Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва
Скачати 64.19 Kb.
НазваТема: Облік наявності І руху продукції рослинництва
Дата конвертації21.03.2013
Розмір64.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Тема:

Облік наявності і руху продукції рослинництва.

Вступ.
Розділ ІІ Облік наявності і руху продукції рослинництва.

2.1. Класифікація продукції рослинництва та завдання її обліку.

2.2. Документальне оформлення надходження продукції рослинництва.

2.3. Первинний облік відпуску та використання продукції рослинництва.

2.4. Синтетичний і аналітичний облік продукції рослинництва.

2.5. Інвентаризація продукції рослинництва.
Розділ ІІІ Контроль наявності і руху продукції рослинництва.

3.1. Завдання , джерела та порядок проведення контролю.

3.2. Контроль наявності продукції рослинництва ( на складі ).

3.3. Контроль переміщення та вибуття продукції рослинництва.

3.4. Оформлення результатів перевірки.
Розділ ІV Шляхи обліку реалізації продукції рослинництва робіт і послуг.
Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Зміст

Вступ......................................................................................................................3.

Розділ ІІ. Облік наявності і руху продукції рослинництва .............................17.

2.1 Класифікація продукції рослинництва та завдання її обліку ....................17.

2.2 Документальне оформлення надходження продукції рослинництва ......22. 2.3 Первинний облік відпуску та використання продукції рослинництва......36.

2.4. Синтетичний і аналітичний облік продукції рослинництва......................40.

2.5 Інвентаризація продукції рослинництва ......................................................43.
Розділ ІІІ. Контроль наявності і руху продукції рослинництва .....................49.

3.1. Завдання , джерела та порядок проведення контролю...............................49.

3.2. Контроль наявності продукції рослинництва ( на складі ) .......................52.

3.3. Контроль переміщення та вибуття продукції рослинництва ...................57.

3.4. Оформлення результатів перевірки ............................................................63.

Розділ ІV. Шляхи обліку реалізації продукції рослинництва робіт і послуг. 67.

Висновки і пропозиції. ........................................................................................ 68.

Список використаної літератури. .......................................................................70.

Додатки. ............................................................................................................... .72.

Вступ

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації необхідної для управління на всіх рівнях.

Управління будь - яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснюванні господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання та про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому.

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією.

Підкреслюючи знання бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю, німець - кий вчений-економіст І.Ф.Шерр , ще наприкінці 19-ст. Писав, що “ Бухгалтерський облік це непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства“.

Теорія бухгалтерського обліку є наукою про завдання, предмет, метод, техніку, форми й організацію бухгалтерського обліку.

Основні завдання теорії бухгалтерського обліку полягають у розробленні загальних методологічних основ організації бухгалтерського на підприємствах в організаціях і установах; науковому узагальнені сучасної практики організації обліку і контролю; удосконаленні діючих і створені нових прогресивних форм організації бухгалтерського обліку.

^ Розділ ІІ. Облік наявності і руху продукції рослинництва.
2.1 Класифікація продукції рослинництва та завдання її обліку.

За фізичними ознаками і виробничими функціями продукція рослинництва - товарна продукція рослинництва відноситься до групи предметів і продуктів праці.

Продукція рослинництва класифікується в свою чергу на : насіння і садибний матеріал – насіння зернових, технічних, овочевих, кормових культур, квітів, викопані саджанці; корми – концентровані ( зерно, зернові відходи, відходи переробки зерна, комбікорм, макуха ), соковиті ( силос, кормові коренеплоди, картопля, овочі, жом, зелені корми ), грубі ( сіно, полова, сінаж ) .

1.Зернові і зернобобові культури: пшениця озима, жито озиме, ячмінь озимий, пшениця яра тверда, пшениця яра м’яка, кукурудза на зерно, ячмінь ярий, овес, жито яре, просо, рис, гречка, сорго, чумиза, горох, квасоля, сочевиця, люпин кормовий і соя.

2.Технічні культури: соняшник на зерно, льон - довгунець , коноплі, буряки цукрові, тютюн, цикорій, лікарські однорічні трав’янисті культури, лікарські багаторічні трав’янисті культури, ефіроолійні однорічні трав’янисті культури, ефіроолійні багаторічні трав’янисті культури, ефіроолійні кущові культури, ефіроолійні деревообробні культури.

3.Картопля та овочеві культури: картопля, капуста, коренеплодні овочеві культури ( буряки, морква, редиска, петрушка ), цибуля ріпчаста, цибуля на перо, часник, помідори, перець солодкий, перець гіркий, баклажани, огірки, патисони, кабачки, зелений горошок, кукурудза цукрова в качанах молочно - воскової стиглості , зелені овочеві культури ( кріп, шпинат, гірчиця листова ), багаторічні овочеві культури ( ревінь,щавель, хрін ), баштанні продовольчі культури ( кавуни, дині, гарбузи ), овочеві культури закритого грунту (цибуля на перо, огірки, помідори, редиска ), гриби, буряки кормові, однорічні сіяні трави, буряк цукровий на корм.

4. Багаторічні насадження: насіннячкові, кісточкові культури, ягідники, виноградники, плантації хмелю, шишки хмелю.

Досягти високої ефективності виробництва у рослинництві можливо при умові, що облік забезпечуватиме точне і своєчасне відображення витрат по кожному об’єкту.

Сільськогосподарськими роботами, до яких відносять незавершене виробництво, тобто витрати під урожай наступного року вважається сівба озимих, овочевих культур, оранка зябу, лущення стерні, внесення органічних та мінеральних добрив, снігозатримання ( у 4 кварталі ), посіви багаторічних трав звітного року та посіви минулих років ( по роках сівби ), пари під ярі культури , освоєння нових земель.

До витрат, що підлягають розподілу , відносять витрати на зрошення, осушення, утримання полезахисних смуг.

Інші об’єкти – заготівля силосу, сінажу, виробництво трав’яного борошна, гранул і брикетів, післязбиральна доробка продукції, заготівля соломи та інших кормів на стороні.

У межах цих груп рахунки відправляються по структурних підрозділах і культурах, видах незавершеного виробництва, технологіях вирощування культур. Все це зумовлює велику кількість аналітичних рахунків, і ускладнює організацію обліку витрат рослинництва.

Спрощення обліку можливе при впровадженні у господарствах орендних відносин , оскільки витрати на виробництво обліковують лише по орендарях за встановленими статтями обліку без поділу по видах земель та культур.

^

Список використаної літератури.

1. Конституція України.


2. Закон про бухгалтерський облік і фінансовий звіт.

3. Закон про державну контрольно - ревізійну службу України. Затверджено Президентом України від 26.01.93р. №2939.

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

5. Про податок на додану вартість Закон України від 03.04.97р. № 16 8/97 -ВР ( зі змінами та доповненнями ).

6. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства " від 24.05.97р. №273/97 - ВР.

7. Інструкція про застосування плану рахунків. Затверджено Наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №191.

8. Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 16 " Витрати ".

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капітальних зобов'язань і господарських операцій підприємства і організації ( Затверджено Мінфіном України від 30.11.99р. №291 ).

10. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку 9 " Запаси ". Затверджено Мінфіном України від 18.10.99р. №242.

11. Бухгалтерський облік у сільськогосподарському господарстві: Підручник для вузів Ю. Я. Литвин , П. Я. Хомин , В. С. Совінський , М. С. Палюх ,

В. А. Деглій , та ін... За редакцією Ю . Я . Литвина , - 2 – Тернопіль ,

" Чарівниця 1995 ".

12. Бухгалтерський обпік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник - 2-ге вид., переробляв і доповнював. / М.Ф. Огійчук , В. Я . Плаксієнко Л. Г. Панченко та ін.; За редакцією. Проф. М. Ф. Огійчука . – Вища освіта, 20

13. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:
Підручник / За ряд. проф. М. Ф. Огійчука. - К. : Аграрна освіта, 2001.

14. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Київ: Виробництво " Центр учбової літератури ", 2003.

15. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві О. А. Аврамчук,

О. Д. Балан , В. В. Павленко, О. В. Шкільов - К.: Центр " Агропром праця ", 2000.

16. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-ть вид., допов: - К.: А.С.К., 2001.

Схожі:

Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconПлан: Визначення І класифікація затрат на виробництво Облік загальновиробничих...
Облік витрат діяльності виробничих підприємств І калькулювання собівартості продукції
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconПерелік пріоритетних інвестиційних проектів у промисловому комплексі України на 2009-2013 роки
Забезпечення завантаженості вітчизняних хімічних підприємств та збільшення ефективності сільськогосподарських підприємств у виробництві...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconТема. Вікторина «Правила дорожнього руху «Автомобіль, дорога, пішохід»
Мета: поглибити знання учнів з правил дорожнього руху; продовжити формування уяви школярів про безпеку дорожнього руху під час пересування...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва icon1. Теоретичні основи обліку поточних біологічних активів рослинництва
України. З 1 січня 2007 року П(С)бо 30 «Біологічні активи» все більше привертає до себе увагу науковців І практиків. На сьогоднішній...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconТема: Підключення обладнання до системного блоку
По наявності (відсутності) рознімань usb установіть форм-фактор материнської плати (при наявності рознімань usb – форм-фактор atx,...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconТема курсової роботи: Калькулювання собівартості продукції 1
Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних І фінансових ресурсів залежать від того, як...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconЗаявки на проведення сертифікації нових дтз, їх складових частин...
Гарантійний лист виробника щодо наявності умов виробництва для стабільного випуску продукції
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconКонспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів
...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconВихід з громадянства України
Пмп, слід стати на консульський облік у Відділенні Посольства. Лише після цього та за наявності підготованих комплектів документів...
Тема: Облік наявності І руху продукції рослинництва iconДоговір комісії на продаж продукції (договір про передачу продукції на реалізацію)
Комісіонер зобов’язується за дорученням комітента здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка