Діагностична контрольна робота з геометрії
Скачати 227.74 Kb.
НазваДіагностична контрольна робота з геометрії
Сторінка1/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір227.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3
Діагностична контрольна робота з геометрії

  1. клас

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожної частини (5; 4; 3–всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання. Текст завдань переписувати не обов’язково.

^ Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності.
Зразок підпису роботи
Діагностична контрольна робота
з геометрії
учня (учениці) 11_____ класу
______________________________

назва навчального закладу
______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку
Варіант _____
Звіт з математики

Місто (район)_________________________________________
Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів

Писало


Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2. Якісний звіт


Всього

учнів


Писало


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
Аналітичний звіт: матеріал, засвоєний учнями якісно; допущені типові помилки, причини та шляхи їх подолання.
Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.
Виконавець підпис прізвище, ініціали

Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки площин можна провести через точки А, В, С? (мал. 1)

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) не можна визначити.
2. Укажіть геометричну фігуру, якою може бути проекція ромба при паралельному проектуванні.

А) трапецією; Б) трикутником; В) точкою; Г) відрізком.

3. На малюнку КОα, ОВа. Порівняйте довжини відрізків КА і КВ (мал. 2)

А) КА<КВ; Б) КА=КВ;

В) КА>КВ; Г) не можна визначити.

4. Точка М належить площині грані АВСD прямокутного паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1 (мал. 3). Знайдіть кут між прямими A1D1 і СМ, якщо кут ВСМ дорівнює 140º.

А) 40º; Б) 50º;

В) 90º; Г) 140º.

5. Ортогональною проекцією многокутника площею S є многокутник площею S1 = . Яке з чисел не може бути значенням параметра S?

А) 6; Б) 5; В) ; Г) 29.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Бісектриса одного з кутів паралелограма точкою перетину ділить сторону на два рівних відрізки довжиною 15 см. Знайдіть периметр паралелограма.

7. Побудуйте переріз піраміди SABC площиною, що проходить через точки M, K, P, що належать ребрам SA, SB, AC відповідно.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Дано трикутник АВС, в якому АВ = 9 см, ВС = 12 см, АС = 15 см. На стороні АВ взято точку М так, що АМ : МВ = 2 : 1. Через точку М проведено площину, яка паралельна стороні АС і перетинає сторону ВС в точці К. Знайдіть площу трикутника МВК.

Варіант 2

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки площин можна провести через точки А, В, С (мал. 1)?

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) не можна визначити.

2. Укажіть геометричну фігуру, якою не може бути проекція кола при паралельному проектуванні.

А) відрізком; Б) точкою; В) еліпсом; Г) колом.

3. На мал. 2 АВ  дотична до кола з центром у точці О, точка В точка дотику, ОС  (АОВ), довжина відрізка ОС дорівнює радіусу кола. Знайдіть кут між площинами АВС і АОВ.

А) 90º; Б) 60º;

В) 45º; Г)30º.


4. Площа трикутника дорівнює 24 см2 , а його ортогональної проекції   см2. Знайдіть кут між площиною проекції та площиною даного трикутника.

А) 60º; Б) 30º; В) 90º; Г) 45º.

5. Відрізок NB  перпендикуляр до площини правильного трикутника АВС, М  середина сторони АС (мал. 3). Укажіть кут між площинами АNС і АВС.

А) NBM; Б) NAB;

В) NCB; Г) NMB.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Довжина кола, вписаного у рівнобічну трапецію, дорівнює 12π см. Обчисліть площу трапеції, якщо різниця основ цієї трапеції дорівнює 10 см.

7. Через вершину В рівнобедреного трикутника АВС (АВ = ВС) до площини трикутника проведено перпендикуляр BD довжиною 5 см. Знайдіть відстань від точки D до сторони АС, якщо АС = 8 см, АВ = 6 см.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування . Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Доведіть, що коли площина перетинає площину трапеції по прямій, яка містить її середню лінію, то вона паралельна основам трапеції.

Варіант 3

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки спільних точок має площина α і площина, яка проходить через точку А і пряму (мал. 1)?

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) три.

2. Якою фігурою може бути паралельна проекція квадрата на площину?

А) трикутником; Б) трапецією;

В) паралелограмом; Г) точкою.

3. На мал.2 КОα, ОВа. Порівняйте довжини відрізків КА і КС.

А) КА < КС; Б) КА = КС;

В) КА > КС; Г) не можна визначити.


4. На мал.3 зображено правильну чотирикутну піраміду SABCD. SO  висота. Якою є градусна міра кута між площинами SOA і SOD?

А) 45°; Б) 30°;

В) 60°; Г) 90°.


5. Ортогональною проекцією многокутника площею S =  є многокутник площею S1. Яке з чисел не може бути значенням параметра S1?

А) 3; Б) 5; В) 7; Г) 9.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза відноситься до другого катета як 17 : 8. Знайдіть сторони трикутника.

7. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить через вершини С, D1 та точку F на ребрі АА1.

ІІІ частина (3 бали)

  1   2   3

Схожі:

Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії icon6 клас. Діагностична контрольна робота з математики
За перший день туристи подолали 7,39 км, а за другий на 8,47 км більше. Скільки кілометрів туристи подолали за два дні?
Діагностична контрольна робота з геометрії icon5 клас Математика Діагностична контрольна робота Варіант 1
За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю — на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за два дні? ( 2...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconПриродознавство 6 клас – 35 годин
Практична робота №3«Складання харчового ланцюга в екосистемі.» Контрольна робота
Діагностична контрольна робота з геометрії iconМетодист, який відповідає за психологічну службу
Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми роботи школи по навчанню І вихованню у дітей добра І людяності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка