Затверджую
Скачати 56.14 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації01.02.2014
Розмір56.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы

_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи,організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.


^ I. Загальні положення

1. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ______________________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підпорядковується безпосередньо

______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ II. Завдання та обов'язки

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності:

1. Здійснює облік грошових коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і своєчасне відображення на відповідних бухгалтерських рахунках операцій, пов'язаних з їх рухом, а також облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції (виконання робіт та послуг), результатів господарчо-фінансової діяльності.

2. Складає звітні калькуляції собівартості готової продукції (виконуваних робіт і послуг).

3. Стежить за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції, запобігання втрат і непродуктивних витрат.

4. На підставі даних бухгалтерського обліку і звітності проводить комплексний аналіз господарчо-фінансової діяльності підприємства і його госпрозрахункових підрозділів, готує пропозиції з усунення недоліків у витрачанні державних коштів, підвищення ефективності виробництва, послідовного здійснення режиму економії.

5. Бере участь у розробленні заходів, які направлені на додержання державної дисципліни, укріплення господарського розрахунку, розширення сфери його застосування, сприяє їх здійсненню.

6. Проводить роботу з удосконалення організації і впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, упорядкування первинної облікової документації, застосування типових уніфікованих форм.

7. Вивчає передовий досвід організації бухгалтерського обліку.

8. Вживає необхідних заходів щодо використання сучасних засобів механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, бере участь у формулюванні економічної постановки задач, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки.

9. Виконує необхідну роботу, пов'язану з нерегламентними розрахунками і контролем за правильністю здійснення розрахункових операцій, внесенням змін у довідкову і нормативну інформацію, яка використовується в процесі машинного оброблення бухгалтерських даних.

10. Складає бухгалтерську звітність про господарчо-фінансову діяльність підприємства.

11. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.
III. Права

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва, підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівництва підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ IV. Відповідальність

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ V. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації, механізації і автоматизації бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

2. Форми і методи бухгалтерського обліку.

3. Порядок документального оформлення і відображення в системі розрахунків бухгалтерського обліку господарських коштів і джерел їх формування.

4. Порядок обліку, відвантаження і реалізації готової продукції, витрат виробництва (обігу), праці і управління.

5. Основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування.

6. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

7. Основи трудового законодавства.

8. Правила та норми охорони праці.

9. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності I категорії не менше 2 років.

- Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності не менше 2 років.

- Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності його обов'язки виконує працівник, призначений наказом керівника підприємства, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності взаємодіє:

2.1. З _____________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.2. З _____________________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка