Уроку
Скачати 131.53 Kb.
НазваУроку
Дата конвертації17.08.2013
Розмір131.53 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Біологія > Урок
11 клас (стандарт) БІОЛОГІЯ

Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Підручник: "Біологія". Рівень стандарту, академічний рівень. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Автори П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Полішук. К.: Генеза, 2011

52 * 45 , 4год. резервні

Контрольних робіт – 2,

лабораторних робіт – 4 (2*, 4*)

практичних робіт - 4
^ Тема уроку

Дата
Тема 4. Розмноження організмів (3 год)

Тема 5. Закономірності спадковості (7 год)

Т 4+5 (10*45) Розмноження організмів. Закономірності спадковості.

1
Інструктаж з ТБ. Нестатеве розмноження організмів2
Статеве розмноження організмів.

Будова й утворення статевих клітин.

Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин3
Екскурсія № 1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо)4
Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень5
Закони Г.Менделя,

їх статистичний характер і цитологічні основи6
Закони Г.Менделя, їх статистичний характер

і цитологічні основи7
Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування8
Взаємодія генів
9
Практична робота № 1. Розв'язування типових задач із генетики (моно-і дигібридне схрещування)10
Узагальнення. Закономірності спадковості
^ Тема 6. Закономірності мінливості (4 год)

Тема 7. Генотип як цілісна система (6 год) + 2 год резервного часу

Т 6+7 (11*45) Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система.
11
Комбінативна мінливість
12
Мутаційна мінливість
13
Типи мутацій. Мутагени. Лабораторна робота № 2*. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння14
Модифікаційна мінливість. Інструктаж з ТБ. Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої15
Основні закономірності функціонування генів у про - та еукаріотів16
Генетика людини17
Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу18
Химерні та трансгенні організми
19
Генетичні основи селекції організмів. Основні напрями сучасної біотехнології20
Екскурсія № 2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станшія, племінна ферма)21
Контрольна робота№122
Узагальнення. Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система.^ Тема 9.Індивідуальний розвиток організму (6 год) + 1 год резервного часу

Т 9 (7*45) Індивідуальний розвиток організму

23
Запліднення
24
Період онтогенезу в багатоклітинних організмів. Ембріогенез. Лабораторна робота №4*.

Ембріогенез хордових25
Постембріональний розвиток
26
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція27
Життєвий цикл у рослин і тварин.

Екскурсія №3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика)28
Ембріотехнології.Клонування
29
Узагальнення. Індивідуальний розвиток організмів
^ РозділIV. Надорганізмові рівні організації живої природи.

Тема 1. Популяція Екосистема. Біосфера (10 год)

Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації живої природи.

Т 1 (10*45) Популяція Екосистема. Біосфера

30
Екологічні чинники.

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів31
Біологічні адаптивні ритми організмів
32
Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції.33
Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань34
Взаємодії організмів в екосистемах
35
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем36
Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса37
Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери38
Практична робота № 2. Розв'язування задач з екології39
Узагальнення. Надорганізмові рівні організації живої природи^ РозділV. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення (7 год)

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу. Т 1(7*45) Основи еволюційного вчення.

40
Становлення еволюційних поглядів
41
Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Сучасні уявлення про фактори еволюції42
Природний добір. Практична робота № 3. Порівняння природного та штучного добору43
Вид, видоутворення. Мікроеволюція
44
Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес45
Екскурсія № 4. Різноманітність видів у природі(природничий музей)46
Контрольна робота №2. Узагальнення. Основи еволюційного вчення
Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (4 год)

Узагальнення курсу (1 год) + 1 год резервного часу

Т 2(4*45) Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. Узагальнення курсу (2*45)

47
Гіпотези виникнення життя на Землі
48
Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів49
Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем50
Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.51
Екскурсія №5. Історія розвитку життя на землі (природничий музей)52
Основні властивості живих систем.

Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людстваСхожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка