Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції
Скачати 58.13 Kb.
НазваУрок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції
Дата конвертації21.05.2013
Розмір58.13 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Урок
Урок 10

Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у перший половині ХІХ ст.», виконайте завдання.

1. Назвіть райони, які спеціалізувалися на виробництві жита, вівса, картоплі, льону на волокно, цукрового буряку.

2. Назвіть райони, які спеціалізувалися на виробництві озимої пшениці, жита, вівса, картоплі.

3. Назвіть райони, які спеціалізувалися на виробництві пшениці (на експорт), льону на олію, тонкорунного вівчарства.

4. Назвіть найбільші центри ярмаркової торгівлі.

5. Назвіть найбільші центри торгівлі хлібом.

Формування хронологічної компетенції

1. Встановіть хронологічну послідовність.

а) Створення військових поселень;

б) інвентарна реформа в Правобережній Україні;

в) указ «Про вільних хлібопашців»;

г) реформа управління державними селянами.

Відповідь: в — а — г — б.

2. Співвіднесіть дати та події.

1 20 лютого 1803 р.

А Створення військових поселень

2 1816 р.

Б інвентарна реформа в Правобережній Україні

3 1837—1841 рр.

В скасування кріпацтва на Буковині

4 1847—1848 рр.

Г указ «Про вільних хлібопашців»
Д реформа управління державними селянами

Відповідь: 1Г; 2А; 3Д; 4Б.

Творчі та пошукові завдання

1. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

^ Документ 1. Із праці О. Д. Бойка «Історія України»

«…Розвиток сільського господарства українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст. визначали такі тенденції: домінування в аграрній сфері поміщицького землеволодіння, яке перебувало в кризовому стані; посилення експлуатації селянства, його майнова диференціація; застосування застарілих способів і засобів ведення господарства; поява в аграрному секторі надлишків робочої сили; поступова руйнація натурального

господарства та розвиток підприємництва» (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. — С. 217).

1) Які тенденції визначали розвиток сільського господарства Наддніпрянської України під владою Росії на початку ХІХ ст.?

2) Поясніть кожну з цих тенденцій.

2. Опрацюйте таблицю «Розвиток сільського господарства українських земель у складі Росії на початку ХІХ ст.» і виконайте завдання.

Ознаки кріпосницького господарювання

Нові ознаки в розвитку сільського господарства

• Існування феодально-кріпосницьких відносин;

• зберігалися поміщицьке землеволодіння і кріпосне право;

• зниження ефективності і занепад

поміщицьких господарств;

•використання застарілих знарядь праці;

• посилення експлуатації селян, зростання селянських повинностей, запровадження урочної системи;

• зростання малоземелля селян;

• почастішали селянські виступи

• Пошук поміщиками нових форм ведення господарства (застосування с/г машин, добрив, досягнень науки, заснування у маєтках промислових підприємств);

• зростання кількості безземельних селян, які наймаються на промислові підприємства;

• поява селян-заробітчан;

• розвиток чумацького промислу;

• розшарування селянства;

• зростання виробництва продукції на продаж


1) Назвіть зміни у сільському господарстві, які свідчили про проникнення туди ринкових відносин.

2) Яку роль відігравали селянські промисли?

^ 3. Робота в групах.

Клас поділяється на три групи.

1-а група працює з документом, уривком з української народної пісні та ілюстрацією «Кріпаків міняють на собак».

^ З указів царського уряду про покарання селян

«Для утримання кріпаків у покорі й доброму порядку поміщик має право використовувати домашні засоби виправлення і покарання на власний розсуд, але без каліцтва…

Коли володар не побажає карати кріпаків своїх сам або якщо використані ним засоби покарання і виправлення залишаться безуспішними, то він може звернутися до уряду і просити законного з його боку сприяння.

За провини… кріпаки, на його прохання, піддаються поліцейському

покаранню.

Кріпаки за подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг піддаються покаранню різками до п’ятдесяти ударів». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 29–30)

Уривок з української народної пісні

Молотив я в понеділок,

Молотив я у вівторок —

Лишилося снопів сорок,

А в середу докінчив —

День панщини одробив.

1. Охарактеризуйте становище українського селянина першої половини ХІХ ст., використавши документи та ілюстрацію.

2. Чи можна на підставі цих історичних джерел стверджувати, що становище селянина було схожим на становище раба?

3. Спробуйте порівняти становище українського селянина першої половини ХІХ ст. порівняно з часами Гетьманщини.

2-а група

Життя в херсонських військових поселеннях (уривок із записок військового урядовця Є. фон Брадке)

«…У цій величезній степовій місцевості, де 90 тисяч душ, приписаних до військових поселень, займалися землеробством і скотарством, господарство провадилось цілком екстенсивно і неправильно…

Тут я знайшов цих колись дуже заможних селян в надзвичайних нестатках і злигоднях, і мені неважко було відшукати причини цього сумного становища. Коли полки почали користуватися призначеними їм ділянками і прийняли на себе управління, ними оволоділо палке завзяття на користь казни, і вони щодо одержаних ними природних багатств не задовольнялись щедрим утриманням, здобутих для своїх людей і коней, а намагалися нагромаджувати найбільшу кількість запасного хліба і сіна. …Полки віднімали у селянина кращі землі, провадили великі посіви без усякого поводження з трудовими силами і віддавали селянину лише мізерну решту часу на його власне господарство. …Під час збирання врожаю, коли при великій сонячній спеці часто все разом дозріває, хліб в один день починає спіти, а трава перетворюється в солому,Ьказенні величезні посіви потребували такої посиленої праці, що збирання на селянських ланах відкладалося до закінчення цих робіт, і селяни часто привозили на свої токи лише одну солому». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 30)

1. З якою метою на Україні утворювалися військові поселення?

2. Охарактеризуйте становище військових поселенців, використовуючи даний документ.

3-я група працює з документом та ілюстрацією «В Крим по сіль».

^ Зі спогадів Явтуха Жорнового про чумакування

«Як пропрацює років три, заробить возів три, бо чумаки давали паровишникові (чумаку-початківцеві) за літо віз з волами й усім приладдям; як має він уже три–чотири вози або хоч і два, тоді йому гроші позичать і на більше волів, і тоді він пана не боїться, бо в нього є чим відкупитися, а панові теж лучче мати гроші від чумака, ніж того робітника, яких багато є. Пани від чумака мали все, що тільки хотіли, а через те чумакові нічого не казали, а ще й випас йому давали без грошей — паси в лісах та долинах скільки хоч.

Тоді було, як доб’ється до чумака, то й добре жить, ото тільки од панщини сильно тяжко було видряпатись, а коли вже одірвався од неї, тоді нічого не треба: харч своя, одяга своя, чоботи як купиш за карбованця, то й маєш в чім ходити». (Сарбей В. Г. Історія України

ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 56)

1. Використовуючи документ та ілюстрацію, спробуйте охарактеризувати становище чумаків, порівнявши його зі становищем селян.

2. Яку форму нових виробничих відносин представляло чумацтво? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі:

Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 10 Тема. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 11 Початок промислової революції Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Адміністративно-територіальний поділ у 50-х роках ХІХ ст.» та «Скасування кріпосного права в українських...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Формування просторової компетенції iconУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка