Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції
Скачати 57.77 Kb.
НазваУрок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції
Дата конвертації25.03.2013
Розмір57.77 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Урок
Урок 28

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Адміністративно-територіальний поділ у 50-х роках ХІХ ст.» та «Скасування кріпосного права в українських землях», виконайте завдання.

1. Назвіть категорії населення Наддніпрянської України.

2. Яку частину населення Наддніпрянської України складав сільський стан населення?

3. Назвіть категорії сільського стану населення.

4. Яку частину населення в Наддніпрянської Україні складало дворянство?

5. Назвіть українські губернії, де середні розміри селянського наділу були найменші. Як ви вважаєте чому?

6. Назвіть українські губернії, де середні розміри селянського наділу були найбільші. Як ви вважаєте чому?

7. Назвіть губернії, в яких внаслідок реформи селянські наділи збільшились.

8. Назвіть губернії, у яких внаслідок реформи селянські наділи зменшились.

Творчі та пошукові завдання

1. Співвіднесіть поняття й визначення.

1 Модернізація

А селянин, який мав сплачувати податок за

користування землею до переводу на викуп

2 криза кріпосницької системи господарювання

Б перетворення, введене законодавчим шляхом


3 реформа

В невідповідність існуючих феодальних структур та відносин провідним світовим тенденціям розвитку, що утверджували нове буржуазне суспільство

4 тимчасовозобов’тязані селяни

Г угода, яка укладалася між поміщиком та селянином для отримання земельного наділу
5 «викупні угоди» Д це оновлення, удосконалення, надання сучасного вигляду, перетворення відповідно до сучасних вимог економіки, технічне й технологічне переобладнання економічної сфери

Відповідь: 1Д; 2В; 3Б; 4А; 5Г.

2. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Документ 1

«…Причини реформ стали об’єктом гострих наукових суперечок. Деякі західні вчені переконані, що вирішальними у проведенні реформ були економічні чинники, …стали ще очевиднішими недоліки кріпацької праці. Так, продуктивність праці російського кріпака 1860 року дорівнювала продуктивності праці англійського фермера 1750 року та центральноєвропейського селянина 1800 року. Словом, кріпацька праця за всієї своєї дешевизни булла настільки малоякісною, що не виправдовувала себе економічно.

…Радянські історики наполягають на тому, що селянські заворушення створили «революційну ситуацію», яка перелякала царя і дворян, змусивши їх до поступок. Американський історик Альфред Рібер доводить, що до реформ спричинилося передусім прагнення модернізувати царську армію, в той час як англієць Бернард Пейрз мотивує

це занепокоєністю Росії своїм відставанням від Заходу. Інші історики схильні підкреслювати роль у реформі ліберальної інтеліґенції, яка…піддавала кріпацтво моральному осудові». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 225–226)

1. А як би ви вирішили суперечки істориків?

2. Яка все ж таки, на ваш погляд, вирішальна причина проведення селянської реформи про відміну кріпацтва?

Документ 2. Маніфест 19 лютого 1861 р.

«Поміщики, зберігаючи право власності на всі належні їм землі, надають селянам за встановлені повинності в постійне користування… для забезпечення побуту і виконання обов’язків їх перед урядом визначену в Положеннях кількість польової землі та інших

угідь.

Користуючись цим поземельним наділом, селяни зобов’язані виконувати на користь поміщиків визначені в Положеннях повинності. У цьому стані, який є перехідним, селяни іменуються тимчасовозобов’язаними.

Разом із тим їм надається право викупляти присадибну їх осілість, за згодою поміщиків вони можуть купувати у власність польові землі та інші угіддя, відведені їм на постійне користування. З таким придбанням у власність визначеної кількості землі селяни звільняються від обов’язків щодо поміщиків за викуплену землю і вступлять у стан вільних селян-власників.

Окремим Положенням про дворових людей визначається для них перехідний стан, пристосований до їхніх занять і потреб; по закінченні дворічного терміну видання цього Положення вони одержать повне визволення і термінові пільги». (Сарбей В. Г. Історія

України ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 114)

1. На основі даного документа визначте, за яких умов відбувалося звільнення селян.

2. Чи обійшла реформа інтереси поміщиків? Відповідь підтвердьте висловлюваннями із документа.

Документ 3. Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

«Особливо нажилися на реформі поміщики України. Вдаючись до різноманітних хитрощів під час переговорів та перерозподілу земель, вони привласнювали собі ліси, луки та водойми, що раніше вважалися загальною власністю. Собі вони завжди лишали найро-

дючіші землі, а гірші продавали за підвищеними цінами. У процесі перерозподілу вони часто примушували селян переїжджати… До такої практики вдавалися по всій імперії, але особливо поширеною вона була в Україні, де точилася найгостріша боротьба за землю.

Внаслідок цього селяни Лівобережної та Південної України потерпіли від реформи набагато більше, ніж їхні російські сусіди. …Їхні землі зменшилися майже на 30 %.

Виняток становило Правобережжя. Серйозно сумніваючись у відданості польської шляхти цього регіону, уряд намагався привернути на свій бік українських селян і роздавав їм наділи, на 18 % більші, ніж вони мали до 1861 року. Але, виграючи на величині

наділів, колишні кріпаки втрачали на дуже завищених цінах, які вони мусили платити за землю.

…У Росії, де понад 95 % селян жили общинами, документ на щойно набуті землі був у колективній власності. Але в Україні общинні володіння були рідкістю. Понад 80 % селян Правобережжя і 70 % селян Лівобережжя вели одноосібне господарство. Відтак більшість українських селянських сімей отримували індивідуальне право на землю й несли особисту відповідальність у сплаті боргу за неї. (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 227–228)

1. У чому полягали особливості проведення селянської реформи в Україні порівняно з Росією?

2. Узагальніть проведення реформи про скасування кріпосного права в Україні. Чи згодні ви з оцінкою реформи як великої? Відповідь обґрунтуйте.

Документ 4. Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

«Взагалі, селян… реформа розчарувала. Вони сподівалися права на володіння своїми наділами — натомість наділи урізалися, а селянам нав’язувався обтяжливий фінансовий тягар. По селах прокотилася хвиля заворушень… Але їх завжди швидко придушували, й селяни продовжували в поті чола добувати свій щоденний хліб, хоч і за помітно змінених умов». (Субтельний О. Україна: історія. — К: Либідь, 1991. — С. 228)

Завдання

1. Чи згодні ви з оцінкою значення селянської реформи, яку дає нам Субтельний? Спробуйте висловити власні міркування з даного питання.

2. А які позитивні наслідки цієї реформи ви можете назвати?

Також учні дають відповідь на запитання, що прозвучало на початку уроку (завдання виконується методом «Прес»):

• До якого типу модернізації можна віднести реформи 60-х років у Росії?

^ Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Заповнити порівняльну таблицю «Селянська реформа в Австрійській (1848) та в

Російській (1861) імперіях».

Селянські реформи

Австрійська імперія

Російська імперія

ПричиниМетаФорма проведенняЗмістНаслідкиСхожі:

Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 28 Тема. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 11 Початок промислової революції Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 1 Вступ Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 42 Розвиток науки й літератури Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 43 Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 27 Вплив аграрної реформи 1848 р на розвиток економіки у західноукраїнських...
Користуючись картою «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції iconУрок 41 Особливості розвитку культури. Розвиток освіти Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка