Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці
Скачати 38.13 Kb.
НазваРекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці
Дата конвертації30.04.2013
Розмір38.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці
Оцінювання книжкових та інших видань здійснюється відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майно­вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні" [1], „Інструкції з обліку основних засобів та інших необоро­тних активів бюджетних установ", затвердженої Держа­вним казначейством України [5], а також „Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фо­ндів", затверджених наказом Міністерства культури і ту­ризму України [6].

Відповідно до Інструкції, бібліотечні фонди відно­сяться до необоротних активів (п. 1.3), а згідно з п. 1.24, „необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді без­поворотної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи... Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і ва­ртість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види". П. 1.10 Інструк­ції регламентує склад комісії, куди входять: керівник або заступник (голова комісія); головний бухгалтер або його заступник; в установах, які обслуговуються централізо­ваними бухгалтеріями, - керівники груп обліку; особа, на яку покладено відповідальність за збереження необо­ротних активів; інші посадові особи (на розсуд керівника установи). Треба звернути увагу, що у випадку, коли ви­дання отримано в дар, до складу комісії необхідно вклю­чити представника установи вищого рівня (п. 1.24.). Як­що бібліотека стала самостійною, і утримується місцевою владою, то і комісія повинна створюватися тією радою, на балансі якої знаходиться книгозбірня.

Дають визначення терміна „ві­льна ринкова вартість" _ це „вартість примірника, встано­влена комісією з числа компетентних фахівців бібліотеки з урахуванням діючих цін на аналогічні документи" (п. 3).

Керуючись положеннями вищезазначених докуме­нтів, у НПБУ створено комісію, яка займається оцінкою вітчизняних видань, що надійшли до Бібліотеки без ви­значеної вартості, і діє на підставі внутрішньобібліотечної „Інструкції з оцінки...". Основним завданням комісії є ви­вчення цінових пропозицій ринку книжкової продукції, аудіовізуальних матеріалів і видань на електронних носіях шляхом аналізу прайс-листів, каталогів видавництв, кни­готорговельних організацій, послуг Інтернет-магазинів та визначення вартості обов'язкового примірника докумен­тів України, а також видань, які надійшли до Бібліотеки від різних організацій та приватних осіб (дарунки). До складу комісії входять працівники відділу формування докуме-нтних ресурсів, головний бухгалтер, очолює її заступник генерального директора з управління документними ре­сурсами. Засідання комісії проводяться не менше одно­го разу на тиждень. При потребі запрошуються провідні фахівці Бібліотеки, а в разі необхідності _ й фахівці з ін­ших установ (наприклад, з букіністичного магазину - при оцінці рідкісних книг). У своїй роботі комісія враховує та­кі критерії, що впливають на визначення ціни документів: для наукових, науково-популярних та довідкових видань:

новизну і актуальність теми, склад редколегії, авторів статей (вчені зі світовим ім'ям). Ці видання оці­нюються вище за масові та виробничі; для художньо)'літератури:

ім'я автора та його популярність, наявність всту­пної статті та ім'я її автора, ім'я художника-ілюстратора; для всіх типів та видів видань:

ступінь ілюстративності, якість виконання ілюст­рацій і фотографій, кількість елементів оздоблення;

формат та обсяг видань;

конструкцію і особливості оправлення (в паліту­рці, в обкладинці, з барвистим тисненням, фольгою та ін., із золоченими обрізами);

якість паперу (крейдяний, книжково-журналь­ний, газетний);

тираж (чим він менше, тим ціна вища). Машинозчитувані документи (CD, DVD, аудіо- та ві­деокасети, грамплатівки та ін.) оцінюються залежно від виду документа за такими критеріями:

історична та культурна цінність;

обсяг інформації, вміщеної на носії;

авторитет осіб та організацій, які брали участь у його підготовці

зручність інтерфейсу;

набір пошукових можливостей; якість матеріального носія (відсутність чи наяв­ність пошкоджень, деформацій, ступінь прозорості мате­ріалу-для CD).

Слід наголосити, що вищеназвані критерії лише впли­вають на визначення ціни, а головним орієнтиром при оцінюванні нових видань є ринкові ціни.

Стосовно ж видань минулих років додатково можна скористатися методикою російських колег [8]: початкова ціна видання помножується на коефіцієнти, затвердже­ні постановами Кабінету Міністрів України, потім виво­диться середнє арифметичне між отриманим добутком і ринковою ціною такого ж за змістом нового видання. На­приклад, подаровано книжку 1994 року. Видання в задо­вільному фізичному стані. Аналогічна книга (аналізуються ціни того періоду за інвентарною книгою) у тому ж році надійшла за ціною 1 742 куп.-крб. Індексована ціна буде розрахована за формулою: 1 742 х 1,2 х 7,4 :100 000, де 1 742 - початкова ціна; 1,2 та 7,4 коефіцієнти, затверджені постановою Кабміну [2]; 100 000 - співвідношення гривні до карбованців [3]. Одержуємо 0,15 грн. Зрозуміло, що та­ких цін зараз не існує. Ринкова вартість нового подібного видання - 20 грн. (0,15 + 20): 2 = 10,075. Приблизна оці­ночна ціна -10 грн. 10 коп. З урахуванням перелічених ви­ще критеріїв вона може бути змінена в той чи інший бік.

Остаточне рішення комісії фіксується у протоколі за­сідання, в якому зазначається джерело надходження до­кументів, номер партії, за яким вони будуть обліковані (№ запису в КСО), кількість документів та їхня вартість. Протокол підписується всіма членами комісії.

Методист РМК Н.Д. Драга

Схожі:

Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconЯк приймати й оцінювати нову літературу, подаровану бібліотеці Методидичні рекомендації
У сучасних умовах бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів поповнюють свої книжкові фонди за рахунок подарунків читачів, авторів...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconМетодичні рекомендації щодо основних завдань діяльності фахівців...
«Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік» надає методичні рекомендації...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці icon«Український книжковий проект» – Видавцям україни
Ваших видань – це наша робота. Звертаючись до нас, Ви отримуєте комплекс послуг з наступних напрямків: перевезення тиражів, складське...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconМетодичні рекомендації щодо проведення освітньо-виховних та
О. Курбаса; конкурси на кращий письмовий твір з подальшим друкуванням творів на сторінках періодичних видань; вечори зустрічі з артистами...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconЦе нова программа, що запропонована ректором. При підготовці до іспиту...
Це нова программа, що запропонована ректором. При підготовці до іспиту використовувати підручник «Основи економчної науки» взятии...
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconВ книжках вірні друзі, герої живуть
Що зберігається у шкільній бібліотеці? (Підручники, книги, журнали, газети, довідники)
Рекомендації по оцінюванню видань, подарованих бібліотеці iconAmerican Connections" "
З 1 по 23 квітня 2013 року в Луганській Обласній Універсальній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького оголошено фотоконкурс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка