Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради
Скачати 154.83 Kb.
НазваГоловне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради
Сторінка1/2
Дата конвертації08.10.2013
Розмір154.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І   НАУКИ   УКРАЇНИ

 

ГОЛОВНЕ   УПРАВЛІННЯ   ОСВІТИ   І   НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО   ОРГАНУ   КИЇВМІСЬКРАДИ

( КИЇВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

КИЇВСЬКЕ  ТЕРИТОРІАЛЬНЕ  ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК   УКРАЇНИ

(Київська МАН «Дослідник»)

 

 

Відділення:Хімії та біології

Секція:

Базова дисципліна:Біологія

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ

 

 

 

 

 

 

            ^ АВТОР РОБОТИ:

дійсний член МАН

Дорош Ілля Олександрович

23.12.1994

Учень 11 класу

спеціалізованої школи №304

Святошинський район

вул. Клавдіївська, буд. 23/15, кв. 23

дом:423-96- 59, моб:0955191105

науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та конт. телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та конт. телефони)

 

КИЇВ - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 Вступ....................................................................................................................

 1. Огляд літератури.......................................................................................

 2. Практична частина.....................................................................................

 3. Висновки.....................................................................................................

 4. Список використаних джерел інформації................................................

 5. Додатки ......................................................................................................

 

^ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 - среднее (в методе равномерного распределения)

 - стандартное отклонение (s)

 - дисперсия (s2)

 - относительное стандартное отклонение (sr)

 - относительная дисперсия (RSD)

 - число степеней свободы

 - доверительный интервал

 - т-критерий Стьюдента (таблица его значений в зависимости от величины выборки)

объяснение и численное выражение (формулу).

Дать форму представления результататов анализа (среднее ±доверит. интервал)

 

3. Вступ.

Фішер, Пірсон був біологом.

Мета. Встановити найбільш раціональні способу проведення роботи, спираючись на статистичні методи оцінки параметрів експерименту.

^ Актуальність проблеми. Обгрунтованість шляху вирішення проблеми виконання експерименту та оцінки отриманих даних є запорукою отримання достовірних результатів.

4. Основна частина:

- огляд наукової літератури;

На даний момент уже існує достатня кількість праць, присвячених проблемі примінення статистичних методів в біології та медицині, типовим помилкам публікацій в наукових виданнях, особливостям роботи з конкретними типами даних.

4.1 Опис даних.
Якщо сукупність має нормальне розподілення, то її можна описати за допомогою середнього та стандартного (середньоквадратичного) відхилення.

Інакше – за допомогою медіани та процентилів. Крива нормального росподілення описується такою формулою:кравнение кривой норм распрd:\users\yf\desktop\screenshot - 12.01.jpg

 • Середнє значення є середнім арифметичним усіх значень.

 • Стандартне відхилення є середнім квадратичнимрізниці варіанти та середнього. Для С.В. вибірки, а деколи і для сукупності в знаменнику використовується число степенів свободи.

 • Число степенів свободи. ЧСС варіації (df=n-1). Виражає міру варіювання значень, якими визначається одне із цією ж сукупності і залежить від кількості варіант.

 • Дисперсія є квадратом стандартного відхилення.()

 • Відноснестандартне відхилення – стандартне відхилення поділене на середнє.

 • Відносна дисперсія


4.2 Порівняння декількох груп.
Для nкількості груп застосовується дисперсійний аналіз. Якщо n=2, то можна використати критерій Стьюдента.


4.3Довірчі інтервали.


 • Довірчі інтервали - інтервали, в які може входити величина з певною вірогідністю. Наприклад при нормальному розподіленні з рівнем значимості 0.05, довірчий інтервал знаходження варіант – -1,96σ ... +1,96σ. Для середнього сукупності довірчими межами єПри обробці результатів прямих вимірів:

 1. Результат кожного виміру записати в таблицю.

 2. Обчислити середнє значення з n вимірів.

 3. Знайти похибкукожного виміру. 1. Обчислити квадрати похибок.

(Δx 1)2, (Δx 2)2, ... , (Δx n)2

 1. Визначити середньоквадратичну похибку середнього арифметичного.

image324

 1. Задати значення надійності (зазвичай беруть P = 0.95).

 2. Визначити коеффіцієнт Стьюдента t для заданої надійності P і числа здійснених вимірів n.

 3. Знайти довірчий інтервалінтервал (похибку виміру) 1. Якщо величина похибки результату вимірювання Δx виявиться близькою до величинипохибки пристрою δ , то в якості межідовірчого інтервала взяти:Якщо одна із похибок більша, ніж інша більш ніж у 3 рази, то меншу відкинути.

 1. Кінцевий результат записати у вигляді:
 1. Оцінити відносну похибку.- аналіз стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальна частина:

Частина 1

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів.

5. Висновки.
Отже, виконавши роботу автор дійшов висновку, що
6. Список використаних джерел інформації.
1. С. Гланц. Медико-биологическая статистика

Пер. с англ. — М., Практика, 1998. — 459 с.

2.Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. Изд. 3-е, испр. Минск, «Вышэйш. школа», 1973.

3. Кассандрова О. Н., Лебедев В. В., Обработка результатов наблюдений, Москва, «Наука», 1970.

4. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов. - 4-е изд.,перераб. и доп. Москва, «Высш. шк.» 1990.
(література із зазначенням:

автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року

видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення;

Інтернет-адреси використаних в роботі сайтів тощо).

 1. Додатки (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).


Додаток А. Критичні значення критерію Стьюдента.

υ

p

0.80

0.90

0.95

0.98

0.99

0.995

0.998

0.999

1

3.0770

6.3130

12.7060

31.820

63.656

127.656

318.306

636.619

2

1.8850

2.9200

4.3020

6.964

9.924

14.089

22.327

31.599

3

1.6377

2.35340

3.182

4.540

5.840

7.458

10.214

12.924

4

1.5332

2.13180

2.776

3.746

4.604

5.597

7.173

8.610

5

1.4759

2.01500

2.570

3.649

4.0321

4.773

5.893

6.863

6

1.4390

1.943

2.4460

3.1420

3.7070

4.316

5.2070

5.958

7

1.4149

1.8946

2.3646

2.998

3.4995

4.2293

4.785

5.4079

8

1.3968

1.8596

2.3060

2.8965

3.3554

3.832

4.5008

5.0413

9

1.3830

1.8331

2.2622

2.8214

3.2498

3.6897

4.2968

4.780

10

1.3720

1.8125

2.2281

2.7638

3.1693

3.5814

4.1437

4.5869

11

1.363

1.795

2.201

2.718

3.105

3.496

4.024

4.437

12

1.3562

1.7823

2.1788

2.6810

3.0845

3.4284

3.929

4.178

13

1.3502

1.7709

2.1604

2.6503

3.1123

3.3725

3.852

4.220

14

1.3450

1.7613

2.1448

2.6245

2.976

3.3257

3.787

4.140

15

1.3406

1.7530

2.1314

2.6025

2.9467

3.2860

3.732

4.072

16

1.3360

1.7450

2.1190

2.5830

2.9200

3.2520

3.6860

4.0150

17

1.3334

1.7396

2.1098

2.5668

2.8982

3.2224

3.6458

3.965

18

1.3304

1.7341

2.1009

2.5514

2.8784

3.1966

3.6105

3.9216

19

1.3277

1.7291

2.0930

2.5395

2.8609

3.1737

3.5794

3.8834

20

1.3253

1.7247

2.08600

2.5280

2.8453

3.1534

3.5518

3.8495

21

1.3230

1.7200

2.2.0790

2.5170

2.8310

3.1350

3.5270

3.8190

22

1.3212

1.7117

2.0739

2.5083

2.8188

3.1188

3.5050

3.7921

23

1.3195

1.7139

2.0687

2.4999

2.8073

3.1040

3.4850

3.7676

24

1.3178

1.7109

2.0639

2.4922

2.7969

3.0905

3.4668

3.7454

25

1.3163

1.7081

2.0595

2.4851

2.7874

3.0782

3.4502

3.7251

26

1.315

1.705

2.059

2.478

2.778

3.0660

3.4360

3.7060

27

1.3137

1.7033

2.0518

2.4727

2.7707

3.0565

3.4210

3.6896

28

1.3125

1.7011

2.0484

2.4671

2.7633

3.0469

3.4082

3.6739

29

1.3114

1.6991

2.0452

2.4620

2.7564

3.0360

3.3962

3.8494

30

1.3104

1.6973

2.0423

2.4573

2.7500

3.0298

3.3852

3.6460

32

1.3080

1.6930

2.0360

2.4480

2.7380

3.0140

3.3650

3.6210

34

1.3070

1.6909

2.0322

2.4411

2.7284

3.9520

3.3479

3.6007

36

1.3050

1.6883

2.0281

2.4345

2.7195

9.490

3.3326

3.5821

38

1.3042

1.6860

2.0244

2.4286

2.7116

3.9808

3.3190

3.5657

40

1.303

1.6839

2.0211

2.4233

2.7045

3.9712

3.3069

3.5510

42

1.320

1.682

2.018

2.418

2.6980

2.6930

3.2960

3.5370

44

1.301

1.6802

2.0154

2.4141

2.6923

3.9555

3.2861

3.5258

46

1.300

1.6767

2.0129

2.4102

2.6870

3.9488

3.2771

3.5150

48

1.299

1.6772

2.0106

2.4056

2.6822

3.9426

3.2689

3.5051

50

1.298

1.6759

2.0086

2.4033

2.6778

3.9370

3.2614

3.4060

55

1.2997

1.673

2.0040

2.3960

2.6680

2.9240

3.2560

3.4760

60

1.2958

1.6706

2.0003

2.3901

2.6603

3.9146

3.2317

3.4602

65

1.2947

1.6686

1.997

2.3851

2.6536

3.9060

3.2204

3.4466

70

1.2938

1.6689

1.9944

2.3808

2.6479

3.8987

3.2108

3.4350

80

1.2820

1.6640

1.9900

2.3730

2.6380

2.8870

3.1950

3.4160

90

1.2910

1.6620

1.9867

2.3885

2.6316

2.8779

3.1833

3.4019

100

1.2901

1.6602

1.9840

2.3642

2.6259

2.8707

3.1737

3.3905

120

1.2888

1.6577

1.9719

2.3578

2.6174

2.8598

3.1595

3.3735

150

1.2872

1.6551

1.9759

2.3515

2.6090

2.8482

3.1455

3.3566

200

1.2858

1.6525

1.9719

2.3451

2.6006

2.8385

3.1315

3.3398

250

1.2849

1.6510

1.9695

2.3414

2.5966

2.8222

3.1232

3.3299

300

1.2844

1.6499

1.9679

2.3388

2.5923

2.8279

3.1176

3.3233

400

1.2837

1.6487

1.9659

2.3357

2.5882

2.8227

3.1107

3.3150

500

1.2830

1.6470

1.9640

2.3330

2.7850

2.8190

3.1060

3.3100
  1   2

Схожі:

Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconГоловне управління освіти І науки
Положення про Головне управління освіти І науки облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від...
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconНаказ
Положення про Головне управління освіти І науки облдержадміністрації (далі – Головне управління), затвердженого розпорядженням голови...
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Головне управління...
Як реалізувати принципи професійного навчання в діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання й учнів творче питання, обумовлене...
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconЧеркаська обласна державна адміністрація
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році» та керуючись п. 7 Положення про Головне...
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради icon«Поезія -це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»...
Міністерство освіти І науки України. Головне управління освіти І науки Черкаської державної адміністрації
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconГоловне управління освіти І науки

Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconГоловне управління освіти І науки

Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconКонкурсних торгів
Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Головне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради iconГоловне управління освіти І науки
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24 жовтня 2012 р. №1143 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка