Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік
Скачати 187.48 Kb.
НазваЗвіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік
Дата конвертації19.12.2013
Розмір187.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Звіт директора школи

перед педагогічним колективом

та громадськістю

за 2012-2013 навчальний рік


Шановні присутні!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2012-2013 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у вересні 1963 року і розташована на земельній ділянці площею 2 га.
Протягом 2012-2013 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі. 


У 2012-2013 навчальному році працювало 19 педагогічних працівників, бібліотекар та 11 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 169 учнів у 9 класах, середня наповнюваність класів становить 19 учнів.

^ Кадрове забезпечення

  У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 20 чоловік, з них 1 сумісник, 3 вчителя перебувають у відпустці для догляду за дитиною; обслуговуючого персоналу – 11 чоловік.

Атестація педагогічних працівників 2012-2013 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.
Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з музики, фізкультури, хореографії. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.


Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетентностей вихованців. (Слайд1)

Другий рік педагогічний колектив працює над проблемою «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».

Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприяння світу та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

^ Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

З цією метою в школі працювали постійно діючий психолого-педагогічний семінар класних керівників та методичне об’єднання вчителів початкових класів.

 • Методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження нових педагогічних знахідок та інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес».

 • Семінар класних керівників працював над проблемою «Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання, самореалізації у своїй діяльності».

 • Психолого-педагогічний семінар працював над проблемою «Психолого-педагогічні умови активізації особистісно-професійного саморозвитку педагога».

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички на заняттях школи ІКТ-компетенції. (слайд 2)

У вересні 2012 року було створено сайт школи, який у обласному конкурсі веб-сайтів шкіл І-ІІ ступенів посів 1 місце.

(Слайд 3)

На базі школи у листопаді 2012 року пройшов семінар «Практичні аспекти впровадження Державного стандарту початкової школи» для заступників директорів з НВР шкіл міста. У ході семінару відкриті уроки й заходи провели Лазарєва І.А., Ушакова В.В., Самойлова О.Ю., Кожемякіна Д.Ю.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проблемно-модульні технології, технології колективної та групової діяльності, проектні технології.
  У 2012-2013 навчальному році атестувалося 2 педпрацівники, за результатами атестації вони підтвердили раніше встановлені кваліфікаційні категорії. ( Слайд 4) На кінець навчального року у школі працює такий кадровий склад:

  • спеціаліст І категорії – 6 педпрацівників

  • спеціаліст ІІ категорії – 4 педпрацівника

  • спеціаліст –9 працівників

Протягом року виконувався план курсової перепідготовки вчителів, що є формою підвищення кваліфікації. Курси при ЛОІППО пройшли 4 вчителя.

Три вчителя одержали протягом року вищу освіту.

^ Управлінська діяльність

  Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Протягом 2012-2013 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання математики, фізичної культури, перевірений рівень вихованості та навченості учнів 4, 7, 9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

^ Навчальна діяльність учнів

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. З 1 вересня у 1 класі навчалося 27 учнів, 2 учні у зв’язку з переїздом вибули, закінчили навчання у 1 класі 25 учнів. Учні 1 класу навчалися за програмою нового Держстандарту початкової освіти.(Слайд5) Для них були створені всі необхідні умови : обладнано ігрову кімнату, придбано мультимедійні підручники, організовано психологічний супровід. Весь рік першокласники знаходилися під пильним наглядом з боку адміністрації, медичної сестри, практичного психолога. Всього 2012-2013 навчальний рік школу закінчило 169 учнів. За висновками психолого-медико-педагогічної комісії 7 учнів та 1 учениця за станом здоров’я здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання. Навчання в школі організовано за навчальним планом основної школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови. За індивідуальною формою навчання учні навчаються за спеціальними планами і програмами. У 2013-2014 навчальному році 1,2,5 класи будуть навчатися за новим Державним стандартом, який передбачає нові навчальні плани.
  Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів.

(Слайд6) Цього року учасниками конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» стали 18 учнів, конкурсу «Русский медвежонок»-24 учні, «Патріот» -16 учнів. Нєстєрова Олена, учениця 4 класу, зайняла III місце в VII регіональному турнірі юних математиків пам'яті Г. Г. Євграфова

(Слайд 7)Найнижчий рівень успішності мають учні 9 класу (88%); низька якість знань учнів 9 класу (24%), 6 класу (25%), 7 класу (17%). Якість знань учнів 7 класу покращилася порівняно з І семестром ( 9%-17%), погіршилася якість знань порівняно з І семестром учнів 5 класу (31%-25%),8 класу(38%-35%).

(Слайд8 )

За результатами начального року високий рівень знань мають 8 учнів:

Жданов Є. (2 кл.),Котова М.( 2кл.),Розмислова Д.(2кл.), Сисаліна П.( 3кл.), Портняга М.(3кл.), Нєстєрова О.(4кл),Гніденко В.(5кл.), Кочанов М.(8кл.).

Низький рівень знань мають 2 учні 9 класу Можаров В., Гречка Н.
^ Виховна та позакласна робота

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.
(Слайд9)

В школі української культури підтримуються традиції, започатковані багато років тому. Щорічно ми проводимо такі заходи, як «Козацькі розваги» до свята Покрови, конкурс засівальників на свято Василя та Маланки, свято «Щедра бояриня Масляна», свято зустрічі птахів.

(Слайд10)

Протягом року в школі працювали 11 гуртків, із них 1 екологічний, 2 спортивних, 2 танцювальних, 2 художньо-естетичних, , 1 математичний, «Школа лідера», «Школа юного журналіста», «Школа ігротехніків». Найбільш активно працювали протягом року танцювальний гурток «Сяйво» (керівник Кошеленко Олена Алімівна), спортивний гурток (керівник Ушакова Вікторія Володимирівна), екологічний гурток «Джерельце» (керівник Зінченко Нелля Василівна), секція «Шейпінг» (керівник Лазарєва Ірина Анатоліївна)

Слайд 11

Цього року школа посіла призові місця у багатьох Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах.

На початку жовтня учениця 8 класу Почтаренко Лілія взяла участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі «Україна-сад», де зайняла ІІІ місце. Дівчина їздила до Києва захищати свій перший екологічний проект з садівництва. Лілія була нагороджена почесною грамотою та отримала подарунки.

(Слайд 12) Учень 8 класу Коженков Дмитро посів ІІ місце у міському конкурсі «Світ моделей» та ІІ місце у Всеукраїнському проекті «Оптимізація озеленення навчальних закладів», учениця 8 класу Апанасько Анастасія була нагороджена дипломом за участь в обласному конкурсі знавців природи «Природа Донбасу», у міському конкурсі «Замість ялинки букет» учениця 4 класу Кочанова Юлія зайняла ІІ місце, у конкурсі «Прикрасимо ялинку разом» учні 3 класу Лещенко Михайло та Портняга Марія посіли І місце, учениця 4 класу Нєстєрова Олена зайняла І місце у міському конкурсі юних аранжувальників «Квітуча весна Луганщини».

Школа також посіла призові місця у таких конкурсах:

 • «Годівничка», І місце

 • «Зелена фортеця», І місце

 • «Золотий диктофон», І місце

 • конкурс агітбригад «Я хочу сказати майбутньому поколінню…», І місце

 • конкурс «Дитячі улюбленці», І та ІІІ місце

 • Конкурс «Здоров’я може бути смачним», І місце.

Слайд 13

Найкраще середовище для саморозвитку та самореалізації учнів - це шкільна дитяча організація. Дитяча організація школи «Соняшник», головою якої є Почтаренко Лілія, учениця 8 класу – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Тут відкриваються невичерпні можливості для постійного вдосконалення виховного процесу. Дитяча організація сприяє розвитку ініціативи, яка стає джерелом нових знахідок та перемог, згуртуванню учнівського колективу. Колективні творчі справи сприяють розвитку колективістських, демократичних основ життя, самостійності та ініціативи дітей, згуртуванню колективу. Дитяча організація «Соняшник» була нагороджена грамотою відділу освіти Лисичанської міської ради за зайняте І місце за рейтинговою програмою «Зроби крок – 2013» з виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

Протягом 2012-2013 навчального року було проведено багато цікавих шкільних заходів. Так, у вересні були проведені уроки мужності, місячник здоров’я, благодійні акції «Ветеран. Від серця до серця», «Дітям Чорнобилю». До Дня вчителя учні підготували концерт «Від щирого серця». На початку листопада в школі було проведено фестиваль «Крок до зірок», переможці якого виступили зі своїми танцювальними номерами на міському конкурсі художньої самодіяльності. З 15 листопада по 15 грудня в школі тривав місячник пропаганди здорового способу життя, в рамках якого з дітьми проведено бесіди «За здоровий спосіб життя», виховні години «Тютюн і здоров’я», організований конкурс стіннівок «Алкоголь і нікотин – вороги номер один». Цікаво пройшли такі заходи: День Святого Миколая, Новорічний ранок, новорічний спектакль, новорічний КВК, до Дня святого Валентина гра «Кохання з першого погляду», до Дня Перемоги участь в акціях «Пам’ять», «Алея слави», поздоровлення жителів мікрорайону з Днем Перемоги вітальними листівками, вахта пам’яті на могилі генерала В.С.Потапенка.

В кінці навчального року учні, які найбільш активно брали участь у житті школи, були нагороджені почесними грамотами. Це Величко Богдан (4 кл.), Болдирєва Ірина (6 кл.), Гонтаренко Ірина (6 кл.), Раєвська Вікторія (6 кл.), Почтаренко Лілія (7 кл.), Апанасько Анастасія (8 кл.), Кочанов Максим (8 кл.), Коженков Дмитро (8 кл.), Шевцов Владислав

(8 кл.), Цвєрєва Валерія (9 кл.), Сисак Альона (9 кл.).

Слайд 14

Також учні активно займаються спортом. Збірна команда школи посіла І місце в міських іграх «Старти надій», ІІ місце у змаганнях «Ігри чемпіонів», ІІ місце у спортивних змаганнях «Олімпійське лелеченя».

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де черговий клас звітує про чергування за тиждень та підводить підсумки перевірки стану чистоти класних кімнат; члени учнівського співуправління підводять підсумки роботи за тиждень та оголошують план роботи на наступний тиждень відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.


^ Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

З метою попередження правопорушень в школі поновлено банк даних на дітей девіантної поведінки. Щомісячно проводиться звірка в КМСД та ССД щодо учнів, які скоїли злочини. Організовано змістовне дозвілля дітей у позаурочний час, працюють різнопланові гуртки, проводяться заходи під час канікул. Ведеться облік відвідування учнями навчальних занять. Протягом навчального року проведено тижні правових знань «Декларація прав людини», «Підліток і закон». Також в школі проведено заходи з профілактики наркоманії та пияцтва серед неповнолітніх: виховні години, профілактичні диктанти, анкетування, конкурс плакатів.

З метою попередження правопорушень серед неповнолітніх в школі працює Штаб з профілактики правопорушень, на засідання якого запрошуються учні «групи ризику» та їх батьки для профілактичних бесід.

  Завдяки постійній профілактичній роботі на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх та у службі у справах дітей учні школи відсутні.

^ Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

Слад15

Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;
• інвалідів – 7;
• чорнобильців – 2;
• малозабезпечених - 0;
• з неповних сімей –25;
• багатодітних –13 .

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.  Для них була організована участь у таких заходах: День Святого Миколая, новорічні ранки, конкурс «Повір у себе».

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій відвідувались за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота.  Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи та постійного зв’язку з батьками.^ Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу і в позаурочний час. Учні розширюють коло знань про професії на уроках, з мережі Інтернет, на позакласних виховних заходах. Тісний зв’язок школа підтримує з нафто-хімічним технікумом, розроблено план спільних заходів. Учні 8-9 класів побували на екскурсіях в нафто-хімічниму технікумі, гірничому технікумі, гірничо-промисловому ліцеї.

У школі є профорієнтаційний термінал, на якому працюють не лише старшокласники, а й молодші учні. 

Також оформлений профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали.

Слайд 16

Всі випускники 9 класу продовжують навчання. З 21 випускника 2011-2012 навчального року 12 продовжили навчання в навчальних закладах вищої акредитації (57%) , 9 (43%) в ПТУ.
^ Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Медкабінет оснащений всім необхідним: в наявності ваговимірювальні прилади, холодильник для збереження вакцин, таблиця для вимірювання гостроти зору. Є необхідні медикаменти для надання першої медичної допомоги. У кабінеті є проточна вода, злив.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Слайд 17

У цьому навчальному році розподіл на фізкультурні групи такий:

 • основна група -148 ( 92%);

 • підготовча група -7 ( 4,3);

 • спеціальна група - 6 ( 3,7%).

У січні-травні проводилися профогляди учнів 1-9 класів; учні 2001 та 1996 року народження проходили поглиблений огляд із залученням вузьких спеціалістів .

На диспансерному обліку знаходяться 14 учнів школи ( в 2011 році - 23 учні).

Медичне обслуговування працівників школи організовано щорічно. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі.
  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням. У цьому навчальному році безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів було організовано на суму 3 грн.50 коп. на день,для дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей на суму 5 грн.50коп., бажанням батьків за батьківські кошти гаряче харчування було організоване для учнів 5,6 класів. Як додаток до денного раціону дітей у школі працював буфет.

  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи із збереження життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

^ Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з техніки безпеки, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Можна відмітити, що в нашому навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів. Це тиждень безпеки життєдіяльності, інформаційний марафон «Безпечно і небезпечно», конкурс малюнків «Подбай про свою безпеку», День цивільного захисту. Також для попередження травматизму в школі організовано чергування вчителів та учнів 6-9 класів.

^ Співпраця з батьками

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

В школі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, батьківський комітет, на засіданнях яких розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази. 

Шкільний танцювальний колектив «Сяйво» створено силами батьків. Керівником колективу являється Кошеленко Олена Алімівна, яка весь свій вільний час присвячує роботі з дівчатами, сама є і постановником, і костюмером колективу. За підсумками навчального року 8 батьків учнів нагороджені подяками за активну участь у житті школи. Це Видріна Оксана Миколаївна, Лещенко Ніна Олександрівна, Сисаліна Наталія Георгіївна, Кочанова Олена Володимирівна, Масленнікова Раїса Миколаївна, Кошеленко Олена Алімівна, Наволока Людмила Миколаївна, Гетьман Оксана Євгеніївна.

^ Фінансово-господарська діяльність

Влітку минулого року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2012-2013 навчального року.

Проведено ремонт опалювальної системи (зварювальні роботи), частковий ремонт даху школи.

Зроблено капітальний ремонт у туалеті І поверху: замінено каналізаційні труби, унітази, зливні бачки, пофарбовані стіни, стеля. У туалеті на другому поверсі замінено унітази. Замінено 18 квадратних метрів віконного скла.

Проведено косметичний ремонт у 18 навчальних кабінетах, коридорах, вестибюлі, актовій залі, спортивному залі. Зроблено капітальний ремонт коридору третього поверху, двох кабінетів на третьому поверсі.

До нового навчального 2012-2013 року за рахунок батьківських коштів і коштів вчителів ( вчителі щомісяця здавали по 1% від заробітної плати) було придбано 10 класних дошок. Протягом навчального року було придбано ще 4 дошки.

Батьки 9 класи подарували школі мультимедійний проектор і екран, батьки 3 класу теж придбали для класу проектор і екран.

У цьому році планується відремонтувати 2 нових класи на третьому поверсі. Це кабінети основ безпеки життєдіяльності та англійської мови, а також провести косметичний ремонт навчальних кабінетів, кімнати відпочинку, спортивного залу, коридорів, бібліотеки, ганку будівлі школи.

Для проведення ремонтних робіт за рахунок добровільних батьківських внесків було придбано необхідні будівельні матеріали: фарбу, цемент, шпаклівку.

Планується проведення зварювальних робіт щодо ремонту опалювальної системи, частковий ремонт даху будівлі школи.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Схожі:

Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік icon1. Корекція навантаження вчителів
Підсумки роботи школи за 2012-2013 навчальний рік І задачі перед педагогічним колективом на новий 2013-2014 навчальний рік
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт керівника нвк №14 про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю
Протягом 2011-2012 навчального року керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації...
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Це звіт директора школи перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, громадськістю селища
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт директора Яцьківського нвк
Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним...
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею...
Семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею про свою діяльність перед колективом за період 2012-2013 навчального...
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи ради
Звіт директора школи І голови ради школи прпо роботу навчального закладу за минулий навчальний рік І завдання на 2011-2012 н р
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею...
Семенової В. Е. – директора Єнакіївського професійного ліцею про свою діяльність перед колективом за період 2011-2012 навчального...
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconЗвіт про підсумки роботи за 2012-2013 навчальний рік директора Часів...
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування; машиніст електролафету
Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2012-2013 навчальний рік iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка