Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9
Скачати 257.12 Kb.
НазваХарактеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9
Сторінка6/6
Дата конвертації17.03.2013
Розмір257.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
1   2   3   4   5   6

2.5. Установка робочого періоду, інтервалу операцій, перенос операцій, закриття періоду й видалення даних.

Установка робочого періоду


Для установки робочого періоду необхідно вибрати команду^ Розрахунок підсумкі пункту меню Звітність. Виділити курсором поле з робочим періодом, нажати клавішу Enter і вести нові значення номера кварталу й рік. Нажати клавішу Esc. Після цього можна ввійти в журнал операцій і вводити там проводки за зазначений квартал. Якщо потрібно ввести або виправити проводку за попередній квартал, необхідно спочатку виправити робочий період на потрібен . Тільки після цього можна вносити зміни в журналі операцій за попередній квартал. Щоб повернутися до поточного кварталу, треба змінити робочий період на потрібен.

Інтервал операцій


Інтервал операцій призначений для обмеження перегляду списку операцій ( наприклад, що течуть місяцем, що текет кварталом, що текет і пройшов кварталами, всім роком). Інтервал можна задавати, вибравши з пункту головного меню Операції команду Інтервал операцій або з журналу операцій натисканням клавіші F7.

Інтервал видимості операцій задається в місяцях. Вікно установки інтервалу представлено у вигляді меню (див. мал.10). Для переходу по позиціях меню використаються клавіші керування курсором.


Рис.10

Перші два пункти меню відбивають границі встановленого інтервалу (ліворуч - початок, праворуч - кінець). Спочатку границі відповідають початку й кінцю робочого періоду.

Для зміни границь використаються клавіші "+" й "-" при активному пункті відповідної границі в меню. Після цього виділити напис Виконати й нажати клавішу Enter. Для відмови від змін інтервалу нажати клавішу Esc.

Інтервал операцій відображається в правій частині другого рядка екрана журналу операцій.

Перенос операцій


Програма дозволяє організувати роздільний облік на декількох комп'ютерах з наступним злиттям даних для підведення підсумків. Для кожного робочого місця задається номер у режимі "Установка параметрів" пункту головного меню Сервіс або при натисканні клавіші F10 з журналу операцій. Номера робочих місць не повинні повторюватися. Рекомендується одне з робочих місць виділити в якості головного й привласнити йому номер 0. На кожнім робочому місці доцільно ввести певну ділянку обліку й наприкінці кожного періоду виконувати перенос проводок на головне робоче місце.

При виборі команди ^ Перенос операцій пункту меню Операції, на екран виводиться вікно(див. мал. 11).


Рис.11

Послідовність дій при переносі операцій з іншого комп'ютер ( у дужках наведені дії при переносі з інший комп'ютер):

1) задаються диск і директорія в які завантажуються вихідний файл (з якого вивантажується файл);

2) задається номер робочого місця у вивантажених проводок (у проводок, що завантажують,);

3) установлюється, які проводки будуть вивантажуватися: всі або тільки зведені (інформація з субконто не переноситься);

4) установити в який файл будуть вивантажуватися (завантажуватися) проводки: BMPTRANS.DBF - база даних, BMPTRANS.TXT - текстовий файл;

5) Виділити курсором Вивантажити або Завантажити й нажати клавішу Enter.

При цьому необхідно, щоб на різних комп'ютерах були однакові довідники плану рахунків.

Звичайно функція видалення використається в спеціальних випадках: наприклад, при помилковому завантаженні частини операцій.

Закриття періоду


Ця команда викликається з пункту головного меню Операція. При виконанні закриття періоду, після натискання клавіші Enter, програма виконує розрахунок підсумків за поточний робочий період і перехід до наступного робочого періоду. Після цього програма пропонує встановити новий інтервал операцій. Якщо виведений на екран інтервал відповідає необхідному, нажати клавішу Esc.

Перед закриттям періоду рекомендується зберегти архівну копію на дискетах.

Видалення даних


Даний режим використається для фізичного видалення з бази даних операцій за минулі періоди. При цьому звільняється зайняте ними місце на диску. Видалення операцій виконується в інтервалі починаючи із самих ранніх. Перед видаленням рекомендується зберігати архівну копію на окремих дискетах. Підсумкові дані за минулі періоди не віддаляються.

2.6.Формування звітів


Програма дозволяє формувати велику кількість вихідних документів.Для формування вихідних документів використаються різні команди з пункту головного меню Звітність. Вибір цих команд можливий після розрахунку підсумків (команда Розрахунок підсумків пункту головного меню Звітність).

Зведені проводки


Зведені проводки - це документ, що містить обороти між рахунками. Якщо в кореспонденціях зазначені рахунки із субрахунками, то у зведені проводки включаються підсумки по кореспонденції із субрахунками й кореспонденції без субрахунків.

Шахматка


Шахматка - це документ, що містить табличне подання оборотів між рахунками за встановлений період часу. Ліворуч і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебету й кредиту відповідно, а праворуч і знизу - обороти по цих рахунках. У середині кожної клітки зазначена сума по кореспонденції з дебету рахунку рядка в кредит рахунку стовпця.

Оборотно-сальдовая відомість


Оборотно-сальдовая відомість містить для кожного рахунку залишки на початок і на кінець періоду й обороти по дебету й кредиті за даний період. Список упорядкований по кодах рахунків і субрахунків. У нижньому рядку відомості виводяться підсумки по оборотах і залишкам по всіх рахунках. У верхній частині екрана виводяться повні назви рахунків поточного рядка й найменування субконто.

Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то можна одержати оборотно - сальдову відомість по рахунку в розрізі субконто. Для цього треба встановити курсор на потрібний рахунок і нажати клавішу F3.

Якщо при перегляді оборотно-сальдовой відомості необхідно одержати повні дані про операції по конкретному рахунку, можна вивести картку рахунку. Для цього треба встановити курсор на необхідний рахунок і нажати клавішу F5.

Оборотно-сальдовая ведемость по конкретному матеріалі (рахунок 10) є відомістю наявності й руху матеріалу.

Картка рахунку


У картку включаються всі операції з даним рахунком, а також залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної операції.

Якщо для обраного рахунку ведеться аналітичний облік, на екран виводиться відповідний список об'єктів аналітичного обліку. Можна вивести картку по конкретному субконто, установивши на потрібний субконто курсор і нажавши клавішу ENTER, або по всім субконто, нажавши клавішу F8.

Картка по рахунку 50 є касовою книгою, а по конкретному матеріалі - карткою складського обліку.

Аналіз рахунку


Документ містить (див. мал. 12) обороти рахунку з іншими рахунками, залишки й обороти, тобто являє собою фактично Головну книгу. При виборі даного звіту на екран виводиться список рахунків, з якого варто вибрати необхідний рахунок або нажати клавішу F8 для одержання документа по всіх рахунках.


Рис.12

Аналіз рахунку по субконто


Документ містить список субконто обраного рахунку. Для кожного субконто виводиться остача на початок періоду, обороти, остача на кінець періоду й список кореспондуючих рахунків із вказівкою дебетового й кредитового оборотів по кожному рахунку окремо.

Якщо сформувати цей документ по всіх основних засобах (рахунок 01, клавіша F8), то остача на кінець періоду по 01 рахунку буде первісною вартістю, остача на кінець по рахунку 02 - зношуванням, а згорнуте сальдо - залишковою вартістю.

Аналіз рахунку по датах


По кожній даті робочого періоду виводиться остача на початок, обороти, залишки на кінець і список кореспондуючих рахунків.

Звіти


Система дозволяє одержувати звіти довільної форми. Кожен звіт задається за допомогою текстового файлу, що містить форму звіту й формули розрахунку кожного показника. При їхньому використанні, звіти можна змінювати відповідно до встановленої форми звітності. Для формування звіту, варто вибрати команду Звіти з пункту меню Звітність. На екран виводиться список звітів, що містить практично всі документи, необхідні податковою інспекцією, пенсійним фондом і статистичною службою: баланс, додатки до нього, розрахунки податків ит.буд.

Структуру звіту можна створювати й змінювати за допомогою будь-якого текстового редактора. Всі звіти виводяться на екран і печатку.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconГра – вікторина вихователь: Волотко О. В. 2009 – 2010 н р. Мета
Перша команда «Веселі мандрівники». Їх девіз «Завжди впе ред.». Друга команда «Юні туристи». Їх девіз -ні кроку назад.»
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconКоманда для розрахунку: "По три розрахуйсь!". Команда: "У два кола шикуйсь!"
Перші номери стоять на місці. Другі номери роблять два кроки І приставляють ногу. Треті номери роблять половину кроку в праву сторону....
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconТурнір «Розумних. Обережних. Уважних» на тему: «Рідна природа»
«роу», що розшифровується як «розумні, обережні, уважні». У грі беруть участь дві команди. Перша команда – «Всезнайки», друга команда...
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconРобота в PowerPoint
В якому розділі меню вікна програми Power Point знаходиться команда Создать (Новый) слайд?
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconЗакон умови проведення гри
У грі беруть участь 2 команди. В кожній команді по 6 чоловік : це може бути команда учнів одного класу чи збірні команди по кілька...
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconСценарій новорічного свята: команда дітей та команда батьків
Але для того, щоб він вийшов просто чудовим, недостатньо тільки майстерно приготованого столу, шикарного наряду І святково прибрано...
Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconМісце Прізвище Ім'я Команда

Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconМісце Прізвище Ім'я Команда

Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconПрізвище, Ім’я Команда Квал Номер рн кп результат Місце Прим

Характеристики програми 6 Сервіс 6 Команда установка параметрів 7 Команда архівна копія 9 iconПрізвище, Ім’я Команда Квал Номер рн кп результат Місце Прим

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка