Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення
НазваНаказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення
Дата конвертації14.03.2013
Розмір89.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Наказ Мінпраці Про затвердження форми № 10-ПІ поштова - річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення
М І Н І С Т Е Р С Т В О

ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.12.2004 м. Київ № 338_______

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 р. за N 1671/10270

 Про затвердження форми № 10-ПІ поштова - річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 2 Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1767,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму № 10-ПІ поштова - річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” (далі - форма) та Інструкцію щодо заповнення форми
№ 10-ПІ поштова - річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів”
(далі - Інструкція), що додаються.


^ 2. Затверджені в пункті 1 цього наказу форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2004 рік.

3. Установити, що забезпечення бланками форми № 10-ПІ, а також методологічне керівництво щодо її заповнення, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

^ 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України Л. Дроздову.

 Міністр М. Папієв

 ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет статистики України

Заступник Голови _______________Н. Власенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

29.12.2004 № 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 р. за N 1671/10270

  ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми № 10-ПІ поштова - річна

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів”

1. Загальні положення

1.1. Форма № 10-ПІ „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" (далі - звіт), що заповнюється за 2004 рік, поширюється на всі юридичні особи та їх відокремлені підрозділи незалежно від форми власності і організаційно-правових форм господарювання (далі – підприємства), на яких працює від 15 і більше осіб, а за
2005 рік і наступні роки – від 8 і більше осіб.


1.2. У разі, коли підприємство, що має філії, відділення та/або інші відокремлені підрозділи (далі - філії), подає централізований звіт та централізовано сплачує штрафні санкції за нестворені робочі місця для інвалідів, то воно разом зі звітом надає до відповідного відділення Фонду супроводжувальний лист та перелік філій, які входять до складу підприємства згідно з додатком до звіту. Філії також надають за своїм місцезнаходженням до відповідних відділень Фонду звіт та лист-повідомлення про подання підприємством централізованого звіту та сплату штрафних санкцій.

2. Порядок складання звіту

2.1. Звіт складається підприємствами щорічно і до 1 лютого, наступного після звітного періоду, подається за місцем державної реєстрації територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відповідне відділення Фонду).

2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюється підприємствами за даними облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2.3. Підприємства, які перебувають на утриманні бюджетів та/або визнані неприбутковими, одночасно з поданням звіту надають:

- витяг із статутного документа (статуту, положення тощо) про неприбутковий статус підприємства;

- копію довідки органів державної статистики (завірену печаткою підприємства), у якій визначені форма власності та організаційно-правова форма господарювання підприємства;

- копію довідки державної податкової служби про включення до реєстру неприбуткових установ (завірену печаткою підприємства).

3. Кількість працівників та фонд оплати праці

3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік.

При розрахунку цього показника не враховуються працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники).

Працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, включаються до облікового складу того підприємства, яке провадило з ними розрахунки за виконані роботи , якщо вони не включені до облікової кількості інших підприємств.

Працівник, який отримує на одному підприємстві півтори ставки (оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи) або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників ураховується як одна фізична особа.

3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

3.3. У рядку 03 відображається кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених підприємством, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Показник рядка 03 визначається для підприємств, на яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4 %, а для підприємств, на яких працює від
8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.


3.4. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02 ), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01.

3.6. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01) та фонду оплати праці штатних працівників (рядок 04) повинні збігатися з відповідними показниками державного статистичного спостереження форми № 1-ПВ термінова-місячна за січень-грудень звітного року.

3.7. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою

рядок 04 х 1000

рядок 05 = -------------------- .

рядок 01

3.8. У рядку 06 відображається сума коштів штрафних санкцій, яку повинно сплатити підприємство в разі невиконання або часткового виконання нормативу.

У разі, якщо показник рядка 02 менше показника рядка 03, то

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05.

Начальник управління політики соціального захисту інвалідів О.Ю. Полякова

Перелік

філій, відділень та інших відокремлених

підрозділів, які входять до складу підприємстваз/п

Повна назва філій, відділень та інших відокремлених підрозділів

Поштова адреса місцезнаходження філій, відділень та інших відокремлених підрозділів

Ідентифікаційні коди (за ЄДРПОУ) філій, відділень та інших відокремлених підрозділів

Адреса відділень Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходженням філій, відділень та інших відокремлених підрозділів

1

2

3

4

5


Керівник ____________________________________

Головний бухгалтер___________________________ М.П.

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

за 200__ рік

Форма № 10-ПІ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпраці України 29.12. 2004 № 338

Поштова - річна

Подають

Терміни подання

^ Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання

- територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів

не пізніше

1 лютого після звітного періоду

 

Кому подається ____________________________________________________________________________________

найменування та адреса одержувача

^ Найменування організації – складача звіту

Поштова адреса:

юридична__________________________________________________________________________________________ фактична ______________________________________________________________________________________

Коди організації – складача

за ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду економічної діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація – складач інформації (КОДУ)*

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7


  • ^ Тільки для підприємств державного сектору

Концерн, асоціація та інше об’єднання ___________________________________________________________________________

Вид економічної діяльності ____________________________________________________________________________

Форма власності ____________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма господарювання ___________________________________________________________________________

Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація – складач інформації ____________________________________________________________________________

ЄДРПОУ ____________________________________________________________________________

Банківські реквізити МФО________________________________________р/р______________________________

Банк ____________________________________________________________________________

Кількість структурних підрозділів, філій ____________________________________________________________________________

Контактні телефони___________________________________________________________________

Кількість працівників та фонд оплати праці

Н а з в а п о к а з н и к і в

Код рядка

^ Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб *

01

 

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, осіб *

02

 

Кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, осіб

03

 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн., з одним десятковим знаком

04

 

^ Середньорічна заробітна плата штатного працівника, грн.

05

 

Сума коштів штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів, грн.

06

 

* Визначаються відповідно до пунктів 3.3.1 - 3.3.3, з урахуванням п. 2.1.9 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 № 171 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 07.08.95 за № 287/823.

_____”__________ ____р.

Керівник _______________________(підпис, П.І.Б.)

Виконавець______________________ (підпис, П.І.Б, телефон)

Головний бухгалтер_______________ (підпис, П.І.Б.)

 

Схожі:

Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Про затвердження форми звітності №1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20 р." та інструкції щодо її заповнення
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення icon1 Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності...
Рвк "Звіт про кількість дітей І підлітків шкільного віку" розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04....
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconНаказ Держкомлісгоспу України від 07. 09. 2007 р. №528 Про затвердження...
Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconНаправляємо Вам наказ Міністерства охорони здоров’я України №66 від...
Направляємо Вам наказ Міністерства охорони здоров’я України №66 від 11. 03. 1998 “Про затвердження форми первинного обліку n 1-омк...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconНаказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість...
Наказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconЗакону „Про зайнятість населення”
Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок...
Наказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо її заповнення iconПро затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року n 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка