«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями»
Скачати 248.69 Kb.
Назва«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір248.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Кременчуцької вечірньої (змінної) школи № 3

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ШИЯНА ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА08.06.2012р.
м. Кременчук

Шановні колеги!

На виконання наказу МОН України № 55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», з метою утвердження прозорої та демократичної системи управління освітою та прийняття управлінських рішень в загальноосвітніх та інших навчальних закладах міста вже кілька років запроваджено щорічне звітування керівників.

На мою думку, такі заходи сприяють покращенню роботи адміністрації та педагогічного колективу, стимулюють динамічний та прогресивний розвиток навчального закладу, дозволяючи підвести підсумки навчального року, який минув та спланувати комплекс заходів на наступний рік.

Головними учасниками навчально-виховного процесу в школі є, звичайно, учні, які формують її мережу, їхні батьки, вчителі, працівники навчального закладу.

Протягом поточного навчального року мережа класів у школі склала 15 класів із загальною кількістю учнів - 339 осіб. Середня наповнюваність класів складає 22,6 учнів. Протягом року вибуло 129 учнів, прибуло 86 учнів. Високий та достатній рівень знань демонструють 20 учнів. Обов’язок кожного з нас розуміти важливість збереження мережі та пряму залежність від цього чинника педагогічного навантаження. Можливості і бажання поступового розширення мережі учнів, в час скрутного фінансового стану, нівелюються.

1. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада,.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі- керівники методичних об’єднань. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. В кожному кабінеті є комп’ютер. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих груп, науково-практичних конференціях тощо.

Як елемент позакласної навчально-виховної роботи були організовані та проведені предметні тижні.
2. Кадрове забезпечення.

У 2011-2012 н.р. у школі працювала 31 особа: зав.бібліотекою (1), бухгалтерія (2), техперсонал (9),

19 педпрацівників, із них:

  • основних – 16;

  • сумісники – 3.

На сьогоднішній день школа забезпечена кваліфікованими педагогічними кадрами на 100%.

Із загальної кількості педпрацівників, мають кваліфікаційну категорію по наслідкам атестації:

  • вища кваліфікаційна категорія та звання «Старший вчитель» – 1;

  • вища кваліфікаційна категорія – 4;

  • 1-ша кваліфікаційна категорія – 9;

  • 2-га кваліфікаційна категорія – 2.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа є одним із лідерів у місті, що говорить про значний потенціал нашого колективу.
3. Курсова перепідготовка, атестація

Підвищення фахового рівня вчителів здійснювалось шляхом курсової перепідготовки та самоосвіти. Курсову перепідготовку в цьому навчальному році пройшли: Безкоровайна В.А., Масановець С.М., Георгиця А.П., Кревська А.М.

Атестувалась практичний психолог Жолубак А.В., яка за результатами атестації отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

У 2011-2012 навчальному році атестація педагогічних працівників відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
4. Виконання робочого навчального плану

Всього за минулий рік навчальний план школи містив 316 годин предметів інваріантної та варіативної частини, консультацій та факультативів. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 20,9год., що більше ,ніж минулого навчального року, у зв’язку зі зменшенням кількості педагогів у школі.
^ 5. Режим роботи школи

Навчання проводилось за п’ятиденним, двозмінним режимом роботи школи. Всі учні навчалися за класно-урочною системою. За індивідуальним планом навчання проводилось в групі екстернів, яке розпочалось 01.02.2012 р. і закінчилось відповідно до нормативного документу про порядок закінчення навчального року.
6. Забезпеченість підручниками

Учні з українською мовою навчання забезпечені підручниками таким чином:

8-й клас – 85%,

9-й клас – 80,4 %,

10-12 класи – 62%.

Учні з російською мовою навчання забезпечені підручниками таким чином:

9-й клас – 64 %,

10-12 класи – 50 %.
7. Моніторинг навчальних досягнень учнів

Одним із важливих напрямів моніторингу є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класні керівники, вчителі-предметники складають наприкінці І та ІІ семестрів і навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами досягнень із навчальних предметів. Маємо інформацію про навчальні досягнення кожного класу за рівнями та рівень навчальних досягнень із базових предметів за середнім балом.

Цифри й факти змушують педагогічний колектив школи шукати шляхи підвищення рівня якості освіти в школі. Моніторинг дає змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень викладацької діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей.

Учні школи приймають участь в міських олімпіадах. Але з усіх предметів майже одні й ті ж учні є учасниками олімпіад. У цьому навчальному році 5 учнів школи брали участь у міських предметних олімпіадах.

Педагогічним працівникам школи потрібно продовжувати та вдосконалювати роботу по залученню та підготовці учнів до предметних олімпіад.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях школи розміщено куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року не було випадків травмування учнів у школі під час навчально-виховного процесу. В школі розроблено низку заходів, щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями та учнями.
9. Право-виховна робота.

У школі сформована модель виховної роботи з дітьми, яка включає в себе роботу з такими організаціями міста: центр соціальної служби, служба у справах неповнолітніх, притулок для дітей служби у справах дітей виконкому Автозаводської райради, Рада мікрорайону №4, шкірвендиспансер, наркодиспансер.

Класними керівниками, соціальним педагогом та адміністрацією школи сформований соціальний паспорт школи, в якому накопичувалися матеріали соціального характеру, а саме по класах ведеться облік дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей, дітей-чорнобильців, дітей з малозабезпечених, неповних сімей, дітей, які схильні до правопорушень (які перебувають на внутрішкільному обліку).

З метою організації змістовного дозвілля учнів у школі продовжує свою діяльність гурток «Відродження культурно-духовної спадщини України», керівником якого є вчитель української мови та літератури Ткаченко С.С. Протягом 2011-2012 навчального року були проведені такі загальношкільні заходи, як «Перший дзвоник», «Вшанування пам’яті Раїси Кириченко» (жовтень та лютий місяці), «День учителя», конкурс читців «Шлях до Тараса…», «Шкільний зірковий небосхил», «Міжнародний жіночий день», «День Святого Валентина», «9 травня – День перемоги», «Свято останнього дзвоника» тощо.

На міському рівні учні школи брали участь у конкурсі патріотичної пісні, «Зірковий небосхил Кременчука», міському огляді-конкурсі «Кобзареве слово», «Листівка для Валентина» тощо. Влазнєва Тетяна (10-Б клас) та Удовиченко Владислав (11-А клас) брали участь у міському фестивалі «Зимові фантазії» та новорічно-різдвяному конкурсі-виставці «Новорічний вернісаж». Усі учні були нагороджені похвальними листами на грамотами.

У школі продовжує функціонувати учнівське самоврядування. Президентом школи є учениця 10-Б класу Влазнєва Тетяна. Учнівське самоврядування проводить наради, бере активну участь у міських об’єднаннях, акціях, заходах. Результати засідань лідерів учнівського самоврядування фіксуються у книзі протоколів зборів.

У школі налагоджене чергування вчителів на перервах згідно графіку, який затверджено на початку навчального року директором школи.

У Кременчуцькій вечірній (змінній) школі №3 з учнями, учителями, батьками постійно проводиться психодіагностична робота, анкетування, консультаційна (індивідуальна і групова), виховні години на правову тематику та пропаганду здорового способу життя, відвідування учнів вдома, обстеження житлово-побутових умов та ін.

У вересні місяці визначався мікроклімат, структура взаємин у класному колективі; проводилась діагностика емоційного стану та мотивації навчання 12-х класів; було проведено психологічне обстеження підлітків, які стоять на шкільному профілактичному обліку, здійснювався психологічний супровід дітей “групи ризику”: погодження списку, знайомство, надання рекомендацій вчителям, анкетування з питань згубних звичок учнівської молоді.

Була проведена бесіда з учнем Тереховим Дмитром, який позбавлений батьківського піклування та його опікуном.

Проводилося заняття з учнями 9-А класу: «Тютюнопалінню – НІ! Молодь обирає здоровий спосіб життя»; виховні години: «За хмарою тютюнового диму» (8-А кл.); «Куріння як соціальна проблема в суспільстві» (11-А кл.); виступи на батьківських зборах: «Підлітки. Як допомогти дитині в період дорослішання», «Вироблення у дитини негативного ставлення до куріння та пияцтва», «Батьки і діти. Шляхи взаємодії». Заняття для класних керівників: «Вчитель і проблеми дисципліни».

В жовтні виявлялися діти «групи ризику»: індивідуальна психодіагностика даної категорії учнів, надання педагогам і батькам рекомендацій щодо роботи з ними; здійснювалася поглиблена особистісна діагностика учнів 10 та 11 класів: соціометрія, самооцінка, тип темпераменту; оцінка відношення учня до класу та визначення індексу згуртованості Сишора (9 клас); серед педагогічного колективу здійснювалося дослідження «Синдром вигорання». Також для вчителів була проведена консультація «Як долати стрес у педагогічній діяльності» та лекції «Оцінювання знань як стимул розвитку», «Попередження насильства в навчально-виховному закладі»; заняття для педагогів “Синдром професійного вигорання (методи саморегуляції та техніка безпеки педагога)”, «Психологічна безпека – вчителю. Синдром професійного вигорання».

Для учнів були проведені заняття з елементами тренінгу: «Ми проти насильства» (11-А кл.), розвивальні заняття: «Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання»(з учнями групи ризику); година спілкування: «Її величність пам'ять» (12-А кл.); лекція для учнів 11-Б кл.: «Як краще зрозуміти людей та поліпшити стосунки з ними»; бесіди з учнями: «Поговоримо про крадіжки» та «Зелений змій» під мікроскопом. Згубна дія алкоголю» (9-10кл); лекція для батьків «Проблеми лихослів’я в сім’ї та школі».

У листопаді серед учнів 10-11 класів була проведена поглиблена особистісна діагностика: акцентуація характеру; виявлення агресивності та тривожності (на основі результатів діагностики проводилася корекція тривожності «Стань капітаном свого життя»); оцінка відношення учня до класу та визначення індексу згуртованості (10 кл); анкетування «Хто порушує твої права»; проводилася оцінка діяльності педагогічного працівника колегами по роботі (вчителя, який атестується).

Для вчителів були проведені групові та індивідуальні консультації з проблем навчання та виховання учнів «групи ризику»; лекції: «Етикет вчителя як важливий фактор успішної діяльності»; «Жорстоке поводження з дітьми, його види і наслідки»; тренінгове заняття: «Конфлікт у школі: чи можна йому запобігти» та ділова гра «Робота з дітьми, які мають проблеми в поведінці».

З учнями 8-А класу проводились заняття «Ми різні,але ми рівні» (уроки гендерної грамотності) та інтегровані заняття на уроках права з використанням відеоматеріалів «Торгівля людьми – це може трапитись з кожним»(10-ті кл.); відбувся профілактичний захід «Третє тисячоліття – рабство існує».

В грудні визначався рівень тривожності учнів 12-х класів; проводилась діагностика стану агресії учнів 9-х класів та експрес-діагностика характерологічних особливостей особистості (учні 8 кл.); корекційне заняття: «Самооцінка та її роль у розвитку особистості».

Проведена консультація для вчителів “Психолого-педагогічна допомога підліткам із адиктивною поведінкою”.

Також практичний психолог школи Жолубак А.В. провела з учнями консультацію «Обережно: секти!» (12-а кл.), тренінг «Здоров’я та здоровий спосіб життя» (8,9 кл.), діагностичну роботу - вивчення професійних інтересів та нахилів учнів 9,12-х класів, профконсультаційну роботу - сприяння свідомому вибору галузі майбутньої професійної діяльності; групові консультації: обговорення результатів профдіагностики, питання вибору професії, подальшого профілю навчання. Також були проведені:

- тематичне заняття для старшокласників «Обери професію до душі»;

- профорієнтаційна гра: «Подорож у світ професій»;

- профорієнтаційний тренінг «Я у світі професій»;

- заняття з елементами тренінгу: «Емоційна готовність до ЗНО»;

- гра «ЗНО – ми впевнені в собі»;

- анкетування “Я і моє здоров’я”;

- виховний захід: «Шкідливі звички – шлях у безодню».

З педагогічним колективом школи Аліна Віталіївна у ІІ семестрі провела заняття з елементами тренінгу: «Збереження психологічного здоров’я педагогів», лекцію «Психологічна підготовка до ЗНО», з батьками – консультацію «Старший шкільний вік» та «Якщо дитина пішла з дому».

На батьківських зборах розглядалося питання «Поведінка батьків з агресивними дітьми та схильними до брехні».

З метою боротьби з ВІЛ/СНІДом проводилася профілактична робота з учнями «Потурбуйся про себе і про тих, кого ти любиш», корекційно-розвивальна робота «Як уберегтися від ВІЛ-інфекції»; заняття «Я до цього не дійду» (з учнями 9-А кл.), була створена інформаційна виставка «Боятись не треба – треба знати!».

З метою запобігання торгівлі людьми була проведена лекція для учнів: «З рабства додому дорога важка»(11-А кл.) та профілактичний захід: «Третє тисячоліття – рабство існує»(12-А кл.).

Також година спілкування: «Наркотики – STOP!» (8-А кл.) і були виготовлені та поширені листівки щодо профілактики шкідливих звичок.

Для батьків консультація «Батькам про підлітка (проблеми спілкування в системі батьки-діти)» та лекція «Права дитини у сім’ї».

Протягом року проводилися інтерактивні заняття для вчителів з профілактики ускладненої поведінки учнів.

Заступник директора з НВР Антіпов О.С. протягом року проводив індивідуальні бесіди з класними керівниками щодо їх планування роботи, на нараді при директорові обговорювалося питання про стан зайнятості учнів у позаурочний час, протягом року у школі видавалися накази «Про попередження інфекційних захворювань учнів», «Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя», «Про організацію роботи гуртка», «Про закріплення педагогів-наставників за важковиховуваними учнями», «Про результати працевлаштування випускників 2011 року», «Про організацію роботи шкільної кімнати-музею», «Про підготовку і проведення осінніх канікул», «Про результати перевірки відвідування учнями занять», «Про стан ведення щоденників учнями 9-х класів», «Про формування негативного ставлення до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму», «Про відзначення у 2012 році в Україні Року спорту та здорового способу життя», «Про стан ведення щоденників учнями 8-го класу», «Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства», «Про відзначення у школі Дня Соборності України», «Про результати перевірки позаурочного дозвілля школярів», «Про організацію та проведення Дня рідної мови в школі», «Про виконання рішення колегії управління освіти з питання роботи школи по зміцненню моральності в учнівському середовищі та утвердженню здорового способу життя», «Про додаткові заходи щодо попередження розповсюдження ГРВІ в школі», «Про відзначення Всесвітнього Дня здоров’я», «Про проведення тижня космонавтики у школі», «Про пропаганду здорового способу життя», «Про організацію Декади боротьби з туберкульозом», «Про підготовку та святкування Міжнародного жіночого дня», «Про участь у міському конкурсі на краще читання віршів Т.Г.Шевченка «Кобзареве слово», «Про проведення Декади «Шевченківський березень», «Про спільну роботу вчителів і завідувачки бібліотекою щодо використання активних форм роботи у вихованні в учнів любові до книги», «Про затвердження плану заходів з нагоди відзначення 26 річниці аварії на Чорнобильській АЕС», «Про відзначення 125 річчя з дня народження двічі героя Радянського Союзу С.А.Ковпака» тощо.

У школі продовжує своє функціонування Університет педагогічних знань для батьків, проводяться індивідуальні бесіди з батьками адміністрацією школи, практичним психологом Жолубак А.В. та класними керівниками. На загальношкільному рівні проводилися такі лекційні заняття: «Профілактика отруєння грибами», «Профілактика педикульозу», «Профілактика наркоманії та токсикоманії», «Профілактика дитячого травматизму», «Профілактика ГРВІ», «Підлітковий вік – вік утвердження особистості», «Види заохочень та покарань у сімейному вихованні», «Конвенція ООН про права дитини», «Організація літнього відпочинку», «Працевлаштування для випускників» тощо.

На батьківських зборах протягом року були розглянуті такі питання: «Сім’я як колектив і виховання підлітків», «Попередження травматизму невиробничого характеру», «Вироблення у дитини негативного ставлення до паління та інших шкідливих звичок», «Підлітки. Як допомогти дитині в період дорослішання», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Чи треба родині все знати про друзів своєї дитини», «Роль батьків щодо виявлення факту суїциду», «Спільна діяльність школи та родини щодо пропаганди здорового способу життя», «Діти. Інтернет та мобільний зв'язок», «Про попередження захворювання на туберкульоз та про обов’язковість флюорографічного обстеження» тощо.

У вересні класні керівники проводили бесіди з учнями щодо відзначення Міжнародного дня Миру, всеукраїнського дня туризму, 390-річниці перемоги у Хотинській битві, українського визвольного руху ХХ століття, 70-річчя партизанського руху в Україні, проводили бесіди та інструктажі з усіх напрямків охорони здоров’я та життя дітей.

У жовтні місяці класні керівники надавали індивідуальні консультації для неповних сімей, проводили бесіди щодо відзначення Дня українського козацтва, формування в учнівської молоді поваги до Законів української державності, охорони життя та здоров’я під час літніх канікул.

У листопаді місяці класні керівники проводили виховні заходи з правової пропаганди та профілактики правопорушень, проводили бесіди щодо відзначення міжнародного дня толерантності, Дня української писемності, вшанування пам’яті жертв Голодомору тощо.

У грудні місяці класні керівники проводили виховні години, які були присвячені Міжнародному дню прав людини, Дню Збройних сил України, Міжнародному дню інвалідів тощо. Також була організована благодійна акція до Святого Миколая у притулку для дітей: концертна програма, організатором якої була керівник гуртка Ткаченко С.С., вручення подарунків (одягу, канцелярського приладдя тощо).

У січні була проведена така робота з боку класних керівників:загальношкільна лекція «Правопорушення і злочин – одне й те саме?», відзначення Дня Соборності України; у лютому – класні керівники працювали над пропагандою здорового способу життя, відзначали День захисника Вітчизни; у березні – святкували Міжнародний жіночий день, була проведена Декада «Шевченківський березень», у квітні – вшановували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, була організована лекція на тему: «Відповідальність підлітків за правопорушення», у травні – відзначали День Перемоги, День матері, День сім’ї тощо.

У 2011-2012 н.р. в школі проводився місячник правовиховної роботи. Відповідно був виданий наказ директора школи про його проведення та зроблений звіт про результати проведення. Протягом місячника були проведені заступником директора з НВР Антіповим О.С. та класними керівниками ряд бесід щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, анкетування практичним психологом школи Жолубак А.В., зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо, круглі столи та години спілкування.

Також у школі відзначалася акція «16 днів проти насильства» з 15.11. по 31.11.2011 року, декада наркоманії та ВІЛ/СНІДу з 21.11. по 31.11.2011 р.

Відповідно до наказу директора школи від 07.11.2011 року №344 о/д «Про проведення рейду «Увага! Шкідливі звички!» у 2011-2012н.р.» у школі проводився такий рейд, результати якого зафіксовані у наказі від 11.11.2011р.

Протягом грудня місяця у школі проводився рейд «Дозвілля», результати якого зафіксовані в аналітичній довідці.

У січні місяці в школі проводився рейд «Урок» відповідно до наказу директора від 31.01.2012 року №41 о/д «Про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи».

На нарадах при директорові протягом року розглядалися такі питання: «Планування виховної роботи з класними керівниками 8-12 класів», «Організація роботи з важковиховуваними учнями», «Стан роботи з важковиховуваними учнями та профілактика правопорушень», «Про роботу з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», «Про роботу класних керівників з невстигаючими учнями та з учнями, які схильні до правопорушень», «Система роботи класних керівників, учителів із попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності», «Методи та прийоми, які сприяють покращенню взаємин неповнолітньої дитини з класним керівником», а також питання щодо стану навчання та поведінки під час уроків та перерв учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, «Про літній відпочинок учнів», «Про проведення лекції для педагогічних працівників «Напрямки попередження суїцидальної поведінки молоді», «Про проведення лекцій для батьків «Труднощі і радощі класного керівника», «Стилі виховання дітей у сім’ї», «Про Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікуванні ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2012-2013 роки» тощо.

На педагогічних радах у 2011-2012н.р. були розглянуті такі питання: «Рекомендації практичного психолога для роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують особливої уваги», «Методичні рекомендації щодо попередження вживання учнями алкогольних напоїв», «Про роботу педагогічного колективу щодо запобігання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та виявлення учнів, схильних до правопорушень», «Про психолого-педагогічний супровід розвитку особистості учня», «Про психолого-педагогічний супровід дитини, яка позбавлена батьківського піклування», «Про соціальну дезадаптацію як причину важковиховуваності і делінквентності у неповнолітніх. Методи роботи з «важкими» учнями», «Про стан роботи школи про дотримання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства», «Про попередження асоціальних проявів та суїцидів серед учнівської молоді», «Про технологію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя через діяльність вчителя в системі адаптивного навчання і виховання», «Про діяльність школи щодо соціального захисту учнів» тощо.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників розглядалися питання: «Методичні рекомендації щодо виявлення проявів та запобігання дитячої бездоглядності», «Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи у ВЗШ №3 у 2011-2012нр.р.», «Психолого-педагогічна допомога учням «групи ризику», «Прийоми подолання тютюнозалежності», «Шляхи вирішення проблем з «важкими» учнями» тощо.

Протягом 2011-2012 навчального року в школі були проведенні психолого-педагогічні консиліуми: 01.12.2011 року «Важковиховувані учнів: пошук взаємодії», 24.02.2012 року «Школа і сім’я: пошуки взаємодії», 06 квітня 2012 року «Навчальна й міжособистісна взаємодія педагога та учнів»; 18 травня 2012 року планується проведення консиліуму «Загальні засади психолого-педагогічного супроводу процесу становлення стилю життя особистості в підлітковому та юнацькому віці».

Протягом року у школі проводилися предметні тижні історії та правознавства, англійської мови, фізики та математики, світової літератури, хімії та біології, української мови. Відповідно були видані накази про організацію проведення тижнів, складені плани заходів на час їх проведення та відповідальні особи подали письмові звіти про результати проведення.

Щодо правовиховної роботи, то у школі систематично ведеться облік дітей різних соціальних категорій класними керівниками та заступником директора з НВР Антіповим О.С. Вразі певних змін, списки поновлюються та затверджуються директором школи. Також створений соціальний паспорт школи, де систематично вносяться корективи класними керівниками та соціальний педагогом Жолубак А.В. Дане питання постійно тримає на контролі заступник директора з НВР Антіпов О.С.

У школі ведеться контроль за відвідуванням учнями школи, результати якого щоденно фіксуються у журналі обліку стану відвідування занять учнями, чергування вчителів та учнівського самоврядування на перервах.

На початку навчального року підписуються плани спільної роботи з притулком для дітей служби у справах дітей Автозаводського райвиконкому та Радою мікрорайону №4 з метою попередження правопорушень та виявлення учнів, які потребують додаткової психолого-педагогічної уваги.

Також у школі було проведено відкрите засідання штабу з профілактики правопорушень за участю дітей, їх батьків, спеціалістів з управління освіти м.Кременчука та Кременчуцького міського науково-методичного центру, кримінальної міліції у справах дітей. На даному засіданні розглядалося питання щодо факту бродяжництва неповнолітніх.

На початку навчального року директором школи був затверджений план роботи штабу профілактики правопорушень, план заходів щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів, план дій щодо посилення контролю за станом відвідування учнями навчальних занять, план заходів щодо раннього виявлення неблагополучних сімей, план роботи з дітьми, які потребують додаткової педагогічної уваги, план роботи з неблагополучними сім’ями, план роботи з профілактики правопорушень, попередження вживання алкоголю, наркотичних засобів, заборона тютюнопаління та інших шкідливих звичок, план заходів щодо профілактики та запобігання жорстокого поводження з дітьми, план заходів щодо взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, план заходів з попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків тощо.

Відповідно до плану роботи школи з дітьми, які потребують додаткової педагогічної уваги на 2011-2012 н.р. до 15.09.2011 року були складені списки учнів згідно з даними класних керівників та коригуються протягом року (за необхідності), до 03.10.2011 року – списки учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях згідно з даними класних керівників та коригуються протягом року. Протягом вересня-жовтня 2011 року проводилося первинне обстеження умов життя учнів, схильних до правопорушень, та учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях, для подальшого визначення форм і виду надання соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

Практичний психолог Жолубак А.В. проводила наступну роботу протягом 2011-2012 н.р.:

з учнями «групи ризику»:

- анкетування: «Молодь і протиправна поведінка» (8-12 кл.);

- психокорекційний тренінг, як засіб профілактики девіантної поведінки (учні «групи ризику»);

- виховна година «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (8-12кл.);

психологічне обстеження підлітків, які стоять на шкільному профілактичному обліку (“важковиховувані”);

- групове та індивідуальне консультування підлітків щодо профілактики різних залежностей, адикцій, розвитку соціально-психологічної компетентності;

- корекційні заняття: «Конструктивне вирішення конфліктів».

з батьками:

- лекція «Види покарань та заохочень у сімейному вихованні»;

- батьківські збори: «Діти і макросередовище: неформальне спілкування, тусовки, перебування поза межами школи, ранні статеві стосунки»

з педагогами:

- консультації «Агресивна поведінка – це крик про допомогу» та «Діти,схильні до девіантної поведінки. Особливості роботи»;

- лекція для вчителів «Запобігання самогубств у шкільному середовищі», «Шляхи розв’язання конфліктів»,«Жорстоке поводження з дітьми, його види і наслідки».

Заступником директора з НВР Антіповим О.С. здійснюється постійний контроль за роботою класних керівників із попередження правопорушень серед неповнолітніх, обліку даних дітей та сімей, які потребують додаткової уваги, та роботи з даною категорією учнів.

Постійно адміністрацією школи здійснюється моніторинг роботи класних керівників: заслуховуються звіти класних керівників про роботу з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку та схильні до правопорушень, та які потребують особливої уваги на нарадах при директорові та засіданнях методичного об’єднання класних керівників, оперативках при заступниках директора за встановленою формою, видаються накази основної діяльності «Про стан і заходи щодо поліпшення роботи з попередження правопорушень, злочинності серед учнів за 3, 6, 9 місяців, за рік, за результатами І та ІІ семестрів», «Про результати проведення рейду «Дозвілля», «Про організацію контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи», «Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять», «Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства», «Про стан виховної роботи та діяльності психологічної служби школи за результатами І семестру, навчального року», «Про результати проведення рейду-перевірки позаурочного дозвілля школярів» тощо.

На офіційному WEB-сайті школи, у рубриці «На допомогу вчителю та класному керівнику», розміщенні пам'ятка для класного керівника «Як встановити контакт з важковиховуваним підлітком», пам'ятка для вчителів «Напрями творчих пошуків методів і прийомів виховної роботи з важковиховуваними та учнями «групи ризику», поради вчителю щодо спілкування з проблемною дитиною, рекомендована література для класних керівників та вчителів при роботі з учнями, які потребують додаткової психолого-педагогічної уваги, лекція для вчителів на тему: «Правова освіта і правове виховання».

Класні керівники розробили портфоліо класного керівника, де розміщують методичні доробки практичного психолога школи та заступника директора з НВР щодо роботи з учнями та їх батьками.

На кінець навчального року на шкільному профілактичному обліку перебувають 26 учнів, на обліку в КМСН – 13 учнів, у неблагополучних сім’ях виховуються 3 учні школи, дітей, які схильні до вживання алкоголю – 5 учнів тощо.

Протягом 2011-2012 навчального року не було зафіксовано скоєння злочинів учнями школи (ті учні, які скоювали злочини, та той момент ще не були учнями ВЗШ №3).

Поряд з цим є певні питання на які потрібно більше приділяти увагу, а саме:

- співпраця з держаними та громадськими організаціями;

- діяльність учнівського самоврядування щодо правової роботи з учнями, які потребують додаткової уваги;

- підвищення ефективності роботи класних керівників з батьками учнів.


  1. Матеріально-технічної база.

В 2011-2012 навчальному році в школі працювала 31особа.

Основним джерелом фінансування школи є кошти місцевого бюджету.

За 2011-2012 рік для функціонуванния і розвитку КВЗШ №3 було використано 1547187 гривень. В т.ч. на заробітну плату ^ 1397505 грн. та на оплату за комунальні послуги 120721 грн.

На протязі 2011-12 навчального року було виплачено премії на суму 56843 грн.

За результатами 2010-2011 навчального року було виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічного персоналу в сумі 20856 грн. в 2011 році, та за результатами 2011-2012року виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічного персоналу в сумі 27754 грн. в травні 2012 року.

Щорічна грошова винагорода, виплачена в вересні 2011року, склала 9558 грн.

Для розвитку матеріально-технічної бази школи залучаються кошти від здавання в оренду приміщення (6085 грн.), які використовувались на зміцнення матеріально-технічної бази школи (придбано та замінено стільниці на учнівських столах – 20 шт., придбано блок безперебійного живлення, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт в період канікул та ін.).

На протязі 2011-12 навчального року було отримано спонсорської допомоги в натуральному вигляді на суму 17418 грн. в тому числі:


Найменування

місяць придбання

Кіль-кістьсть

сума

Комп"ютер в комплекті

Жовтень 2011р.

1

2700

Комп"ютер в комплекті

Лютий 2012р.

1

4015

Комп"ютер в комплекті

Лютий 2012р.

1

4015

Комп"ютер в комплекті

Лютий 2012р.

1

4015

Прилади освітлення

Грудень 2011р.

6

570

Крісло офісне

Лютий 2012р.

1

438

Книги "Кременчук-древнє місто…"

Лютий 2012р.

5

465

Принтер струйний кольровий BROTHER DCP -115c

Квітень 2012р.

1

300

Принтер струйний кольоровий "ЕРSON CX4300"

Квітень 2012р.

1

400

Фотоапарат цифровий KODAK C122

Квітень 2012р.

1

500

Всього:17418


В жовтні місяці 2011 року було проведено капітальний ремонт туалету, на суму 15 тис. грн., які були виділені міською владою.

В квітні 2012 року було встановлено прилад обліку води, в результаті чого економія коштів за водопостачання та водовідведення в 2012 році склала 2600 грн., тобто 61% суми затвердженої в кошторисі на 2012 рік на ці цілі.

В результаті проведення заходів з економії теплопостачання в осінньо-зимовий період 2011 року було проведено попередню оплату за тепло на січень 2012 року, в результаті чого, на даний час, заборгованість за користування послугами теплопостачання відсутня.

В 2011-2012 навчальному році всі навчальні кабінети та кабінет практичного психолога були забезпечені комп’ютерною технікою.

Вищенаведені факти говорять про досить змістовну та ефективну роботу колективу нашої школи в плані економії енергоносіїв, залучення спонсорської допомоги та підтримання і розвитку матеріально-технічної бази.


Схожі:

«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» icon7. Негайно повідомляти відділ освіти про всі нещасні випадки з учнями...
«Про організацію роботи закладів освіти району з питань запобігання дитячого травматизму у 2011 – 2012 навчальному році», з метою...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconІнтерактивні методи роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
В 2009-2010 н р. Мо вчителів природничого циклу Шепетівської сзош №2 І –ііі ст працювали над проблемою: Шляхи модернізації навчально-виховного...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconУчнівське самоврядування як чинник соціалізації старшокласників загальноосвітніх...
Економічні та суспільно-політичні зміни у нашому суспільстві зумовлюють потребу в перегляді форм, методів І засобів реалізації навчально-виховного...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconПам'ятка класному керівнику
Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconОсобливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу...
Внутрішкільний контроль один із головних засобів забезпечення надійної І достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconОсобливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу...
Внутрішкільний контроль один із головних засобів забезпечення надійної І достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconОсобливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу...
Внутрішкільний контроль один із головних засобів забезпечення надійної І достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconШевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних...
Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
«Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями» iconПроблема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах компетентного...
Мета: підвищення кваліфікації з питань особливості викладання математики з використанням інноваційних форм та методів навчання та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка