Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Скачати 67.05 Kb.
НазваУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Дата конвертації25.03.2013
Розмір67.05 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Урок
Урок 7

Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст.

Формування просторової компетенції

1. Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання.

1) Назвіть місто, де існувала перша відома опозиційна організація офіцерів «Залізні перстені».

2) Назвіть місця знаходження управ «Союзу благоденства».

3) Назвіть місто, де була розташована директорія «Південного товариства».

4) Назвіть управи «Південного товариства».

5) Назвіть дату та район повстання Чернігівського полку.

• Масонський рух

6) Назвіть міста, де існували масонські ложи.

7) Які назви мали масонські ложи.

8) Назвіть управи «Польського патріотичного товариства» на Правобережної Україні.

9) Назвіть центри діяльності «Польського патріотичного товариства».

10) Назвіть райони дій польських повстанців 1830 — 1831 рр.

11 ) Назвіть місця боїв повстанців з царськими каральними військами.

2. Співвіднесіть назви масонських лож та міста, де вони існували.

1 Любов до істини

А Київ

2 Вмираючий сфінкс

Б Чернігів

3 З’єднані слов’яни

В Полтава

4 Дари природи

Г Харків

5 Малоросійське південне товариство

Д Одеса
Е Переяслав

Відповідь: 1В; 2Г; 3А; 4Д; 5Е.

Формування хронологічної компетенції

1. Співвіднесіть дати та події.

1 1818—1819 рр.

А утворення у Новоград-Волинському декабристської організації «Товариство об’єднаних слов’ян»

2 1821 р.

Б повстання декабристів у Петербурзі

3 кінець 1821 —

початок 1822 рр.

В утворення В. Лукашевичем «Малоросійського товариства»


4 1823 р.

Г повстання Чернігівського полку

5 14 грудня 1825р

Д польське національно-визвольне повстання

6 29 грудня 1825 р. – 3 січня 1826р.

Е таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Полтаві

Є утворення та організаційне оформлення декабристської організації «Південне товариство»

Відповідь: 1Е; 2В; 3Є; 4А; 5Б; 6Г.

2. Встановіть хронологічну послідовність подій.

а) Утворення у Новоград-Волинському декабристської організації «Товариство об’єднаних слов’ян»;

б) повстання Чернігівського полку;

в) утворення В. Лукашевичем «Малоросійського товариства»;

г) таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Полтаві;

д) повстання декабристів у Петербурзі.

Відповідь: г — в — а — д — б.

3. Встановіть хронологічну послідовність подій.

а) Утворення та організаційне оформлення декабристської організації «Південне товариство»;

б) польське національно-визвольне повстання;

в) повстання Чернігівського полку;

г) утворення у Новоград-Волинському декабристської організації «Товариство об’єднаних слов’ян»;

д) утворення В. Лукашевичем «Малоросійського товариства».

Відповідь: д — а — г — в — б.

Творчі та пошукові завдання

1. Співвіднесіть поняття та їх визначення.

1_Декабристи

А програмовий документ «Південного товариства», автор П. Пестель

2 «Конституція»

Б члени таємних дворянських організацій «Вільних каменярів»

3 «Руська Правда»

В члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, зазнали поразки під час спроби повстання
Г програмовий документ «Північного товариства», автор М. Муравйов

Відповідь: 1В; 2Г; 3А.

2. Заповніть пропуски в реченні.

1) Перша масонська організація в Україні виникла у селі __ на __ __ року.

2) Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. масонські «ложі» виникли в __ , __ , __ , __ , __ та ін. містах.

3) Масонська ложа в Полтаві мала назву __ .

4) До полтавської ложі належали великі поміщики __ і __ , письменник __ .

5) Основне гасло масонів: «__ , __ , __».

6) Членів таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії і до складу яких входили переважно військові офіцери, назвали __ .

7) Основною причиною декабристського руху стала криза __ .

8) Братами Андрієм і Петром Борисовими та Ю. Люблінським у Новоград-Волинському

1823 р. було утворене __ .

9) «Руська Правда» бачила майбутню Росію виключно як єдину, унітарну неподільну державу, визнаючи право на самовизначення лише за __ народом.

10) «Конституція» М. Муравйова передбачала на території України утворення трьох держав: __ , __ , __ .

3. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та

виконайте завдання.

^ Документ 1. «Руська Правда» Павла Пестеля

«…Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власною сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності

ними роблять.

І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми…

Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, станов-

лять один народ російський…

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 64–65)

Завдання

1. Які основні положення цього документа?

2. Яким бачив майбутнє Росії Павло Пестель?

3. Яким чином він прагнув вирішити національне питання? Чи згодні ви з його пропозицією?

Документ 2«Конституція» Микити Муравйова

У Росії скасовувалося кріпацтво і самодержавство.

Росія перетворювалася у федеративну державу, поділену на 13 штатів, проголошувалася конституційна монархія.

На території України утворилося б три держави: Українська (столиця — Харків), Чорноморська (Київ), Бузька (Одеса).

Влада в цих державах повинна належати урядовим зборам, обраним на основі майнового цензу.

1. Спробуйте порівняти програмові положення «Руської Правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова.

2. Чи однаково в них вирішувалося національне питання?

3. Яка програма була більш поміркованою? Чому?

4. Чиї погляди поділяєте ви і чому?

Польське повстання 1830–1831 рр. та Україна

Початок

повстання

Листопад 1830 р.


Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Мета

• Ліквідація російського гніту;

• національне відродження Польщі

Гасло

«За нашу і вашу свободу»

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 р.;

• питання про скасування кріпацтва не ставилося;

• Україну планували включити до Польської держави (тому підтримки серед українців вони не отримали)

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• починається масова русифікація Правобережжя;

• повстання сприяло активізації прогресивних сил в Україні

• Визначте, які наслідки для України мало польське повстання.

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника, повторити матеріал теми.

Схожі:

Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 7 Тема. Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 12 Соціально-економічне становище українського населення під...
...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських...
Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у перший половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 16 Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під...
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр в Австрійській імперії
Урок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30х рр. ХІХ ст. Формування просторової компетенції iconУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка