Нака з
Скачати 36.54 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації10.08.2013
Розмір36.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


***

******
Н А К А З
«___» _____________2013 р. м.Київ №___


Про облікову політику

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку з врахуванням специфіки діяльності *** (далі – Управління)
НАКАЗУЮ:
1. Керуючись п.4 ст.8 Закону України ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису Управління покласти на відділ {назва відділу} на чолі з начальником відділу.

1.1 Відповідальність працівників відділу врегулювати посадовими інструкціями.

1.2 Здійснювати ведення бухгалтерського обліку у відповідності з принципами та методами, передбаченими діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

1.3. Забезпечити протягом звітного року незмінну облікову політику, неперервність відображення операцій та достовірну оцінку майна, грошових коштів, розрахунків та зобов’язань.

1.4. Використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань. Забезпечувати взяття на бухгалтерський облік у вартісному вираженні всіх товарно-матеріальних цінностей.

1.5. Здійснювати правильне, із застосуванням вартісних показників та встановлених норм, документальне оформлення надходжень майна, його видачі та вибуття.

1.6. Забезпечувати раціональне використання майна та якісний контроль за його збереженням у місцях зберігання. Забезпечувати своєчасне та правильне відображення в облікових регістрах матеріально - відповідальними особами операцій, пов’язаних з рухом матеріальних цінностей.

1.7 Своєчасно оформляти акти звірки по обліку придбання ТМЦ, оплати комунальних послуг.

1.8. Оформляти матеріали, пов’язані з нестачами та відшкодуванням шкоди від недостач, крадіжок та псування майна.

2. Вести бухгалтерський облік у єдиному грошовому вимірі - національній валюті (з використанням гривень та копійок).

3. Право першого підпису бухгалтерських документів, пов’язаних з фінансово – господарською діяльністю, у випадку відсутності начальника Управління {ПІБ}, надати заступнику начальника Управління {ПІБ}, а другого підпису, у випадку відсутності {посада} {ПІБ}, - {посада} {ПІБ}

4. Оформлення, подання та облік первинних документів здійснювати у відповідності з графіком документообігу:

4.1 Авансові звіти про використання отриманих коштів разом з підтверджуючими документами та невикористаним залишком грошової готівки здавати у визначені терміни:

- на господарські потреби – на наступний робочий день після видачі грошової готівки під звіт;

- на відрядження – протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження.

5.Затвердити систему оплати праці – згідно штатного розпису. Включати в фонд оплати праці, передбачений законодавством перелік видатків на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат у вигляді премій, матеріальної допомоги, надбавок, доплат.

6. Встановити, що до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів відносять матеріальні активи вартістю менше 1000 грн.

7. Аналітичний облік видатків на утримання Управління вести за кодами економічної класифікації видатків.

8. Інвентаризаційній комісії здійснювати інвентаризацію згідно з «Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і документів, розрахунків та інших статей балансу», яка затверджена наказом ДКУ № 90 від 30 жовтня 1998 року.

9. Інвентаризаційною комісією проводити інвентаризацію у випадках:

- при зміні матеріально-відповідальної особи;

- при надходженні сигналу про зловживання матеріально-відповідальних осіб;

- перед складанням річної звітності, але не раніше 1 жовтня.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на {посада} {ПІБ}

Керівник {ПІБ}

^ ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Погоджено:

ПІДГОТОВЛЕНО:
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

з наказом від «___»___________2013р. № ___

«Про облікову політику »


Назва структурного

підрозділу


Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата

Підпис

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка