П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?»
Скачати 123.24 Kb.
НазваП. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?»
Дата конвертації26.02.2013
Розмір123.24 Kb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Біологія > Анкета
КЗ «Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступеня»

ЗОР


Класна година

ВІЛ передається дружнім поцілунком?..Вихователь

Садова В. І.

«спеціаліст вищої категорії»

Матвіївка 2011 – 2012 н.р.

Мета: збагатити знання про ВІЛ, СНІД, історію їх виникнен­ня, шляхи передачі та засоби за­побігання інфікуванню; розвивати вміння працювати групою, само­стійно добувати знання, сприяти згуртованості класу; виховувати відповідальне ставлення до життя.

^ Хід класної години

І. Вправа «Вінок побажань»

Учасники стають у коло одне за одним. Поклавши руку на плече тому, хто стоїть попереду, необхід­но щось йому побажати.

^ П. Анкета «Що ви знаєте про ВІЛ, СНІД?»

Мета — визначити початковий рівень інформованості учнів щодо основних шляхів передачі ВІЛ-інфекцій.

Свої відповіді потрібно позна­чити в таблиці «хрестиком» у гра­фах «Так» або «Ні»

^ Ш. Мозковий штурм «Що таке ВІЛ, СНІД?»

Учасникам пропонують відпо­вісти на запитання «Що таке ВІЛ, СНІД?». Усі варіанти відповідей занотовують на великому аркуші паперу.

В — вірус (збудник захворю­вань).

І — імунодефіциту (відсут­ність захисної реакції системи ор­ганізму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу).

Л — людини (стосується саме людини).

С — синдром (низка ознак, що вказують на наявність якоїсь хво­роби чи певного стану).

Н — набутого (такого, що з'явився впродовж життя, а не від народження).

І — імунного (стосується імун­ної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу).

Д — дефіциту (відсутність чо­гось, у нашому випадку — захисної реакції імунної системи люди­ни на наявність в організмі шкід­ливих бактерій)
^ Шляхи передачі ВІЛ-інфекцій
ВІД передається: через

Так

Ні

1

Рукостискання2

Спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом3

Обійми4

Спільне користування фонтанчиком для питної води5

Спільне користування голками та шприцами для ін'єкцій6

Чхання та кашель7

Плавання в басейні8

Рушники, мило, губку9

Статеві зносини без використання презерватива10

Домашніх тварин11

Посуд, їжу12

Туалети (унітази)13

Статеві зносини з використанням презерватива14

Спільне користування голками для проколювання вух15

Монети та паперові гроші16

Постільну та натільну білизну17

Переливання крові18

Дверні ручки та спортивне знаряддя19

Поцілунки20

Комарів та інших комах21

Годування немовляти груддю ВІЛ-інфікованої матері22

Народження від ВІЛ-інфікованої матері
^ IV. Гра «Гуффі»
Мета — актуалізація про­блеми.

Учасникам пропонують погра­тися в гру, головною фігурою якої є Гуффі — мовчазна істота. Усім пропонують заплющити очі й ру­хатися в будь-якому напрямку. Під час зіткнення з іншими запитува­ти: «Ти Гуффі?». Якщо ця людина не Гуффі, вона відповідає: «Ні». Якщо людина — Гуффі, вона мов­чить, а той, хто її торкнувся, ніби приклеюється і теж стає Гуффі. Гуффі на початку гри призначає вчитель. Гра триває доти, доки вся група не збереться разом. Зверта­ють увагу на те, що незручно руха­тися із заплющеними очима, тобто не володіючи інформацією.

^ V. Інформаційний блок «ВІЛ та СНІД»

Як відомо, СНІД — одна з найболючіших проблем сього­дення. Стрімко зростає кількість інфікованих, хворих і померлих від СНІДу людей. Про СНІД уже відомо багато, але щодня з'являється нова інформація, яка допоможе призупинити поши­рення хвороби.

Звернімося до історії. Перші випадки захворювання на СНІД було діагностовано 1981 р. у США. Спочатку хвороба видава­лася вельми загадковою. У Фран­ції, тільки-но з'явилися перші по­відомлення про таємничу хворобу, сформували групу дослідників під керівництвом ученого-вірусолога Люка Монтеньє для її вивчення. За два роки (починаючи з 1981 р.) було з'ясовано загальну картину хвороби, знайдено її збудника — вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), розроблено методи, за допомогою яких виявляють вірус хвороби в організмі людини, встановлено механізм негативної дії вірусу на організм.

Уперше ВІЛ виявили та іденти­фікували 1983 р. французькі вчені на чолі з Монтеньє в Пастерівсько­му інституті в Парижі. Водночас про факт відкриття вірусу, який спричиняє СНІД, повідомили аме­риканські вчені з Національного

Інституту Здоров'я на чолі з Робертом Галлю.

ВІЛ — це вірус імунодефіциту людини, який розвивається та роз­множується в організмі людини і призводить до повної втрати за­хисних сил організму та розвитку СНІДу.

Як уже зазначалося, СНІД — це синдром набутого імунодефі­циту, тобто хвороба, спричинена вірусом. Віруси є збудниками ба­гатьох хвороб, наприклад, грипу, герпесу, навіть деяких видів раку. ВІЛ, як і інші віруси, є мікроорга­нізмом, який неможливо побачити за допомогою звичайного мікро­скопа. Для своєї життєдіяльності вірус має проникнути в живу клі­тину (у разі ВІЛ — імунну кліти­ну людини).

Віруси, зокрема ВІЛ, виявля­ють за допомогою спеціальних ме­тодів дослідження крові. Коли ві­рус з'являється в організмі, імунна система починає виробляти в імун­них клітинах специфічні білки — антитіла, які борються з вірусом. Наявність антитіл у крові людини свідчить про те, що в її організм по­трапила інфекція. Але слід знати, що з моменту проникнення ВІЛ в організм проходить від 2 до 12 тиж­нів, упродовж яких організм проду­кує недостатню кількість антитіл, щоб їх можна було виявити в крові. У цей період (його ще називають «вікно») вірус неможливо вияви­ти в організмі, оскільки він ще не накопичився в достатній кількості. Тому людям, які проходять тесту­вання на ВІЛ, рекомендують за на­явності негативного результату по­вторити аналіз через три місяці.

^ VI. Розподіл на групи

Кожен учасник отримує час­тину розрізаної картинки. За ко­мандою вчителя необхідно знайти інші частини картинки та скласти її в єдине' ціле.

^ VII. Вправа «Конференція»

Мета систематизувати отри­мані знання щодо шляхів передачі ВІЛ, симптомів ВІЛ та СНІДу, ста­дій їх розвитку.

Групам роздають аркуші з ін­формацією за такими темами: «Шляхи передачі ВІЛ», «ВІЛ не передається», «Стадії ВІЛ-інфікування».

Учням пропонують підготува­ти інформацію на конференцію у вигляді рекламного плакату.

Інформація 1 «Шляхи переда­чі ВІЛ».

Існують три основні шляхи пе­редачі ВІЛ від однієї людини до іншої:

1. Під час статевого контак­ту з ВІЛ-інфікованою людиною, якщо статевий контакт не був за­хищений.

2. Коли цілісність покривів порушується предметом (голкою, або інструментом для нанесен­ня татуювання), яким перед цим користувалася інфікована лю­дина і кров якої залишилася на ньому. Ризик інфікування ВІЛ найбільший за повторного ви­користання шприца чи голки для введення ліків або наркотиків після вірусоносія, а також під час переливання крові, що містить ВІЛ.

3. ВІЛ також може передавати­ся плоду від інфікованої матері під час вагітності й пологів або після народження дитини через, молоко матері.

Інформація 2 «ВІЛ не переда­ється».

Вірус імунодефіциту людини не передається через:

• спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом;

• рукостискання;

• спільне користування фон­танчиком для питної води;

• посуд, їжу;

• домашніх тварин;

• туалети (унітази);

• чхання та кашель;

• контакти в громадському транспорті (наприклад, у години «пік»);

• обійми;

• монети й паперові гроші;

• постільну та натільну білизну;

• рушники, мило, губку;

• укуси комарів та інших комах;

• плавання в басейні;

• дверні ручки та спортивне знаряддя;

• дружні поцілунки.

Інформація 3 «Стадії ВІЛ-інфікування».

Більшість людей, які інфікова­ні ВІЛ, упродовж деякого часу не відчувають ознак зараження. У першій фазі захворювання (через З тижні після інфікування) можуть виявлятися такі симптоми: біль у горлі, лихоманка, підвищення температури, висипання, діарея, збільшення лімфатичних вузлів. Через 1—3 тижні ці ознаки зни­кають і починається прихований період, коли вірус себе не виявляє (безсимптомна стадія). Він може тривати 7—10 років. У цей час ВІЛ-інфікований почувається добре, але вже можливе зараження інших людей.

Хворі поступово втрачають вагу, відчувають хронічну втому. Через деякий час імунна система слабшає, а вірус стає активнішим. З'являються перші ознаки СНІДу,

Відомо, що в людини, осла­бленої наркотиками, алкоголем, курінням, поганим харчуван­ням, стресами, симптоми СНІДу з'являються швидше, ніж у лю­дини, яка веде здоровий спосіб життя.

Якщо імунітет ослаблений, у людини можуть розвиватися незвичайні захворювання: саркома Капоші, туберкульоз, гер­пес, пневмонія, менінгіт тощо. Діагноз СНІД ставлять, якщо у ВІЛ-інфікованого є одне або кіль­ка опортуністичних захворювань.

Потім у багатьох хворих роз­виваються ракові захворювання, зараження крові, які призводять до смерті.

^ VIII. Вправа «Вірю — не вірю» (міфи і факти про ВІЛ)

Мета — отримати інформацію про міфи, які існують серед молоді щодо проблеми ВІЛ.

Учасники плескають у долоні, коли вважають, що твердження є правильним.

1. ВІЛ — це вірус, спричине­ний СНІД.

2. Можна заразитися ВІЛ, ви­пивши зі склянки, якою користу­вався ВІЛ-інфікований.

3. ВІЛ передається дружнім по­цілунком.

4. Можна заразитися ВІЛ під час переливання неперевіреної

лдоьл&о ^лої/то

5. Людина — носій ВІЛ — може заразити свого статевого партнера.

6. Уживання алкоголю може підвищити ризик зараження ВІЛ.

7. Комарі можуть бути но­сіями ВІЛ.

8. Використан­ня одноразових шприців може за­хистити від ВІЛ/СНІД.

9. Викорис­тання латексних презервативів під час статево­го контакту може зменшити ризик зара­ження ВІЛ.

10. Можна заразитися ВІЛ через сидіння на унітазі.

11. Більшість людей, інфікова­них ВІЛ, становлять загрозу для суспільства.

12. ВІЛ — кінцева стадія захво­рювання на СНІД.

13. СНІД — це респіраторна хвороба (простуда).
^ IX. Вправи «Валіза скарбів» та «Глечик розчарувань»

Учасникам пропонують на­писати на аркушах паперу своє ставлення до того, що відбувало­ся на занятті, зазначити, що спо­добалося, поклавши це до валізи скарбів.

Те, що не сподобалося або не здійснилося, можна виплеснути у глечик розчарувань.

^ X. Притча «Про морську зір­ку»

(Лунає музика. Вчитель розпо­відає притчу.)

Учитель. Якось одна людина йшла вздовж берега моря. Вона помітила, що за ніч на берег море викинуло величезну кількість мор­ських зірок і равликів. Удалині вона побачила, як хтось танцює на пляжі. Здивована тим, що хтось так дивно радіє життю, людина пі­дійшла ближче.

Людина побачила, що це ди­тина. Маленька дівчинка старан­но збирала на березі морських зірок і кидала їх у море. Від по­диву людина на мить зупинилася, а потім запитала: «Навіщо ти ки­даєш у море морських зірок?» — «Якщо я залишу їх на березі, — відповіла дівчинка, — сонце ви­сушить їх і вони вмруть. Я кидаю їх у море, тому що хочу, щоб вони жили».

Людина замислилася, вражена словами дівчинки, але потім, зга­давши, скільки миль морського узбережжя вона пройшла, вигук­нула: «Таж їх, цих зірок, тут, на березі, мільярди! Що ти можеш змінити?».

Дівчинка на хвилину замисли­лася, а потім повільно нахилила­ся, підняла ще одну зірку і кинула її в море. Потім повернулася до людини і, усміхнувшись, сказала: «Можливо, ви й маєте рацію, але саме для цієї зірочки я змінила життя».

Я сподіваюся, що ви своїм те­плом, співчуттям та підтримкою

зможете змінити життя інших лю­дей на краще. І навіть якщо це буде життя однієї людини — це вже ве­лика справа. Будьмо, як сонце, яке світить і для здорових, і для хво­рих на ВІЛ, тобто для всіх.

Література

1. Балакірова О. М., Варбан М. Ю. Протидія епідемії ВІЛ/СНІД у моло­діжному середовищі. Знання. Ставлен­ня. Поведінка. — К., 2001.

2.ВИЧиСПИД.—Фонд«Восток— Запад», 2002.'

3. Время жить. — Макеевка: Благотворительньш фонд «Здоровье нации», 2004.

4. Данилин Г. Д. Поєдинок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? — М.: Профиздат, 1991.

5. Інформаційний бюлетень. Про­блеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Випуск № 2 / За ред. Б. П. Лазоренко. — К.: УДЦССМ, 2001.

6. Інфосвіт. Інформаційно-ме­тодичні матеріали з профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу / Додаток до газети «Психолог». — 2003. — № 1, З і 5.

7. Ломоносова Т. Отверженньїе // Фармацевт-практик. — 2003. — № 2.

8. Лях В. В., Лях Т. Л. Моделю­вання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя. Робочі матеріали для тренера // Прак­тична психологія та соціальна робо­та.—2002.—№5.

9. Методические материальї для практического использования психоло-

гами, социальньши педагогами, учите-лями-предметниками в системе обра-зований по формированию здорового образа жизни / Сост. Гордейчук С. Ф., Кутовая О. А., Михайлова И. А. — До-нецк, 2002.

10. Методичний посібник з про­філактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному молодіжному середовищі / За ред. Б. П. Лазоренко, І. М. Пінчук. — К., 2002.

11. Модулі програми Міністер­ства освіти і науки України (ПРООН) ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний — рівному» серед мо­лоді України щодо здорового способу життя».

12. Національна програма «Репро­дуктивне здоров'я 2002—2005».

13. Наша жизнь. Бюллетень Все-украинской сети людей, живущих с ВИЧ. —2004.—№1(5).

14. Передача ВИЧ от матери к ребен-ку // Молодость — наше оправдание. — Донецк: Благотворительная организа-ция «Клуб «Свитанок». — 2004. —№ 1.

15. Програма V Сприяння про­світницькій роботі «Рівний — рівно­му» щодо здорового способу життя в освітньому процесі України» / Освіта України. — № 37. — 2001.

16. Проект Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спо­сіб життя у дітей та молоді.

17. Синдром приобретенного им-мунодефицита / Сост. Гирин В. Н., Липкан Г. Н. — К.: Здоров'я, 1991.

18. Зпидемия ВИЧ/СПИДа в Укра-ине: социально-демографический ас­пект. — К.: Министерство здравоохра-нения Украиньї. Программа развития ООН, 2000.

Схожі:

П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconТема: «Що таке снід»
Мета: надати інформацію про віл/снід, шляхи передачі віл-інфекції, контакт з віл-інфікованими. Формувати навички відповідальності...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconВсеукраїнська мережа людей, що живуть з віл/снід анкета мета
Членом мережі може стати будь-який віл-інфікований в Україні, незалежно від віку, матеріального І соціального стану, віросповідування...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconТема: віл/снід
Мета: надати учням інформацію про небезпеку віл/сніду, ознайомити з шляхами передачі І методами захисту від віл-інфекції, розвивати...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconПро вдосконалення організації медичної допомоги хворим на віл-інфекцію/снід
Віл-інфекції та з метою удосконалення організації медичної допомоги особам з віл-інфекцією та хворим на снід наказую
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconПро схвалення Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування,...
Снід на 2009 2013 роки, враховуючи соціально небезпечний характер епідемії віл-інфекції/сніду, та з метою реалізації державної політики...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconАнкета для учнів «Перевір свої знання про снід»
Поглибити знання батьків про снід, основ­ні шляхи зараження цією хворобою та заходи щодо її профілактики
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconЗакон україни
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconЗакон україни
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconПротокольне р1шення №2 засідання обласної Координаційної ради з питань...
Віл-інфекції/сніду та туберкульозу міст Лисичанськ І стаханов та роботи, що проводиться з профілактики віл- інфекції, допомоги та...
П. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?» iconПротокольне р1шення №3 засідання обласної Координаційної ради з питань...
Віл-інфекції/сніду та туберкульозу міст Брянка І кіровськ та роботи, що проводиться з профілактики віл- інфекції, допомоги та лікування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка