Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений
Скачати 227.86 Kb.
НазваСтрашко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений
Дата конвертації10.10.2013
Розмір227.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
9-й клас

Програма: 7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Підручник: Страшко С.В., Горяная Л.Г., Билык В.Г., Игнатенко С.А. Биология: Учебн. для 9 кл. общеобразов. учебн. заведений. - К.:Грамота, 2009

105×45׳ (8год. резервні)

Контрольних робіт – 2,

лабораторних робіт – 10 (1*),

практичних робіт - 10

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення
По плану

Фактич-но
Вступ (4*45). Розділ 9. Людина.

Тема 1. Організм людини як біологічна система (4*45)+1год.резерву

Вступ (4*45). Розділ 9. Людина. Т 1 (5*45) Організм людини як біологічна система.Інструктаж з БЖД.

Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
Походження людини. Демонстрування муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи.
Особливості виду Homo sapiens. Соціальне та культурне успадкування.
Інструктаж з БЖД . Екскурсія до природничого музею. Походження людини.
Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин.
Характеристика тканин. Органи. Демонстрування муляжів, мікропрепаратів тканин людини.
Фізіологічні системи органів людини.
Регуляторні системи організму людини.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема 2. Опора і рух (7 *45) +1год.резерву

Т2 (8*45) Опора и рух.Будова і функції опорно-рухової системи.
Кісткова та хрящова тканини. Лабораторна робота № 1*. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.
Розвиток кісток. Сполучення кісток. Практична робота № 1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.
Будова скелета людини. Демонстрування: скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток.
Будова і функції скелетних м’язів.
Види м’язів. Механізм скорочення м’язів.
Сила м’язів. Втома м’язів. Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

Демонстрування: дослідів, що ілюструють статичне та динамічне навантаження; розкривають, вплив ритму і обсягу навантаження на ефективність роботи скелетних м’язів.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема 3. Кров і лімфа (7г*45). Тема №4. Кровообіг і лімфообіг (6г*45) +1год.резерву

Т 3+4 (14*45) Кров і лімфа. Кровообіг і лімфообіг.Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад крові.
Склад і функції крові (еритроцити). Лабораторна робота
№ 3. Мікроскопічна будова крові людини.
Склад і функції крові (групи крові. Переливання крові).
Склад і функції крові (лейкоцити).
Захисні функції крові.
Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.
Зсідання крові (тромбоцити).
^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Органи кровообігу: серце і судини.
Будова і функції серця. Демонстрування муляжів будови серця.
Судинна система.
Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Практична робота № 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.
Регуляція кровопостачання органів. Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.
Лімфообіг та його значення. Практична робота № 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема № 5. Дихання (5г*45).

Т 5 (5*45) Дихання.Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Демонстрування: муляжів будови легень.
Голосовий апарат. Дихальні рухи. Демонстрування: моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра.
Газообмін у легенях і тканинах. Демонстрування: дослід з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається; вимірювання життєвої ємності легень.
Нейрогуморальна регуляція дихання.
Вплив оточуючого середовища на дихальну систему. Профілактика захворювань органів дихання. Демонстрування: прийомів штучного дихання. ^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.Тема № 6. Харчування і травлення (8г*45)+1год.резерву

Т 6 (9*45) Харчування ы травлення.Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.
Харчування і здоров’я. Практична робота № 5. Антропометричні виміри.
Практична робота № 6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.
Будова і функції органів травлення, травних залоз. Лабораторна робота № 4. Дія ферментів слини на крохмаль.
Травлення у шлунку. Демонстрування моделей органів травлення та дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки.
Травлення у тонкому кишечнику.
Функції товстого кишечнику.
Регуляція травлення.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.Тема № 7. Терморегуляція (3г*45). Тема № 8. Виділення (3г*45).

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини (6г*45)

Т 7+8+9 (12*45) Терморегуляція. Виділення. Ендокринна регуляція функцій організму людиниПідтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Практична робота № 7. Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір).
Будова і функції шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна).
Роль шкіри в терморегуляції.
Будова і функції сечовидільної системи. Демонстрування моделей будови нирки ссавця, людини.
Регуляція кількості води в організмі.
Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.
Принципи роботи ендокринної системи.
Гормони.
Залози внутрішньої секреції.
Залози внутрішньої секреції.
Гіпоталамо-гіпофізарна система.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема 10. Розмноження та розвиток людини (8г*45)+1год.резерву

Т 10 (9*45) Розмноження та розвиток людини.Етапи онтогенезу людини. Генетичне визначення статі.
Будова статевих органів.
Розвиток статевих клітин.
Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти.
Постембрiональний розвиток людини.
Формування статевих ознак.. Менструальний цикл. (характеристика підліткового періоду).
Постембрiональний розвиток людини (зрілий, похилий і старечий вік у людини).
Запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема 11. Нервова регуляція функцій (8г*45)

Т 11 (8*45) Нервова регуляція функційБудова нервової системи.
Центральна і периферична нервова система людини.
^ Регуляція рухової активності. Спинний мозок.
Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).
Довільні рухи і кора головного мозку.
^ Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.
Взаємодія регуляторних систем організму.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2


^ Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою.

Сенсорні системи (8г*45)+1год.резерву

Т 12 (9*45) Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системиЗв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
Зорова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей ока. Лабораторна робота № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.
Зорова сенсорна система. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
Слухова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей вуха.
Слухова сенсорна система. Лабораторна робота № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості.
Сенсорні системи смаку, нюху.
Сенсорні системи рівноваги, руху.
Сенсорні системи дотику, температури, болю.
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Розділ Х. Біологічні основи поведінки людини.

Тема 1. Формування поведінки і психіки людини (12г*45).

Т 1 (12*45) Формування поведінки і психіки людини.Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації.
Сон.
Біоритми.
Структура інстинктивної поведінки.
Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини.
Набута поведінка (гальмування умовних рефлексів).
Набута поведінка (динамічний стереотип. Навички і звички).
Види навчання.
Пам’ять.
Види пам’яті. Практична робота № 8. Дослідження різних видів пам’яті.
Набута поведінка (емоції, увага)
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК.


Тема 2. Мислення і свідомість (8г*45)
Т 2 (8*45) Мислення і свідомість.Мислення і кора великих півкуль головного мозку.
Практична робота № 9. Визначення типу темпераменту.
Характер людини. Практична робота № 10. Виявлення професійних схильностей.
Індивідуальні особливості поведінки людини.
Функціональна асиметрія мозку.
Мова.
Свідомість.
ПІДСУМКОВИЙ УРОК.
Резерв часу
Резерв часу


Схожі:

Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconДворецкая Г. В., Махнарылов В. П. Социология труда: Учебн пособие
Вступ
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconПеречень общеобразовательных учебных заведений для участия в Програмне...
Програмне инновационного развития общеобразовательных учебных заведений «Школы – новаторы» Автономной Республики Крым
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconАлефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: Учеб пособие для студ...
Вступ
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconВ казівки до ведення журналу планування та обліку гуртка
Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка, окремо на весь навчальний рік
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconБиология обязательно изучить вопросы: Эмбриональное развитие человека. Функции плаценты (§54)
Грім не гряне Наговорила Батько був середній хазяїн Така господиня
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconБиология обязательно изучить вопросы: Эмбриональное развитие человека. Функции плаценты (§54)
Грім не гряне Наговорила Батько був середній хазяїн Така господиня
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconВитенко И. С, Чугунов В. В. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов...
Недирективная психотерапия шизофрении галлюцинаторно-параноидной формы методом символ-драмы
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconМетодические материалы для руководителей, учителей-предметников общеобразовательных...
А чтобы оно было таким, надо сделать все возможное, чтобы, выполняя работу, ученик пусть хоть на секунду почувствовал бы вкус хотя...
Страшко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология: Учебн для 9 кл общеобразов учебн заведений iconПротокол результатів змагань з орієнтування
Открытое весеннее первенство Одесской области по парковому ориентированию среди команд учебных заведений
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка