1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей
Скачати 186.23 Kb.
Назва1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей
Дата конвертації19.12.2013
Розмір186.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять дисципліни “Основи медичних знань”


Види занять,

кількість годин

Номер і назва модуля,

тематика занять

Всього

навчальних годин

З них:

Лекції

(год)

Практичні семінарські заняття

(год)

Позааудиторна самостійна робота студента

(год)
Семестр І

Модуль №1 ^ Оцінка функціонування систем організму з основами шкільної гігієни.

Тема 1.1. Предмет і завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я і хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих і дітей.

2

2Тема 1.2. Вікова періодизація та оцінка фізичного розвитку організму

6
2

4

Тема 1.3. Вікові особливості функціонування нервової системи і органів чуття. Методи оцінки. Функціональні розлади нервової системи, їх профілактика.

6
2

4

Тема 1.4. Вікові особливості функціонування серцево-судинної і дихальної системи. Методи їх оцінки. Попередження захворювань серцево-судинної і дихальної системи

4
2

2

Тема 1.5. Фізіологія і гігієна голосового апарату. Вікові аспекти розвитку мови.

6

2

4
Тема 1.6. Вікові особливості функціонування системи органів травлення, виділення та ендокринної системи, гігієна харчування. Попередження захворювань.

8
2

6

Тема 1.7. Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу. Профілактика порушень зору, слуху, постави.

4
2

2

Тема 1.8. Профілактика інфекційних захворювань серед населення. Поняття про імунітет.

4
2

2

Модульний контроль

Модуль№2 ^ Поняття про травматизм і травми. Перша медична допомога, профілактика.

Тема 2.1. Поняття про травматизм і травми. Організація першої медичної допомоги при травмах. Профілактика дитячого травматизму.

2

2Тема 2.2. Основи десмургії.

4
2

2

Тема 2.3. Кровотеча та її наслідки. Способи тимчасового спинення кровотечі.

4
2

2

Тема 2.4. Основи транспортної іммобілізації.

4
2

2

Тема 2.5. Перша медична допомога при відкритих і закритих травмах.

6
2

4

Тема 2.6. Долікарська реанімація.

4
2

2

Тема 2.7. Медичні маніпуляції при наданні першої медичної допомоги та догляді. Догляд за новонародженим.

8
2

6
Модульний контроль (залік)

^ Всього за семестр

72

6

28

38


Завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів.

Тема: Короткі відомості про будову і функції серцево-судинної і дихальної системи.

Зміст: значення серцево-судинної і дихальної системи в життєдіяльності людини. Основні показники функціонування серцево-судинної і дихальної систем.

Тема: Вікова фізіологія нервової системи. Гігієна аналізаторів.

Зміст: відділи нервової системи, їх функціональне значення. Рефлекс основна форма нервової діяльності. Поняття про вищу нервову діяльність, аналізатори, їх значення. Гігієна зору та слуху.

Тема: Вікові особливості опірно-рухового апарату.

Зміст: будова і функція опірно-рухового апарату, його вікові особливості. Поняття про пропорції тіла, поставу.

^ Тема: Вікові особливості будови і функціонування органів травлення, залоз внутрішньої секреції і органів виділення.

Тема: Вікові особливості будови і функції опірно-рухового апарату.

Зміст: будова скелету людини (вікові особливості) основні групи м'язів. Опірно-руховий апарат потребує особливої уваги при формуванні постави (осанки) зміцненні сили і здоров'я взагалі.

Тема: Дихальний апарат та його вікові особливості.

Зміст: будова і функція органів дихання. Будова голосового апарату у віковому аспекті. Розвиток другої сигнальної системи і особливості формування мови у дітей. Гігієнічні заходи щодо запобігання простудних захворювань.

Тема: Простудні захворювання – передумова професійних захворювань.

Зміст: причини, ознаки ГРВІ, риніту, тонзиліту, фарингіту, ларингіту; трахеїту, принципи лікування, профілактичні заходи.

Тема: Збудники інфекційних захворювань та шляхи їх передачі.

Зміст: поняття про мікроорганізми їх види, властивості, шляхи передачі від хворого до здорового організму. Роль середовища у виникненні епідемічного процесу.

Тема: Кров та її функції.

Зміст: кров розглядають як одну з різновидностей біологічної тканини вона має рідку консистенцію, завдяки чому може вільно переміщуватися по кровоносних судинах і складається із рідкої частини - плазми крові (близько 60% об'єму) і формених елементів - еритроцити9 лейкоцити тощо (близько 40% об’єму) Кров підтримує постійний зв'язок із тканинною рідиною і лімфою, складаючи разом з ними внутрішнє середовище організму. Відносна постійність цього середовища потрібна для нормальної життєдіяльності клітин, Кров циркулюючи, виконує ряд життєво важливих функцій.

^ Основні поняття: постачає тканини киснем і вимиває з них вуглекислий газ (дихальна функція). Ця функція особливо важлива - короткочасне порушення її призводить до гіпоксії (найчутливіші до нестачі кисню клітини кори головного мозку). Постачає тканинам поживні речовини (трофічна функція), вимиває з тканин кінцеві продукти обміну речовин, які потім виділяються з організму нирками та іншими органами (видільна функція).

Розносить по організмові фізіологічно активні речовини які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму (транспортна функція) захисна.

Тема: Вікові особливості опірно-рухового апарату.

Зміст: будова скелету людини (вікові особливості) основні групи м'язів. Опірно-руховий апарат потребує особливої уваги при формуванні постави (осанки) зміцненні сили і здоров'я взагалі.

Тема: термінальні стани.

Зміст: причини виникнення термінальних станів. Етапи розвитку термінальних станів. Принципи першої медичної допомоги. Підготовка потерпілого до реанімації.

Тема: значення фізіологічних констант для оцінки функціонального стану людини.

Зміст: короткі відомості про температуру, тіла, механізми її утворення. Дія тепла і холоду на організм. Шляхи введення лікарських препаратів.

^ Теми для реферату: Здоровий спосіб життя як запорука психічного і фізичного здоров'я.

Обирається одне із запропонованих питань до заданої теми.

Сучасні погляди на здоровий спосіб життя, його значення.

Відпочинок як елемент запоруки здоров'я. Добовий режим.

Загартування - шлях до здоров'я.

Алкоголь – викрадач розуму.

Наркотики і наркоманія. Наслідки вживання.

Вплив нікотину на людський організм.

Вплив умов життя, навчання і праці на здоров'я молоді.

Поняття про репродуктивне здоров'я та його збереження.

Запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом.
^ Вимоги

до оформлення рефератів

з тем самостійного опрацювання
Реферат повинен мати:

 1. Чітко зумовлений титульний лист: знизу в правому нижньому куті першої сторінки наводиться прізвище та ініціали, нижче факультет, курс, група. Посередині сторінки – назва теми великими літерами (не сленг і не власне трактування) див. зразок.

 2. План реферату:

 • Вступна частина, яка розкриває актуальність і проблеми теми для безпеки життєдіяльності людини, суспільства, держави.

 • Основна частина – а) зміст обов'язкових питань, які запропоновані для самостійного вивчення;

б) зміст додаткових питань, які на Ваш погляд допоможуть ширше розкрити тему;

в) значення і висновків до кожного питання визначеної теми;

г) посилення у тексті на літературні джерела, які Ви використовували.

 1. Частина власних думок, які стосуються питань теми, пропозицій, які можуть на Ваш погляд вирішити проблему, прикладів – з власного життя або життя Вашого міста, регіону.

 2. Частина підсумкових висновків реферату.

 3. Літературні джерела:

а) подаються за алфавітом з обов'язковою вказівкою місця видання, року видання, номера журналу або газети, сторінок, текст який був використаний. Посилання на електронні джерела інформації повинне містити точну веб-адресу ресурсу (сайту) та шлях до власне використаного тексту (н., http://uk.wikipedia.org/wiki/рефлекс, http://floranimal.ru/orders/6420.html);

б) використовуються, в першу чергу, додаткові літературні джерела – монографії, журнали, газети, наукові роботи, і як допоміжні джерела – підручники, лекції, методичні розробки.

^ Обсяг реферату: а) для робіт, писаних від руки, не менше 10 повних сторінок формату А4 (не враховуючи титульної сторінки і літературних джерел); б) для друкованих – не менше 6 повних сторінок.

Реферат оцінюється за:

 • повноту розкриття всіх питань теми;

 • творчий аналіз та висновки;

 • культури мови, емоційність, тощо;

 • логічність мислення та його послідовність;

 • врахування специфіки майбутньої професії.

Оцінка знижується або виставляється “незадовільно” якщо:

 • реферат написаний чужою мовою, яка видається за власну (плагіат);

 • порушення оформлення;

 • відсутність додаткових літературних джерел, опрацювання тільки допоміжної літератури (підручників, методичних розробок, лекцій);

 • наявність граматичних та орфографічних помилок.


^ Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Рефератз______________________________________________________________________

(назва дисципліни за навчальним планом)
на тему:_________________________________________________________________

Студент(а/ки)__________групи,

факультету_________________

___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

КИЇВ – 2007

^ Питання до заліку

з Основ медичних знань

для студентів факультетів англійської, іспанської, німецької мов

та Інституту східних мов і цивілізацій
^

До теми “Вступ до ОМЗ


 1. Значення курсу “Основи медичних знань” для підготовки педагогічних працівників.

 2. Поняття про фізіологічні функції та їхню регуляцію. Захисно-пристосувальні реакції та їхнє значення.

 3. Загальні закономірності росту і розвитку дитини.

 4. Здоров’я та фактори, що його формують.

 5. Хвороба як порушення життєдіяльності організму. Причини, перебіг, наслідки.

 6. Основні шляхи попередження захворювань.


До теми “Вікова періодизація та оцінка фізичного розвитку організму

 1. Поняття: “онтогенез”, “ріст”, “розвиток”, “фізичний розвиток”.

 2. Періоди розвитку організму людини після народження до 18 років.

 3. Критичні періоди росту та розвитку дітей.

 4. Акселерація.

 5. Поняття про вікові особливості фізичного розвитку дітей та методи його оцінки.

 6. Вікова еволюція сучасних дітей та підлітків. Акселерація і ретардація.

 7. Поняття про “шкільну зрілість”, методи її оцінки.


До теми: Вікові особливості нервової системи і органів чуттів. Функціональні розлади нервової системи та їх профілактика.

 1. Загальна будова нервової системи та її значення, властивості та вікові особливості.

 2. Загальна будова аналізаторів.

 3. Вища нервова діяльність.

 4. Природа стресу та його наслідки.

 5. Види, ознаки, профілактика неврозів і неврозоподібних станів.

 6. Епілепсія, її причини, ознаки, перша допомога при епілептичному статусі.


До теми: Вікові особливості функціонування серцево-судинної і дихальної системи. Методи їх оцінки. Попередження захворювань серцево-судинної і дихальної системи

 1. Загальна будова та функції серцево-судинної і дихальної систем.

 2. Показники пульсу, артеріального тиску, частоти дихання в залежності від віку.

 3. Методика визначення та оцінки індивідуальних показників пульсу, артеріального тиску, частоти дихання.

 4. Основні ознаки найбільш поширених захворювань серцево-судинної і дихальної систем (ішемічна хвороба серця, гостра судинна недостатність, гіпертонічна криза, вегето-судинна дистонія, бронхіальна астма, легенева кровотеча).

 5. Принципи надання першої допомоги при невідкладних станах серцево-судинної та дихальної систем.


До теми: Фізіологічні механізми та вікові особливості мовлення.

 1. Поняття про голосоутворення, звукоутворення, артикуляцію, їх вікові особливості.

 2. Характеристика голосу. Поняття про мутацію.

 3. Розвиток ІІ сигнальної системи і особливості формування мови дитини.

 4. Фактори, що впливають на розвиток мови.

 5. Причини, ознаки гострого та хронічного ларингіту, трахеїту, професійної хрипоти, при систематичному впливі паління, алкоголю.

 6. Причини, ознаки контактних виразок та поліпів голосових зв’язок.

 7. Поняття про фонастенію, афонію. Причини виникнення, ознаки, профілактика.

 8. Запобігання професійного перевантаження голосу. Рекомендації щодо гігієни голосу.

 9. Поняття: фонастенія, дисфонія, афонія, дизлалія, ринолалія, дизартрія, заїкання (логоневроз), прогенія, прогнатія, аутизм, мутизм.

 10. Класифікація мовних порушень. Системні порушення або загальне недорозвинення мови.

 11. Принципи подолання мовних дефектів і вдосконалення дикції.


До теми: Вікові особливості органів травлення і виділення та ендокринної системи. Профілактика захворювань. Перша медична допомога при гострих станах.

  1. Будова і функції органів травлення, виділення, ендокринної системи.

  2. Основні поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, вода) та їх роль у життєдіяльності людини.

  3. Основні потреби в білках, жирах, вуглеводах (для юнаків і дівчат 17 років).

  4. Індивідуальний добовий раціон (сніданок, обід, вечеря) згідно принципів раціонального харчування.

 1. Енергетична цінність харчового раціону; режим харчування та поняття про раціональне харчування.

 2. Причини, ознаки, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму та норми харчування (хронічний гастрит, недокрів’я, гіпотрофія, ожиріння, цукровий діабет).

 3. ПМД при гострих станах органів травлення (печінковій коліці, гіпер- і гіпоглікемічній та уремічній комах).


Тема: Профілактика інфекційних захворювань серед населення. Поняття про імунітет.

 1. Збудники, джерела, шляхи передачі інфекційних хвороб.

 2. Імунітет, його види та значення.

 3. Поняття “інфекція”, “інфекційний процес”, “епідемія”, “епідемічний процес”.

 4. Класифікація інфекційних захворювань.

 5. Особливості перебігу інфекційних захворювань у дітей.

 6. Організація догляду за інфекційними хворими.

 7. Календар щеплень.

 8. Специфічна і неспецифічна профілактика інфекційних захворювань, протиепідемічні заходи.


До теми: Соціально-небезпечні інфекції (туберкульоз, СНІД). Їх профілактика.

 1. Шляхи передачі ВІЛ – СНІДу. Групи ризику.

 2. Спосіб життя і здоров'я. Складові здорового способу життя.

 3. Імунодефіцитні стани, їх форми (порушення клітинного імунітету, порушення гуморального імунітету).

 4. Причини, ознаки, профілактика СНІДу.

 5. Туберкульоз та його профілактика.


До теми: Основи десмургії.

 1. Види пов’язок.

 2. Загальні правила накладання бинтових пов’язок.

 3. Типи м’яких пов’язок та накладання їх на окремі ділянки та частини тіла.

 4. Індивідуальний перев'язувальний пакет (ІПП).

 5. Основні види косинкових пов’язок (косинкові пов’язки: на голову, ліктьовий суглоб, кисть, стегно, стопу, молочну залозу).

 6. Циркулярна, спіральна, повзуча, хрестоподібна, черепашкоподібна, колосоподібна, поворотна пов’язки, а також пращеподібні пов’язки на ніс, на підборіддя, на тім’яну і потиличну ділянку.

 7. Застосування пов’язок на окремій ділянці тіла: пов’язка «чепець», бінокулярна, монокулярна, на вухо, на підборіддя, на потилицю, на грудну клітку, типові пов’язки на верхню і нижню кінцівки.


До теми: Основи транспортної іммобілізації і транспортування потерпілих. Кровотеча та її наслідки. Тимчасова зупинка кровотечі.

 1. Кров, її склад. Функції крові.

 2. Вікові особливості скелету людини.

 3. Поняття “крововтрата”, “кровотечі”. Причини та види кровотеч.

 4. Поняття про іммобілізацію, її види.

 5. Транспортна іммобілізація, її мета та засоби: стандартні; нестандартні; імпровізовані.

 6. Принципи транспортної іммобілізації, основні правила транспортної іммобілізації (таблиця Лефлера).

 7. Помилки та ускладнення транспортної іммобілізації.

 8. Принципи транспортної іммобілізації за допомогою імпровізованих засобів при пошкодженнях: нижніх кінцівок: стегна, гомілки, стопи; верхніх кінцівок: плеча і передпліччя; голови і шиї; ребер і грудини; хребта; тазу.

 9. Знеболювання при травмах, мета, засоби.

 10. Алгоритмів транспортної іммобілізації при пошкодженнях: нижніх кінцівок: стегно, гомілка, коліно, стопа; верхніх кінцівок: плече, передпліччя, лікоть, кисть; грудної клітки: грудини, ребер; голови і шиї; хребта; тазу.

 1. Особливості транспортної іммобілізації при переломі стегнової кістки.

 2. Правила іммобілізації при ушкодженні одного, двох, трьох суглобів.

 3. Методи транспортування потерпілих.

 4. Ознаки артеріальної, венозної та капілярної кровотеч.

 5. Поняття про гостру анемію і гемораргічний шок.

 6. Способи тимчасового припинення кровотечі. Артеріальний джгут, джгут-закрутка, здавлююча пов’язка.

 7. Транспортування потерпілих до медичного закладу.


До теми: Травми, травматизм. Перша медична допомога при відкритих і закритих травмах.

 1. Закриті пошкодження: забиття, вивих, струс, тривале здавлювання, закриті черепно-мозкові травми. Ознаки, ускладнення, перша медична допомога.

 2. Відкриті пошкодження: рани. Ознаки, ускладнення, перша медична допомога.

 3. Преломи кісток: закриті, відкриті. Ознаки, ускладненя, перша медична допомога.

 4. Шок, його фази, наслідки, ускладнення, профілактика.

 5. Схема надання допомоги при закритих і відкритих ушкодженнях, переломах кісток (при: вивихах плечового, променево-зап’ястного, кульшового та гомілково-ступневого суглобів; ударах і розтягах; черепно-мозкових травмах; ранах; переломах кісток; шоку)


До теми: Долікарська реанімація.

 1. Термінальні стани. Причини виникнення термінальних станів. Етапи розвитку термінальних станів.

 2. Ознаки термінальних станів (передагонія, агонія, клінічна смерть).

 3. Послідовність дій при штучній вентиляції легень і зовнішньому масажу серця.

 4. Проведення штучної вентиляції легень методом: рот до рота, рот до носа, Калістова, Холгор-Нельсона, Сильвестра.

 5. Проведення непрямого масажу серця.

 6. Надання долікарської реанімації дітям.


Тема: Медичні процедури догляду і першої медичної допомоги.

 1. Поняття: “субфебрильна температура”, “гарячка”, “гіпертермія”, “репродуктивне здоров’я”, “новонароджений”.

 2. Механізми терморегуляції.

 3. Температура тіла здорової людини, її параметри та фізіологічні коливання у дорослих і дітей.

 4. Правила вимірювання температури тіла за допомогою медичного термометра у дорослих і дітей, оцінка отриманих результатів.

 5. Гарячка, її види та стадії розвитку. Перша медична допомога при гіпертермії.

 6. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри.

 7. Засоби впливу на кровообіг та їх загальні механізми дії.

 8. Гірчичники, показання та протипоказання до їх призначення дорослим та дітям.

 9. Медичні банки, показання і протипоказання до їх призначення дорослим та дітям.

 10. Зігріваючі та холодні компреси, показання та протипоказання їх призначення дорослим та дітям.

 11. Показання та протипоказання до призначення грілок, міхура з льодом.

 12. Ванни теплі, гарячі, холодні і прохолодні. Показання до їх призначення.

 13. Техніка підшкірних, внутрішньошкірних і внутрішньом’язових ін’єкцій.

 14. Особливості організму новонародженого.

 15. Догляд за новонародженим: годування (природне, штучне); сповивання; купання.


Тема: Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу. Профілактика порушень зору, слуху, постави.

 1. Фізіологічні основи режиму дня. Особливості режиму дня студента під час сесії.

 2. Гігієнічні вимоги до режиму дня учня (молодших, середніх і старших класів) і студента. Оцінка режиму дня учня.

 3. Гігієнічні вимоги до уроку, його структури. Аналіз розкладу уроків у школі.

 4. Профілактика порушень зору, постави, слуху в школярів і студентів.

 5. Профілактика екзаменаційного стресу.

 6. Гігієнічні вимоги до письма та читання.

 1. Гігієнічні вимоги до розкладу занять студента. Аналіз розкладу студента І курсу.

 2. Методи та заходи покращення навчально-виховного процесу.^

Критерії оцінювання відповіді студента на залікуОцінка «зараховано» виставляється за повні та ґрунтовні відповіді на запитання викладача, правильне виконання практичних навичок, вміння застосовувати набуті знання для розв’язання задач курсу.

Оцінка «незараховано» виставляється за відсутність міцних теоретичних знань, за неправильне виконання обов'язкових практичних навичок курсу.

Рекомендована навчально-методична література.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гавриленко О.Ф., Олешко Л.Д. Туберкульоз та його профілактика. Методичні рекомендації. – КНЛУ.

 2. Гавриленко О.Ф., Степанова Л.А. Хвороби цивілізації. Сучасні проблеми. - К. КДЛУ, 1999 с. 17-25.

 3. Загальний догляд за дітьми. Калиновська Л.С., Гроховський В.Й., Жагліна А.Х., Єрмакова Е.В., Наконечний А.Й. -К.: Вища школа, 1993.

 4. Олешко Л.Д., Бачинський Ю.С., Соловей М.І. Медико-педагогічні аспекти розвитку мови та кореляції мовних дефектів (Методичні рекомендації). – КНЛУ, 1997.

 5. Олешко Л.Д., Городня А.І. Профілактика інфекційних захворювань в школах і дошкільних закладах. Методичні рекомендації. КНЛУ, 1992.

 6. Петрик О.І. Медична допомога при травмах -К., 1992

 7. Подоляк-Шумило Н.Т., Познанський А.М. Шкільна гігієна. К. “Здоров'я”, 1992.

 8. Старушенко Л.М. Анатомія і фізіологія людини. - К.: Вища школа, 1989.

 9. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. -М., Медицина, 1987.

 10. Хрипкова А.Г., Антропова М.В. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М., 1990.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум. – К., 1984.

 2. Антропова М.В. Гигиена детей школьного возраста. – М., 1987.

 3. Бачинский Ю.С. Хирургия.

 4. Бачинський Ю.С., Олешко Л.Д., Городня А.Н. Методические рекомендации для пионервожатых по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. К. – 1989.

 5. Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда: Учебно-методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 160 с.

 6. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.

 7. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

 8. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. - 1 –2 том. - М., 1999

 9. Гігієна праці. За ред. А.М.Шевченка. -К., Вища школа. 1993.

 10. Глущенко І.І. Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом”. – Херсон,2006

 11. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больным. -М.: Медицина, 1991.

 12. Гревцева Е.В. Логопедический тренинг. – СПб.:, 2002.- 144 с.

 13. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. -Львів, Афіша, 2000.

 14. Ермолаева Ю.А. Возрасная физиология. Уч. Пособие для студентов педагогических ВУЗов -М. 1985.

 15. Журнали: Безпека життєдіяльності. Надзвичайна ситуація.

 16. Крістман В.І. Внутрішні хвороби. -К., Вища школа, 1975.

 17. Марченко П.Д., Чайченко І.М. Фізіологія вищої нервової діяльності -К., 1984

 18. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. -М.: Медицина, 1991.

 19. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К., Здоров'я, 1993.

 20. Первая доврачебная помощь. Под редакцией Величенко В.М.

 21. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях. Под ред. В.А. Полякова.

 22. Руководство по первой медицинской помощи. Под ред. Хименко Л.П.

 23. Русаков А.Б. Транспортная иммобилизация.

 24. Скорая медицинская помощь. Под. ред. Б.Д. Комарова.

 25. Сластихин М.А. Медицинская помощь при травмах.

 26. Цитовская Л.В. «Руководство к практическим занятиям по хирургии».

 27. Швидка медична допомога. За ред. Апанасенко Б.Г., Чепкого Л.П. – К., Вища школа, 1992.

 28. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.- Херсон, 2001.
Схожі:

1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconПопередження заїкання у дітей. (Теоретичне завдання)
Пам'ятка для підлітків І дорослих, що заїкаються, котрі пройшли курс психолого-педагогічної реабілітації
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconКількість годин
Предмет І завдання психіатрії та наркології, їх місце серед інших медичних дисциплін. Історія розвитку І сучасний стан психіатрії...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconТема. Медична служба в Україні
Мета. Розширити знання учнів про охорону здоров'я дітей в медичних закладах; ознайомити з професіями медичних працівників; формувати...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconПлан роботи постійно діючого семінару практичних психологів загальноосвітніх
Тема: Основні завдання, напрями та форми роботи психологічної служби щодо психологічного забезпечення попередження та подолання всіх...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconПрограма нормативної дисципліни цивільна оборона для студентів вищих...
Бжд національного авіаційного університету; Сидоренко В. В., к т н., доцент каф. "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей"...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconМетодичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я в 2011-2012 н р
Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета основи здоров’я, який поєднує елементи знань щодо збереження...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconЗдоров’я дітей – здоров’я нації 
Мета: дати дітям поняття про здоров’я, як основу життя людини, про ознаки гарного здоров’я, про чистоту, як запоруку здоров’я; розуміння...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconВідділ освіти сєвєродонецької міської ради
Сєвєродонецька, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання стосовно харчування дітей, та з метою збереження здоров`я,...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconПредмет «Основи здоров’я» має головну мету розвивати в учнів здоров’язбережувальну...
Тому при оцінюванні навчальних досягнень учнів необхідно враховувати володіння ними здоро’язбережувальними компетенціями, що виражаються...
1 Предмет І завдання основ медичних знань. Поняття про здоров’я І хворобу. Основні напрями попередження захворювань у дорослих І дітей iconУрок з основ здоров’я у 3 класі на тему: «Формування здорового способу життя»
Мета: формувати у дітей прагнення до здорового способу життя, дати учням поняття про вплив на здоровий спосіб життя, закріпити прагнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка