Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху!
Скачати 77.13 Kb.
НазваУважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху!
Дата конвертації21.03.2013
Розмір77.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > ДокументыII ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2012Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 класЗавдання групи А ( 0,5 б )

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху!

^ 1. Зазначте, які напрямки руху води з розчиненими цукрами переважають в різний час у рослин, які ростуть в помірних широтах?:а) восени – вниз, навесні – наверх;б) восени – вниз, навесні – вниз;в) восени – наверх, навесні – наверх;г) восени – наверх, навесні – вниз.

^ 2. Крила бабок це:а) видозмінені кінцівки;б) видозмінені ротові органи;в) вирости покривів тіла;г) видозмінені органи дихання.

3. Діафрагмальний м’яз ссавців приймає участь у:а) регуляції кровообігу;б) зовнішньому диханні;в) сечовиділенні;г) травленні.

4. ^ У положенні стоячи за умов спокою видих у людини:а) активний за рахунок скорочення внутрішніх міжреберних м’язів;б) активний за рахунок скорочення внутрішніх міжреберних м’язів і діафрагми;в) активний за рахунок роботи основних і допоміжних експіраторних м’язів;г) пасивний за рахунок розслаблення основних інспіраторних м’язів і впливу на грудну клітку сили гравітації.

5. Під час інтенсивного фізичного навантаження одним з джерел енергії для працюючих м'язів є глюкоза, яка утворюється внаслідок глюконеогенезу. В якому органі цей процес відбувається найбільш інтенсивно?:а) печінка; б) мозок;в) м’язи; г) шлунок.

6.^ При поганому освітленні людина бачить предмети у відтінках сірого (не кольоровими) тому що:а) людина нездатна розрізняти кольори;б) існують три типи зорових рецепторів;в) палички мають менші пороги збудження, ніж колбочки;г) інформація від сітківки ока передається по зоровому нерву.

7.^ Лактоза складається із залишків двох моносахаридів:а) глюкози і галактози;б) глюкози і фруктози;в) фруктози і галактози;г) глюкози і ксилози.

8. Пептидний зв’язок утворюється між:а) двома аміногрупами амінокислот;б) двома карбоксильними групами амінокислот;в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот;г) SHгрупами цистеїну.

9.^ Який механізм забезпечує закислення вмісту первинних лізосом?а) лізосоми зливаються з кислими везикулами, утвореними в апараті Гольджі;б) насос транспортує протони з цитозолю в лізосоми;в) насос транспортує протони з порожнини лізосоми в цитозоль;г) лізосома зливається з кислим, поглинутим шляхом ендоцитозу, матеріалом.

^ 10. В еукаріотичних клітинах:а) РНК синтезується в ядрі, білки - в цитоплазмі;б) РНК і білки синтезуються в ядрі;в) РНК і білки синтезуються в цитоплазмі;г) РНК синтезиється в цитоплазмі, білки - в ядрі;

^ 11. Яка імовірність народження хворої дитини у подружньої пари, в якій жінка хвора, а чоловік здоровий, за умови позахромосомного успадкування ознаки?:а)0;б) 1/2;в) 1/4;г)1

^ 12. Вкажіть, що таке амніон:а) епітелій зародка;б) зародкова оболонка;в) зародковий сечовий міхур;г) порожнина тіла.

Завдання групи Б ( 1 б )

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

^ 13. Бурі водорості:а) мають хлорофіл;б) не мають судин;в) мають мичкувату кореневу систему;г) можуть розмножуватися статевим способом;д) у несприятливих умовах здатні утворювати плоди

^ 14. До характеристик насінини відносять:а) вегетативний орган у насінних рослин;б) генеративний орган у насінних рослин;в) містить зародок;г) утворюється з насінного зачатку;д) ззовні вкрита ендоспермом.

^ 15. До комах з повним перетворенням належать:а) мурахи;б) клопи;в) сарана;г) терміти;д) жуки.

16. До реактивного руху здатні деякі представники:а) головоногих молюсків;б) черевоногих молюсків;в) двостулкових молюсків;г) кишковорожнинних;д) комах.

^ 17. З наведених ознак для інфузорії-туфельки є характерними:а) наявність одного ядра;б) наявність двох ядер;в) наявність однієї скоротливої вакуолі;г) наявність двох скоротливих вакуолей;д) наявність джгутиків

^ 18. Медоносні бджоли використовують танок для передачі інформації про:а) напрямок до їжі;б) кількість їжі;в) якість їжі;г) напрямок руху потенційного ворога;д) кількість ультрафіолетових променів у сонячному світлі.

^ 19. Спільними ознаками Губок та Кишковопорожнинних є:а) багатоклітинність;б) наявність жалких клітин;в) білатеральна симетрія;г) наявність нервової системи;д) здатність до статевого розмноження.

20. Ланцетник:а) має трикамерне серце;б) не має зябер;в) розмножується у воді;г) не має ребер;д) належить до класу Хрящові риби.

^ 21. У кого із названих тварин основу кормової бази дорослих тварин становить рослинна їжа?:а) товстолоб;б) дунайський тритон;в) баклан великий;г) ропуха;д) велика панда

^ 22. До м’язів верхніх кінцівок належать:а) литковий м’яз;б) біцепс;в) кравецький м’яз;г) трицепс;д) мімічні м’язи.

23. Які пари структур і їх функцій вірно характеризують діяльність головного мозку:а) лобова частка кори великих півкуль  формування програми поведінки;б) потилична частка кори великих півкуль  аналіз нюхової інформації;в) тім’яна частка кори великих півкуль  аналіз тактильної інформації;г) скронева частка кори великих півкуль  аналіз зорової інформації;д) потилична частка кори великих півкуль  аналіз зорової інформації.

^ 24. Повертання твариною голови до джерела несподіваного звуку:а) забезпечується виключно спинним мозком;б) є прикладом орієнтовного рефлексу;в)є прикладом умовного рефлексу;г) є проявом такої властивості вищої нервової діяльності як пам’ять;д) зникає по мірі звикання до даного стимулу.

^ 25. Четвертинну структуру білка стабілізують такі хімічні зв’язки:а) водневі;б) ковалентні полярні;в) ковалентні неполярні;г) іонні;д) гідрофобні.

26. Йонні канали в плазматичних мембранах еукаріотичних клітин можуть відкриватися при:а) зміні мембранного потенціалу;б) при деформації мембрани;в) фосфорилюванні;г) глікозилюванні;д) дії спеціалізованих сигнальних молекул.

^ 27. Типовими внутрішньоклітинним депо кальцію є такі органели:а) саркоплазматичний ретикулум;б) ядро;в) лізосоми;г) пластиди;д) мітохондрії.

28. Збудник чуми:а) є багатоклітинним організмом;б) є одноклітинним організмом;в) належить до прокаріотів;г) має у своїх клітинах рибосоми;д) має у своїх клітинах мітохондрії.

^ 29. Гетеротрофний спосіб живлення притаманний:а) вільноживучим плоским червам;б) паразитичним плоским червам;в) зародку вищих рослин;г) усім деревним рослинам;д) усім прокаріотичним організмам.

^ 30. У процесі запліднення сперматозоїд людини в нормі вносить до яйцеклітини:а) кілька пропластид;б) кілька джгутиків;в) дві центріолі;г) гаплоїдний набір хромосом;д) комплекс Гольджі.

^ 31. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом?:а) в анафазі мітозу;б) в метафазі мітозу;в) в профазі І мейозу;г) в метафазі ІІ мейозу;д) в телофазі мейозу.

^ 32. Нестатеве розмноження одноклітинних тварин може відбуватись шляхом:а) поділу навпіл;б) множинного поділу;в) фрагментації;г)брунькування;д)партеногенезу.

Теоретичний тур

1. Біологічна мембрана є прониклою, і в той же час забезпечує цілісність клітини і сталість її складу. Зазначте основні властивості клітинної мембрани, що забезпечують її функції. ( 8 б.)

2. Кишечник у людини в 4 рази довший за тулуб, у собаки в 4,5 рази, у вівці – в 24 рази. Чим можна пояснити таку різницю в довжині кишечнику? (8 б. )
^
Практичний тур

1. Розв’яжіть задачу. В процесі дисіміляції в м’язах людини відбулося розщеплення 4 моль глюкози, з яких повному кисневому розщепленню було охоплено лише половина. Визначте: 1. Скільки грамів молочної кислоти накопилося в м’язах людини. 2. Яка кількість енергії всього виділилась? 3. Яка частина цієї енергії перейшла в макроергічні АТФ? (10 б.)

2. Аналіз крові у 50 осіб виявив такі результати (вміст лейкоцитів у тис. на см3 крові):

8

9

7

7

4

9

6

8

5

10

9

5

6

4

10

8

6

7

7

8

6

6

8

8

5

7

7

7

9

11

10

11

5

7

7

4

6

8

9

10

7

6

7

7

5

8

6

9

6

10

Завдання:

  1. Побудуйте варіаційний ряд.

  2. Підрахуйте середню величину ознаки.

  3. Побудуйте варіаційну криву.

  4. Зробіть висновок. (10 б.)

Схожі:

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconУважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих...

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconУважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих...
Яку з зазначених водоростей людина найчастіше споживає у їжу: а ламінарія;б улотрикс;в хламідомонада;г спірогира
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconУважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих...
Яку з зазначених водоростей людина найчастіше споживає у їжу: а ламінарія;б улотрикс;в хламідомонада;г спірогира
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconТема: «Кров»
Тестові завдання. Із запропонованих варіантів відповідей виберіть правильний І поставте у таблиці відповідей літери, що відповідають...
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconВаріант 1 Частина 1 Завдання 1 – 25 мають по п’ять варіантів відповідей,...
Завдання 1 – 25 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на ваш погляд,...
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconЗавдання VІ. 01 VІ.??
Завдання VІ. 01 – VІ.?? мають по п'ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Правильно виконане завдання оцінюється...
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! icon«Система управління базами даних Microsoft Access. Теоретичні відомості»
До бланку відповідей (таблиці) внесіть напроти номера завдання вірні, на Вашу думку, номери варіантів відповідей. По завершенні виконання...
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconТема: " Оксиген. Сульфур. "
Завдання 1-8 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconРозділ ІV. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та...
Завдання ІV. 01 – ІV.?? мають по п'ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Правильно виконане завдання оцінюється...
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Бажаємо успіху! iconПідготувала Коваль Н. С., учитель української мови та літератури вищої категорії зош №22
У кожному завданні правильним є тільки один варіант із кількох запропонованих. Кожне правильно виконане вами завдання (№1-30) оцінюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка