Затверджено
Скачати 392.34 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка3/4
Дата конвертації20.03.2013
Розмір392.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
1   2   3   4

^ Оцінка та розкриття статей балансу
62. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку

В. М. Пархоменко

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 11 грудня 2006 р. N 1176)

[У тексті Додатка слова "Форма власності" і "за КФВ" замінено відповідно словами "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ", а слова "Галузь" і "за ЗКГНГ" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р.]
Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________

за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________

за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ____________

_________________________________________________

за КОПФГ
Орган державного управління _______________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності _________________________

за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн.__________________________

Контрольна сума

Адреса ________________________________________________________________________________________
БАЛАНС

за _____________________ 20 ___ р.


Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030первісна вартість

031знос

032Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080ІІ. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250^ Усього за розділом ІІ

260ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280


1   2   3   4

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка