Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Скачати 46.59 Kb.
НазваРеферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Дата конвертації21.03.2013
Розмір46.59 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Реферат
РЕФЕРАТ
Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань.
Об'єкт дослідження – промислове підприємство АТ “НОРД”.

Предмет дослідження – бухгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати”.

Мета роботи – поліпшення фінансового стану підприємства АТ “НОРД” шляхом удосконалення організації бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати” та розробка заходів з поліпшення фінансового стану підприємства.

Методи дослідження – змістовний аналіз, розрахунково-аналітичні методи бухгалтерського обліку, методи аудита.

В данній роботі представлені результати аналізу теорії та практики бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати”, результати дослідження організації бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати” на АТ “НОРД”, відображені інформаційні технології обліку собівартості в частині техніко-економічного обґрунтування та результати аудита фінансового стану підприємства. З метою поліпшення організації бухгалтерського обліку була запропонована бухгалтерська програма “1С: Бухгалтер”. Істотних недоліків в організації обліку на підприємстві виявлено не було, але були запроваджені заходи для поліпшення фінансового стану підприємства у зв’язку з розвитком ринкової економіки.

^ СОБІВАРТІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, МЕТОД, ОРГАНІЗАЦІЯ,

ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ, АУДИТ, АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ СТАН

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….……….6

 1. СТАН ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ЗА ЕЛЕМЕНТОМ “МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ” …………………………………...7

  1. Розвиток бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати”………………………………………………………………………………..7

  2. Сутність і зміст собівартості за елементом “Матеріальні витрати……..………..10

  3. Задачі обліку матеріальних витрат і формування облікової політики…………...14

  4. Проблема формалізації організаційної моделі бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати”..………………………………20

 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ЗА ЕЛЕМЕНТОМ “МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ”………………………………………23

  1. Бузгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати” як функція керування підприємством………………………………………….…..23

  2. Документообіг бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати” ………………………………………………………………28

  3. Технологія бухгалтерського обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати” на АТ “НОРД”……………………………………………………………..34

  4. Аналітичний і синтетичний облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати………………………………………………………………………………...40

 3. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ЗА ЕЛЕМЕНТОМ “МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ” НА АТ “НОРД” В ЧАСТИНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ………………………………..45

  1. Обґрунтування вибору версії АРМ - бухгалтер для впровадження на АТ “НОРД”………………………………………………………………………..…45

  2. Інформаційне забезпечення обраної версії АРМ – бухгалтер по обліку матеріальних витрат на підприємстві……………………..……………………….49

  3. Модель функціонування обраної версії АРМ – бухгалтер……………………...52

 4. АУДИТ СОБІВАРТОСТІ ЗА ЕЛЕМЕНТОМ “МАТЕРИАЛЬНІ ВИТРАТИ” НА АТ “НОРД”..................................................................................................................56

  1. Організація аудита на АТ “НОРД”…………………………………………………56

  2. Аудит технології обліку собівартості за елементом “Матеріальні витрати”……59

  3. Аудит фінансового стану підприємства……………………………………………60

  4. Розробка рекомендацій з поліпшення фінансового стану підприємства………..65

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..67

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………………….69

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………….71

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.99р.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 2 листопада 1999 р. під № 751/4044.

 3. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99р.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19 січня 2000 р. під № 27/4248.

 5. Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на АТ «НОРД» № 21 від 09.01.2002р.

 6. Облік на підприємстві. Методичний посібник. Баланс. Бібліотека бухгалтера № 3, березень 2003р.

 7. Аудит: Посібник для вузів / В.І. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савін, Л.В. Сотнікова; Під ред. проф. В.І. Подольского - Москва: Аудит, ЮНІТІ, 1999р. - 655с.

 8. Байдик О. Нові положення (стандарти) бухгалтерського обліку - нові методи калькулювання собівартості // Бухгалтерія. – 2000р. - №5 – с.43-52.

 9. Белуха Н.Т. Аудит: Підручник. – Київ: «Знання», КОО, 2000р. – 769с.

 10. Бутинець Ф.Ф, Горицька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: ПП “Рута”, 2003р. – 544с.

 11. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (З використанням Національних стандартів): Підручник для студентів вузів. – 5-е вид., доп. та перероб. - К.: А.С.К., 2002. – 847с.

 12. Костюченко В. Облік запасів відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. - Бухгалтерський облік і аудит, № 5, 2000.

 13. Свидерский Д. Податковий і бухгалтерський облік матеріальних валових витрат. - Бухгалтерський облік і аудит, № 11, 1999.

 14. Чалий І. Нові методи обліку, нові проблеми, нові можливості. - Вісник бухгалтера й аудитора, № 3, лютий 2001.

 15. Чалий І. Нюанси 16-го бухстандарта. - Бухгалтер, № 3, 2000.

Схожі:

Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Курсова робота: 60 с., 00 ілюстрацій, 0 таблиця, 0 додатків,...
Для формулювання завдань курсово¿ роботи  використовуються наступн³  визначення «обгрунтувати», «виявити». «визначити», «сформулювати»....
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconНаповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження...
Тема: Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер. Практична робота № Створення й адміністрування...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Пояснювальна записка до курсової роботи «Windows-додаток Інтернет-пейджера по типу icq»
Розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій, орієнтованих на використання спеціальних (особливих) можливостей...
Реферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка