Вступ актуальність теми
Скачати 29.06 Kb.
НазваВступ актуальність теми
Дата конвертації22.03.2013
Розмір29.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
ВСТУП

Актуальність теми. Хлібопекарська галузь промисловості є однією з важливих галузей української економіки. Від її розвитку залежить забезпечення населення життєво необхідною продукцією. Хлібопечення відноситься до матеріаломістких галузей промисловості, тому одне з важливих місць в управлінні господарською діяльністю підприємств цієї галузі посідає управління виробничими запасами. Відомо, що у харчовій промисловості сировина і матеріали є основним елементом собівартості продукції, раціональне використання яких є одним із головних внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва. Відтак, особливої актуальності набуває проблема подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів хлібопекарських підприємств з максимальним наближенням їх до методології міжнародних стандартів.

При аналізі поглядів на особливості обліку виробничих запасів було виявлено, що питання їх обліку зробили відображення у працях таких науковців, як: Ф.Ф. Бутинець [7], О.М. Голенко, Л.В. Жилкіна, Л.Г. Ловінська [6], М.Р. Пушкар [8], С.В. Сагова [1] та інші. Проте ряд питань організації та методики обліку виробничих запасів на підприємствах хлібопекарської промисловості потребує подальших досліджень та наукових розробок.

Отже, недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних положень обліку викликали необхідність розробки рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і економічного контролю виробничих запасів на підприємствах хлібопекарської галузі з урахуванням вітчизняної теорії та практики, визначили актуальність теми та основні напрями дослідження.

^ Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є вивчення особливостей бухгалтерського обліку виробничих запасів та розробка рекомендацій з удосконалення обліку для забезпечення ефективного управління хлібопекарським виробництвом.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

  • дослідити економічну сутність поняття “виробничі запаси”;

  • провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання щодо обліку виробничих запасів;

  • вивчити методику бухгалтерського обліку операцій з виробничими запасами;

  • розкрити особливості документування надходження і витрачання виробничих запасів та проаналізувати розкриття інформації про виробничі запаси в облікових регістрах та фінансовій звітності;

  • розглянути нетипові ситуації з обліку виробничих запасів;

  • дослідити економічну сутність та методику бухгалтерського обліку виробничих запасів в Польщі.

  • розробити економічну характеристику підприємства;

  • на основі первинних документів скласти Журнал реєстрації господарських операцій та вдосконалити навички щодо заповнення регістрів обліку, синтетичних та аналітичних рахунків, оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності;

  • запропонувати шляхи удосконалення обліку виробничих запасів.

^ Об’єктом дослідження є господарська діяльність виробничих запасів.

Предметом дослідження є сукупність методологічних та організаційних засад обліку виробничих запасів на хлібопекарських підприємствах.

Структура курсової роботи представлена вступом, теоретичною та практичною частинами, висновком, списком використаної літератури та додатками.

У вступі висвітлюється актуальність теми, основні завдання, мета, предмет та об’єкт курсової роботи.

В теоретичній частині висвітлюється економічна сутність поняття, огляд літературних джерел, характеристика відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нормативних документів, періодичних видань. Також розглядаються нетипові ситуації з обліку виробничих запасів та облік виробничих запасів в Польщі.

В практичній частині відображається економічна характеристика підприємства, первинні документи, журнал реєстрації господарських операцій (складений за даними з документів), синтетичні та аналітичні рахунки (заповнені на підставі Журналу реєстрації господарських операцій), регістри обліку, оборотно-сальдова відомість та фінансова звітність.

У висновку висвітлені основні недоліки обліку виробничих запасів та шляхи вдосконалення.

Схожі:

Вступ актуальність теми iconВступ актуальність теми курсової роботи
Україні необхідно перейти на застосування та передачу знань (технологій) у новому правовому режимі, який притаманний постіндустріальному...
Вступ актуальність теми icon2 Загальна характеристика революції
Введення. Актуальність теми
Вступ актуальність теми iconСудовий захист прав на комерційне найменування в Україні Вступ Актуальність теми
В той же час певні недоліки законодавства щодо захисту прав на комерційні найменування та невіднайдення шляху їх подолання принаймні...
Вступ актуальність теми iconШкільний проект
Актуальність теми здорового способу життя серед молодших школярів підтверджує статистичний показник здоров’я
Вступ актуальність теми iconЗаходу Її актуальність І вмотивованість
Відповідність віковим особливостям, запитам та інтересам даного дитячого угрупування. Участь школярів у виборі теми
Вступ актуальність теми iconЗакономірності та математичні співвідношення
Постановка курсового проектування (назва теми, актуальність, стислий огляд курсового проекту)
Вступ актуальність теми iconОхорона природи т
України І всієї планети. Актуальність цієї теми сьогодні підтверджена тим, що екологічна освіта та екологічне виховання набули провідної...
Вступ актуальність теми iconПлан лекції. Актуальність теми І епідеміологія раку легенів (РЛ)....
Неухильним ростом захворюваності І смертності населення у всіх розвинутих країнах світу
Вступ актуальність теми iconВплив релігійних норм на розвиток українського лісового права
Актуальність теми дослідження пов'язана з тим кризовим станом, у якому перебуває українське лісове господарство. Необхідність його...
Вступ актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Зовнішньоекономічні торговельні договори відіграють важливу роль в регулюванні міжнародної комерційної діяльності І за своїм характером...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка