Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції
Скачати 60.38 Kb.
НазваУрок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції
Дата конвертації09.03.2013
Розмір60.38 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Урок
Урок 20

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Українська культура першої половини ХІХ ст.», виконайте завдання:

1. Назвіть місця, де діяли театральні трупи з селян-кріпаків.

2. Назвіть місця, у яких діяли аматорські театральні трупи та гуртки.

3. Назвіть місця, де було відкрито перші українські професійні театри.

4. Назвіть міста, де були розташовані найбільші друкарні в Україні.

Творчі та пошукові завдання

1. Співвіднесіть прізвища авторів з їх творами.

1_І. Котляревський

А «Пан Халявський», «Сватання на Гончарівці»

2 Г. Квітка-Основ’яненко

Б «Кобзар»

3 П. Гулак- Артемовський

В Байки «Ведмежий суд», «Рибалка», «Вовк та вогонь»

4 Є. Гребінка

Г «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»
Д «Запорожець за Дунаєм»

Відповідь: 1Г; 2А; 3Д; 4В.

2. Впишіть у таблицю назви творів, узгоджуючи їх із прізвищами авторів.

Іван Котляревський

Григорій Квітка-

Основ’яненко

Микола Гоголь

Петро Гулак-

Артемовський

Пантелеймон

Куліш

Євген Гребінка


Тарас Шевченко


1) «Сватання на Гончарівці»;

2) «Назар Стодоля»;

3) «Енеїда»;

4) «Записки о Южной Руси»;

5) «Тарас Бульба»;

6) «Пан Халявський»;

7) «Наталка Полтавка»;

8) «Кобзар»;

9) «Москаль-чарівник»;

10) «Ніжинський полковник Іван Золотаренко»;

11 ) «Гайдамаки»;

12) «Пан та собака»;

13) «Чорна рада»;

14) «Ревізор».

Відповідь: Котляревський — 3, 7, 9; Квітка-Основ’яненко — 1, 6; Гоголь — 5, 14; Гулак-Артемовський — 12; Куліш — 4, 13; Гребінка — 10; Шевченко— 2, 8, 11 .

3. Ознайомтесь з документами і виконайте завдання.

Документ 1. Стаття П. Куліша «Перегляд українських книжок»

«Ми знали Шевченка тоді, як він написав щонайвищі свої недруковані думи. Не було книжки живої і животворящої, щоб йому в руки не попала, та й лежала в нього не прочитана. Пушкіна він знав напам’ять, дарма, що писав не його мовою, не його складом,

а Шекспіра возив з собою, куди б не їхав. Ще ж не забудемо, що Шевченко добре працював над малярством і розкидав розумом по всіх малярських школах: то мало хіба там було корму для його голови? Об’їздив Шевченко всю Україну, переговорив з тисячами всякого люду, то се хіба не наука, не бібліотека життя людського?

Чували ми його критичні розправи з його уст і дивом не раз дивували, як він глибоко входив у саму суть літературного діла». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 102)

Документ 2. З листа В. Белінського Павлу Анненкову. Грудень 1847 року

«Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь… Верующий друг говорил мне, что верит, что Шевченко — человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса — творит людей из ослов и дубин. Стало быть, она может из Шевченка сделать пожалуй мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два

пасквиля — один на государя императора, второй на государыню императрицу… Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых не читал…, но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок… Шевченко послали на Кавказ солда-

том. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам…

Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!) в «Звездочке», …журнале, который издает Ишимова для детей, написал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть… Вот что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя галушек и вареников со свиным салом…» (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 116–117)

1. Порівняйте ці два документи. Як в них характеризується постать Т. Г. Шевченка та його діяльність?

2. Як ви вважаєте, чому ці документи містять протилежні точки зору щодо творчості Шевченка?

3. Чому, на ваш погляд, творчість і громадсько-політична діяльність Шевченка, Куліша та їхніх однодумців викликала таку непристойну лють противників?

Документ 3. Український театр

Творчі здібності українського народу розкривалися також у традиційному театральному мистецтві, яке побутувало у формі народних драм, лялькового і «живого» вертепу, інтермедій. У XIX ст. продовжував існувати кріпацький театр — і не лише у поміщиць-

ких садибах, а й у містах, де заповзятливі люди перетворювали організацію вистав на комерційну справу.

Сприятливі умови для розвитку сценічного мистецтва склалися на Полтавщині, де завдяки І. Котляревському та М. Щепкіну започаткував свою історію професійний український

театр. Великі зрушення у його розвитку відбулися з постановкою у 1819 р. «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника» І. Котляревського. Взагалі, у процесі формування

української нації театр виступав як один із важливих чинників.

Національна драматургія, крім згаданих п’єс, заявила про себе творами Г. Квітки-Основ’яненка, Я. Кухаренка, Т. Шевченка.

Характерним для даного періоду стало створення російсько-українських театральних труп. В українських виставах охоче брали участь М. Щепкін, Л. Млотковська, М. Рибаков, у російських — Я. Шумський, В. Капніст, К. Соленик та ін.

Розвиток національного театру особливо активізувався в 30–40 і роки. У зміцненні його реалістичних і демократичних принципів важливу роль відіграв Т. Шевченко. Його драма «Назар Стодоля» (1843) — одна з перших в українській драматургії, сюжет якої побудований не на побутово-любовному, а на соціально-класовому конфлікті.

Документ 4. Традиційно-побутова культура

Сам факт особистої залежності мільйонів трудівників від купки багатіїв створював між ними значну соціальну межу. Брак вільного часу і культурно-освітніх закладів, неписьменність — усе це визначало характер його культурного дозвілля. Шинок, а для молоді вечорниці були основним місцем спілкування й відпочинку.

Важливу роль у житті тогочасного суспільства відігравали календарні, традиційно-побутові та церковні свята. Наприклад, століттями досить міцно утверджувалася традиція тримати ікони в хаті. Їх оздоблювали рушниками з національним орнаментом,

різьбленням по дереву. Куточок, де знаходилися ікони, стояли свячена вода, гілочка верби чи берізки, лежали писанки, Псалтир, де відбувалися щоденні молитви, відігравав роль своєрідної домашньої церковки. Відвідання храмів, відзначення релігійних свят, виховання дітей у християнському дусі впливали на формування етичних нормативів, сімейно-побутових взаємин, що є неодмінними елементами духовної культури.

Взагалі, роль релігії та церкви в історії української культури не можна оцінювати однозначно; слід визнати незаперечні факти позитивного впливу православ’я на духовне життя народу. Водночас очевидною є гальмівна роль церкви у справі формування національної свідомості.

1. Як тенденції суспільного розвитку впливали на розвиток традиційно-побутової культури українського населення?

2. Яку роль у розвитку побутової культури відігравала релігія?

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати проекти щодо розвитку українського мистецтва.

З учнів було сформовано три групи, які отримали завдання підготувати проектне дослідження за темами:

1-а група — «Розвиток музичного мистецтва»;

2-а група — «Розвиток образотворчого мистецтва»;

3-я група — «Розвиток архітектури».

Схожі:

Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 19 Розвиток освіти та науки Формування просторової компетенції...
Користуючись картою атласа «Українська культура першої половини ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 41 Особливості розвитку культури. Розвиток освіти Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 11 Початок промислової революції Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 1 Вступ Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 42 Розвиток науки й літератури Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Адміністративно-територіальний поділ у 50-х роках ХІХ ст.» та «Скасування кріпосного права в українських...
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 43 Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 27 Вплив аграрної реформи 1848 р на розвиток економіки у західноукраїнських...
Користуючись картою «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 20 Нова українська література І театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка