Курсовий проект
НазваКурсовий проект
Сторінка1/15
Дата конвертації18.08.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


______________________Донбаська державна машинобудівна академія ________________________
____________ _Кафедра «Облік і аудит»_____________________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТз ____________________Бухгалтерського обліку____________________
на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________


Студента (ки) ______________________

курсу _3__ групи______Ф-10-1_______

напряму підготовки__6030508 ________

спеціальності_______«Фінанси»________

__________Голубцовоъ Д.Ю.__________

(прізвище та ініціали)
Керівник доцент _к.х.н., Романькова О.М.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Краматорськ – 2012 рік
Зміст

Вступ

^ 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВАРІАНТОМ 9

1.1 Що зумовлює наявність у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій десяти класів рахунків?

1.2 Чи може підприємство самостійно вводити до Плину рахунків нові синтетичні рахунки? Відповідь обґрунтуйте.

1.3 Які рахунки і яких класів є обов'язковими для всіх підприємств?

1.4 Ким встановлюється порядок ведення аналітичного обліку?

1.5 Чи має право підприємство не використовувати субрахунки?

^ 2 РОЗВ’ЯЗАННЯ НАСКРІЗНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ВАРІАНТОМ 5

2.1 Вихідні дані

2.2 Журнал реєстрації господарських операцій

2.3 Розрахунки до господарських операцій

2.4 Синтетичні рахунки

2.5 Аналітичні рахунки

2.6 Оборотні відомості за аналітичними і синтетичними рахунками (оборотно-сальдова та шахова)

Висновок

Перелік посилань

Додатки

Баланс

Звіт про фінансові результати
ВСТУП
В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” наведено визначення терміну “бухгалтерський облік”.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, виміряння, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Управляти господарською діяльністю підприємства можна тільки за наявності інформації про кількість і якість економічних процесів, що відбуваються на підприємстві. Первинні дані про факти господарської діяльності відбиваються у бухгалтерському обліку - це сприяє систематизації роз'єднаних даних в узагальнену характеристику певних явищ господарської діяльності підприємства, а також формуванню економічних показників.

Мета бухгалтерського обліку – забезпечення управлінського апарату, відповідних служб та спеціалістів необхідними достовірними даними про господарський процес та фінансовий стан підприємства.

Для того, щоб керувати підприємствами різних форм власності, необхідно мати дані про господарську діяльність кожного підприємства: розмір та склад його засобів виробництва, грошових коштах, розвиток окремих галузей та інше. Всі ці дані можуть бути отримані лише завдяки обліку.

Як складова частина інформаційної системи підприємства бухгалтерський облік повинен забезпечувати отримання точної, повної, оперативної та достовірної інформації про господарські процеси, стан та використання ресурсів підприємства, розрахункових взаємовідносинах з покупцями, постачальниками, персоналом, бюджетом, використання грошових коштів та ін.

В теперішній час в умовах інтенсифікації суспільного виробництва необхідно удосконалення господарського механізму та в першу чергу госпрозрахункових відносин, економічного стимулювання, контролю за виробництвом та розподілом. В цих умовах значення інформації бухгалтерського обліку ще більш зростає.

^ 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВАРІАНТОМ 9


    1. Що зумовлює наявність у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій десяти класів рахунків?


Планом рахунків бухгалтерського обліку називається систематизований перелік рахунків, який забезпечує групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємств, визначає побудову всієї системи бухгалтерського обліку з метою одержання необхідних даних для управління, контролю і звітності.

План рахунків та інструкцію щодо його застосування розробляє Міністерство фінансів. Зараз в Україні діє план рахунків, який є єдиним для всіх галузей народного господарства, крім кредитних та бюджетних установ.

В основу побудови плану рахунків покладено їх класифікацію за економічним змістом з урахуванням ролі обліковуваних ресурсів, характеру їхньої участі в кругообігу засобів та особливостей відповідних господарських процесів.

До його складу входять десять класів.

Планом визначені синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) і субрахунки до них (рахунки другого порядку). Синтетичні рахунки і субрахунки до них у цьому Плані рахунків згруповані у такі класи:

1. Необоротні активи.

2. Запаси.

3. Кошти, розрахунки та інші активи.

4. Власний капітал і забезпечення зобов'язань.

5. Довгострокові зобов'язання.

6. Поточні зобов'язання.

7. Доходи і результати діяльності.

8. Витрати за елементами.

9. Витрати діяльності.

В окремий клас "0" виділено позабалансові рахунки та субрахунки до них. На позабалансових рахунках має вестися облік активів, які не належать суб'єкту господарювання, а знаходяться на його відповідальному зберіганні або використовуються ним на правах оренди.

Враховуючи зміст, призначення, структуру кожного рахунку, в бухгалтерському обліку використовується науково обґрунтована класифікація рахунків, яка дозволяє більш детальніше та глибше з’ясувати необхідність та порядок їх використання.

Під класифікацією рахунків бухгалтерського обліку слід розуміти їх групування за певними ознаками, а також встановлення загальних властивостей різних груп рахунків з метою їх вивчення і правильного застосування.

В основу наявності у Плані десяти класів полягає класифікації рахунків за призначенням та структурою, за економічним змістом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Курсовий проект iconКурсовий проект
Стоянов Ю. М. Динистори. Розрахунок трансформатора малої потужності та випрямляча з ємнісним фільтром. Курсовий проект, факультет...
Курсовий проект iconКурсовий проект на тему
Курсовий проект на тему: «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
Курсовий проект iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Курсовий проект iconКурсовий проект
Висновки
Курсовий проект iconКурсовий проект
Теоретична частина по темі: «Управлінські рішення І технології їх прийняття»
Курсовий проект iconКурсовий проект
Послідовність виконання масштабної накладки плану та поздовжнього профілю станції
Курсовий проект iconКурсовий проект
Спеціальності 05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки
Курсовий проект iconКурсовий проект
Створення на мові програмування java аплету, реалізуючого інтерфейс openoffice. Org writer 0
Курсовий проект iconКурсовий проект (робота)
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми І методи оплати праці на підприємстві
Курсовий проект iconКурсовий проект
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань І господарських операцій підприємств І організацій за варіантом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка