 4. Яке значення покривів?

 5. Які системи органів розвинені у ракоподібних, які їх функції?

 6. Як відбувається розмноження та розвиток ракоподібних?

 1. Назвати представників класу Ракоподібні, пояснити, чому їх об'єднують в
  один клас.


 1. Яке значення ракоподібних у природі та житті людини?


2. Вправа «Сніжна грудка» (Слово – речення – питання – відповідь) Наприклад: карапакс – Міцний панцир ракоподібних, що оточує його голово груди х боків і зі спини. Як називається скелет рака? – екзоскелет.

V. Завдання додому.

Вивчити §§підручника, відповісти на запитання 1 - 5 на стор. 141. Підготувати повідомлення про представників класу павукоподібних. Вміти робити висновки про особливості організації ракоподібних та їх різноманітність.

VІ. Підсумок уроку

Схожі:

Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема: Різноманітність ракоподібних, їх роль в екосистемах та значення для людини. Мета
Мета: Охарактеризувати різноманітність ракоподібних. Дати поняття про їх роль в екосистемах та значення для людини. Розвивати вміння...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconУрок подорож Тема : особливості будови, різноманітність, значення молюсків
Мета: - узагальнити, систематизувати знання про молюсків, їх будову, різноманітність, значення в природі та житті людини
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconКлас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність...
И учнів з характерними ознаками класу павукоподібних, показати особливості зовнішньої будови, пов’язані з середовищем перебування;...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема: Різноманітність кишковопорожнинних. Їх роль в екосистемах та...
Мета уроку: розповісти про різноманітність кишковопорожнинних; показати єдність їх організації І зв'язок її із способом життя; розкрити...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема : Різноманітність павукоподібних та їх значення в екосистемах....
Мета: Ознайомити учнів із різними видами павукоподібних, визначити особливості будови та процеси життєдіяльності різних рядів павукоподібних;...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема: Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність І значення в природі та житті людини
Мета. Сформувати в учнів знання про особливості будови папоротеподібних І процесів життєдіяльності, їхню роль у природі пі житті...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема. Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі...
Мета. Продовжити формувати поняття природа нежива І жива, сформувати уявлення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconТема. Різноманітність кишковопорожнинних. Їх роль в природі та житті людей. Мета
Мета: Показати різноманітність кишковопорожнинних, єдність їх організації, розкрити їх роль у природі та житті людей. Продовжувати...
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconУрок 7 кл. Тема: “Різноманітність земноводних. Значення земноводних...
Тема: Різноманітність земноводних. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних
Тема: Клас Ракоподібні. Особливості організації ракоподібних, їх різноманітність та господарське значення Мета iconКонспект уроку. 7клас Тема : різноманітність І значення плодів
Продовжити розвивати поняття про процеси життєдіяльності рослинного організму (розвиток плодів І насіння ); систематизувати знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка