«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.»
Скачати 133.31 Kb.
Назва«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.»
Дата конвертації22.03.2013
Розмір133.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
Донецький ліцей №30

Донецької міської ради Донецької області

Контрольно-смислові

та

адаптивно-преобразуючий етапи навчального модуля

Тема: «Підцарство Одноклітинні або Найпростіші.

Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.»

Виконавець: Матвєєнко Г.Б. – учитель

біології вищої категорії,

учитель-методист


Донецьк

1,2 міні-модулі - контрольно-смислові: Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Первинний контроль знань учнів. Лабораторна робота №2: «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріуму»

^ 3 міні-модуль - адаптивно-преобразуючий: Роль Найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.

Домашнє завдання: читати параграфи 9-10, параграфи 3-8 повторити. Почати готувати повідомлення на теми: «Хто такі губки?» та «Цікаве про кишковопорожнинних». Прочитати розповідь А. Коннан-Дойля «Лев’яча грива».

1 міні-модуль. Контрольно – смисловий: Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Первинний контроль знань учнів.

Задачі: з’ясувати рівень оволодіння учнями знань теми «Загальна характеристика Одноклітинних».

Обладнання: таблиця «Одноклітинні, або Найпростіші».
Зміст

  1. Учитель вітає дітей та запрошує їх пригадати тему, що вони вивчали на попередньому занятті. Після цього звертає увагу учнів на дошку і розкриває перед ними тему й задачі заняття, що проводиться сьогодні ( вони записані на дошці )

^ Тема: Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Роль Найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.

Задачі: 1, 2 м-м: З’ясувати рівень засвоєння учнями знань про будову, особливості життєдіяльності одноклітинних; у ході Л.р. № 2 довести, що інфузорія-туфелька дійсно належить до найпростіших.

3 м-м. Поглибити знання про різноманітність та значення одноклітинних.

ІІ. Учитель пояснює, що рівень знань учнів про будову, особливості життєдіяльності ( і, частково, про різноманітність ) одноклітинних тварин буде спочатку перевірено під час змагання команд «Знавців». Кожна команда отримує запитання, на яке повинна дати розширену, докладну і обґрунтовану відповідь. Якщо ж команда не змогла знайти відповідь чи надана відповідь була неповною, їй можуть допомогти гравці з інших команд. Успіх команди відмічається «зоологічною валютою» - «парамеціями» (парамеція - латинська назва інфузорії-туфельки ). В залежності від рівня відповіді команда отримує 1 «парамецію» (6 балів), 2 «парамеції» (8 балів) чи 3 «парамеції» (10 балів). Команда самостійно обирає, хто найбільше попрацював для того, щоб ці оцінки отримати. Набрати додаткові «парамеції» можна буде і на третьому міні-модулі, так що оцінювання відбудеться наприкінці заняття.

ІІІ. Командири отримують завдання. На обговорення – 3 хвилини.

Завдання для конкурсу «Знавців».

а) Основні завдання:

1. В організмі людини дихання, травлення, виділення відбуваються за допомогою спеціалізованих органів та систем органів. У одноклітинних органів немає. Як вони можуть виконувати ці функції?

2. У кульці вольвокса нараховується до 50 тисяч клітин, а в організмі водної тварини коловратки – набагато менше (до тисячі). Але вольвокс та коловратка належать до різних підцарств царства Тварин. До яких саме і чому?

3. Краплю води, де мешкають інфузорії, тонкою водною перетинкою з’єднали з іншої краплею, де багато бактерій. Що зможуть спостерігати дослідники? Відповідь детально обґрунтуйте.

4. Який з прісноводних представників одноклітинних (амеба, інфузорія, евглена), на ваш погляд, побудований найбільш складно? При відповіді скористуйтесь малюнками таблиць.

5. Чому евглену зелену можна віднести як до царства Рослини, так і до царства Тварини?

6. Поясніть, чому скоротливі вакуолі є у прісноводних найпростіших, але їх не буває у морських одноклітинних? Чим ще морські найпростіші відрізняються від прісноводних?

б) Резервні завдання:

- У живої амеби під мікроскопом обережно видалили ядро. Клітина залишилась майже непошкодженою. Що буде з без’ядерною амебою потім? Чому?

- Інфузорію штучно ізолювали від інших представників її виду. Після її поділу двох молодих інфузорій також відразу «розсадили» до різних крапель води. З її нащадками поводилися так само. Що станеться з потомством цієї інфузорії через деякий час? Чому?

1У. Учитель:

- Молодці, «Знавці»! Ви гідно підтримали своє високе звання і заробили неабияку кількість «зоологічної валюти». Я запропоную вам ще раз перевірити себе у ході тестової перевірки знань, що відбудеться на наступному міні-модулі. А зараз – рефлексія. Давайте обговоримо, що цікавого ми дізналися під час конкурсу «Знавців».

Учні у ході співбесіди-діалогу висловлюють свої думки.
2 міні-модуль. Контрольно-смисловий: Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Первинний контроль знань учнів (продовження). Лабораторна робота №2: « Спостереження за будовою та життєдіяльністю найпростіших з водойми або акваріуму».

Задачі: Виявити ступінь засвоєння учнями базових знань теми «Загальна характеристика та різноманітність найпростіших»; у ході Л.р. №2 довести, що інфузорія-туфелька дійсно належить до найпростіших.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні або Найпростіші», мікроскоп, постійний мікропрепарат інфузорії-туфельки.

Зміст

  1. Учитель пропонує учням пригадати, чи усі вони активно проявили себе під час змагання «Знавців»? Можливо, у класі є ті, які ще не змогли довести, як добре вони знаються на темі? Допоможе їм розкрити себе відповідь на питання двоваріантного міні-тесту.

На парту розкладуються примірники тестових завдань і аркуші паперу. Учитель відмічає, що краще спочатку давати відповіді на чернетках, а тільки потім - на чистових аркушах, тому що переправлені літери відповідей враховуватися не будуть. На аркушах потрібно написати прізвище учня, його клас та варіант.

ІІ Учні виконують тестові завдання (7-10 хв).

І варіант тесту

1. одноклітинні – це:

а) окреме царство органічного світу б) підцарство царства Тварини в) один з типів царства Тварини г) імперія органічного світу

2. Містить спадкову інформацію у одноклітинних:

а) скоротлива вакуоль б) травна вакуоль в) ядро г) цитоплазма

3. Напіврідкий вміст клітини:

а) скоротлива вакуоль б) травна вакуоль в) ядро г) цитоплазма

4. У інфузорії цих органів два, у амеби – один:

а) скоротлива вакуоль б) глотка в) війки г) цитоплазма

5. У амеби цього немає, а у інфузорії – є:

а) органоїди руху б) клітинний рот в) ядро г) скоротлива вакуоль

6. Рухається за допомогою війок:

а) інфузорія б) амеба в) евглена г) радіолярія

7. Рухається за допомогою джгутика

а) інфузорія б) форамініфера в) радіолярія г) евглена

8. Має скелет з вапна (карбоната кальцію):

а) інфузорія б) форамініфера в) радіолярія г) евглена

9. Поділ навпіл – це тип розмноження:

а) статевий б) нестатевий в) вегетативний г)простий

10. При несприятливих умовах одноклітинні утворюють:

а) цисту б) гамету в) спору г) зиготу

ІІ варіант тесту

1. Одноклітинні належать до:

а) еукаріотів б) прокаріотів в) неклітинних г) бактерій

2. Підтримує водно-сольовий баланс у клітині:

а) травна вакуоль б) ядро в) цитоплазма г) скоротлива вакуоль

3. У амеби цей органоїд один, у інфузорії – два:

а) клітинний ріт б) ядро в) травна вакуоль г) несправжні ніжки

4. Забезпечує переробку отриманої здобичі:

а) ядро б) цитоплазма в) травна вакуоль г) скоротлива вакуоль

5. У амеби цього немає, а у інфузорії – є:

а) певна форма тіла б) здатність до руху в) обмін речовин г) здатність до розмноження

6. Рухається за допомогою несправжніх ніжок:

а) евглена б) амеба в) радіолярія г) інфузорія

7. Має хлоропласти:

а) евглена б) форамініфера в) інфузорія г) амеба

8. Має скелет з кремнезему (діоксиду кремнію):

а) евглена б) амеба в) радіолярія г) інфузорія

9. Обмін спадковою інформацією за допомогою обміну ядер – процес:

а) статевий б) нестатевий в) непрямий г) вегетативний

10. Реакція на подразнення, що проявляється у зміні напрямку руху:

а) рефлекс б) регенерація в) таксис г) розмноження
ІІІ Учитель збирає чистові аркуші паперу і пропонує перевірити, за допомогою чернеток, чи правильно виконані завдання тесту. При цьому учні повинні самооцінити свої знання відповідно кількості правильних відповідей.

Перевірка відбувається таким шляхом: запитується завдання тестів, учні з місць пропонують відповіді . Спочатку розглядаються завдання 1 варіанту ( правильні відповіді: 1б; 2в; 3а; 4а; 5б; 6а; 7в; 8б; 9б; 10а), потім – 2 варіанту (1а; 2г; 3б; 4в; 5а; 6б; 7а; 8в; 9а; 10в)

У Учитель знов звертається до учнів:

-Пригадайте, який з представників одноклітинних, за вашим же висновком, побудований найскладніше? Правильно, це – інфузорія-туфелька. Перед вами мікроскопи з постійними мікропрепаратами інфузорії-туфельки, таблиці и робочі зошити ( А.С. Вихренко, Т.О. Вихренко). Я пропоную вам закрити підручники і самостійно виконати лабораторну роботу №2. Її тема: «Спостереження за будовою та життєдіяльністю найпростіших з водойми або акваріуму». Ви знайдете цю лабораторну на сторінках робочого зошита. Під час лабораторної роботи ви повинні пригадати не тільки те, як побудовані одноклітинні, але й прийоми роботи з мікроскопом. У висновку, під таблицею зошита, ви повинні довести, що інфузорія дійсно належить до найпростіших. Працюєте ви до кінця тридцятихвилинки, після закінчення заняття здаєте зошити на край столу вчителя.

Рефлексія. Учні виконують лабораторну роботу №1.
3 міні-модуль. Адаптивно-преобразуючий: « Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини»

Задачі: Поглибити, розширити та конкретизувати знання учнів про представників підцарства Одноклітинні та їх значення у природі й у житті людини.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні або Найпростіші», «зелена» вода, культура дафній, географічна карта, шматки крейди та мармуру.

Зміст

І. Початок уроку: До дошку виходить «секретар»:

Секретар:

-Встати, суд іде!

До класу входять «суддя», «прокурор», «адвокат».

Суддя:

-Шановні присутні! Сьогодні ми зібрались тут, щоб розглянути справу одноклітинних тварин. Ми повинні вирішити дуже важливе питання – чого більше приносять природі та людям представники підцарства Одноклітинні - користь чи шкоди? Всім відомо, що наші підсудні дуже численні – їх майже 70 тисяч видів. Вони мешкають усюди – у прісній, солоній воді, ґрунті, у організмах тварин та людини. Чи завжди вони є бажаними гостями? Може. треба об’явити найпростішим запеклу війну? Знайти істину нам допоможуть мої колеги: пан Прокурор та пані Адвокат ( названі встають, кивають). Слово надається пану Прокурору.

Прокурор (встає):

-Шановний суд, шановні присутні! Я доведу, що одноклітинні, без сумніву, шкідливо впливають на природу. Дозвольте мені викликати першого свідка – Відпочиваючого.

Відпочиваючий виходить.

Суддя:

-Що ви можете нам сказати, пане Відпочиваючий?

Відпочиваючий, сумно:

-У цьому році у серпні місяці я відпочивав на узбережжі Азовському моря. Так там зовсім неможливо було купатися – вода огидна, зелена! Приїхав додому, пішов до ставка – така сама картина. Можна сказати, відпустку було зіпсовано. А все тому, що сильно розмножились найпростіші – одноклітинні водорості! Я навіть води зі ставка набрав – як доказ!

Суддя:

-Дякую, свідок. Сідайте. А що скаже пані Адвокат?

Адвокат:

-Шановні присутні, я беззаперечно доведу, що мої підзахисні дуже корисні. Я викликаю свого свідка – Гідробіолога.

Гідробіолог:

-Шановний суд, дійсно, у спекотну погоду зелені одноклітинні водорості швидко розмножуються. Але не треба забувати, що цими організмами живляться інші – наприклад, рачки- дафнії (показує банку з дафніями). А вони, в свою чергу, є найкращим кормом для риб. Тобто у випадку зникнення найпростіших все живе у водоймищах загине. Крім того, не слід забувати й про те, що декотрі найпростіші використовується при очистці стічних вод.

Суддя:

-Дякую за свідчення. Залишите свої докази та сідайте, будь ласка. Ваше слово, пане Прокурор.

Прокурор:

-Шановний суд! Я хочу розповісти про хвороби, які виникають завдяки найпростішим. Їх руйнівний вплив на здоров’я людини і навіть на людську цивілізацію важко недооцінити. Пригадайте історію заселення Африки, коли цілі області знелюднювали завдяки сонній хворобі. Збудником її є одноклітинний паразит - трипаносома (показує її на таблиці), а переносником – муха цеце. У Середній Азії найпростіший паразит лейшманія, що переноситься москітом, викликає у людей небезпечну лихоманку та шкірні виразки, що не загоюються роками! А малярія? Її викликає одноклітинний організм - малярійний паразит (показує), переносник її – малярійний комарь. Щороку на малярію хворіють близько 100 мільйонів мешканців тропічних країн, і 2-3 мільйони з них вмирає від цього небезпечного захворювання. Я вже не згадую такі хвороби шлунково-кишкового тракту, як дизентерія та лямбліоз, що викликаються відповідно дизентерійною амебою та лямблією і передаються через немиті руки, овочі, фрукти. З моєї точки зору, найпростіші дуже шкідливі!

Суддя:

-Дякую, пане Прокурор. Пані Адвокат?

Адвокат:

-Я викликаю як свідка захисту Вченого.Це – протозоолог, спеціаліст по найпростішим.

Вчений:

-Я згоден, що багато найпростіших паразитує у організмах тварин та людини. Але є ще й одноклітинні-мутуалісти, які приносять неабияку користь своїм хазяєвам. Так, джгутикові з кишечнику тарганів та термітів (показує малюнок на таблиці) допомагають їм перетравлювати деревину і іншу, з нашої точки зору, неїстівну їжу. Інфузорії одного з відділів шлунку жуйних тварин, наприклад, корів, розщеплюють целюлозу рослинної їжі до вуглеводів, які ці тварини вже здатні самостійно перетравити у кишечнику (показує). Навіть у людини живе подібна корисна найпростіша – інфузорія баландіум (показує). Якщо ці корисні мешканці кишечнику гинуть, їх хазяї гинуть теж, незважаючи на те, що продовжують вживати звичайну для себе їжу – вони не можуть більше її перетравлювати. Мій доказ – це схема травлення у шлунку корови (показує малюнок-схему).

Суддя:

-Дякую, можете сідати. Пане Прокурор, у вас ще є свідки?

Прокурор:

-Ні. шановний суддя.

Суддя:

-Пані Адвокат?

Адвокат:

-Я викликаю ще одного свідка – Геолога.

Геолог:

-Шановні присутні! Я приніс до зали суду свої докази корисності підсудних – це шматочки осадкових порід та географічна карта світу. Подивіться – перед вами крейда. Ця корисна копалина утворилась за сотні мільйонів років з вапнякових черепашок морських одноклітинних форамініфер (показує малюнок таблиці).Під дією підземних тиску та температури крейда може перетворитися на іншу корисну копалину – мармур. Під час підйомів суходолу подібні осадкові породи склали такі гірські хребти сучасності, як Піренеї, Альпи, Гімалаї (показує на географічній карті). Вапняки людина використовує як будівельний матеріал та джерело сировини для промислового виробництва вапна. Є ще одна група найпростіших, що має значення для геології і формування нашої планети. Це – радіолярії (показує).Їх черепашки складаються з міцного кремнезему і теж утворюють осадкові породи – радіолярити. З них, до речі, складається острів Барбадос у Карибському морі. А частина радіоляритів під дією геологічних чинників перетворюється на дорогоцінні камені – яшму й опали. Також вимерлі найпростіше дозволяють визначити вік гірських порід. А ще я хочу додати, що найпростіші мають велике значення як ґрунтоутворювачі.

Суддя:

-Дякую, свідок. Суд видаляється на обговорення.

Секретар:

-Встати, суд видаляється!

ІІ. Вчитель:

-Суд видалився на обговорення, а що ж робити нам, тим, хто присутній у залі суду? Я пропоную вирішити кросворд, чиї запитання пов’язані з фактами, які тільки що стали вам відомі. Команди відповідають по черзі. Правильна відповідь на питання оцінюється однією «парамецією».

^ КРОСВОРД «ОДНОКЛІТИННІ».

1.Т……….

2. .У…....

3. ..Ф…

4. .Е….

5. ..Л….

6. ..Ь..

7.К…..

8. .А….
1.Збудник сонної хвороби (ТРІПАНОСОМА)

2.Взаємокорисне співжиття (МУТУАЛІЗМ)

3.Рачок, який живиться зеленими одноклітинними водоростями (ДАФНІЯ)

4. Тропічна комаха, у кишечнику якої живуть найпростіші-мутуалісти (ТЕРМІТ)

5. Хвороба, на яку щороку захворює близько 100 мільйонів людей (МАЛЯРІЯ)

6. Гірський кряж, що складається з решток відмерлих одноклітинних (АЛЬПИ)

7. Корисна копалина, що утворюється з черепашок форамініфер (КРЕЙДА)

8. Корисна копалина, на яку перетворюється крейда (МАРМУР)

ІІІ. А тепер запросимо до зали суд.

Секретар:

-Встати, суд іде!

Суддя:

-Після обговорення суд підводить підсумки засідання і оголошує своє рішення:

^ НЕГАТИВНЕ ЗНАЧЕНЯ НАЙПРОСТІШИХ ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩО ВОНИ:

  1. Викликають «цвітіння» водоймищ.

  2. Є збудниками небезпечних хвороб людини.

ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ НАЙПРОСТІШИХ:

  1. Вони є їжею інших тварин.

  2. Одноклітинні - симбіонти-мутуалісти кишечнику комах, жуйних тварин, людини.

  3. Вони утворюють гірські породи та корисні копалини.

  4. Це – ґрунтоутворювачі.

  5. Вони можуть використовуватися для очистки стічних вод.


Таким чином, корисне значення одноклітинних переважає. Підсудних виправдано.

Секретар:

-Встати, суд іде!

Представники суду займають свої місця у класі.

Рефлексія.Учитель:

-Ну що ж, пропоную занести до зошитів рішення суду (учні роблять записи у робочих зошитах).

А тепер підведемо підсумки заняття. Кожен, хто був задіяний у нашому судовому засіданні, отримує по 3 «парамеції» - тобто по 10 балів (за особливо добру доповідь декотрі учасники можуть отримати й 4 «парамеції» - 12 балів). А команди я прошу назвати найдостойніших – тих, хто найбільше попрацював для команди, щоб знаннями заробити «біологічну валюту», і, як результат – отримує оцінки ( у ході спільного обговорення проводиться оцінювання знань учнів). Ну а ті, хто не заробив сьогодні достатньо «парамецій», отримають оцінки за результатами тестового опитування!

І, нарешті, відкрийте щоденники і запишіть домашні завдання: повторити про різноманітність і значення одноклітинних у §۠§۠10, 11 підручника. На наступних заняттях ми будемо розглядати нові теми – типи Губки та Кишковопорожнинні. Тому я пропоную повторити §§3-8, почати готувати повідомлення «Хто такі губки?» та «Цікаве про кишковопорожнинних» і прочитати вдома розповідь Артура Конан Дойла «Лев’яча грива».

Ну що ж! Заняття закінчується! На все добре і до нових зустрічей!

Схожі:

«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconТема: Різноманітність ракоподібних, їх роль в екосистемах та значення для людини. Мета
Мета: Охарактеризувати різноманітність ракоподібних. Дати поняття про їх роль в екосистемах та значення для людини. Розвивати вміння...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» icon8 клас. Самостійна робота “ Одноклітинні тварини або Найпростіші”

«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconТема: Різноманітність кишковопорожнинних. Їх роль в екосистемах та...
Мета уроку: розповісти про різноманітність кишковопорожнинних; показати єдність їх організації І зв'язок її із способом життя; розкрити...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconКлас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність...
И учнів з характерними ознаками класу павукоподібних, показати особливості зовнішньої будови, пов’язані з середовищем перебування;...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconТема : Різноманітність павукоподібних та їх значення в екосистемах....
Мета: Ознайомити учнів із різними видами павукоподібних, визначити особливості будови та процеси життєдіяльності різних рядів павукоподібних;...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» icon8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні....
Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconЗначення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб
Учитель. На минулому уроці ми з вами говорили про різноманітність кісткових риб та їх роль у водних екосистемах. Щоби перейти до...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconТема: Значення рослин І тварин у житті людини
Сьогодні, діти, ми підемо на еккурсію в поле ліс, до озера, щоб на конкретних прикладах розібратись, яке значення мають рослини І...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconТема: Значення голонасінних у природі та в житті людини
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про голонасінні рослини; розкрити роль цих рослин у природі та господарській діяльності...
«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.» iconЗначення голонасінних у природі та вжитті людини
Мета: Пояснити значення різних рослин відділу Голонасінні для життя людини; особливе значення звернути на використання їх як лікарські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка