Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
НазваДипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
Дата конвертації22.03.2013
Розмір53.5 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Диплом
Міністерство освіти і науки України


Дипломна робота

на тему:
Облік праці та її оплати в рослинництві

План

Вступ.
Розділ ІІ Облік праці та її оплати в рослинництві.

2.1. Економічний зміст і завдання обліку.

2.2. Форми і види оплати праці.

2.3. Первинний облік праці та її оплати.

2.4. Порядок нарахування заробітної плати.

2.5. Утримання із заробітної плати.

2.6. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати.
Розділ ІІІ Контроль праці та її оплати.

3.1. Завдання, джерела та порядок проведення контролю.

3.2. Організація внутрігосподарського контролю праці та її оплати.

3.3. Контроль за використанням фонду оплати праці.

3.4. Контроль розрахунку по оплаті праці.

3.5. Оформлення результатів перевірки.
Розділ ІV Шляхи удосконалення праці та її оплати.
Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


Зміст

Вступ....................................................................................................................

Розділ ІІ Облік праці та її оплати в рослинництві.........................................

2.1. Економічний зміст і завдання обліку.......................................................

2.2. Форми і види оплати праці........................................................................

2.3. Первинний облік праці та її оплати...........................................................

2.4. Порядок нарахування заробітної плати....................................................

2.5. Утримання із заробітної плати.................................................................

2.6. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати. ............................
Розділ ІІІ Контроль праці та її оплати. ..........................................................

3.1. Завдання, джерела та порядок проведення контролю. .........................

3.2. Організація внутрігосподарського контролю праці та її оплати. ........

3.3. Контроль за використанням фонду оплати праці. ................................

3.4. Контроль розрахунку по оплаті праці. ..................................................

3.5. Оформлення результатів перевірки. ......................................................
Розділ ІV Шляхи удосконалення праці та її оплати. .................................
Висновки і пропозиції. ...................................................................................

Список використаної літератури. .................................................................

Додатки. ...........................................................................................................

Вступ


Важливою умовою успішного створення раціональної методології бухгалтерського обліку, яка б врахувала усі інтереси, є вивчення Історичних умов господарювання вітчизняної економіки, змін в економічному та соціальному кипі, зарубіжного досвіду та використання багатьох фундаментальних положень, що застосовуються у розвинутих країнах з ринковою формою господарювання.

Основним завданням бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах е забезпечення численних користувачів достовірною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. Без чіткої організації обліку та контролю і врахування особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств не можна досягти раціонального та економічного використання виробничих і трудових ресурсів, запобігти виникненню непродуктивних витрат і втрат, забезпечити збереження нематеріальних цінностей підприємств.

Отже, бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві ПСП "Маяк" с. Крижинці повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити повноту даних про наявність основних засобів, тварин, насіння та кормів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, пального та мастил, запасних частин, сировини, інших матеріалів на будь-яку дату, а також про всі їх надходження і вибуття за певний проміжок часу; своєчасність проведення розрахунків з постачальниками за придбані запаси чи надані послуги (виконані роботи), а також по сплаті кредитів і податків; чітке відображення витрат виробництва, повне оприбуткування виробленої продукції, достовірність її калькуляції і оцінку при переробці та реалізації для визначення фінансових результатів; чіткий контроль за виконанням договірних зобов’язань щодо обсягів і строків реалізації продукції, правильності застосування реалізованих цін, знижок і націнок до них, складання точної, повної та своєчасної звітності.

^ Розділ ІІ. Облік праці та її оплати в рослинництві.
2.1. Економічний зміст і завдання обліку

У процесі виробництва споживається жива та уречевлена праця. Уречевлена праця втілена в засоби виробництва (будів­лі, машини, сировину, добрива, пальне, запасні частини тощо), які переносять свою вартість на вироблений продукт. Жива праця створює нову вартість, частина якої споживається сами­ми працівниками і одержується у формі оплати праці. Питання оплати праці регулюється основними нормативними документами: Кодексом законів України про працю, Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР зі змінами і до­повненнями; Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, зі змінами і доповненнями; Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. № 323; Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на доходи фізичних осіб" від 26.12.92 р. № 13-92 зі змінами і доповненнями; Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р.; Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266. Нарахування, виплата та облік оплати праці мають проводити згідно з чинним законодавством нормативними та інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини.
^

Список використаної літератури


1.Конституція України.

2.Закон про бухгалтерський облік і фінансовий звіт.

3.Закон про державну контрольно - ревізійну службу України. Затверджено Президентом України від 26.01.93р. №2939.

4.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

5.Про податок на додану вартість Закон України від 03.04.97р. № 16 8/97 -ВР ( зі змінами та доповненнями ).

6.Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 24.05.97р. №273/97 - ВР.

7.Інструкція про застосування плану рахунків. Затверджено Наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №191.

8.Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 16 " Витрати ".

9.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капітальних зобов'язань і господарських операцій підприємства і організації ( Затверджено Мінфіном України від 30.11.99р. №291 ).

10.Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку 9 " Запаси ". Затверджено Мінфіном України від 18.10.99р. №242.

11 .Бухгалтерський облік у сільськогосподарському господарстві: Підручник для вузів Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський, М. С. Палюх,

В. А. Деглій., та ін... За редакцією Ю. Я. Литвина., - 2 - Тернопіль,

" Чарівниця 1995 ".

12.Бухгалтерський обпік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник - 2-ге вид., переробляв і доповнював. / М.Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко Л. Г. Панченко та ін.; За редакцією. Проф. М. Ф. Огійчука. – Вища освіта, 2003.

13.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:
Підручник / За ряд. проф. М. Ф. Огійчука. - К. : Аграрна освіта, 2001.

14.Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Київ: Виробництво " Центр учбової літератури ", 2003.

15.Огшата праці в сільськогосподарському виробництві О. А. Аврамчук,

О. Д. Балан, В. В. Павленко, О. В. Шкільов - К.: Центр " Агропром праця ", 2000.

16.Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-ть вид., допов: - К.: А.С.К., 2001.

Схожі:

Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconЯка форма оплати праці, яка залежить від обсягу виконаної роботи?
Кроссворд по предмету "Бухгалтерський облік (укр.)" на тему "Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування (укр.)"
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему: “організація обліку
Розділ Бухгалтерський облік трудових ресурсів як інформаційна база управління
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему: “ Зовнішньоекономічна діяльність
Розділ Міжнародні розрахунки, їхнє оформлення, облік, контроль І аналіз в Укрексімбанку
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломну роботу студента на тему: “Інформаційна система "виробничі...
Дипломна робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 050106 “Облік...
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему: „Облік, аналіз І контроль касового
Організація касового виконання державного бюджету за видатками на прикладі вдк у Володимирецькому районі Рівненської області
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему: "Автоматизація обліку І аналіз фінансових...
Облік та аналіз фінансових результатів: сучасний стан та вплив автоматизації. Аналітичний огляд 8
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconЩодо оплати праці науково-педагогічних працівників за сумісництвом
У департаменті з питань державного регулювання та умов праці розглянуто в межах компетенції запит щодо оплати праці при роботі за...
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconЛекція Планування персоналу та оплати праці
Метою розроблення плану персоналу та оплати праці є визначення економічно обґрунтованої потреби підприємства в персоналі й забезпечення...
Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві iconДипломна робота на тему: Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності
Анотація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка