Діагностична контрольна робота з геометрії
Скачати 227.74 Kb.
НазваДіагностична контрольна робота з геометрії
Сторінка2/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір227.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
1   2   3
Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування.

^ Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.

Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Дано трикутник АВС, в якому АВ = 16 см, АС = 12 см, ВС = 20 см. На стороні АВ взято точку М так, що ВМ : МА = 3 : 1. Через точку М проведено площину, яка перетинає сторону АС в точці К. Знайдіть площу трикутника АМК, якщо відомо, що дана площина паралельна ВС.

Варіант 4

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Дано дві прямі a і b , що перетинаються. Через точку А, яка лежить на прямій а, проведено пряму с паралельно прямій b. Скільки різних площин можна провести через ці три прямі?

А) одну; Б) дві; В) три; Г) жодної.

2. Якою фігурою може бути паралельна проекція прямокутника на площину?

А) трикутником; Б) трапецією; В) відрізком; Г) точкою.

3. На мал.1 точка О-центр вписаного в трикутник АВС кола, ОМ  (АВС), ОК  АС. Відстані від точки М до точок А і К дорівнюють a і b відповідно. Порівняйте величини a і b, якщо це можливо.

А) ; Б) ;

В) ; Г) порівняти неможливо.

4. Точка М належить площині грані АВСD прямокутного паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1 (мал. 2). Знайдіть кут між прямими A1В1 і СМ, якщо кут ВСМ дорівнює 140º.

А) 40°; Б) 50°;

В) 90°; Г) 140°.


5. Площа ортогональної проекції чотирикутника дорівнює 24 см2. Кут між площиною проекції та площиною даного чотирикутника становить 60°. Знайдіть площу чотирикутника.

А) 48 см2; Б) 18 см2; В) 20 см2; Г) 62 см2.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Кути ромба відносяться як 1 : 3, а його сторона дорівнює 8 см. Знайдіть площу ромба.

7. Площина перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС в точках В1 та С1 відповідно. АС1 : С1С = 3 : 2 та В1С1 = 5 см. Знайдіть довжину відрізка ВС, якщо ВС ׀׀ .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування . Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Вершина С рівностороннього трикутника АВС, сторона якого 8 см, віддалена від площини α на відстань  см. Обчисліть кут між площинами трикутника АВС і α, якщо сторона АВ лежить у площині α.

Варіант 5

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

  1. Які з наведених нижче тверджень правильні:

  1. якщо пряма перетинає дві основи трапеції, то вона лежить у площині цієї трапеції;

  2. якщо діаметр круга належить площині, то всі точки круга належать цій площині?

А) жодне; Б) лише перше; В) лише друге; Г) обидва.

2. Точки К і М є серединами ребер PB і PC тетраедра PABC (мал. 1). Якій із зазначених площин паралельна пряма МК?

А) РАВ; Б) РВС;

В) РАС; Г) АВС.
3. Пряма ОМ перпендикулярна до площини кола з центром в точці О. Знайдіть радіус кола ОВ, якщо МВ = 12 см, ОМВ=30°.

А) 12; Б) ; В) ; Г) 6.

4. Дано куб АВСDA1B1C1D1 і пряму l, яка проходить через вершину С і середину ребра A1B1 (мал. 2). Яку із зазначених прямих перетинає пряма l?

А) DD1; Б) ВС; В) ВB1; Г) AD.

5. Пряма АК проходить через вершину А трикутника АВС, АК  АВ і АК  АС. Який кут утворює пряма АК із площиною трикутника АВС?

А) 900; Б) 600;

В) 300; Г) визначити неможливо.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. За координатами середин сторін трикутника (5; 1), (9; −2), (9; 4) визначте довжини його сторін.

7. Сторона АВ трикутника АВС лежить в площині . Площина , яка є паралельною до , перетинає сторони АС та ВС в точках А1 та В1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка А1В1, якщо А1С = 9 см, АА1 = 3 см, АВ = 8 см.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 48 см, а гострий кут 60о, розташовано в площині α. Точка М однаково віддалена від усіх сторін трапеції і знаходиться на відстані 3 см від площини α. Знайдіть відстань від цієї точки до сторін трапеції.

Варіант 6

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Які з наведених нижче тверджень правильні:

1) якщо пряма перетинає дві діагоналі трапеції, то вона лежить у площині цієї трапеції;

2) якщо три вершини ромба належать площині, то всі точки ромба належать цій площині?

А) жодне; Б) лише перше; В) лише друге; Г) обидва.

2. Точки К і М є серединами ребер PB і ВC тетраедра PABC відповідно (мал. 1). Якій із зазначених площин паралельна пряма МК?

А) РАВ; Б) РВС;

В) РАС; Г) АВС.
3. На мал.2 ВОα, ВСa. Яке співвідношення правильне?

А) ; Б) ;

В) ; Г) неможливо визначити.
4. АВСDA1B1C1D1 куб. Виберіть пряму, яка із прямих є мимобіжною з прямою DA.

А) АВ; Б) ВB1; В) B1C1; Г) СВ.

5. У правильній трикутній піраміді SABC SO висота, точка N належить ребру SB, N1 проекція точки N на площину основи піраміди. Визначить вид кута NN1B.

А) прямий; Б) тупий; В) гострий; Г) не можна визначити.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Вершини трикутника знаходяться в точках (5; 1), (7; 2), (9; −2). Який вид має даний трикутник?

7. Побудуйте переріз прямої призми ABCA1B1C1 площиною, що проходить через вершину А та точки Е та F, які лежать на ребрах ВВ1 та В1С1 відповідно.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування . Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Трапеція є вписаною в коло, причому менша її основа, що дорівнює 16 см, стягує дугу в 60о. На відстані 12 см від площини трапеції знаходиться точка, рівновіддалена від всіх вершин трапеції. Знайдіть відстань від цієї точки до вершин трапеції.

Варіант 7

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Які з наведених нижче тверджень правильні:

1) якщо площина паралельна двом діагоналям ромба, то вона паралельна його площині;

2) якщо пряма паралельна двом різним площинам, то ці площини паралельні?

А) жодне; Б) лише перше; В) лише друге; Г) обидва.

2. На мал.1 зображено куб і позначено три точки. Одна точка є серединою ребра куба, а дві інші розміщені у його вершинах. Укажіть геометричну фігуру, яка є перерізом куба площиною, що проходить через ці точки.

А) правильний трикутник;

Б) трикутник, який не є правильним;

В) прямокутник, який не є квадратом;

Г) квадрат.

3. Скільки всього існує різних площин, які

проходять через пряму і точку в просторі?

А) одна; Б) безліч; В) дві; Г) одна або безліч.

4. Відстань від точки М до сторін квадрата дорівнює 13 см. Знайдіть відстань від точки М до площини квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 10 см.

А) 8 см; Б) 11 см; В) 12 см; Г) 14 см.

5. SABCD – чотирикутна піраміда (мал. 2). Площини МНК і АВС паралельні. К − середина ребра SC. Оберіть правильну відповідь:

А) АМ = МS; Б) AM > MS;

В) AM < MS; Г) не можна порівняти.
ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Діагональ ромба ділить його висоту, проведену з вершини тупого кута, на відрізки, які відносяться як 13 : 5. Знайдіть цю висоту, якщо сторона ромба дорівнює 65 см.

7. Із точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5 : 6. Знайдіть відстань від точки до площини, якщо відповідні проекції похилих дорівнюють 4 см і  см.

ІІІ частина (3 бали)

1   2   3

Схожі:

Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з геометрії у 10 -Х класах
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Діагностична контрольна робота з геометрії icon6 клас. Діагностична контрольна робота з математики
За перший день туристи подолали 7,39 км, а за другий на 8,47 км більше. Скільки кілометрів туристи подолали за два дні?
Діагностична контрольна робота з геометрії icon5 клас Математика Діагностична контрольна робота Варіант 1
За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю — на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за два дні? ( 2...
Діагностична контрольна робота з геометрії iconПриродознавство 6 клас – 35 годин
Практична робота №3«Складання харчового ланцюга в екосистемі.» Контрольна робота
Діагностична контрольна робота з геометрії iconМетодист, який відповідає за психологічну службу
Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми роботи школи по навчанню І вихованню у дітей добра І людяності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка