Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги
Скачати 81.36 Kb.
НазваІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги
Дата конвертації13.08.2013
Розмір81.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

20.07.2007 № 228 (зі змінами)

Зареєстровано в Мін’юсті

06.08.2007 за № 894/14161
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного

спостереження №1-послуги

"Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна)
1. Послугами вважається діяльність суб’єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців), змінюють стан одиниць, які споживають ці послуги.

2.У звіті за формою №1 - послуги, річна відображаються результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг (основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємства мають місце види, результатом діяльності яких є виробництво та реалізація товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання), то дані за ними у звіті не відображаються.

3. У звіті за формою №1 – послуги, річна, відображаються результати діяльності підприємств, що реалізовані за економічно значущими (ринковими) цінами. Підприємства, що переважно фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у звіті показують лише реалізацію від основного виду економічної діяльності за ринковими цінами (якщо такі послуги реалізовувалися упродовж року).

Метою складання звіту за формою №1 - послуги, річна, є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг.

^ 4. Звіт за формою № 1-послуги, річна:

– складається в цілому за рік за результатами фактичної діяльності підприємства у звітному році. При складанні річного звіту вносяться уточнення даних щодо обсягів реалізації послуг за всі місяці звітного року, що не були враховані у місячних звітах підприємства;

– заповнюється на основі первинних документів, що оформляються на підприємствах, відповідно до яких здійснюються виконання та облік послуг (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди – замовлення, замовлення – зобов'язання тощо), якщо підприємство займається виключно виробництвом та реалізацією послуг (основний та другорядні види діяльності), основою для складання звіту може бути бухгалтерська звітність.

^ 5. Реалізація послуг (розділ І)

5.1. У рядку 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" наводяться дані про обсяг реалізованих послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо).

5.2. Продукція (послуги) визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До складу зазначеного показника також включаються:

– вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати вказані окремо;

– вартість реалізованих відходів, які утворилися в процесі виробництва;

– вартість послуг з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;

– вартість послуг з доходів від торгових марок, патентів тощо.

5.3. З обсягу реалізованої продукції не вираховуються знижки, надані покупцям.

У складі цього показника не відображаються:

вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво;

суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

авансові платежі;

  • надходження, що належать третім особам (іншим підприємствам), тобто, якщо підприємство виконувало посередницькі функції, воно в обсязі реалізованих послуг відображає лише маржу за посередництво.

5.4. Підприємства, які залучають до виконання послуг на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), до загального обсягу реалізованої продукції (послуг) уключають вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, виготовлення яких здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

5.5. Підприємства, які утримують на балансі об’єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) відображають вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованої продукції (послуг) цих підрозділів ураховуються як другорядні види економічної діяльності.

5.6. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за окремими видами економічної діяльності визначається таким чином:

– за видом економічної діяльності “торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку” – як величина торгової націнки (без урахування вартості проданих товарів). Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг;

– за видом економічної діяльності "посередництво в оптовій торгівлі" – як обсяг наданих послуг з реалізації товарів (продукції) у розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів;

– за видом економічної діяльності “діяльність готелів та ресторанів” – у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) – як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів – як вартість наданих послуг;

– за видом економічної діяльності “діяльність транспорту та зв'язку” – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні послуги), зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв’язку (уключаючи обслуговування засобів і споруд зв’язку усіх видів), уключно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків;

– за видом економічної діяльності “діяльність трубопровідного транспорту” – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;

– за видом економічної діяльності “складське господарство” – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

– за видом економічної діяльності “надання туристичних послуг” – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг (маржа від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості путівок);

– за видом економічної діяльності ”дослідження та розробки” – як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;

– за видом економічної діяльності “управління нерухомим майном" (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) – як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;

– за такими видами економічної діяльності: “операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям”, “освіта”, “охорона здоров’я та надання соціальної допомоги”, “надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту” – як обсяг реалізованої за межі підприємства продукції ( послуг).

5.7. У рядках 03 "Реалізовано послуг населенню", 04 "Підприємствам (установам)", 05 "Іншим споживачам" указуються обсяги реалізованих послуг різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам (установам) та іншим споживачам (у разі неможливості визначитися, кому реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів проводиться на основі документів щодо оплати послуг (сума даних рядків 03-05 повинна дорівнювати даним рядка 02).

5.8. У рядку 06 "Реалізовано послуг нерезидентам" зазначається обсяг реалізованих послуг нерезидентам, тобто експорт послуг (дані рядка 06 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 02).

5.9. Рядок 07 “Податок на додану вартість” заповнюють підприємства, що законодавчо визначені його платниками.

5.10. У рядку 08 “Матеріальні витрати” вказуються витрати, пов’язані з діяльністю щодо надання послуг. До показника “матеріальні витрати” включаються:

– вартість витрачених у виробництві: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо);

– проведення випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо;

– оплата робіт, виконаних підрядниками (субпідрядниками);

– витрати, пов’язані з використанням природної сировини (плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

5.11. У рядку 09 “Інші операційні витрати” вказуються витрати іншої операційної діяльності, зокрема витрати на відрядження, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я та ін.), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім непрямих податків, витрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінення активів, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки), орендна плата, витрати підприємства з виплати стипендій студентам, які здобувають освіту в навчальних закладах тощо.

5.12. У рядку 10 “Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень" указуються обсяги нарахованих коштів (без урахування ПДВ та суми комунальних платежів) за здавання під найм (в оренду) нежитлових приміщень виробничого призначення (крім підприємств, для яких здавання в оренду нежитлової нерухомості є основним видом діяльності). Дані рядка 10 не включаються в дані рядка 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" і не відображаються за видами послуг у розділі IІ "Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, відокремлений підрозділ".

6. Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, відокремлений підрозділ (розділ ІІ)

6.1. Розділ складається з чотирьох граф і має стільки рядків, скільки видів послуг виконувало підприємство у звітному році (перелік підприємством заповнюється згідно з переліком видів послуг, який додається до бланка звіту за формою №1 - послуги, річна).

6.2. У рядку "Усього по підприємству" наводяться дані в цілому по підприємству (відокремленому підрозділу), уключаючи реалізацію усіх видів послуг, що здійснюються на ньому. При розподілі показників за видами послуг першим необхідно вказати вид послуг, що займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації послуг підприємством.Схожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconІнструкція щодо заповнення форми звітності n 5-пн "Звіт про прийнятих працівників"
Роботодавці, які здійснюють прийом працівників на роботу (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), подають форму
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconІнструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень
Вартість зазначених активів відображається у звітному періоді, в якому їх залучили до виробничого процесу
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Про затвердження форми звітності №1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20 р." та інструкції щодо її заповнення
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги icon"Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" Загальні положення
Форма державного статистичного спостереження №11–оз "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" заповнюється...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconНаказ Мінпраці Про затвердження форми №10-пі поштова річна „Звіт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги iconПлан вступ Порядок акредитації підприємств у митних органах. Порядок...
Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми мд-2, додаткових аркушів форми мд-3,специфікації форми мд-8,...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги icon1 Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності...
Рвк "Звіт про кількість дітей І підлітків шкільного віку" розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка