Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта»
НазваТекст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта»
Дата конвертації21.04.2013
Розмір46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Текст повідомлення акціонерам Товариства

про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЖАЛІТА»
Наглядовою радою ПрАТ «ДЖАЛІТА» 22 лютого 2013р. прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з цим ПрАТ «ДЖАЛІТА», ідентифікаційний номер 32935287, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2013 року о 13.00 годині за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського, 5, кабінет директора адміністративно-побутової будівлі.

Перелік питань, що виноситься на голосування на Загальних зборах акціонерів (Порядок денний):


  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

  2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

  4. Звіт та висновок Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 09 квітня 2013 року з 12:00 до 12:45 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного та надати письмові пропозиції на ім'я Директора Товариства у робочі дні з 9.00 до 15.00 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського, 5 в кабінеті директора адміністративно-побутової будівлі. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Джаліта» Киричевська Н.В.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 квітня 2013 року.

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном: (0654) 323-526.

^ Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника 

період 

Звітний

2012 р. 

Попередній

2011 р. 

Усього активів 

1206,4

1145,9

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

489,7

522,2

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

100,7

100,7

Сумарна дебіторська заборгованість 

17,1

16,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

422,8

330,5

Власний капітал 

1139,4

1086,3

Статутний капітал 

1880,0

1880,0

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

67,0

59,1

Чистий прибуток (збиток)

53,0

-31,8

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

1 880 000

1 880 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

9

9


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 27 лютого 2013р., №40 - Державне підприємство Информаційно видавничий центр "Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" ____________________________________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу(видання)

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Найменування посади Директор_ ___ Н.В. Киричевська ___________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27 лютого 2013року

(дата)

Схожі:

Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconПротокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Дата, час І місце проведення загальних зборів 01. 11. 2010р., 13-00, 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconСтрахова Компанія «провідна»
Про обрання членів лічильної комісії, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconЧи відбулися збори 19. 12. 2010р.?
До речі, на правлінні кооперативу друге І третє питання не обговорювалось І не вносилось в порядок денний Загальних зборів! А розгляд...
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconЗагальних зборів педпрацівників, техперсоналу
Слухали: директора школи Бондаренко Н. В., яка запропонувала обрати голову та секретаря зборів
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconПротокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов-25»
Я, Іванов Іван Іванович, (паспорт серії сс №111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним рв сму умвс україни в Сумській області, іпн...
Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Текст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Прат «джаліта» iconГосподарські товариства
До основних видів господарських товариств відносяться повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка