Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні
Скачати 382.94 Kb.
НазваКерівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні
Сторінка1/3
Дата конвертації01.02.2014
Розмір382.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3
вступ
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована, вона є, деякою мірою, гарантією ефективного керування виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних може призвести до неправильного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.

У неавтоматизованій системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко прослідковується і, звичайно, супроводжується документами на паперовому носії інформації розпорядженнями, дорученнями, рахунками й обліковими реєстрами. Застосування комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку.

Комп’ютерна форма обліку має ряд переваг перед ручною, серед яких основними є вбудовані бухгалтерські знання (в програму вбудовуються правила формування тих чи інших проводок господарських операцій, тобто форма бухгалтерського обліку наповнюється специфічними бухгалтерськими знаннями), паралельне ведення обліку за декількома стандартами (на базі одних даних можна отримувати декілька систем оцінок та показників) тощо.

«1С: Підприємство» — програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач з автоматизації підприємств різних видів діяльності.

Переважна більшість бухгалтерів в Україні користуються саме цією модифiкацiєю програми тому, що є українська версія цієї програми, і ще тому, що працюючи з цією системою, можна автоматизувати практично всі розділи бухгалтерського обліку для будь-яких видів дiяльностi.

Основні характеристики системи «1С:Підприємство»:

- універсальна;

- веде облік в єдиній базі даних;

- працює в реальному масштабі часу;

- розрахована як на роботу в комп’ютерній мережі, так i на персональну роботу;

- достатньо надійна при обробці декількох десятків тисяч операцій на місяць.

Стандартна українська конфiгурацiя для «1С:Підприємство» дозволяє автоматизувати обробку облікової iнформацiї за основними видами дiяльностi, якими займаються бiльшiсть українських підприємств, а саме: виробництво; оптова торгівля; роздрібна торгівля; надання послуг.

Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними рекомендаціями щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.

Лабораторні роботи виконують на лабораторних заняттях згідно з навчальним розкладом.

Консультації викладача з питань, що виникають під час підготовки до лабораторних робіт, проводяться згідно з графіком, затвердженим завідуючим кафедрою.


^ Перелік ЛАБОРАТОРНИХ робіт

Лабораторна робота № 1

Тема. Інтерфейс програми 1С: Підприємство

Мета: навчитися завантажувати програму «1С: Підприємство» в монопольному режимі, користуватися календарем, ознайомитися зі списком констант, розглянути структуру плану рахунків, користуватися довідником програми.
^ Короткі теоретичні відомості

Для автоматизації бухгалтерського обліку ринок програмних продуктів пропонує сьогодні кілька десятків пакетів програм. Щоб освоїти будь-яку з них, треба зрозуміти логіку її функціонування, тобто логіку взаємозв’язків між об’єктами програми. Програма «1С: Підприємство» призначена для автоматизації бухгалтерського обліку діяльності підприємства.
^ Хід роботи

 1. Завантаження програми 1С: Підприємство в монопольному режимі.

 2. Ознайомитися з текстом у вікні Поради дня. Якщо вікна Поради дня немає на екрані, вивести його командою Допомога/Поради дня.

 3. Ознайомитися з вікном налаштування панелей інструментів; його викликають командою Сервіс/Панелі інструментів або командою локального меню панелей інструментів (права кнопка миші на панелях інструментів).

 4. Відкрити календар (меню Сервіс), виконати кілька операцій з підбору дат (наприклад, 17.03.2011; початок ІІ кварталу; кінець ІІІ кварталу; початок 2011 року; кінець 2010 року).

 5. Ознайомитися з елементами вікна програми та групами команд кожного меню програми.

 6. Ознайомитися зі списком констант (меню Операції) та з його структурою.

 7. Відкрити план рахунків бухгалтерського обліку (меню Операції), ознайомитися з його структурою. Отримати довідку про структуру плану рахунків та можливі дії (клавіша F1, меню Дії). Ознайомитися з описом Плану рахунків (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Плану рахунків). За допомогою кнопки Друк вивести План рахунків на екран у формі звичайного текстового файлу для його подальшого друку.

 8. У ^ Плані рахунків виконати швидкий пошук рахунку за його кодом, поставивши табличний курсор у колонку «Код» і набрати на клавіатурі код рахунку.

 9. Відкрити довідник Банки (меню Довідник). Використати швидкий пошук для переходу до банків з такими кодами МФО: 320003, 325019.

 10. Відкрити довідник Податки і відрахування, ознайомитися з його структурою. Навчитися відкривати-закривати в лівій і правій частинах довідника групи елементів (субконто, папки зі значком +), переглядати елементи субконто (папки голубого кольору).

 11. Ознайомитися з вікном налаштування параметрів програми (Сервіс/Параметри).

 12. Завершити роботу з програмою.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.

Зміст звіту

  1. Тема лабораторної роботи та її мета.

  2. Вихідні дані.

  3. Хід роботи.

  4. Графічна частина.

  5. Висновки.


Контрольні питання

 1. Які з довідників програми «1С: Підприємство 7.7» заповнені перед початком ведення обліку?

 2. У які з цих довідників можна вносити зміни?

 3. Чи можна перемістити елемент довідника з однієї групи до іншої перетягуванням його мишею? Як це зробити?

 4. Що означає наявність знака «+» на піктограмах деяких папок у довідниках?

 5. При заповненні реквізиту «Рахунок» форми документа у Плані бухгалтерських рахунків не відображаються коди деяких рахунків. Чому? Як їх відобразити?

 6. Чи існує зв'язок між Константами і Звітами, Константами і Документами, Документами і Довідниками? Якщо існує, то в чому він виражається?

 7. Чи впливає значення Констант на кореспонденцію бухгалтерських проведень?

 8. Якщо змінити значення Константи, чи зміняться автоматично реквізити проведень у Журналі проведень?

Література: [10, с. 10–76; 12 с. 8–24; 22].
Лабораторна робота № 2

^ Тема. Початкове наповнення інформаційної бази

Мета: навчитися заповнювати довідники програми та створювати нові субконто.
Завдання. 28 лютого 2011 року група засновників створила ВАТ «Фотон» із статутним фондом 500 000 грн. Внести дані про ВАТ в інформаційну базу програми.
Хід роботи

 1. Заповнити довідник «Співробітники»

 • відкрити довідник «Співробітники»; створити нове субконто; заповнити довідник за наступними даними (табл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).Таблиця 2.1 – Загальні дані
^

Сторінка «Загальні»


Реквізит

Значення 1

Значення 2

Прізвище

Короленко

Мельник

Ім’я

Степан

Оксана

По батькові

Іванович

Петрівна

Місце роботи

Основне

Основне

Стать

Ч

Ж

Посада

Директор

Головний бухгалтер

Дата прийняття

02.09.08

02.09.08
  1   2   3

Схожі:

Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconКонтрольная работа по предмету «Правовая работа в народном хозяйстве Украины»
Юридична служба міністерства підпорядковується безпосередньо керівнику міністерства або за його рішенням одному із заступників, а...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconІнформ Інформаційно-аналітично-координаційне Агентство Авторської...
Свідомо спотворювалась та замовчувалась правдива інформація, щоб тримати людей під ідеологічним контролем. Та ті, хто це робив як...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconВ умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає...
Ивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні icon14 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління
Стратегічні рішення безпосередньо визначають долю підприємства, впливають на його розвиток І життєздатність. Обгрунтованість рішень,...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconНа допомогу класному керівнику Великдень
Виховувати любов до всього живого, любов та повагу до нашого народу, його традицій, українського
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconРеалізація компетентнісного підходу
Уміння приймати рішення (рольові ігри, рішення конкретних ситуацій, рішення правових задач)
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconІстотним моментом в умовах переходу до ринкової економіки є зміна...
Основою достовірної та об’єктивної інформації про стан підприємства є оцінка його фінансового становища
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconЛекція Система планів підприємства
Будь-яке підприємство здійснює складну господарську діяльність протягом досить тривалого часу. Звідси випливає, що система планів...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconТема. Методи кількісного аналізу ризику
Суть методу полягає у виявленні чутливості оціночних по­казників проекту при зміні значень вхідних величин. Метод аналогій для оцінки...
Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності І ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні iconПлан Вступ 2 розділ 1 Економічна сутність процесу формування кредитного...
Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при обчисленні ставки відсотка 33
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка