Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року
Скачати 177.88 Kb.
НазваЗвіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року
Дата конвертації25.03.2013
Розмір177.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Звіт директора Великовільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г.О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року.

с. Велика Вільшанка 26.08.2011
Шановні присутні! Завершується 2010 – 2011 навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом цього навчального року.

На цих загальних зборах, які проводяться з метою заслуховування звіту директора школи вже шостий рік, ми керуємося діючим Положенням про порядок звітування директора Великовільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2007 року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

^ 1. Загальна інформація про школу.

Великовільшанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є колективною власністю Васильківської районної ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Васильківської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1988 року, земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 2,34 га. У 2010 – 2011 навчальному році працювало 17 педагогів та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 51 учень у 6 класокомплектах та 6 учнів за індивідуальною формою навчання (наповнюваність класів менше 5 учнів), середня наповнюваність класів становить 5,6 учня.

^ 2. Кадрове забезпечення.

У 2010 – 2011 навчальному році штатними працівниками Великовільшанська школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі викладають предмети не за фахом (художня культура, основи здоров’я). Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних працівників, що діє з цього року. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам.

14 вчителів мають вищу педагогічну освіту, більша частина педколективу, а це 10 учителів має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу. Першу кваліфікаційну категорію має 1 вчитель, другу – 1, спеціалістів – 4. Педагоги школи мають звання: «Старший учитель» - 2, «Учитель методист» - 2.

Всього за минулий рік навчальний план Великовільшанської школи містив 272 години предметів інваріантної та варіативної частини, курсів за вибором та факультативів. Це пов’язано зі зменшенням кількості учнів, а відповідно – класокомплектів. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 12,3 год., що менше на 1,5 год. ніж минулого навчального року у зв’язку зі зменшенням кількості учнів у школі.

^ 3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально – виховний процес». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково – методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково – методична та психолого – педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі також проектне навчання та інші.

У 2010 – 2011 навчальному році атестація педагогічних працівників відбувалася за новим Положенням про атестацію. Всього атестувалося 4 учителі школи. За результатами атестації 3 педагогам підтверджено кв. категорію «Спеціаліст вищої категорії», одному присвоєно звання «Вчитель - методист», одному колезі встановлено кв. категорію «Спеціаліст першої категорії».

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп тощо. Так, на базі Великовільшанської школи у навчальному році було організовано та проведено 1 районний семінар з інформатики, де вчителі показали свою педагогічну майстерність та здобутки.

Педагоги школи традиційно є активними учасниками ярмарки педтехнологій. У цьому році на районний конкурс було представлено 3 розробки учителів по проблемах, над якими вони працюють.

Важливим успіхом є створення шкільного web – сайту – один із перших сайтів закладів освіти Васильківського району.

^ 4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2010 – 2011 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно – зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2010 року всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням в школі. 1 дитина мікрорайону не підлягає навчанню.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання.. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10 класі сформований універсальний профіль навчання з діючими спецкурсами за вибором та курсами за вибором: «Біохімічні основи життя», «Функції та їх графіки», «Трипільська протоцивілізація», «Географія населення з основами демографії», «Основи креслення», «Основи сучасного виробництва», «основи інформаційних технологій» та «Основи медичних знань». В 11 класі здійснювався поділ на групи, відповідно гуманітарного та природничо – математичного напрямків.

Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних учнівських конкурсів. Кількісні результати участі учнів нашої школи цього навчального року:

«Кенгуру» - 23 учасника;

«Колосок» - 21 учасника;

«Смішний колосок» - 20 учасника;

«Лелека» - 2 учасника.

Великовільшанська ЗОШ І – ІІІ ступенів активно проводить роботу з обдарованими дітьми.

Досить хороші показники участі наших школярів у районних предметних олімпіадах.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. З 48 учнів 3 – 11 класів, які підлягають оцінюванню, високий рівень показали 3 учнів (5,9 %), достатній – 25 учнів (49 %), середній рівень – 20 учнів (39,2 %), початковий рівень – 3 учнів (5,9 %).

Як елемент позакласної навчально – виховної роботи були організовані та проведені предметні тижні:

1. Вересень – тиждень фізкультурника;

2. Жовтень – тиждень початкових класів, тиждень козацької слави;

3. Листопад – місячник правових знань і правової освіти

4. Лютий – місячник художньо-естетичного виховання;

5. Березень – Шевченківські дні.

6. Квітень – Місячник екології

^ 5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

Вже четвертий рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. Ще у 2008 – 2009 навчальному році колектив нашої школи став не тільки свідком, а й безпосереднім учасником цього процесу на базі нашої школи, де був організований пункт реєстрації учасників. Наші випускники проходили ЗНО на базі пунктів тестування у м. Василькові, м. Боярці, м. Вишневому, м. Білій Церкві та м. Києві. Це дещо полегшило участь школи у цьому процесі – ми обмежилися роботою по інформуванню наших випускників та контролю за реєстрацією на пробне і основне тестування. З цією метою протягом навчального року були проведені учнівські та батьківські збори, створена інформаційна сторінка на сайті школи та організовано консульпункт для підготовки до складання ЗНО в позаурочний час. Як результат даної роботи, з 13 випускників ЗНО склали 12 (92,3).

^ 6. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально – етичне виховання.

• Художньо – естетичне виховання.

• Громадянсько – патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:

• З народного джерела

• Брейн – ринг.

• Пізнай себе.

• Конкурс екологічних агітбригад (ІІІ місце в районі)

• День Перемоги.

• Заходи пам’яті жертв Голодомору.

• Захід до Дня Українського козацтва

• Численні конкурси малюнків (Губкіна Іллю – ІІ місце).

• Районний огляд художньої самодіяльності (колектив «Марс» - ІІ місце; Циганок Аліна – ІІ місце)

Працюючи над проблемою «Вдосконалення виховного процесу на основі реалізації особистісно – орієнтованого підходу» організована тісна співпраця і взаємодія з іншими закладами та установами з метою поглиблення та удосконалення виховної роботи з учнями.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Учнівська республіка «Лідер». При парламенті учнівській республіці «Лідер» працює 5 міністерств: «Міністерство партнерства, захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях», «Міністерство загальної та позашкільної освіти», «Міністерство спорту, здорового способу життя, екології та краєзнавства», «Міністерство культури, дозвілля, толерантності та духовного розвитку», «Міністерство преси та інформації». Керівництво парламентом здійснює президент, який обирається раз на 2 роки на звітно – виборчій конференції. До складу парламенту входять по 2 представники від кожного класу. Члени парламенту слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди – перевірки класних куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на перший урок, організовують шефську роботу старшокласників над молодшими школярами, людьми похилого віку.

З метою зацікавленості учнів навчанням, їхньої участі у культурно-спортивному житті класу та школи, підвищення громадської активності у школі існує змагання між учнівськими колективами на звання «Кращий клас року».

За допомогою активістів парламенту під керівництвом заступника директора школи по НВР, педагога – організатора, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи:

1. Свято Першого та Останнього дзвоника

2. Шкільний конкурс КВК.

3. «Нумо, хлопці!».

4. «Нумо, дівчата!».

5. «Посвята у старшокласники»,

6. Вечір зустрічі Нового року,

7. Вечір зустрічі випускників,

8. Випускний бал.

9. День захисту дітей.

Приємно, що на ці шкільні заходи приходить значна кількість глядачів: учнів їх батьків, випускників минулих років, жителів селища. Також організовувалися численні шкільні дискотеки самими учнями з використання шкільної звукопідсилюючої техніки і світлового обладнання. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи та на високому рівні.

Згідно річного плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу, проводили пізнавальні «хвилинки». Підсумок роботи шкільного самоврядування систематично висвітлювався на шкільному веб – сайті та подано матеріали для участі в обласному конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування.

Працюємо над системою виховної роботи початкової школи «Барвінкова країна».

Незважаючи на великі зусилля колективу школи по вихованню підростаючого покоління та на превеликий жаль організація дозвілля молоді на рівні села не набула системного характеру. На мою думку недостатньо на території села обладнаних спортивних, ігрових майданчиків, дискотек, місць для цивілізованого вечірнього дозвілля. Неповнолітні проводять своє дозвілля ввечері у кафе та барах, на лавах у парку за пляшкою пива, а то й чаркою горілки. Відповідальні органи, міліція не працюють з власниками торгівельних точок, які здійснюють продаж спиртних напоїв, цигарок дітям, киваючи на школу, та батьків, щоб краще виховували дітей. Але це шлях у безвихідь. Буде пропозиція – буде й попит. Відома всім істина – потрібно лікувати не саму хворобу, а її причини.

^ 7. Правовиховна робота.

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітницька робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

У школі протягом 2010 – 2011 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- місячник правових знань (жовтень – листопад)

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

- виставки малюнків.

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- уроки правознавства.

- олімпіади, конкурс МАН з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

- рейди – перевірки.

Соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з групи ризику та з неблагополучних сімей складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Працює загальношкільний штаб профілактики, на засіданнях якого розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів». Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Протягом навчального року жодна районна служба в школу не з`являлася.

^ 8. Соціальний захист дітей.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;

• дітей – інвалідів – 2;

• чорнобильців – 7;

• малозабезпечених – 0і;

• з неповних сімей – 3;

• багатодітних – 2.

• напівсиріт – 3.

• з неблагополучних сімей – 2.

• стоять на внутрішкільному обліку – 2

• стоять на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх - 0

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Також за бюджетний кошт організовано харчування дитини сироти щоденно отримуює безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 3,5 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи.

^ 9. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Великовільшанській школі здійснюється під час навчально – виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів. З учнями школи проводять ознайомлюючи бесіди представники навчальних закладів м. Києва, м. Біла Церква, м. Львів.

Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки старшокласників свідчить про те, що кожного року випускники школи в основному працевлаштовані.

^ 10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально – виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів. Майже 2,4 тис. грн. щороку залучається батьківських коштів на підготовку школи до нового навчального року. За це їм низький уклін і велика вдячність, адже державне фінансування цих потреб школи завжди було на низькому рівні і без допомоги громади у підготовці школи не можна обійтись.

^ 11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно весною і влітку до початку нового навчального року на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Васильківської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Учні 2 – 4 класів забезпечуються двох разовим харчуванням (сніданок – за рахунок батьків, обід – за рахунок бюджетних коштів). Гарячим харчуванням охоплено 100 % учні 2 – 11 класів.

Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Цього року вихованцями табору стали 20 учні школи. Вихованці табору відвідують річку, щоденно вживають свіжі овочі та фрукти, раціон доповнюють солодощі. Дивує позиція деяких батьків, які не бажають віддавати свою дитину до оздоровчого табору, де вона майже місяць буде доглянута, накормлена та задіяна у цікавих колективних розвиваючих заходах.

^ 12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

^ 14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 23 роки назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально –технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться відділом освіти Васильківської РДА.

Велику допомогу у зміцнені навчально – матеріальної бази школи надає місцеве підприємство «О.Д. Пролісок». У цьому навчальному році проведено капітальний ремонт шкільної їдальні, двох класних кімнат, реконструйовано тамбур школи, придбано коврові доріжки для вестибюлю.

З метою зменшення коштів на утримання приміщення школи передано в оренду «О.Д. Проліску» 4 класні кімнати, які не задіяні в навчально – виховному процесі.

ПАТ «Технологічна аграрна компанія об’єднана» щорічно забезпечує учнів новорічними подарунками.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

^ 15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально – виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно – правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально – виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально – виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, я, як директор школи, дотримуюсь стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Я не прихильник необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповіднії їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Дякую за увагу!

Схожі:

Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт В. о директора Любівської загальноосвітньої школи і-ш ступенів...
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconПро роботу навчального закладу
Шановні присутні! Закінчується навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЦиблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Звіт директора школи Дідичука В. А. про свою діяльність педагогічному колективу, батьківському комітету, раді навчального закладу...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею...
Семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею про свою діяльність перед колективом за період 2011-2012 навчального...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconПлан роботи пришкільного оздоровчого табору (оздоровчої групи) «Сонечко»...
Підгірненської зош І-ІІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області в 2011-2012 навчальному році
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт керівника нвк №14 про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю
Протягом 2011-2012 навчального року керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність на посаді протягом 2010 – 2011 навчального року iconЗвіт семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею...
Семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею про свою діяльність перед колективом за період 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка